Pressarkiv

Här hittar du alla pressutskick från Luleå kommun. Sök via månad i spalten nedan till höger.

 • Byggprojekt, medborgardialog, gamification

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 35 ärenden, bland annat flera detaljplan, en strategi för medborgardialog och en gemensam satsning på gamification.

  Publicerat 2016-02-29
 • Luleås ungdomar avstår allt oftare alkohol

  Resultatet av kommunens nya drogvaneundersökning visar att elever på gymnasiet och högstadiet i Luleå i allt högre utsträckning avstår från alkohol, tobak och droger.
  Publicerat 2016-02-29
 • Informationsträff Hammarbakken

  Luleå kommun håller en informationsträff om Hammarbakkens boende för ensamkommande barn under 15 år som öppnar i mitten av mars.
  Publicerat 2016-02-29
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 22 ärenden, bland annat detaljplaner till Harrvikens marina och trygghetsboendet på Bergnäset. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade. 
  Publicerat 2016-02-29
 • Fullt ös på Uddebo

  – Det är full produktion av egen biogas på Uddebo just nu, säger en glad Lenita Ericson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden. - Nu har vi passerat 100 tjänstebilar som drivs med egenproducerad biogas.
  Och under 2017/2018 planeras för ny tankstation för allmänheten.

  Publicerat 2016-02-26
 • Kommunalt vatten till Lulnäsudden

  – Vi har som ett undantag i en nödsituation beslutat oss för
  att upprätta en förbindelsepunkt från vårt kommunala vattennät till de boende på Lulnäsudden, säger Lenita Ericson ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

  Publicerat 2016-02-25
 • Socialnämndens sammanträde

  Publicerat 2016-02-24
 • Pressinbjudan: Utvecklingsplan Hertsön/Lerbäcken

  Luleå kommuns Vision 2050 ska omsättas i verklighet i alla stadsdelar och samlande byar i Luleå. Det sker med hjälp av utvecklingsplaner. På Hertsön/Lerbäcken startar ett av de första utvecklingsplanearbetena.
  Publicerat 2016-02-24
 • Alternativ till återvinningens placering ska utredas

  Nu ska ytterligare ett förslag till placering av återvinningscentralen utredas av Luleå kommun.
  Publicerat 2016-02-19
 • Mikael Lekfalk blir Luleå kommuns nya kommundirektör

  Mikael Lekfalk blir ny kommundirektör och efterträder Anne Karlenius som kommer att gå i pension. Mikael arbetar sedan augusti 2012 som socialchef vid Luleå kommun. Han är utbildad vid Hälsouniversitet i Östergötland.
  Publicerat 2016-02-15
 • Nyproduktion, EU-projekt, nattbussar

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 35 ärenden idag. Bland annat 14 ansökningar om medfinansiering eller projektbidrag.
  Publicerat 2016-02-15
 • Luleåbornas bussåkning ökar

  Kommunen har som mål att öka andelen resor som görs till fots, med cykel och med buss. För fjärde gången har nu Luleå kommun undersökt lulebornas resvanor. Resvaneundersökningar med enkäter har gjorts i oktober åren 2000, 2005, 2010 och 2015. Resvaneundersökningar görs inte bara i Luleå utan i många kommuner och även nationellt. De resvanor och attityder som kommer fram i undersökningen är ett av underlagen till kommunens trafikplanering.
  Publicerat 2016-02-15
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 35 ärenden, bland annat 14 ansökningar om medfinansiering av olika projekt samt krav på nyproduktion vid försäljning av lägenheter. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag, 15 februari, kl.11.30 Plats: Sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2016-02-15
 • Försörjningsstödstagare får arbete i Luleå kommun

  Luleå kommun anställer 30 personer per år under två år (totalt 60 personer) som i dag är beroende av försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Personerna kommer att få sina anställningar inom Luleå kommun-koncernen. 
  Publicerat 2016-02-10
 • Pressinbjudan: Så vill Luleås kommunledning möta bostadbristen

  Tid: Onsdag 10 februari kl 10.00
  Plats: Entrén till Kulturbyn Kronan (Kronan 1)

  Publicerat 2016-02-09
 • Kvällens startmöte för utvecklingsplan Råneå med omland ställs in

  Det planerade startmötet för utvecklingsplan Råneå med omland som var tänkt att hållas ikväll tisdag 9 februari är inställt. Anledningen är att vi förstår att fokus till stor del kommer att hamna på skolfrågan.
  Publicerat 2016-02-09
 • Pressinbjudan: Världens största samling gamla Luleå-bilder läggs ut på webben

  Tid: Onsdagen den 10 februari kl 11.00
  Plats: Stadshuset (-1, lokalen Bottenviken)

  Publicerat 2016-02-08
 • Pressinbjudan: Friluftsdag för SFI-elever

  Tid: Tisdag 9 februari kl 10-14Plats: Hertsö kullar
  Publicerat 2016-02-08
 • Pressinbjudan – Öppning av Snöborgen –
  Södra Hamnplan

  Nu är det snart dags att öppna grindarna till Snöborgen på Södra Hamnplan i Luleå. Första provåken tas av Lenita Ericson och Bengt Jonsson under torsdag eftermiddag.
  Publicerat 2016-02-03
 • Legionella på vård- och omsorgsboenden

  Luleå kommuns miljö- och byggnadsförvaltning har i stickprovskontroller funnit förhöjda värden av legionella vid tolv vård- och omsorgsboenden. 
  Publicerat 2016-02-02