Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fortsatt positiva resultat i Luleå kommuns medarbetarenkät

Luleå kommuns senaste medarbetarenkät visar att medarbetarna inom Luleå kommun trivs, är engagerade och har ett meningsfullt arbete.

De upplever också att de har möjlighet att vara aktiva och delaktiga på sina arbetsplatser. Antalet rökare fortsätter också att minska, 2003 rökte 18,5 % och 9 % vid årets mätning. Luleå kommuns gemensamma värdegrund har också inarbetats i verksamheterna.

Medarbetarenkäten görs för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden samt för få ett underlag för kommande förbättringsarbete.

– Vi behöver arbeta vidare med att upprätta individuella kompetensutvecklingsplaner för samtliga medarbetare. Tyvärr ser vi en utveckling av ökad stress när det gäller den personliga arbetssituationen. Därför känns det bra att vi redan har startat ett projekt för hälsofrämjande arbetsplatser 2014-2015. Via vår HR-strategi kommer vi fortsätta att arbeta med att vara en bra arbetsgivare, säger Ann-Christine Nilsson, personalchef.

Svarsfrekvensen på enkäten är 76 % vilket bedöms som en bra nivå.
– Nu återstår det viktigaste arbetet, att analysera resultaten på alla nivåer och besluta om handlingsplaner.

Se rapporten Luleå kommuns medarbetarenkät 2013öppnas i nytt fönster

Frågor:
Ann-Christine Nilsson, personalchef
0920-45 32 14, 070-529 36 07