Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

"Älskade ungar - så härliga och så besvärliga"

Föreläsning med barn- och föräldrapsykologen Malin Alfvén den 20 februari.

Att vara förälder är inte alltid alldeles enkelt. Oavsett om barnen är riktigt små, hunnit bli tonåringar eller till och med äldre än så, så finns det ständigt nya frågor som man som förälder funderar kring och vill ha svar på.

Sedan några år tillbaka anordnar Luleå kommun en årlig föreläsning utifrån temat föräldraskap. Utgångspunkten har en del av gångerna varit små barn, andra gånger har det handlat om ungdomar. Föreläsningen är en del i kommunens föräldrastödsarbete.

I år har vi valt att bjuda barn- och föräldrapsykologen Malin Alfvén till Luleå. Malin kommer att föreläsa utifrån rubriken "Älskade ungar- så härliga och så besvärliga". Malin är legitimerad psykolog och har lång erfarenhet av att arbeta med barn och föräldrar. Hon är en flitigt anlitad föreläsare och expert i både radio och tv. Hon svarar på läsarfrågor i Vi Föräldrar och Leva samt på lyssnarfrågor i Knattetimmen i P1.

Malin kommer att ge två föreläsningar, en på dagen som riktar sig till personal som arbetar med barn och/eller föräldrar och en på kvällen där utgångspunkten är föräldrar och föräldraskap.

Tid och plats för föreläsningarna
- 20 feb kl 13.15-14.30, Lärkans aula (gymnasiebyn)
- 20 feb kl 18.30-20.30, Landstingshuset

Vid eventuella frågor, kontakta
Johanna Henriksson, drogförebyggare socialtjänsten, 070-664 30 92
Daniel Johansson, samordnare familjecentrat Växhuset, 070-392 36 76