Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hur står det till med jämställdheten i ledande positioner i Luleå kommun?

Pressträff med kommunchefen och VD Kommunbolagen sker

Måndag 3 februari klockan 13.30. Stadshuset, våning 1, sessionssalen.

År 2010 antog Luleå kommun en ny och tydligare jämställdhetspolicy. Vilken effekt har policyn haft på rekryteringen av chefer till kommunens förvaltningar och bolag? 

Då var könsfördelningen ojämn. 2009 var 82% av den högsta cheferna män och endast 18% kvinnor.

På pressträffen kommer Anne Karlenius, kommunchef och Gunnar Eikeland, vd Luleå kommunföretag, att redovisa dagens bild av jämställdheten.

Frågor
Ulrica Öhman, kommunikatör, 070-553 31 08