Pressarkiv

Här hittar du alla pressutskick från Luleå kommun. Sök via månad i spalten nedan till höger.

 • Spelindustri, Luleå Science Park, planuppdrag

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 26 februari, bland annat gemensamma satsningar på spelindustrin och Luleå Science Park.
  Publicerat 2018-02-21
 • Isbana i toppskick inför premiärloppet i KPN Grand Prix

  I morgon står Nederländernas toppåkare redo då startskottet går för det första loppet i skridskotävlingen KPN Grand Prix.
  Publicerat 2018-02-21
 • Socialnämnden sammanträder den 23 februari

  Socialnämnden i Luleå sammanträder fredag den 23 februari klockan 8.30, Repslagargatan 6.
  Publicerat 2018-02-21
 • Pressinbjudan; Festligt firande av Internationella modersmålsdagen på Örnässkolan

  Trettio olika språk talas bland barnen på Örnässkolan, det uppmärksammas på onsdag den 21 februari, som är Internationella modersmålsdagen.Tid och plats:
  21 februari, kl 8.30 – 12.00,  samling i Örnässkolans aula

  Publicerat 2018-02-20
 • Angående granskning av behörigheter och loggkontroller

  Luleå kommuns revisorer riktar kritik avseende socialförvaltningens åtgärdsarbetet kring behörigheter och loggkontroller i det datoriserade verksamhetsstödet.
  Publicerat 2018-02-19
 • Bristande dokumentation i en patientjournal

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar socialnämnden i Luleå för att man vid ett vård- och omsorgsboende inte har dokumenterat tillräckligt i en patientjournal vilket kan ha bidragit till att diagnosen fördröjdes.
  Publicerat 2018-02-16
 • Revisorkritik för bristande personalförsörjning

  Luleå kommuns revisorer kritiserar socialnämnden i Luleå för bristande personalförsörjning inom missbruksområdet. Bland annat påpekas att styrning och uppföljning inte fungerar tillfredsställande.
  Publicerat 2018-02-16
 • Lansering av jämförelsetjänst för kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor

  Nu lanserar Luleå kommun en digital jämförelsetjänst som ger vårdnadshavare, barn, elever, lärare och vikarier möjlighet att jämföra kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Tjänsten ska uppdateras årligen med den senaste
  statistiken och resultaten.

  Publicerat 2018-02-14
 • Invigning av Luleås nya vård- och omsorgsboende

  I morgon invigs det nya vård- och omsorgsboendet som ligger på Bergviken i Luleå.
  Publicerat 2018-02-14
 • Första bygglovet inlämnat för Kronandalen

  Ytterligare en milstolpe för utvecklingen av Kronanområdet är uppnådd. I somras vann detaljplanen för Kronandalen laga kraft och nu är första bygglovet för kvarteret Bärmesen, med Heimstaden som byggaktör, inlämnat för beslut i miljö- och byggnadsnämnden den 20 februari. 75 lägenheter och tio radhus planeras i kvarteret.
  Publicerat 2018-02-13
 • Pressinbjudan; Kärlek på gott och ont, diskrimineringsgrunderna och allas lika
  värde

  Råneåskolan firar Alla hjärtans dag med föreläsning av RFSL och en elevutställning. Det är arbeten av elever i årskurs 7 – 9 som ställs ut och teman är bland annat utanförskap, vardagshjältar, kärlek och allas lika värde.Tid och plats:   14 februari, Råneåskolans aula
  8.30 – 9.30       RFSL föreläser
  10.00                   Utställningen öppnar, tipsrunda för eleverna

  Publicerat 2018-02-13
 • Luleå – alla hjärtans stad

  Lagom till alla hjärtans dag förvandlas Luleå till alla hjärtans stad och sprider lite extra kärlek till Luleåbor och besökare.
  Publicerat 2018-02-13
 • Trygghetsboende Råneå, serverhall Porsön, integration

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 14 ärenden, bland annat om ändrad detaljplan för en serverhall, integrationsinsatser samt ett extra ärende om det planerade trygghetsboendet i Råneå.
  Publicerat 2018-02-12
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Arbetsutskottet behandlar idag 13 ärenden, bland annat detaljplan för en serverhall på Porsön, utökat turbåtstrafik och överenskommelser om ensamkommande barn. Välkommen till en presskonferens där kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström redovisar de ärenden som utskottet behandlade.Tid: Måndag 12 februari, kl. 11.30Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2018-02-12
 • Femton inbitna bilister ger bussen en chans

  Luleå kommun vill att fler ska välja bussen som färdmedel. Framförallt för de korta resorna. I kampanjen #Bussig Kompis får femton bilister gratis busskort för tre månader, allt för att upptäcka hur smidigt det är att färdas kollektivt.
  Publicerat 2018-02-08
 • Serverhall, integration, Konfuciusinstitutet

