Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Jenny Hellman VD i nya Visit Luleå

Det nya bolaget Visit Luleå AB har nu bildats av de gemensamma ägarna Luleå & Co Utveckling AB, Homecenter ekonomisk förening, Storheden Marknadsförening ekonomisk förening, Visit Luleå ekonomisk förening samt Luleå kommun.

Visit Luleå AB ska skapa tillväxt i Luleå genom att:

- Hjälpa fler att locka besökare till Luleå och Luleåregionen samt

- Stärka handelsstaden Luleå

Visit Luleå AB ska även för besökare marknadsföra platsen Luleå.

”Fler besökare, möten och evenemang i regionen gynnar alla. Det lokala värdskapet är också viktigt för att utveckla Luleås attraktivitet ytterligare. Det nya bolaget Visit Luleå AB är därför en viktig aktör i stärkande av Luleås attraktivitet. Visit Luleå AB ska förmedla kunskap om marknaden och marknadens aktörer för att fler ska kunna fatta positiva beslut som stärker Luleå som besöks- och handelsstad.” säger styrelseordförande Karl Petersen.

VD utsedd

Under Visit Luleå ABs styrelsemöte idag den 7 januari togs beslut om anställning av det nya bolagets VD. 

VD för bolaget kommer att bli Jenny Hellman.

Om dennes bakgrund:

Jenny Hellman är 37 år och bor i Råneå med man och två barn.

Under 2008-2012 har Jenny arbetat som Verksamhetsledare för Spira Fyrkanten, ett av länets fyra leaderområden med uppdraget att främja tillkomsten av utvecklingsprojekt, där utvecklingen av besöksnäringen har varit ett prioriterat insatsområde. Totalt har ett 30-tal projekt startats med en total budget på ca 30 miljoner.

Under 2007 arbetade Jenny även som verksamhetssamordnare och vikarierande museichef för Friluftsmuseet Hägnan och har dessutom under flera år arbetat som landsbygdsutvecklare.

Det är viktigt för mig med ett stimulerande och utvecklande arbete där jag får arbeta som ledare i en verksamhet präglad av utveckling, partnerskap och samverkan. Jag ser fram emot att bidra till utvecklingen av Luleå” säger Jenny Hellman.

Tillträdesdatum för Jenny kommer att fastställas senare.