Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ersnäs blir Årets by 2014

Luleå landsbygdskommitté utser årligen Årets by i Luleå kommun och i år föll valet på Ersnäs.

Motivering:

Ersnäs – Byn med gemenskapen i centrum
I Ersnäs finns många aktiva föreningar – alla har tonvikten på gemenskap och den sociala aspekten på tillvaron i byn.  I det årligen återkommande Rådslaget, träffas samtliga företrädare för föreningarna för att diskutera frågor av central betydelse för byn samt samordna aktiviteter och fördela ansvar.

Många gemensamma aktiviteter genomförs på Torget, mitt i byn, till stor glädje för alla bybor. De 30-tal aktiva småföretagen i byn har gått samman och bildat en företagarförening med syfte att arbeta ihop, i synnerhet med gemensam marknadsföring.

Även på den internationella arenan har man från byn hittat samverkan, tillsammans med Antnäs och Alvik är man med i ett internationellt vänortsnätverk med en by i nordöstra Frankrike. Här pågår en mängd aktiviteter på gräsrotsnivå, dessa stöds och finansieras med olika EU-program.

Vinsten med att framhäva den sociala aspekten börjar synas på inflyttningarna, inte minst unga familjer flyttar in i byn.  

Arbetssättet från byaföreningen i samverkan med övriga föreningar och företag, att steg för steg öka fördelarna med att bo i Ersnäs, har börjat bära frukt som också gör Ersnäs till Årets by 2014 i Luleå kommun.

Ersnäs byaförening får 15 000 kr i pris för utmärkelsen samt skylten Årets by 2014 för permanent utplacering.

Ordföranden i Luleå landsbygdskommittén Mårten Ström överlämnar utmärkelsen till representanter för Ersnäs byautvecklingsförening i samband med Kommunfullmäktiges sammanträde idag den 16 december 2013.

Kontaktperson i Ersnäs byaförening:

Birger Johansson, ordf. 070-670 10 45, birger@kickiobirger.se

Ytterligare upplysningar:
Jan Unga, Utvecklingskontoret, 0920-45 40 37

Om utmärkelsen Årets by
Kriterierna för valet av by utgörs av nyckelorden i Luleå kommuns program för landsbygdsutveckling och målbilden ”en levande landsbygd”.

o    En god livsmiljö 

o    Hållbar utveckling                     

o    Gränsöverskridande samverkan

o    Lokal mobilisering

o    Delaktighet och inflytande

o    Nytänkande