Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Programförslagen för Luleås utveckling presenteras

Tid: Torsdagen den 10 januari 2013
Kl:15.30
Plats: VIP-rummet i Kulturens Hus

Karl Petersén och Yvonne Stålnacke presenterar de färdiga programförslagen för Luleås utveckling.

Från vision till verklighet i tre steg, nu är vi framme vid steg tre och programförslagen är klara och ute för granskning. Luleå går i bräschen för en hållbar utveckling!

Luleå kommun tar (som en av få kommuner i landet) ett samlat grepp kring utveckling och hållbarhet, sex programförslag ska visa vägen de närmaste mandatperioderna. Programmen behandlar både mjuka och hårda värden i samhället; ökad jämlikhet, ökad delaktighet och inflytande för barn och unga, fler goda mötesplatser, tätare och mer attraktiv stad, skärgårdsutveckling, olika resurser såsom energi, vatten, skog mm, stadsdels- och byautveckling, kompetensförsörjning, näringslivs- utveckling, mångkultur, ökat entreprenörskap, hållbara resor och transporter.

Karl och Yvonne presenterar programförslagen och berättar om arbetet med att ta fram dem, hur hållbarhetstanken har varit i fokus och hur ett nytt sätt att arbeta ska göra att vi tar rätt beslut i rätt tid.

Läs mer på www.lulea.se/2050länk till annan webbplats

Kontaktpersoner
Anna Lindh Wikblad, projektledare tel 0920-45 38 15
Lena Bengtén, tel 0920-45 32 30