Pressarkiv

Här hittar du alla pressutskick från Luleå kommun. Sök via månad i spalten nedan till höger.

 • Ljusfestivalen skjuts upp till nästa år

  I år får vi inte se ”Luleå i nytt ljus”. Den populära ljusfestivalen tar en paus och återkommer med förnyad kraft hösten 2016.
  Publicerat 2015-10-27
 • Bostadsförmedling, evenemangsråd, förvaltningsplan

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 23 ärenden, bland annat att en kommunal bostadsförmedling inrättas och en utvärdering av evenemangsrådet.

  Publicerat 2015-10-26
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 23 ärenden, bland annat om kommunal bostadsförmedling och utvecklingsplan centrum. Välkommen till presskonferens där vice ordförande Niklas Nordström redovisar de ärenden utskottet behandlade.
  Publicerat 2015-10-26
 • Handelspilot i Luleå blir förbild för svenska städer

  Luleå kommun och Svensk Handel ingår ett samarbete för att utveckla en modell för stads- och platsutveckling med handel i fokus. Modellen är tänkt att bli applicerbar även i andra kommuner framöver.
  Publicerat 2015-10-24
 • Stort intresse för kultur-, evenemangs- och besöksnäringen i Luleå

  I helgen kommer några av landets främsta kultur- och evenemangsaktörer till Luleå för att delta i en kulturweekend som arrangeras av Luleå kommun.
  Publicerat 2015-10-23
 • Kommunen överklagar stopp av bygge

  Luleå kommun överklagar mark- och miljödomstolens beslut att upphäva den nya detaljplanen för fastigheten Hägern 11 på Varvet i centrala Luleå. Kommunen menar att domstolen har gjort en felaktig bedömning huruvida detaljplanen avviker från gällande översiktsplan.
  Publicerat 2015-10-23
 • Pressinbjudan Luleå blir förebild för svenska städer

  Luleå kommun och Svensk Handel ingår ett samarbete för att utveckla en modell för stads- och platsutveckling med handel i fokus. Handeln är Luleås tredje största arbetsgivare och omsatte 5,3 miljarder 2014. Modellen kommer att användas även i andra kommuner framöver.
  Publicerat 2015-10-23
 • Överskott, könsneutrala toaletter, elitsponsring

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 19 ärenden. Bland annat elitsponsringen för den aktuella säsongen, en motion om könsneutrala toaletter samt delårsrapporten för Luleå kommun inklusive bolagen.
  Publicerat 2015-10-12
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 19 ärenden, bland annat delårsrapporten, livsmedelupphandling och en målbild Norra hamn. Välkommen till presskonferens där vice ordförande Niklas Nordström redovisar de ärenden utskottet behandlade.
  Publicerat 2015-10-12
 • Luleå rankas som en av Sveriges främsta idrottskommuner

  Luleå hamnar på plats 11 i tidningen Sport & Affärers årliga ranking av Sveriges främsta idrottskommuner. Det är en klättring från förra årets 17:e plats.
  Publicerat 2015-10-06
 • Pressinbjudan: Världens största musikfestival

  Tid : Onsdag 7 oktober kl 13-15Plats : Hertsö galleria, Hertsötorget
  Publicerat 2015-10-05
 • Stipendiet för ett varmare, friskare Luleå

  Luleå kommun söker nomineringar till Årets trygghets- och folkhälsoinsats. För femte året i rad vill kommunen belöna personer som har gjort något utöver det vanliga för trygghet och folkhälsa. Fullmäktigepresidiet överlämnar priset till vinnarna i januari månad. Prissumman är 5 000 kr för varje kategori.
  Publicerat 2015-10-05
 • Inventering av 400 livsmedelsfastigheter i Luleå klar - nästan hälften saknar fettavskiljare

  79 kommunala fastigheter och 102 privata verksamheter saknar eller har underdimensionerade fettavskiljare i sina storkök, restauranger och caféer. – Vi hoppas att alla förstår hur viktigt det är med en fettavskiljare för att inte det egna och kommunens avloppsnät ska stocka igen, säger Hendrik Visser, VA-Chef på Stadsbyggnadsförvaltningen på Luleå kommun.
  Publicerat 2015-10-02
 • Erik Lindegren-priserna till Ida Börjel och Moa Backe

  Under en pressträff på Kulturens hus i Luleå blev det offentligt att årets Erik Lindegren-pris går till poeten Ida Börjel. Priset, på 100 000 kronor, delas ut i slutet av oktober i samband med konst- och litteraturfesten Bok & Bild - också det på Kulturens hus. Lilla priset 2015 går till Moa Backe.
  Publicerat 2015-10-02
 • Luleåbornas resvanor följs upp

  Under de närmaste veckorna ska Luleåbornas resvanor undersökas i en stor enkät som upprepas var fjärde år. Syftet är att kommunen ska kunna planera den fysiska miljön bättre och att underlätta för fler att resa kollektivt, med cykel och till fots.
  Publicerat 2015-10-01