Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förstudie av samhällsbyggnadsprocessen presenteras

Tid: Fredag 7 februari 2014 kl. 12.30
Plats: Nordkalotten Hotell & Konferens, Kallaxsalen

Arbetet med Vision Luleå 2050 och målet 10 000 nya Luleåbor har lett till att kommunen ser över sitt arbete med samhällsbyggnadsprocessen. Det handlar om att identifiera förbättringsområden och skapa en ännu effektivare organisation.

De nämnder och förvaltningar som idag arbetar med samhällsbyggnadsprocessen är delaktiga i översynen. Det vill säga tekniska nämnden, byggnadsnämnden, miljönämnden och kommunstyrelsen samt tekniska förvaltningen, stadsbyggnadskontoret och miljökontoret.

En förstudie genomförd av konsultföretaget Public Partner presenteras under fredagen.

Medverkar gör:
Anne Karlenius, kommunchef
Bengt Jonsson, chef tekniska förvaltningen
Malin Lagervall, chef stadsbyggnadskontoret
Mats-Åke Bygdemark, chef miljökontoret
Yvonne Stålnacke, s, ordförande kommunstyrelsen
Anders Josefsson, m, kommunstyrelsen

Kontaktpersoner
Yvonne Stålnacke, 070-641 55 56
Anne Karlenius, 070-627 26 95