Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hur ska Luleåborna få en bättre och jämlikare hälsa och hur ska vi bli mer delaktiga i utvecklingen av Luleå?

Här kommer några av Luleå kommuns förslag på vad som ska göras fram till år 2020!

  • Erbjuda barn och unga kostnadsfria och/eller subventionerade kultur- och fritidsaktiviteter.
  • Unga i Luleå ska vara mentorer för politiker, tjänstemän mfl.
  • Öka andelen vuxna där barn och unga är såväl under skoltid som under fritid.
  • Arbeta för en jämlikare hälsa genom att använda nationell kunskap och samarbeta med forskare.
  • Använda kommunala lokaler bättre genom att medborgarna kan använda dem under tider då de inte är bokade.
  • Skapa en struktur för medborgardialoger.
  • Införa ett Ungdomsråd i kommunens stadsdelar och samlande byar och på sikt skapa ett ungdomsfullmäktige.
  • Luleå ska utveckla nya former för att öka ungas delaktighet, t ex genom användande av sociala medier.
  • Införa en garanti på att barn har lärt sig läsa, skriva och räkna i grundskolans tidiga år.

De kompletta förslagen går att läsa i foajén på Stadshuset eller på Stadsbiblioteket!

Fram till 4 mars går det att läsa förslagen och fram till dess hoppas vi att Luleås medborgare kommer med massor av kloka synpunkter!  

De kompletta förslagen tillsammans med Riktningarna till Vision Luleå 2050 kommer efter beslut i maj att bli Luleås nya översiktsplan.

Kontaktperson
Magnus Åkerlund, programsamordnare tel 0920-45 41 38