Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avsiktsförklaring mellan Försvarsmakten och Luleå kommun

Pressinbjudan torsdag 30 januari kl 11.00.

Plats: Sessionssalen, Stadshuset.Luleå kommun och Försvarsmakten undertecknar den 30 januari en avsiktsförklaring angående samarbete om kompetens- och personalförsörjning. 

Bakgrunden är försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem och båda organisationernas kommande rekryteringsbehov.

Kommunen och Försvarsmakten ämnar tillsammans arbeta för att öka attraktionen för Luleå genom gemensam marknadsföring. Avsiktsförklaringen handlar också om att öka kunskapen om varandras arbetsplatser i syfte att underlätta möjligheten till långsiktig personalförsörjning hos båda parterna.

Från Luleå kommun deltar:

Yvonne Stålnacke, kommunalråd

Niklas Nordström, kommunalråd

Anne Karlenius, kommunchef

Ann-Christine Nilsson, personalchef

Birgitta Nilsson, tillträdande personalchef

Från Norrbottens flygflottilj (F 21) deltar:

Fredrik Bergman, överste, flottiljchef 

Jan Isaksson, major, HR-chef

Sofia Kempe, rekryteringskoordinator

Från Norrbottens regemente (I 19) deltar:

Lars Karlsson, överste, brigadchef/ställföreträdande regementschef 

Från Artilleriregementet (A 9) deltar:

Magnus Ståhl, stabschef

Ulla-Britt Kankaanranta, rekryteringskoordinator

Christian Tengelin, rekryteringsofficer


Kontakperson: Ann-Christine Nilsson, 0920-45 32 14