Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

KS APU sammanträder

Dag: Måndag den 16 september 2013
Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan 9

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder idag. Därefter hålls en presskonferens.

Se bifogad kallelse/föredragningspromemoria