Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleås parker får Kommunpriset 2013

Luleå kommun och före detta Parkchef/Stadsträdgårdsmästare Stefan Johansson tilldelas Kommunpriset 2013, av Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare.

Genom att ta till vara vinter som sommar har Stefan och hans medarbetare bidragit till en attraktiv stad och gett Luleå välförtjänt uppmärksamhet både i Sverige och internationellt.

–Jag är jättestolt och glad över den här utmärkelsen. Den är en bekräftelse på det arbete som vi utfört för att skapa ett attraktivare Luleå, sommar som vinter. Jag är mycket stolt över att tillsammans med mina engagerade och kompetenta medarbetare på avdelningen Park & Natur fått ge mervärde till Luleåborna, säger Stefan Johansson.

I motiveringen till Kommunpriset 2013, lyfter Föreningen för Sveriges Stadsträdgårdsmästare upp den verksamhet som pågår under vinterhalvåret.

Så här berättar han själv om arbetet:

–Vi vill stimulera barn och vuxna att vistas utomhus, skapa en positiv syn och inställning till vintern, öka möjligheterna till lek och experiment, stimulera det egna skapandet, stärka tillhörigheten, skapa spännande och attraktiva mötesplatser, tillföra livsmiljön kulturella och estetiska kvaliteter, göra konsten mer publik… Kort sagt – använda vinterns unika möjligheter som en tillgång för att skapa en stad att trivas i och vara stolta över, säger Johansson.

Priset ska delas ut vid föreningens årsstämma i Stockholm den 29/8.

Stefan med sitt barnbarn Saga. Foto: Swen Ekeström

Kontakt:

Stefan Johansson, fd Parkchef/Stadsträdgårdsmästare 0920-45 39 64

Michael Öhman nuv parkchef/Stadsträdgårdsmästare 0920-45 39 63