Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Information om pågående säkerhetsåtgärder för lärplattformen edWise

Åtgärder för att omhänderta de identifierade säkerhetsproblemen av behörighetskontroller, i lärplattformen edWise pågår hos leverantören.

En säkerhetsuppdatering har skett fredagen den 6 december, och nästa säkerhetsuppdatering kommer att ske den 9 december.

En intensifierad granskning av informationssäkerheten i systemet pågår hos leverantören och en säkerhetsrevision kommer att utföras av en extern part.

Förvaltningen och leverantören ser allvarligt på denna situation och samarbetar i denna prioriterade fråga samt har daglig kontakt.

Frågor besvaras av

  • Lena Ekh, Administrativ chef, Barn- och utbildningsförvaltningen 072-520 26 41
  • Anders Granström, IT chef Luleå kommun, 070-64 55 374
  • Suzana Johansson, Marknads- och informationschef för Tieto Education, 070-950 37 37