Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Finska björnen och clownen besöker Hammarens förskolebarn

Tid: 29 januari kl. 10.00 boksläpp, kl. 10.30 Teaterföreställningen Sagoväskan
Plats: Hammarens förskola, Hemängsvägen 56, Södra Sunderbyn

En tvåspråkig teaterföreställning är på turné i Luleås förskolor. Finska björnen och clownen besöker Hammarens förskolebarn på onsdag. I samband med teaterföreställningen får Hammarens förskolor finska bokpaket.

Luleå kommun är finskt förvaltningsområde och utvecklar tvåspråkig verksamhet i vissa av kommunens förskolor. Alla kommunens förskolor kommer att få finska böcker för att främja barnens språkutveckling och stimulera till flerspråkighet. Tillgång till kultur på sitt eget språk är också en viktig del för att utveckla barnens kulturella identitet.

Förskolorna har en mycket viktig roll för att främja barns tillgång till minoritetsspråk och minoritetskultur och bidrar till utveckling av barnens språkkunskaper. I den här teaterföreställningen får barnen vara med och lära sig finska ord samt hjälpa de finskspråkiga figurerna som inte kan svenska.

Välkommen!

Kontaktpersoner:

Gunilla Nilsson-Suikki, utvecklare förskola, tel. 0920-45 3330 Anne-Mari Angeria, samordnare för finskt förvaltningsområde, 070-23 75 376