Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hur ska Luleåregionen bli ett nav för tillväxt, kunskap och kompetens?

UF-företag? Entreprenörskap i skolan? Internationella skolor i Luleå? Kinesiska som språkval? Vägledningscentrum för unga vuxna?

Här kommer några förslag på vad Luleå kommun vill göra fram till år 2020!

 • Alla elever som vill ska få driva UF-företag?
 • Utveckla samverkan mellan skola, näringsliv och samhäll
 • Mer entreprenörskap i skolan
 • Mötesplats för ännu inte etablerade inom kreativa bransche
 • Internationella skolor med engelska som huvudspråk i Luleå
 • Kinesiska som språkval i skolan?
 • Fler utländska etableringar
 • Minst 35 % av eleverna i gymnasiet och inom vuxenutbildningar ska läsa tekniska/naturvetenskapliga utbildningar?
 • Luleå ska vara en internationellt känd testregion (inom IT, militärt och komponenter)?
 • Fler företag i samverkan med universitetet?
 • Vägledningscentrum för unga vuxna?

De kompletta förslagen går att läsa i foajén på Stadshuset, på Råneå medborgarkontor eller på Stadsbiblioteket!

Fram till 4 mars går det att läsa förslagen och fram till dess hoppas vi att Luleås medborgare kommer med massor av kloka synpunkter! 

De kompletta förslagen tillsammans med Riktningarna till Vision Luleå 2050 kommer efter beslut i maj att bli Luleås nya översiktsplan.

Kontaktperson
Maria Bergman, programsamordnare tel 0920-45 50 20