Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun satsar på öppna data 

Öppna data är ett prioriterat område för svenska myndigheter. Den statliga E-delegationen har tagit fram ett antal riktlinjer för hur myndigheter ska arbeta med öppna data och göra dem tillgängliga för andra att ta del av och arbeta vidare med.

Det är mycket få av landets myndigheter som uppfyller de riktlinjer som satts upp. Endast 28 av 632 myndigheter får idag godkänt, Luleå kommun är en av dem http://www.psidatakollen.se/länk till annan webbplats

Luleå kommun var tidigt ute med arbetet kring publicering av öppna data. Data kan fritt återanvändas på det sätt man vill. Någon avgift debiteras normalt inte under förutsättning att kommunen inte har någon utgift för att ställa i ordning data.

Syftet är att stimulera till innovation och transparens. Tanken är att offentlig information inte bara ska användas av myndigheter utan även kunna användas av till exempel företag och allmänheten för att skapa nya tjänster.

Data har gjorts tillgängliga i maskinläsbara format som bygger på öppna standarder (t.ex. xml eller csv-filer). Tillgängliga dataset finns under Luleå kommuns Öppna Data-sidor under Självservice. Enklast nås de via länken www.lulea.se/psidatalänk till annan webbplats.

Öppna data regleras i PSI-direktivet och Inspire-direktivet från EU. Det innebär att de offentliga data som samlas in och lagras hos myndigheter i elektronisk form också ska göras tillgängliga för företag och privatpersoner så att de kan återanvändas.

Lagen omfattar inte handlingar som tillhandahålls inom en myndighets affärsverksamhet eller inom utbildnings-, forsknings- och kulturinstitutioner.

Kontaktpersoner: Anders Granström, IT-chef, 070-645 53 74 Folke Winblad von Walter, IT-utvecklare, 070-529 39 15