Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

KS APU sammanträder

Dag: Måndag den 3 juni maj 2013
Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder idag. Därefter hålls en presskonferens.

Se bifogad kallelse/föredragningspromemoria