Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun tar kraftigt avstånd från polisens registrering av romer

Med anledning av att polisen nu bekräftat att det finns ett register över tusentals romer vill Luleå kommun ta ett tydligt avstånd från den här typen av kränkande kartläggning. Extra allvarligt är det med alla barn som tydligen finns registrerade. Det är svårt att förstå att detta sker i det nutida Sverige och vi kan inte annat än känna med alla romer i den här situationen. 

Som en av regeringens fem pilotkommuner för ökad romsk inkludering i samhället vet vi hur stor förtroendeklyftan mellan romer och myndighetssverige är på grund av en mängd historiska övergrepp. Att det fortfarande existerar fördomar mot romer känner vi till men kan med sorg konstatera att den tycks större än befarat. Kommunen välkomnar en grundlig genomlysning av fakta i ärendet. Alla medborgare måste kunna lita på polisens opartiska bemötande och känna sig trygga med att bli rättvist behandlade av alla myndigheter.

Rikspolischefen, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, DO samt justitieminister Beatrice Ask vill alla att detta granskas, enligt en artikel i Sydsvenska Dagbladet, och vi utgår från att resultatet av den granskningen kommer att redovisas på ett tydligt sätt och att alla inblandade får upprättelse. 

För vår egen del kan vi konstatera vikten av vår pilotverksamhet och kommer att fortsätta arbetet med än större intensitet. Inkluderingen av romer i samhället, där man som rom ska ha samma möjligheter som alla andra medborgare, är en gemensam angelägenhet för hela nationen. Vi kan inte låta grupper i samhället råka ut för övergrepp av det här slaget utan att reagera. 

Karl Petersen, kommunstyrelsens ordförande 

Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens vice ordförande


...

För frågor kontakta:

Katarina Parfa Koskinen, 0920-45 56 57

Projektledare Romano Tšiviba/Romskt liv