Pressarkiv

Här hittar du alla pressutskick från Luleå kommun. Sök via månad i spalten nedan till höger.

 • Möjlighet att hyra ny lokal - Mötesplats Porsön

  Mötesplats Porsön är ett resultat av önskemål från medborgarna. Lokalen ligger i centrum av Porsön (f.d. fritidsgårdslokalen) och uthyres till föreningar och privatpersoner.
  Publicerat 2017-03-30
 • Förskolan förstahandsvalet, därför avvecklas dagbarnvårdsverksamheten

  I Luleå liksom i övriga landet minskar efterfrågan på plats hos dagbarnvårdare med verksamhet i hemmet. Kommunen har i dag sex dagbarnvårdare anställda. Flera av enheterna är inte fyllda och saknar helt eller har endast få barn på kö. Barn- och utbildningsnämnden beställde därför förra året en översyn av verksamheten.
  Publicerat 2017-03-30
 • Socialnämnden svarar Konkurrensverket

  Luleå kommun har köpt platser för behandling av individer i ett missbruk på ett behandlingshem utan ramavtal.
  Publicerat 2017-03-30
 • Nytt avtal om tillfälliga bostäder för nyanlända

  Luleå kommun har tecknat ett avtal med Home Support Sweden AB om att hyra rum på Hotell Nordkalotten. Rummen ska fungera som tillfälliga bostäder för nyanlända luleåbor med uppehållstillstånd.
  Publicerat 2017-03-29
 • En fjärdeplats för mästerbagarna Evelina och Niklas

  Bagerieleverna Evelina och Niklas har idag tävlat i Skolmästerskapen i Bageri och Konditori i Göteborg. De tävlande hade på sig fyra timmar för att baka en vetedeg, en wienerdeg, matbröd, men också baka och dekorera en tårta. Och visst gick det bra – lag Evelina och Niklas tog hem en fjärdeplats!
  Publicerat 2017-03-28
 • Skolverkspengar ger fler fritidspedagoger till grundskolan

  Regeringen har beslutat om riktade medel till personalförstärkning i fritidshem. Luleå kommun har ansökt hos Skolverket om 3,8 miljoner kronor för 2016/2017. Pengarna ska användas till att fortsätta
  utveckla fritidshemsverksamheten genom att anställa fler fritidspedagoger i grundskolan.

  Publicerat 2017-03-28
 • Luleå till Austin och Seattle

  Luleå kommun besökte i förra veckan Austin och Seattle. Under resan utvecklades samarbetet mellan Austin och Luleå gällande affärsutveckling. Kommunen fick också utbyte i stadsplaneringsfrågor från två av USAs snabbast växande städer.
  Publicerat 2017-03-28
 • Bostäder, jobb, nämndöversyn

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 23 ärenden, bland annat olika planuppdrag, ett projekt för fler jobb till Luleå och en översyn om nämnder och arvoden.
  Publicerat 2017-03-27
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 23 ärenden, bland annat planuppdrag för bostäder, ett projekt för fler jobb till Luleå och översynen av nämnder och arvoden. Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag 27 mars, kl. 11.30Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2017-03-27
 • Luleå kommun får betala tillbaka bidrag från Skolverket

  Staten anslog 2 miljarder kronor till en särskild lågstadiesatsning läsåret 2015/2016 som bland annat skulle gå till nyrekryteringar. Luleå är en av 100 kommuner i landet som nu får betala tillbaka de pengar som inte har använts.
  Publicerat 2017-03-24
 • Socialnämnden sammanträder den 24 mars

  Socialnämnden i Luleå sammanträder fredag den 24 mars klockan 8.30 vid Sunderby folkhögskola, Kråkbergsvägen 7 (Melandersalen, Klostret).
  Publicerat 2017-03-23
 • Stöld från gruppbostad

  Pengar har försvunnit från en person som bor i en av kommunens gruppbostäder. Händelsen är polisanmäld.
  Publicerat 2017-03-17
 • Nu har alla elever i Luleå kommuns årskurs 4-6 tillgång till digitala verktyg

