Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun bäst i Norrbotten på tillgänglighet

Luleå kommun får högsta betyg i Humanas tillgänglighetsbarometer för 2013. Barometern bygger på en enkät där 188 kommuners arbete med tillgänglighet för funktionsnedsatta undersökts. Luleå hamnar på nionde plats i riket.

En viktig del i det framgångsrika arbetet är att tillgänglighetsperspektivet finns med i kommunens nya översiktsplan. En annan orsak till det goda resultatet är att arbetet sker på bred front där många verksamheter inom kommunen är involverade.

Kommunen får också beröm för att ungdomar med funktionsnedsättning erbjuds sommmarpryo och feriejobb. Kommunen har arbetet med tillgänglighet tidigare men nu sker det samordnat och med systematisk uppföljning.

Se Humanas tillgänglighetsbarometerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster