Pressarkiv

Här hittar du alla pressutskick från Luleå kommun. Sök via månad i spalten nedan till höger.

 • Björkskataskolan stänger för resten av terminen

  Vid eftermiddagens presskonferens meddelades att Björkskataskolan på grund av kraftiga brand- och rökskador kommer att stängas för verksamhet under resten av vårterminen.
  Publicerat 2018-04-30
 • Unga i Luleå är engagerade

  Luleå kommun redovisade resultaten av LUPP-undersökningen där ungdomar vart fjärde år får svara på olika frågor om skolan och samhället. – Resultatet ska användas för att skapa förutsättningar för kommunen att göra prioriteringar för att unga ska trivas, utvecklas, påverka och skapa ett ännu bättre Luleå säger kommunalråd Lenita Ericson i sin inledning.
  Publicerat 2018-04-27
 • Ärenden till stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Arbetsutskottet behandlar den 3 maj nio ärenden. Däribland planerade park- och gatuarbeten, att ta bort kontantbetalning i parkeringsautomater, cykelbokslut samt medborgarförslag om nyårsfirande.
  Publicerat 2018-04-27
 • Ny plan för Luleås lekplatser, trygghetsboende i Råneå

  Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde 26 april behandlades totalt 27 punkter på dagordningen. Bland annat antagandet av reviderad Lekplatsplan och antagandet av detaljplan för möjlighet att uppföra ett trygghetsboende i Råneå.
  Publicerat 2018-04-27
 • 2018 års kulturstipendiater är...

  …Konstnären Anna Almqvist, dansaren, musikalartisten och koreografen Camilo Bresky samt kören Rafset. Det beslutades vid dagens kulturnämnd. Stipendiaterna får 15 000 kronor var och så här lyder motiveringarna:
  Publicerat 2018-04-26
 • Pressmeddelande; Stort intresse från Helsingborg för Alviksskolans arbete med digitalisering

  Pedagoger från sju olika skolor inom Helsingborgs skolområde besöker Alviksskolan på torsdag den 26 april. Syftet med besöket är att få inspiration och konkreta exempel med sig hem, bland annat för att stärka den digitala utvecklingen i arbetslagen.
  Publicerat 2018-04-26
 • Affärs- och utvecklingsresa till USA

  Den 2–10 maj är en delegation från Luleå i USA för att utveckla befintliga samarbeten och skapa nya relationer och möjligheter för Luleå. Delegationen kommer att besöka San Francisco, Seattle och Austin.
  Publicerat 2018-04-26
 • Presskonferens LUPP-undersökning

  Fredagen den 27 april kl. 10:30
  Lokal: Kulturens Hus, Olga Bardh
  Undersökningen är en omfattande enkät som innehåller ett 80-tal frågor om i stort sett alla livsområden. Den genomfördes under oktober/november 2017 i Luleå bland åk 8, år 2 gy och bland 24-åringarna. Resultatet av undersökningen är ett viktigt verktyg för att få kunskap om unga och deras levnadsvillkor i Luleå. Nu på fredag kl 10.30 presenteras resultatet och flera förvaltningar finns på plats för att berätta om hur de kommer att använda resultatet för att förbättra villkoren för unga i Luleå.
  Publicerat 2018-04-25
 • Satsning på unga hbtq-personer i Luleå

  Ung i Luleå tilldelas folkhälsomedel på 100 000 kr från Luleå kommun som ger möjlighet att satsa på en trygg mötesplats och aktiviteter för och av unga hbtq-personer 13-19 år.
  Publicerat 2018-04-25
 • Pressinbjudan - Tillsammans för ett gott liv i Luleå

  Dag och tid: Onsdag 25 april, kl. 18:30 
  Plats: Edens Event & festvåning, Nygatan 10 B i Luleå

  Publicerat 2018-04-24
 • Pressinbjudan; Öppet samråd för nationella minoriteter

  Dag och tid: Onsdag den 25 april, klockan 17-19
  Plats:             Sessionssalen, Stadshuset

  Publicerat 2018-04-24
 • Startskott för Mötesplats för unga i Luleå

  Glädjande besked. Mötesplats för unga öppnar i SVT:s nuvarande lokaler på Kungsgatan i Luleå. 
  Publicerat 2018-04-24
 • Pressinbjudan: Återinvigning av Porsöhallen och Porsöns bibblo

  Lördag den 28 april öppnar Porsöns bibliotek i sina helt nyrenoverade lokaler och samma dag återinvigs även Porsöhallen. Det blir en familjedag med massa aktiviteter på Porsön, media är självklart välkomna!
  Publicerat 2018-04-24
 • Pressinbjudan: Startskott för Mötesplats för unga i Luleå

  Sedan stängningen av Ungdomens Hus vid årsskiftet 2013 har kommunen utrett behovet av en mötesplats, dess innehåll och sökt nya lokaler. Idag tisdag 24 april presenteras lokaliseringen av Mötesplats för unga i Luleå.

