Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nöjda medborgare i Luleå enligt SCB

Luleåborna är nöjda med sin stad och den kommunala verksamheten. Det visar resultaten från Statistiska centralbyråns senaste medborgarundersökning. Helhetsbetyget för Luleå är ett av de högsta i landet. När det gäller idrotts- och motionsanläggningar, fritidsmöjligheter och kultur ligger Luleå i topp i landet. 

Statistiska centralbyrån frågar varje år ett stort antal invånare hur de trivs i sin kommun och vad de tycker om kommunens verksamheter. I år deltog 132 kommuner. Enkäten genomfördes under hösten bland 1 200 personer i Luleå, varav hälften besvarade enkäten. 

Luleå ligger över snittet för 22 av 25 undersökta delområden. Särskilt goda betyg får utbildningsmöjligheter, kommunikationer, kommersiellt utbud och fritidsmöjligheter. Det stora undantaget är bostäder där betyget har sjunkit sedan förra året och ligger under snittet för övriga kommuner. 

Kommunens verksamheter

Kommunens egna verksamheter får nästan genomgående högre betyg än genomsnittet. Mest nöjda är Luleåborna med vatten och avlopp, räddningstjänst och kultur. 

Helhetsbetyget NMI (Nöjd-Medborgar-Index) är 64 för Luleå jämfört med 53 för samtliga kommuner. NMI för Luleå är efter Danderyd högst i landet.  

Åsikter om inflytande sammanfattas i NII (Nöjd-Inflytande-Index).  Här är betygen lägre. NII för Luleå är 47, jämfört med 39 för samtliga kommuner, vilket ger en tiondeplats i undersökningen. Gränsen för godkänt går vid 40. 

– Vi finns till för Luleåborna. Det är därför som vi löpande går ut och frågar vad man anser om oss och vår verksamhet, säger kommunchef Anne Karlenius. 

– I kommunens varumärkesplattform säger vi att Luleå kommun ska uppfattas som en nationell förebild inom våra verksamhetsområden. Här får vi ett kvitto från medborgarna att vi är på rätt väg med vårt arbete, säger Yvonne Stålnacke, kommunalråd.

Tydligt mönster sedan 2006

Luleå kommun har sedan 2006 årligen deltagit i SCB:s medborgarundersökningar, vilket ger ett långsiktigt mönster som är tydligt: 

* medborgarna i Luleå är mer nöjda än genomsnittet i landet. Det gäller både jämfört med samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass.  

Ytterligare kommentarer lämnas av kommunalråd Yvonne Stålnacke, 070 – 641 55 56 eller kommunchef Anne Karlenius, 070 - 627 26 95

SCB:s rapport för Luleå 2013

Medborgarundersökning 2006-2013