Pressarkiv

Här hittar du alla pressutskick från Luleå kommun. Sök via månad i spalten nedan till höger.

 • Beslut om härbärge för EU-migranter

  Följande beslut är nu tagna av socialförvaltningen, tekniska förvaltningen, räddningstjänsten och kommundirektören Anne Karlenius.
  Publicerat 2014-12-22
 • Avtal för skärgårdstrafiken klart

  Luleå kommun har idag tecknat avtal med Laponia Rederi AB om att köra skärgårdstrafik för Luleå kommuns räkning under åren 2015-2017.
  Publicerat 2014-12-22
 • Tävling: skapa ett nytt kvarter på Malmudden

  Luleå kommun bjuder idag in landets byggherrar och arkitekter till en tävling om att skapa nya bostäder i den centrala stadsdelen Malmudden. Vinnaren får ensamrätt att exploatera området.
  Publicerat 2014-12-18
 • Premiär för laddstationer i Karpen

  Nu har även Luleå kommun sällat sig till skaran av svenska städer som erbjuder laddstationer för el- och hybridbilar. I dag installeras tekniken för åtta platser för el- och hybridbilar i Karpens Parkeringshus.
  Publicerat 2014-12-16
 • Seminariet, sponsring, livsmedelspolicy

  Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott hade på sitt sista sammanträde för i år 24 ärenden att ta ställning till. Här är några av besluten.
  Publicerat 2014-12-15
 • Luleåborna mår bra, men det kan bli bättre

  Luleåborna mår i stort sett bra. Kvinnor i Luleå har en förväntad medellivslängd med 84,1 år, det är mer än riket (83,6 år). Men ungas psykiska ohälsa fortsätter att försämras. Det är bara några resultat ur Socialstyrelsens, Folkhälsomyndighetens och Sveriges Kommuner och Landstings rapport Öppna jämförelser folkhälsa 2014 som offentliggörs idag.
  Publicerat 2014-12-15
 • Presskonferens arbets- och personalutskott

  Efter att kommunstyrelsens arbets- och personalutskott avslutat sitt sammanträde inbjuder kommunalrådet Yvonne Stålnacke media till presskonferens för att redovisa de ärenden som APU behandlade.Det finns också möjlighet till frågor om rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2014. Tid: 15 december, kl. 11.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset
  Publicerat 2014-12-15
 • Ny organisation för en växande stad

  Det är inte ofta som Luleå kommun genomför stora organisationsförändringar. Men från årsskiftet är det dags. Målet är en tydligare och effektivare samhällsbyggnadsprocess.

  Publicerat 2014-12-12
 • Tjänstekoncession Victoriahamnen

  Luleå hamn AB har via anbud sökt en operatör för lossning och lastning i Victoriahamnen. Anbudstiden gick ut den 21 november. Tre giltiga anbud lämnades in och utvärderingen är nu klar. Shorelink AB har bästa anbud både vad gäller pris och kvalitet.
  Publicerat 2014-12-12
 • Pressinbjudan utdelning av utmärkelsen Rådiga insatser

  Onsdag 10 december kommer Luleå räddningstjänst att uppmärksamma personer som under 2014 gjort rådiga insatser och räddat liv.
  Publicerat 2014-12-09
 • Slutkostnaden för Luleå Energi Arena

  Efter ett drygt års förhandlingar med leverantörerna står projektets slutkostnad fast. Den totala kostnaden blir 206 miljoner kronor vilket innebär att budgeten överskrids med 14 %.
  Publicerat 2014-12-08
 • Strategisk plan och budget 2015-2017

  Fortsatt stark tillväxt och en budget i balans utan skattehöjningar – det är främsta målen för Luleå kommun de nästa åren. Investeringstakten ligger på en fortsatt hög nivå. Det framgår av det plan- och budgetförslag som presenterades i budgetutskottet idag. En extra inkallad kommunfullmäktige ska besluta om plan och budget den 16 december.
  Publicerat 2014-12-08
 • Klimatanpassning, datorspelutbildning, gasterminal

  Kommunstyrelsens plan- och tillväxtutskott fattade idag följande beslut.
  Publicerat 2014-12-08
 • Presskonferens budgetutskott

  Efter att kommunstyrelsens budgetutskott behandlat förslag till Strategisk plan och budget 2015-2017 inbjuder kommunalrådet Yvonne Stålnacke media till presskonferens. Kommunalrådet svarar också på frågor som gäller plan- och tillväxtutskottets ärenden.Tid: Måndag 8 december, kl. 11.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, Stadshuset Strategisk plan och budget 2015-2017

  Publicerat 2014-12-08
 • Fortsatt tillväxt med budget i balans

  Luleå växer. För 2015 prioriteras fortsatt tillväxt med investeringar för att möjliggöra fler bostäder och hög kvalitet i välfärden. Särskilda satsningar görs på äldreomsorg, skola och kollektivtrafik. Kulturen får fortsatt viktig roll i Luleå där Ebeneser öppnas under året.
  Publicerat 2014-12-05
 • Presskonferens om budget 2015

  Luleå kommuns budget för 2015 presenteras fredag 5 december kl 13.
  Publicerat 2014-12-04
 • Samarbete, tillgänglighet, medborgarförslag

  Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott fattade följande beslut idag.
  Publicerat 2014-12-01