Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Malin Lagerwall blir ny stadsbyggnadschef vid Luleå kommun

Malin Lagerwall blir ny chef för Stadsbyggnadskontoret. Hon kommer närmast från arbetet som avdelningschef vid Tyréns AB i Luleå.

Malin Lagerwall har tagit sin examen vid Umeå universitet på politices magisterprogrammet med huvudområdet kulturgeografi-samhällsplanering. Hon har även studerat statsvetenskap, GIS och samhällsanalys, beteendevetenskap mm på universitetsnivå men också ledarskapsutbildning ”Framtidens ledare och entreprenörer i Norrbotten” via Norrbottens Akademien.

Malin Lagerwall arbetar idag som chef för Plan/Trafik vid Tyréns AB. Hon företräder även Region Nord på nationell nivå inom affärsområdet Utredning & Strategi. Hon har också under många år arbetat som uppdragsansvarig och som samhällsplanerare. Tidigare arbetade hon som projektledare för olika utvecklingsprojekt samt som handläggare vid regionalpolitiska företagsstöd vid Länsstyrelsen i Norrbotten. Under en period var hon projekt- och processledare vid NENET Norrbottens Energikontor AB och arbetade både i Norrbotten och Västerbotten.

Malin Lagerwall är sedan juni 2011 styrelseordförande i Lulebo AB. Ett uppdrag som hon kommer att lämna i samband med att hon tillträder som stadsbyggnadschef. Hon var också miljönämndens ordförande vid Luleå kommun 2007-2008.

– Luleå står inför stora utmaningar. Vision 2050 och programmen är antagna och målsättning är att bygga för 10 000 fler Luleåbor. Malin Lagerwall har med sin bakgrund, sin erfarenhet, sitt brinnande intresse för samhällsbyggnad och stor drivkraft goda förutsättningar att tillsammans med ledningsgrupp, medarbetare och andra som berörs jobba för en fortsatt utveckling i beslutad riktning, säger kommunchef Anne Karlenius.

- Jag är övertygad om att hon kommer att bidra till fortsatt god samverkan med näringslivet och olika exploatörer, förvaltningar och bolag, Luleå tekniska universitet och andra organisationer. Allt i syfte att skapa goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av ett hållbart Luleå och 10 000 fler Luleåbor.

Malin är född och uppvuxen i Yttertavle strax sydost om Umeå. Sedan snart elva år arbetar och bor hon i Luleå.

Tillträde sker senast den 1 december 2013.

Luleå 2013-08-12

För mer information, kontakta kommunchef Anne Karlenius, 0920-45 37 11, 070-62 72 695.