Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trygghets- och hälsoinsatser uppmärksammas

Dag: måndagen den 28 januari 2013
Klockan: 13.15
Plats: Sessionssalen, stadhuset

I inledningen av kommunfullmäktiges sammanträde delas stipendiet Årets trygghets- och folkhälsoinsats ut för andra gången. Stipendiet har inrättats på initiativ av Trygghets- och folkhälsorådet för att uppmärksamma personer/organisationer-/föreningar som gjort något extra inom de områden som berör rådets uppdrag.

Stipendiet består av tre delar;
• Årets folkhälsoinsats – någon som på ett positivt sätt påverkat folkhälsan i Luleå kommun.
• Årets trygghetsinsats – någon som på ett positivt sätt gjort insatser som ökat tryggheten för andra i Luleå kommun.
• Årets ingripande – någon som på ett positivt sätt gjort insatser som förebyggt brott i Luleå kommun.

Varje del i stipendiet är på 5000 kronor.

Frågor
Barbro Müller, folkhälsostrateg
Tel 070-529 44 54

« Tillbaka