Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun byter teknisk lösning för trygghetslarmen

Tid: Torsdag den 16 januari kl. 13.00.
Plats: Bergvikens vård och omsorgsboende, Majvägen 22. Entrén är på baksidan (mot Skogsvallen).

Socialförvaltningen i Luleå bjuder in till presskonferens med anledning av att 1 400 analoga trygghetslarm byts ut till digitala GSM-larm. 

Medverkande:
Mikael Lekfalk, socialchef, 070-650 54 10. 
Gabriella Sjöström, verksamhetschef Hälso-, sjukvård och social omsorg, 070-297 11 28.