Pressarkiv

Här hittar du alla pressutskick från Luleå kommun. Sök via månad i spalten nedan till höger.

 • Kritik i utlämnandet av handlingar

  Justitieombudsmannen kritiserar socialnämnden i Luleå för bristande handläggning om utlämnande av handlingar.
  Publicerat 2018-01-31
 • Pressinbjudan: Imorgon blir Luleå förvaltningsområde för meänkieli och samiska

  Luleå är sedan tidigare förvaltningsområde för finska och 1 februari blir kommunen även förvaltningsområde för meänkieli och samiska. Tillsammans med de nationella minoriteterna bjuder vi in till en enkel ceremoni i Stadshuset med tal och tårta.
  Publicerat 2018-01-31
 • Råneå tänkbart som förvar åt Migrationsverket

  Migrationsverket har frågat Luleå kommun om kommunen har möjlighet att bygga en anläggning för personer med ett utvisnings- eller avvisningsbeslut. Kommunen har snabbutrett frågan och föreslår en tomt i Råneå som tänkbar för en sådan anläggning.
  Publicerat 2018-01-31
 • Anja Johansson, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden Luleå kommun sedan 1 januari 2018.

  Anja tar ansvar för Luleås tillväxt

  Anja Johansson intog den heta stolen som ordförande i Stadsbyggnadsnämnden på Luleå kommun vid årsskiftet. En position som hör till en av de viktigaste för att skapa tillväxt och bygga i Luleå.
  – Det är ett spännande uppdrag. Nämnden har ett stort ansvar för utvecklingen i Luleå och det både svåraste och roligaste blir att prioritera rätt, säger hon.

  Publicerat 2018-01-29
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskottt

  Arbetsutskottet behandlar idag 16 ärenden, bland annat utvecklingsplanen för Råneå, en ny internbank och förvärvet av sporthallen på Porsön. Välkommen till en presskonferens där kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström redovisar de ärenden som utskottet behandlade.Tid:   Måndag 29 januari, kl. 11.30Plats:   Stadshuset, sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2018-01-29
 • Pressinbjudan: Prisutdelning för Årets trygghets- och folkhälsoinsats 2017

  På dagens kommunfullmäktigesammanträde delar Luleå kommun ut pris till stipendiaterna i Årets trygghets- och folkhälsoinsats.
  Publicerat 2018-01-29
 • Omtag i lokalfrågan för den professionella dansen

  Kulturförvaltningen tackar nej till det anbud som kommit in gällande lokal för den professionella dansen. Orsaken är för höga kostnader samt den snabba utvecklingen inom dansområdet i Luleå.
  Publicerat 2018-01-24
 • Utvecklingsplan, internbank, sporthall

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt nästa sammanträde den 29 januari 16 ärenden. Bland annat följande:
  Publicerat 2018-01-24
 • Råneå får vatten från Gäddvik, nya gatunamn Dalbo och nya namn på lekplatser

  Vid Stadsbyggnadsnämnden sammanträde 24 januari behandlades totalt 27 punkter på dagordningen. Bland annat beslut om ny vattenförsörjning till Råneå och nya namn på gator och lekplatser.
  Publicerat 2018-01-24
 • Skolinspektionens granskning av Luleå kommun

  Luleå kommun har nu från Skolinspektionen fått en sammanfattning av tillsynen som genomförts ute i skolenheterna under hösten 2017. Inspektionen omfattar förskola, fritidshem, grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.
  Publicerat 2018-01-19
 • Socialtjänsten bjuder in till dialogmöte - kom och säg vad du tycker

  I morgon, torsdag den 18 januari, bjuder socialtjänsten i Luleå kommun in till dialogmöte med kommuninvånarna.
  Publicerat 2018-01-17
 • Roger Danell blir vd för Luleå kommunföretag AB

  Luleå kommunföretag AB med dess dotterbolag står inför omfattande förändringar de närmaste åren som kommer att kräva mycket arbete. Därför har Roger Danell, förvaltningschef för Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning, idag utsetts till vd för bolagskoncernen.
  Publicerat 2018-01-16
 • Varm och torr cykel! Nu kan du parkera din cykel i Kulturens Hus parkeringshus

  Nu har vi skapat en cykelparkering för dig som vill ha en varm och torr cykel under vintern. Två bilplatser i Kulturens Hus parkeringshus har gjorts om till cykelparkering.
  Publicerat 2018-01-15
 • Detaljplaner, samverkansavtal, utvecklingsplan

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde 14 ärenden, däribland två detaljplaner som möjliggör för Luleås fortsatta tillväxt och samarbete för ett resecentrum.
  Publicerat 2018-01-15
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Arbetsutskottet behandlar idag 14 ärenden, bland annat en avsiksförklaring med Jernhusen om resecentrum, detaljplan för ny brandstation och nya bostäder. Välkommen till en presskonferens där kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström redovisar de ärenden som utskottet behandlade.Tid: Måndag 15 januari, kl. 11.30Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista del 1Del 2
  Publicerat 2018-01-15
 • Ärenden till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 18 januari

  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kommer vid sitt sammanträde den 18 januari att bland annat behandla följande ärenden:
  Publicerat 2018-01-12
 • Miljonbelopp till kulturen på kulturnämndens arbetsutskott

  I går lämnade kulturnämndens arbetsutskott förslag till beslut för kulturbidrag på totalt 1,9 miljoner kronor. Av dem föreslås 1,55 miljoner gå till 2018-års upplaga av festivalen Musikens Makt, som planeras till den 17-18 augusti. På nämnden kommer sedan ytterligare 2,4 miljoner att fördelas till Luleås kulturföreningar.
  Publicerat 2018-01-12
 • Detaljplaner, samverkan, utvecklingsplan

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde den 15 januari 14 ärenden, däribland två detaljplaner som möjliggör för Luleås fortsatta tillväxt.
  Publicerat 2018-01-10
 • Samarbete för att utveckla stationsområdet

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde den 15 januari en avsiktsförklaring med Jernhusen om ett resecentrum i Luleå. I avsiktsförklaringen Luleå bangård och resecentrum dokumenteras den gemensamma ambitionen att skapa ett attraktivt resecentrum samt en stadsutveckling med bostäder och arbetsplatser i östra delarna av Luleå centrum.
  Publicerat 2018-01-10
 • IVO-kritik för bristande rutin i fallarbete

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar socialnämnden i Luleå för att personal inom ett vård- och omsorgsboende inte har arbetat enligt den rutin som finns för fallpreventivt arbete.
  Publicerat 2018-01-09
 • Nu invigs Sunderbyskolan – ny gemensam skola för eleverna i Sunderbyn

  Dag och tid: onsdag 10 januari, klockan 8.15
  Plats:             Sunderbyskolan, Hemängsvägen 54  
                            (invigningen sker utomhus, på framsidan av skolan)

  Publicerat 2018-01-09
 • Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 11 januari

  Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar den 11 januari 19 ärenden. Däribland Råneå vattenförsörjning, igångsättningstillstånd för ny brandstation och nytt vård- och omsorgsboende samt detaljplan för del av Porsön som avser anpassning av byggrätt för att möjliggöra en tredje serverhall.
  Publicerat 2018-01-08