  Äntligen är digitaliseringssatsningen i årskurs 4-6 i hamn. Det betyder att alla elever i årskurs 4, 5 och 6 nu har tillgång till digitala verktyg. Under det senaste året har cirka 800 surfplattor och lika många datorer delats ut.
  Publicerat 2017-03-16
 • Spetsutbildningen i matematik firade internationella Pi-dagen

  Den 14 mars infaller π-dagen, även känd som Matematikens dag. Den firades av lärare och elever på spetsutbildningen i matematik med föreläsningar på Vetenskapens Hus. Pi-dagen grundades 1988 på museet Exploratorium i San Francisco.
  Publicerat 2017-03-16
 • Socialsekreterarnas arbetssituation i Luleå har blivit bättre

  KPMG fick av Luleå kommuns revisorer i uppdrag att granska socialsekreterarnas arbetssituation i syfte att bedöma om socialnämnden i Luleå vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att socialsekreterarna som arbetar med myndighetsutövning har en bra arbetssituation.
  Publicerat 2017-03-15
 • Pressinbjudan: Var med när Furuparksskolans elever får sina surfplattor!

  Grundskolans digitaliseringssatsning, som har till syfte att öka antalet digitala verktyg för eleverna i årskurs 4-6 runt om i Luleå kommuns grundskolor, är inne i slutskedet.
  Publicerat 2017-03-15
 • Bostäder, trygghetsboende, mikroplaster

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 18 ärenden, bland annat planuppdrag till bostäder och industri.

  Publicerat 2017-03-13
 • Positivt resultat för Luleå kommun

  Det gick bra för Luleå 2016. Kommunens resultat visar ett överskott på 143 miljoner kronor. 111 miljoner kronor är reavinster av tomträttsförsäljning. 101 miljoner avsättas till resultatutjämningsreserven.
  Publicerat 2017-03-13
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 19 ärenden, bland annat flera planuppdrag för bostäder, industri och trygghetsboende samt kommunens årsredovisning för det gångna året. Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag 13 mars, kl. 11.30Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2017-03-13
 • Kommunen är inte uppdragsgivare till nytt stödboende

  Luleå kommun har inte gett något uppdrag till det nya stödboendet Stationsgården (före detta Amber hotell) vad gäller tillfälligt boende för personer med psykiska eller fysiska besvär.
  Publicerat 2017-03-09
 • Nya Tallkronanskolan lockar lärare

  Höstterminen 2017 öppnar Tallkronanskolan, den nya grundskolan på Kronanområdet i Luleå. Skolan byggs för att rymma 500 elever
  från förskoleklass till årskurs sex. Nu pågår arbetet med att bemanna skolan och intresset för att arbeta som lärare på Tallkronanskolan är stort.

  Publicerat 2017-03-03
 • IVO kritiserar kommunen för bristande bemanning

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar skarp kritik mot socialnämnden i Luleå kommun och kräver att Fyrens korttidsboende där personer med demenssjukdom vistas ska vara bemannad nattetid på ett sådant sätt att personalen utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende.
  Publicerat 2017-03-02
 • Luleå on ice – en familjedag i Södra hamn

  Lördag den fjärde mars bjuder Luleå kommun in till Luleå on ice. En familjefest i Södra hamn med ett brett utbud av aktiviteter för såväl stora som små.

  Publicerat 2017-03-02
 • Antnässkolan nationellt i framkant när det gäller programmering och matematik

  Förändringar är på gång i kursplanen för matematik. Skolverket besöker därför idag Antnässkolan för att se hur de arbetar med programmering kopplat till matematik.
  Publicerat 2017-03-01
 • Pressinbjudan; Utanförskap, rasism och
  kärlek är ingredienserna i musicalen Lucia

  Elever och lärare från Björkskataskolan har tillsammans med
  Kulturskolan satt upp en musical, totalt fyra föreställningar under två dagar.
  Premär: 2 mars på Kulturens Hus, Lilla salen, kl 13.00

  Publicerat 2017-03-01