Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Miljökontorets tillsyn av tatuering och piercing

Undvik hemmatatuering och hemmapiercing och ställ krav på din tatuerare/piercare.

Trenden att smycka sin kropp med tatueringar och smycken växer starkt, även i Sverige. I och med att kroppens eget skydd i form av hud eller slemhinnor punkteras innebär dessa ingrepp risk för hälsan.

Om det slarvas med hygienen kan man drabbas av till exempel infektioner orsakade av mikroorganismer. Dålig rengöring av ytor och verktyg kan bidra till smittspridning men även spridning av antibiotikaresistens mellan bakterier. Färg och läksmycken kan orsaka allergi och överkänslighet.
För att minimera hälsoriskerna är det viktigt att verksamhetsutövaren har god kunskap och genomtänkta hygienrutiner, det vill säga har en bra egenkontroll enligt miljöbalken.

Under 2012 besökte miljökontoret kommunens piercare och tatuerare; Dead Man´s Hand/Rough Stuff Tattoo (piercing och tatuering), The North Tattoos (tatuering), Aeon Ink & Piercing (tatuering och piercing), Thomas Niva Tattoo (tatuering), Solgården (piercing), Behandlingscentret Hud- och kroppsvård (kosmetisk tatuering/pigmentering) och Fresh up (kosmetisk tatuering/pigmentering).

Miljökontoret kommer att göra tillsynsbesök hos kommunens tatuerare och piercare vartannat år. Under 2013 kommer en broschyr om tatuering att tas fram riktad mot allmänheten.

Viktigt med kunskap och bra rutiner

Vid tillsynsbesöken konstaterade miljökontoret att företagarna generellt sett har god kunskap och bra rutiner. De förbättringsområden som miljökontoret ändå identifierat är;

- den skriftliga dokumentationen av egenkontrollen enligt förordning om verksamhetsutövares egenkontroll,

- funktionskontroll av steriliseringsprocessen,

- hur man informerar sig om kundens hälsostatus före ingreppet,

- och hur man lämnar information om eftervård.

Hemmatatuerare

Via internet har vi hittat fem personer som tatuerar i hemmamiljö och som inte anmält sin verksamhet till miljönämnden. Förmodligen finns fler.

Det är lätt och billigt att skaffa tatueringsutrustning, men steriliseringsutrustning som till exempel autoklav, kostar däremot mycket mer. Utan erfarenhet eller kunskap om smittvägar och lämplig utrustning är risken för konsekvenser mycket större, till exempel infektioner och annan smitta.

Dålig kvalitet på färgerna kan innebära att hälsoskadliga ämnen blir kvar i din kropp under mycket lång tid.

Ställ krav på din piercare/tatuerare

Först och främst, välj en etablerad piercare eller tatuerare som har verkat ett tag och som du har förtroende för. Fråga hur han eller hon jobbar för att motverka hälsorisker. Be att få se det skriftliga egenkontrollprogrammet.

Om du ska tatuera dig, fråga vad färgen som sätts in i din hud innehåller. Enligt en ny förordning måste färgerna vara sterila och får inte innehålla hälso- eller miljöskadliga ämnen (cancerogena, mutagena, reproduktionstoxiska) och från och med den 1 februari 2013 måste tatueraren lämna skriftlig information om färgens innehåll.

Rapport

Läs rapporten Tatuering och piercing, Tillsynsprojekt 2012öppnas i nytt fönster (pdf, 903.9 kB)

Kontaktperson

Karin Sandström, miljöinspektör, telefon 0920-45 47 60,
e-post karin.sandstrom@miljo.lulea.se