Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder

Tid: Torsdagen den 21 november, kl 14.30
Lokal: Sammanträdesrum, Saturnus, plan 6, Barn- och utbildningsförvaltningens lokaler, Repslagargatan 6

I samband med Barn-och utbildningsnämndens sammanträde torsdag den 21 november kommer nämndens ordförande Ingrid Norberg att lämna information om en verksamhetsförändring.

Beslutet innebär en ökad samverkan med det lokala näringslivet och Luleå tekniska universitet och stämmer väl överens med målbilden – Skolan i Luleå en nationell förebild.

Välkommen!

Ingrid Norberg
Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden Luleå kommun