Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Medarbetarstipendiet 2013

Medarbetarstipendiet för 2013 delas i år ut till medarbetarna i UTAN-projektet.

Mottagare av 2013 års medarbetarstipendium på 15 000 kronor är medarbetarna i UTAN-projektet, Unga Till Arbete i Norr vid Arbetsmarknadsförvaltningen; Vera Westerlund projektledare, Jenny Johansson, Heléne Öhman, Emma Söderberg, Maria Eliasson, Gabriel Borg Valkeapää, Izabella Strand, Niklas Korva, Malin Styrman

Stipendiekommitténs motivering:
”Genom att på ett strukturerat sätt arbeta med ungdomar som står utanför arbetsmarknaden, har UTAN-projektet nått goda resultat. Ledstjärnor har varit Tid – Bemötande – Eget ansvar – Individfokus.

Inom ramen för projektet har nya arbetssätt och metoder prövats. Stor vikt har lagts vid tidiga insatser och uppsökande verksamhet. Här har projektet anställt ”unga som sökt upp unga.” Med målet att hålla projektet nära kärnverksamheten, har nya arenor för samverkan vuxit fram där förvaltningens alla resurser nyttjas. Arbetssättet kommer på så sätt att ligga till grund för det fortsatta arbetet med målgruppen, även efter projektets slut.”

Stipendiekommittén fick in totalt 12 förslag. Stipendiekommittén önskar medarbetarna i UTAN-projektet lycka till i det fortsatta arbetet.

- Vi ser dem som goda ambassadörer för såväl sina yrken som för Luleå kommun som arbetsgivare Luleå kommun vill uppmuntra och premiera engagerade och motiverade medarbetare som är stolta över sitt arbete, säger Ann-Christine Nilsson, personalchef.

Medarbetarstipendiet har instiftats för att synliggöra kvaliteten och det goda arbetet som utförs i kommunens verksamheter. Stipendiet ska användas för aktiviteter i utvecklingssyfte.

Luleå 2013-12-16

Kontakt:
Ann-Christine Nilsson, personalchef, 0920-45 32 14