Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stipendium för hållbar utveckling utdelas 17 juni

Klockan 13.15 vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni i sessionssalen delas stipendiet för hållbar utveckling ut av Göran Öhman, ordförande i miljönämnden.

Luleå kommuns stipendium för en hållbar utveckling 2013 delas mellan Igelkott-kvinnorna i Svartöstaden och Fyrkantens Bildemontering.

Miljönämnden har efter intensiva förhandlingar enats om att priset skall delas mellan de ovan nämnda. Båda är förebilder var för sig inom helt skilda områden. Samtidigt visar de båda på exempel på hur man kan bidra till en hållbar utveckling och tillsammans verkar för de tre olika benen, ekologiskt-, ekonomiskt- och socialt hållbar utveckling.

Motiveringen till valet av stipendiaterna är följande:

Igelkott-kvinnorna
De fyra igelkott-kvinnorna har engagerat sig i att rädda igelkottarna i Svartöstaden och andra områden runt Luleå. I sitt engagemang har de omhändertagit ca 40 igelkottar som fått vård i Igelkott-hotellet. I sitt arbete har de spridit kunskaper om igelkottar till förskolor, allmänheten och intresseföreningar och genom TV, radio och tidningar.

Exempel på kunskapsspridning är hur människan kan hjälpa igelkotten att överlever vinter, hotet från lösa hundar, hotet från biltrafiken, utläggning av råttgift mm.

Vidare har även en hemsida "Igelkott-kvinnorna" inrättas på Facebook där man kan få veta mer om vad som händer på Igelkott-hotellet mm. 

Fyrkantens Bildemontering
Fyrkantens bildemontering, miljöcertifierade med ISO 14 001 är ett bra exempel på hur företaget verkar för en hållbar utveckling.

I verksamheten återbrukas och återvinns de fordon som av olika skäl inte längre går att använda. Återbruk är bra för miljön, bättre än återvinning. Vid återbruk av en vara spararman den energi som skulle ha krävts för att bryta ner produkten och sedan bygga upp till något helt nytt.

Vid återvinning sparar man exempelvis energi, råvaror, resurser, vatten och tar tillvara farliga ämnen på ett sätt som förhindrar att det sipprar ut i naturen och på så sätt minskar människans miljöpåverkan på naturen.

Utöver företagets verksamhet har fyrkantens bildemontering en positiv inställning till de som kanske inte alltid befinner sig på samhället ljusa sida. Exempelvis erbjuds personer som skall slussas ut ur fängelse en rehabiliteringsplats. Företaget erbjuder även arbete till personer med olika funktionsnedsättningar. 

Göran Öhman
Ordförande Miljönämnden
070-5645692