Pressarkiv

Här hittar du alla pressutskick från Luleå kommun. Sök via månad i spalten nedan till höger.

 • Kronanhallen invigs hösten 2018

  Byggandet av den nya stadsdelen Kronan i Luleå pågår på många fronter. I september invigdes den nya F-6 skolan på området och i februari 2018 var det tänkt att närbelägna sporthallen Kronanhallen skulle öppnas. Dessvärre har sättningar i bottenplattan under byggtiden gjort att färdigställandet av hallen försenas ca 2 månader.
  Publicerat 2017-10-31
 • Gångbro, Råneå vattenförsörjning, projektuppföljning Risslan, internkontroll SBF

  Vid Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 26 oktober behandlades 38 ärenden, bland annat rivning av gångbron över Södra hamnleden, Råneå vattenförsörjning samt förbättrad internkontroll.

  Publicerat 2017-10-27
 • Skärpt kontroll av beställningar och fakturor

  Nu skärper stadsbyggnadsnämnden internkontrollen inom kommunen. Ny granskning av beställningar och fakturor under 2016-2017 genomförs. − Vi vill säkerställa att vi har kontroll på verksamheten säger Lenita Ericson, ordförande stadsbyggnadsnämnden.

  Publicerat 2017-10-26
 • Ingen upphandling av musikfestival enligt kulturnämnden

  Under dagens kulturnämnd behandlades bland annat frågan om Musikens Makt. En enig nämnd har nu klubbat sin rekommendation till kommunfullmäktige och det är att festivalen inte ska upphandlas. Beslutet är ett nytt förslag efter arbetsutskottets tidigare förslag som innebar upphandling.
  Publicerat 2017-10-26
 • Gymnasieministern besöker Luleå gymnasieby

  Gymnasieminister Anna Ekström besöker i morgon Luleå. Under förmiddagen träffar hon elever och personal i gymnasiebyn.Dag och tid:    Fredag 27 oktober, klockan 8.10
  Plats:                Hälsans Hus, Luleå gymnasieby
                            (dagen inleds på Riksbasketgymnasiet)

  Publicerat 2017-10-26
 • Lösning på gång för natthärbärge under vintern

  Det pågår en aktiv dialog mellan kommunen och en nybildad ideell förening som är intresserad av att driva ett natthärbärge i Luleå under vinterhalvåret.
  Publicerat 2017-10-26
 • Pressinbjudan: Kompletterande intern kontrollplan

  Vid Stadsbyggnadsnämndens sammanträde idag kl. 13.15 kommer beslut om kompletterande intern kontrollplan att tas. Pressutskick sker efter beslut.
  Publicerat 2017-10-26
 • Crowdsourcing Week 2018 till Luleå och Norrbotten

  Luleå kommun tar idag ett nytt steg då vi annonserar att Crowdsourcing Week arrangeras i Luleå och i Vuollerim. Det är en internationell satsning som utvecklas i samarbete med Luleå tekniska universitet. Syftet är att stärka och utveckla Norrbottensregionens näringslivsstruktur och förbättra förutsättningarna för hållbar samhällsutveckling.
  Publicerat 2017-10-26
 • Gemensamma nämndssammanträden två gånger per år

  Vid barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens gemensamma arbetsutskott den 25 oktober föreslås att nämnderna ska ha gemensamma nämndssammanträden två gånger per år.
  Publicerat 2017-10-25
 • Sponsring, planuppdrag, oegentligheter

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 14 ärenden, bland annat kommunens sponsringspolicy, planprogram för Mjölkuddens centrum och en undersökning om hur unga upplever Luleå.
  Publicerat 2017-10-23
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 14 ärenden, bland annat kommunens sponsringspolicy, planprogram för Mjölkuddens centrum och en undersökning om hur unga upplever Luleå.Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag 23 oktober, kl. 11.30Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9
  Se föredragningslista
  Publicerat 2017-10-23
 • Unika skridskotävlingen KPN Grand Prix i Luleå växer

  Planeringen inför den stora skridskotävlingen KPN Grand Prix på Luleås isbana har startat. Succén från februari gör att arrangemanget växer och blir ännu större 2018.
  Publicerat 2017-10-20
 • Gymnasieskolans modell för att trygga lärarförsörjningen

  Bristen på behöriga och legitimerade lärare är ett problem i
  hela landet. För att säkra behovet av behöriga lärare på lång sikt arbetar gymnasieskolan i Luleå med att ta fram en modell för att rekrytera och överanställa svårrekryterade lärarkompetenser. Den första läraren finns nu på plats och en till är på gång att anställas.

  Publicerat 2017-10-20
 • Nu föreslås att gångbron över Södra hamnleden rivs

  Nästa torsdag ska Stadsbyggnadsnämnden ta ställning till arbetsutskottets förslag om att gångbron över Södra hamnleden ska rivas.

  Publicerat 2017-10-19
 • Luleå kommun visar ett förbättrat resultat i arbetet med äldre

  Luleå kommun visar ett förbättrat resultat i årets Öppna jämförelser vad gäller arbetet inom hemtjänsten.
  Publicerat 2017-10-19
 • Nu avfyras Teknikcolleges egna raketer

  I år har nationella Teknikcollegedagen firats för fjärde gången. Eleverna på Teknikcollege i Luleå har byggt egna raketer, som i en final nu ska tävla om vilken raket som kommer längst och är snyggast.
  Dag och tid: Onsdag 18 oktober, klockan 14.00
  Plats:              Hälsans hus, konstgräsplanen

  Publicerat 2017-10-17
 • Professor Yngve Gustafson en av föreläsarna under VO-Collegeveckan

