Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pressvisning av Bergvikens vård- och omsorgsboende

Tid: Tisdag den 12 november kl 10.30
Plats: Majvägen 22. Entrén är på baksidan (det går att köra runt).

Den 18 november startar Socialförvaltningen i Luleå verksamhet på Bergvikens vård- och omsorgsboende då de första kunderna flyttar in. Boendet kommer att ha 72 lägenheter och vara arbetsplats för 100-talet medarbetare. Inflyttningen kommer att ske i tre etapper och vara avslutad i februari.

Verksamheten riktar sig till svårt sjuka äldre. I lokalerna kommer det bl a att finnas spa och vinterträdgård, café och frisérsalong. Idén är att man trots svår sjukdom ska kunna leva ”det goda livet”.

Vård- och omsorgsboendet kommer att drivas utifrån nya tankar kring arbetsorganisation. Bl a försvinner rena nattjänster och mångfald har varit viktigt i rekryteringsarbetet.

Lokalerna visas av de tre enhetschefer som kommer att leda arbetet på plats. Möjlighet att intervjua personal kommer att finnas.

Medverkande:
Anna Drugge, enhetschef,
Sanna Ranneberg, enhetschef
Maria Runelöf, enhetschef
Maria Wallström, verksamhetschef Vård och omsorgsboenden
Mikael Lekfalk, socialchef

Kontaktpersoner
Sanna Ranneberg 45 61 15
Anna Drugge 45 61 16
Maria Runelöf, 45 61 17