Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Länet samarbetar för att utveckla e-förvaltning

Ett flertal av länets kommuner har nu gått ihop för att stärka utvecklingen av kommunala e-tjänster och e-förvaltning i Norrbotten.  Det sker i form av att en gemensam nämnd har bildats, e-nämnden, med Luleå som värdkommun.

- Det är en nämnd där vi alla hjälps åt, både stora och små kommuner för att snabba upp verksamhetsutveckling med hjälp av IT och dela på kostnader. Det är viktigt att alla kommuner kan erbjuda likvärdig service och tjänster, säger Anders Granström, Luleå kommun.

En e-samordnare har också anställts, Henrik Billström. Han kommer senast från en anställning som komptenschef på Länsteknik vid Norrbottens läns landsting. Henrik Billström tillträder i september och ska utveckla, driva och samordna de utvecklingsprojekt som beslutas i e-nämnden.

Frågor
Anders Granström, IT-chef Luleå kommun, 0920-45 49 76
Per Olsson, IT-chef Bodens kommun, 0921-622 81
Crister Lundgren, IT-chef Älvsbyns kommun, 0920-171 82