Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Årets kulturstipendiater

Hertsö Teaterförening, Bo Selinder och Charlotte Lindmark tilldelas Luleå kommuns kulturstipendium.

Textmakaren och estradören Bo Selinder för ett artisteri präglat av ett underfundigt textskapande i sann Ramelsk och Gerhardsk anda.

Med sin musik och framförallt sina intelligenta texter sätter Bo Selinder fingret på det stora i det lilla. En liten sång om en tomat kan egentligen handla om det stora i livet, om hur det är att vara människa i dag. Bo är en ung och begåvad artist med förmåga att modernisera en gammal musikalisk genre.

Hertsö Teaterförening för ett starkt och identitetsskapande kulturarbete i sitt bostadsområde.

Med förankring i sitt bostadsområde samlar Hertsö Teaterförening många eldsjälar, unga som gamla för att i teaterns form beskriva nutid och historia på sitt eget vis. Hertsö Happening är ett exempel på när lusten och glädjen i det egna skapandet gör att det lokala kulturlivet fungerar som bäst.

Skådespelaren Charlotte Lindmark för ett personligt artisteri med stor närvaro som nått ut till en stor publik.

Med figurer vi alla känner igen oss i öppnar Charlotte Lindmark våra ögon om de egna otillräckligheterna och lockar oss till förlösande skratt. Hennes förmåga att genom humor få människor att roas och samtidigt bli medvetna om viktiga frågor som trygghet, jämställdhet och utanförskap når fler än den traditionella kulturpubliken. Hennes mål är att få publiken att reflektera och utvecklas.

Vardera stipendium är på 15 000 kronor. Stipendierna delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde 27 maj.