  VO-College i Luleå arrangerar en kostnadsfri föreläsningsserie 16 – 20 oktober. Onsdag den 18 oktober föreläser Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet, som bland annat medverkat i TV-programmet ”Sveriges bästa äldreboende”.
  Publicerat 2017-10-17
 • Luleå Energi Arena öppet igen efter bombhot

  Under fredagskvällen inkom ett bombhot mot Luleå Energi Arena. Läget har återgått till det normala och arenan har öppet som vanligt igen.
  Publicerat 2017-10-14
 • Nytt förslag för Musikens Makt samt pengar till danssatsning

  Kulturnämndens arbetsutskott har idag behandlat frågan om Musikens Makt och samt en bidragsansökan från Exiled Dance Crew. Gällande Musikens Makt föreslår arbetsutskottet att en grundfinansiering från kommunfullmäktige på 1 450 000 kronor beviljas till en festival helgen innan skolstart samt att festivalen ska upphandlas. Gällande Exiled föreslås att de får 350 000 kronor, då ansökan är helt i linje med den politiska viljan att stärka dansen i Luleå ytterligare.
  Publicerat 2017-10-12
 • IVO kritiserar kommunen för bristande dokumentation och rapportering

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar socialnämnden i Luleå för bristande dokumentation i patientjournaler.

  Publicerat 2017-10-12
 • Misstänkta oegentligheter

  Den av kommunen beställda internutredningen om misstänkta oegentligheter inom stadsbyggnadsförvaltningen under perioden 2012-2014 är nu klar. Utredningen visar att det sannolikt har förekommit oegentligheter mellan tidigare anställda på stadsbyggnadsförvaltningen och Caverion, som är en av kommunens leverantörer, samt att kommunen i samband med detta har lidit ekonomisk skada.
  Publicerat 2017-10-11
 • Pressinbjudan: Granskningsrapport presenteras

  KPMG har färdigställt utredningen avseende misstanke om förmåner och osann fakturering inom stadsbyggnadsförvaltningen under perioden 2012-2014.
  Publicerat 2017-10-11
 • Luleå kommun får fortsatt möjlighet att utveckla kollektivtrafiken

  Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har idag beslutat att överlämna befogenheten att ingå avtal om lokaltrafiken till kommunen inför att nuvarande avtal med Luleå Lokaltrafik AB upphör oktober 2020.
  Publicerat 2017-10-10
 • Ärenden till stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar 24 ärenden den 12 oktober. Däribland antagande av detaljplaneprogram för Kronanvägen och Skutviken samt justering av VA-taxan.
  Publicerat 2017-10-10
 • Maarit Enbuske ny skolchef i Luleå kommun

  Maarit Enbuske har utsetts till ny skolchef i Luleå kommun. Eftersom hon redan arbetar som tillförordnad skolchef, innebär det att hon tillträder tjänsten omedelbart.
  Publicerat 2017-10-09
 • Delårsrapport, matproduktion, elitsponsring

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 18 ärenden, bland annat delårsrapporter, elitsponsring och en avsiktsförklaring med Piteå kommun om måltidsproduktion.
  Publicerat 2017-10-09
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 18 ärenden, bland annat delårsrapporten för kommunen, den återremitterade avsiktsförklaring om kostproduktion och medborgarförslag om nya webbkameror. Välkommen till en presskonferens där vice ordförande Niklas Nordström redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag 9 oktober, kl. 11.30Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2017-10-09
 • Förslaget: Öppnar för att Musikens Makt kan leva vidare

  Nästa vecka tas ärendet om Musikens Makt upp i kulturnämndens arbetsutskott. Förslaget till politikerna är att kommunen lämnar kraven som tidigare ställts på bland annat tidpunkt och målgrupp och istället öronmärker 1,35 miljoner till ett evenemang i centrum. Ett bidrag som sedan är öppet för föreningar att söka.
  Publicerat 2017-10-06
 • Luleå 37:e bästa skolkommun av landets 290

  I Lärarförbundets skolranking "Bästa skolkommun" placerar sig Luleå på 37:e plats, bland Sveriges 290 skolkommuner.
  Publicerat 2017-10-05
 • Kommunen ska betala 400 000 kr i avgift enligt arbetsmiljölagen

  Den 9 mars 2017 skottade en av kommunens medarbetare taket på Kulturens hus utan fallskyddsutrustning. Förvaltningsrätten har nu bifallit Arbetsmiljöverkets yrkan om att Luleå kommun ska betala 400 000 kr i sanktionsavgift enligt arbetsmiljölagen.
  Publicerat 2017-10-03
 • Luleå fortsatt stark idrottskommun

  Luleå hamnar på plats 15 i tidningen Sport & Affärers årliga rankning av Sveriges främsta idrottskommuner. Av 30 nominerade kommuner fortsätter Luleå att vara en stark idrottskommun.
  Publicerat 2017-10-02
 • Resultaten av kommunens satsningar i Råneå 

  13 nya jobb har skapats och minst tio jobb kommer att skapas i Råneå nästa år. 73 miljoner kronor har Luleå kommun och dess bolag investerat i Råneå med omland sedan 2015. De närmaste åren satsar kommunen 60 miljoner kronor i en ny vattenförsörjning för Råneå.

  Publicerat 2017-10-02
 • Mötesplatsen för barn och föräldrar firar ett år!

  Tisdagen den 3 oktober firar vi att det är ett år sen Luleå kommuns mötesplats för barn och föräldrar öppnade i nya lokaler i centrum. Föräldrasupporten finns på plats under dagen.
  Publicerat 2017-10-02
 • Uppföljning: Resultaten av Luleå kommuns satsningar i Råneå

  För två år sedan presenterade kommunen tolv satsningar för Råneå och omland. Dessa skulle innebära nya jobb och miljonsatsningar. Nu följer vi upp satsningarna och redovisar vilka som har gått i hamn.  
  Publicerat 2017-10-02