Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Företagen mer nöjda med Luleå kommuns service

Luleå kommun har ökat sitt Nöjd-Kund-Index (NKI) med fyra enheter jämfört med 2011 visar årets mätning. Idag är Luleås NKI-värde 70 och medelvärdet för samtliga kommuner är 67. Speciellt nöjda är företagarna med området Bygglov.

– Med tanke på att vi är en relativt stor kommun kan vi vara mycket nöjda med både ökningen och resultatet. Vi har enligt SKLs betygsskala gått från ett godkänt betyg till ett högt betyg, säger Anne Karlenius, kommunchef. Mätningen ger oss ett verktyg för fortsatt förbättringsarbete, fortsätter Anne Karlenius.

Luleå kommun har för andra året i rad deltagit i ”Öppna jämförelser Företagsklimat”. Skillnaden mellan denna mätning och andra företagsklimatundersökningar är flera. Dels behandlar mätningen delar som kommunerna själva rår över. Dels är det enbart företagare som varit i kontakt med kommunen som besvarar enkäten.

Undersökningen bygger på en enkät som besvarats av företagare som haft ärenden under 2012 inom områdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Totalt deltar 189 kommuner och åtta förbund/gemensamma förvaltningar i undersökningen.

Jämfört med riksgenomsnittet är företagarna i Luleå kommun nöjdare med Brandtillsyn, Bygglov och Serveringstillstånd.

– Det är glädjande att arbetet gett ett så gott resultat. Luleå kommun ska vara en kommun där både företag och invånare kan utvecklas och växa, säger Yvonne Stålnacke, kommunalråd i Luleå.

Rapporten finns att ladda ner från Sveriges Kommuner och Landstings hemsida ”ÖJ Företagsklimat 2013”. Där finns även en film där resultaten i rapporten presenteras.

Se fakta ur SKLs rapportöppnas i nytt fönster

Frågor:
Anne Karlenius, kommunchef Luleå kommun tel, 0920-45 37 11
Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå kommun, tel 0920-45 55 56
Maria Bergman, näringslivsutvecklare Luleå kommun, tel: 070-263 50 20