Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lärplattformen edWise tillgänglig för pedagoger

Tieto har säkerställt informationssäkerheten i lärplattformen i dialog med Luleå kommun. Luleå kommun har beslutat om att öppna edWise igen, för pedagoger from kl. 13.00 idag.

En avstämning med Tieto har genomförts på förmiddagen, om vidtagna säkerhetsåtgärder i lärplattformen.

Fortsatta säkerhetsuppdateringar kommer att göras av leverantören gällande tillgänglighet för elever och vårdnadshavare.

Luleå kommun bedömer att beslut om att öppna edWise för elever och vårdnadshavare, tidigast kan komma i början av nästa vecka.

Frågor besvaras av
Lena Ekh, Administrativ chef, Barn- och utbildningsförvaltningen 072-520 26 41

Anders Granström, IT chef Luleå kommun, 070-64 55 374
Suzana Johansson, Marknads- och informationschef för Tieto Education, 070-950 37 37