Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Isdjuret lyfts på plats

Plats: Stadsparken
Tid: tisdag 13.01.15, ca kl. 8.30

Årets isdjur en tvådelad hane, sällsynt och fridlyst
Speciella larver på menyn, han är en kräsmagad filur
I gammal asp han helst finns inhyst
Kan skymtas i Luleås skogar - om du har riktigt tur!

Kontaktperson Sara Svensson, tel. 45 53 67