Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hur ska kust- och skärgårdsstaden Luleå bli ännu attraktivare?

Kommunal service i skärgården? Bro till Sandön? Studentbostäder i centrum? Resecentrum i centrala Luleå? Torg och park på Trekanten i Norra hamn?

Här kommer några förslag på vad Luleå kommun vill göra fram till år 2020!

 • Vilken kommunal service ska finnas i skärgården?
 • Etablering av besöksanläggning med minst 100 bäddar?
 • Fast förbindelse till Sandön?
 • Fler uthyrningsstugor i skärgården?
 • Utveckla Rödkallen som besöksmål?
 • Studentbostäder i centrum?
 • Digitalt parkeringsledningssystem?
 • Tysta områden i parker?
 • Utveckla Köpmantorget, Nytorget och Södra hamn?
 • Utveckla Trekanten/Norra hamn med t ex ett torg och en park?
 • Utveckla mötesplatsen i korsningen Storgatan och Smedjegatan?
 • Bättre koppling mellan regional och lokal kollektivtrafik i centrum?
 • Bygga ett resecentrum?
 • Förlänga hållplatsen på Smedjegatan?
 • Busshållplats i Södra hamn för byte mellan båt och buss?

De kompletta förslagen går att här på hemsidanlänk till annan webbplats, i foajén på Stadshuset eller på Stadsbiblioteket! Fram till 4 mars går det att läsa förslagen och fram till dess hoppas vi att Luleås medborgare kommer med massor av kloka synpunkter!  De kompletta förslagen tillsammans med Riktningarna till Vision Luleå 2050 kommer efter beslut i maj att bli Luleås nya översiktsplan.

Kontaktperson
Susanne Sjölund, programsamordnare tel 0920-45 56 09