  Publicerat 2018-04-24
 • Busstrafik, utvecklingsplan Porsön, fiskodling

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde sammanlagt 16 ärenden, bland annat om utökad busstrafik eller utvecklingsplan Porsön.
  Publicerat 2018-04-23
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde 16 ärenden, bland annat om utökad busstrafik och utvecklingsplan Porsön.Välkommen till en presskonferens där kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström redovisar de ärenden som utskottet behandlade.Tid: Måndag, 23 april 2018, kl. 11.30Plats: sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2018-04-23
 • Luleå växer – fortsatt höga investeringar

  En historiskt hög investeringstakt med drygt en miljard kronor per år för att säkra fortsatt tillväxt. Satsningar i nya va-ledningar och nya bostads- och arbetsplatsområden, Hertsö badhus och en ny brandstation – Det är grundpelarna till de preliminära budgetramarna som budgetberedningen behandlar den 27 april.
  Publicerat 2018-04-19
 • Pressinbjudan budgetramar 2019-2021

  Luleå kommun håller hög investeringstakt för att trygga kommunens tillväxt.Välkommen till en presskonferens där Luleå kommun presenterar ramarna till budget 2019-2021.Tid: Torsdag 19 april, kl. 12Plats: sammanträdesrum 9:anMedverkande: Niklas Nordström, kommunstyrelsens ordförandeLenita Ericsson, kommunstyrelsens vice ordförandeJan Öström, ekonomichefordföranden för socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och stadsbyggnadsnämnden
  Publicerat 2018-04-19
 • Bästa placeringen hittills för Luleå som Sveriges friluftskommun

  I år tar Luleå kommun sin bästa placering någonsin i utnämningen av Sveriges friluftskommun då vi hamnar på delad andra plats med 31 poäng av 32 möjliga.
  Publicerat 2018-04-19
 • Ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott 23 april 2018

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde måndag 23 april sammanlagt 19 ärenden, bland annat om utökad busstrafik eller utvecklingsplan Porsön.
  Publicerat 2018-04-18
 • Pressmeddelande; Barnskötarna viktiga i Luleå kommuns förskolor

  Skolverkets förslag till ny läroplan för förskolan saknar en tydlig rollbeskrivning för barnskötare. Arbetsgivaren, Luleå kommun, har därför tillsammans med fackförbundet Kommunal och Lärarförbundet tagit fram en riktlinje som gäller för Luleås förskolor, som lyfter fram behovet av båda yrkesgrupperna.
  Publicerat 2018-04-16
 • Pressinbjudan; Invigning av Kristallens förskola

  Kristallens förskola öppnade dörrarna till de nya lokalerna i januari, nu är det dags för invigning.
  Publicerat 2018-04-16
 • Norrbotten vinnare när RF utser värdkommuner till SM-veckan

  I dag presenterade Riksidrottsförbundet (RF) de aktuella värdkommunerna inför kommande års vinterspel. Det blir storslam för Norrbotten, med inte mindre än tre aktuella städer. Det gäller Luleå-Boden för SM-veckan vinter 2020 och Piteå som erbjuds värdskapet för 2022.
  Publicerat 2018-04-16
 • Samverkan för ett tryggt Luleå

  Fler trafikkontroller, trygghetsvandringar och ökad polisiär närvaro på glesbygden är några av de totalt nio åtgärder som polisen och kommunen lovar att genomföra under 2018. Åtgärderna finns framtagna i 2018 års medborgarlöften som Ulf Sköld, Lenita Ericsson och Mikael Lekfalk signerat under fredagen. Parterna är eniga om vikten av samarbete kring trygghetsfrågorna.
  Publicerat 2018-04-13
 • Luleå kommun och Caverion överens om felaktig fakturering

  Drygt 16 000 kronor kommer att återbetalas till Luleå kommun. Det blev resultatet när stadsbyggnadsförvaltningen och Caverion gemensamt gjort en fördjupad granskning gällande revisionsrapporten där KPMG påtalade att Luleå kommun bedömts lidit ekonomisk skada.
  Publicerat 2018-04-12
 • Positiv dom från Mark- och miljööverdomstolen om Malmporten

  Mark- och miljööverdomstolens meddelade idag sin dom gällande Havs- och vattenmyndighetens överklagande av tidigare miljödom om dumpning av muddermassor i djuphålan vid Vitfågelskär. Domstolen biföll delvis överklagandet vilket innebär att de mest förorenade muddermassorna kommer att läggas i Skvampen, området mellan Victoriahamnen och malmhamnen. Beslutet innebär att arbetet för en ny djuphamn och en fördjupad farled in till Luleå kan fortsätta.
  Publicerat 2018-04-11
 • Socialnämndens sammanträde 13 april

  Socialnämnden i Luleå sammanträder fredag den 13 april klockan 8.30 vid Repslagargatan 6.
  Publicerat 2018-04-11
 • Ärenden till stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar den 12 april 23 ärenden. Däribland ny gymnastikhall vid Arcus, revidering av lekplatsplan samt trygghetsboende i Råneå.
  Publicerat 2018-04-09
 • Vinster i välfärden, självmordförebyggande arbete

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag sex ärenden, bland annat kommunens svar på en remiss om vinster i välfärden och en motion om att förebygga självmord.
  Publicerat 2018-04-09
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde sex ärenden, bland annat kommunens svar på en remiss om vinster i välfärden.Välkommen till en presskonferens där kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström redovisar de ärenden som utskottet behandlade.Tid: Måndag, 9 april 2018, kl. 11.30Plats: sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2018-04-09
 • Anna Broström ny arbetsmarknadschef

  Anna Broström har utsetts till ny chef för arbetsmarknadsförvaltningen vid Luleå kommun. Hon kommer närmast från en tjänst som sektionschef för Migrationsverket Region Nord.
  Publicerat 2018-04-06
 • Luleå kommun blir arena för nationella frågor

  Under våren arrangeras två större seminarier i Luleå inom de högaktuella ämnena cybersäkerhet och hot mot förtroendevalda.
  – Alla frågor måste inte diskuteras i Stockholm. Vi ska även göra Luleå till en plats för nationellt viktiga frågor, säger kommunalråd Niklas Nordström.

  Publicerat 2018-04-04
 • Pressmeddelande; Ärenden till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 5 april

  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kommer vid sitt sammanträde den 5 april att bland annat behandla följande ärenden.
  Publicerat 2018-04-03