Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hur ska alla Luleåbor få ett meningsfullt och socialt aktivt liv?

Fler mötesplatser? Roligare innerstad? Fler lekplatser? Trevligare parker? Livligare torg? Mer stöd till föreningar? Fler stora arrangemang? Idrottstävlingar? Prova-på-aktiviteter?

Här kommer några förslag på vad Luleå kommun vill göra fram till år 2020:

  • Arbeta för en etablering i Luleå av en större "upplevelse-attraktion" som attraherar barnfamiljer och andra grupper med barnasinne.
  • Utveckla Trekanten, Stadsparken, Hermelinsparken och Södra hamnplan för bättre funktion och levande stadsliv.
  • Öka tillgången till goda lekmiljöer i stadsdelar och samlande byar.
  • Utreda möjligheterna till badplats på Hertsön.
  • Ungdomars kultur ska ha en naturlig plats i stadens offentliga rum.
  • Arbeta för en etablering av en institution för dans och en komplementbiograf.
  • Minst en samlingslokal ska vara tillgänglig för medborgarna i varje stadsdel och samlande byar.
  • Utveckla fler digitala mötesplatser t ex med hjälp av sociala medier mm.

Det går också att läsa det kompletta förslaget i foajén på Stadshuset, på Medborgarkontoret i Råneå eller på Stadsbiblioteket! Fram till 4 mars går det att läsa förslagen och fram till dess hoppas vi att Luleås medborgare kommer med massor av kloka synpunkter! De kompletta förslagen tillsammans med Riktningarna till Vision Luleå 2050 kommer efter beslut i maj att bli Luleås nya översiktsplan.

Kontaktperson
Ida Gustafsson, programsamordnare tel 0920-45 32 06