Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Investeringar i hälsa leder till vinster på sikt

I Norrbotten finns skillnader i invånarnas hälsa som kan påverkas av politiska beslut. Därför anordnas konferensen Jämlikt och hållbart Norrbotten – utopi eller verklighet?

Det är känt att det lönar sig att satsa på en jämlik hälsa, men hur skapas utrymme för det? Hur ska kommunen använda pengarna på bästa sätt? Det är frågor som politiker och tjänstemän i Norrbotten ska ta sig an under en konferens i Sunderbyn den 15 november.

Under dagen föreläser representanter från kommuner landet över om hur de praktiskt fått in ekonomiska investeringar i utsatta grupper i sin verksamhet. Investeringar som i slutändan leder till vinster.

Förhoppningen från Luleå kommun är att konferensen ska bidra till en positiv utveckling för att minska länets hälsoskillnader.

Konferensen är en fortsättning på förra årets Nycklar till jämlik hälsa och arrangeras av Luleå kommun och Kommunförbundet Norrbotten.

Luleå kommun 2013-11-13

Kontaktperson:
Folkhälsostrateg Barbro Müller
Tel 0920-45 44 54
barbro.muller@sbk.lulea.se

Inbjudan och program

Pressmeddelande för utskrift