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde den 12 februari 13 ärenden, bland annat följande:
  Publicerat 2018-02-07
 • Ärenden till stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar den 8 februari 14 ärenden. Däribland tre medborgarförslag samt ett antal igångsättningstillstånd som t ex ombyggnation av badhuset i Råneå.
  Publicerat 2018-02-05
 • Socialnämnden sammanträder den 2 februari

  Socialnämnden i Luleå sammanträder fredag den 2 februari klockan 8.30, Repslagargatan 6.
  Publicerat 2018-02-01
 • Kritik i utlämnandet av handlingar

  Justitieombudsmannen kritiserar socialnämnden i Luleå för bristande handläggning om utlämnande av handlingar.
  Publicerat 2018-01-31
 • Pressinbjudan: Imorgon blir Luleå förvaltningsområde för meänkieli och samiska

  Luleå är sedan tidigare förvaltningsområde för finska och 1 februari blir kommunen även förvaltningsområde för meänkieli och samiska. Tillsammans med de nationella minoriteterna bjuder vi in till en enkel ceremoni i Stadshuset med tal och tårta.
  Publicerat 2018-01-31
 • Råneå tänkbart som förvar åt Migrationsverket

  Migrationsverket har frågat Luleå kommun om kommunen har möjlighet att bygga en anläggning för personer med ett utvisnings- eller avvisningsbeslut. Kommunen har snabbutrett frågan och föreslår en tomt i Råneå som tänkbar för en sådan anläggning.
  Publicerat 2018-01-31
 • Anja Johansson, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden Luleå kommun sedan 1 januari 2018.

  Anja tar ansvar för Luleås tillväxt

  Anja Johansson intog den heta stolen som ordförande i Stadsbyggnadsnämnden på Luleå kommun vid årsskiftet. En position som hör till en av de viktigaste för att skapa tillväxt och bygga i Luleå.
  – Det är ett spännande uppdrag. Nämnden har ett stort ansvar för utvecklingen i Luleå och det både svåraste och roligaste blir att prioritera rätt, säger hon.

  Publicerat 2018-01-29
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskottt

  Arbetsutskottet behandlar idag 16 ärenden, bland annat utvecklingsplanen för Råneå, en ny internbank och förvärvet av sporthallen på Porsön. Välkommen till en presskonferens där kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström redovisar de ärenden som utskottet behandlade.Tid:   Måndag 29 januari, kl. 11.30Plats:   Stadshuset, sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2018-01-29
 • Pressinbjudan: Prisutdelning för Årets trygghets- och folkhälsoinsats 2017

  På dagens kommunfullmäktigesammanträde delar Luleå kommun ut pris till stipendiaterna i Årets trygghets- och folkhälsoinsats.
  Publicerat 2018-01-29
 • Omtag i lokalfrågan för den professionella dansen

  Kulturförvaltningen tackar nej till det anbud som kommit in gällande lokal för den professionella dansen. Orsaken är för höga kostnader samt den snabba utvecklingen inom dansområdet i Luleå.
  Publicerat 2018-01-24
 • Utvecklingsplan, internbank, sporthall

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt nästa sammanträde den 29 januari 16 ärenden. Bland annat följande:
  Publicerat 2018-01-24
 • Råneå får vatten från Gäddvik, nya gatunamn Dalbo och nya namn på lekplatser

  Vid Stadsbyggnadsnämnden sammanträde 24 januari behandlades totalt 27 punkter på dagordningen. Bland annat beslut om ny vattenförsörjning till Råneå och nya namn på gator och lekplatser.
  Publicerat 2018-01-24
 • Skolinspektionens granskning av Luleå kommun

  Luleå kommun har nu från Skolinspektionen fått en sammanfattning av tillsynen som genomförts ute i skolenheterna under hösten 2017. Inspektionen omfattar förskola, fritidshem, grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.
  Publicerat 2018-01-19
 • Socialtjänsten bjuder in till dialogmöte - kom och säg vad du tycker

  I morgon, torsdag den 18 januari, bjuder socialtjänsten i Luleå kommun in till dialogmöte med kommuninvånarna.
  Publicerat 2018-01-17
 • Roger Danell blir vd för Luleå kommunföretag AB

  Luleå kommunföretag AB med dess dotterbolag står inför omfattande förändringar de närmaste åren som kommer att kräva mycket arbete. Därför har Roger Danell, förvaltningschef för Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning, idag utsetts till vd för bolagskoncernen.
  Publicerat 2018-01-16
 • Varm och torr cykel! Nu kan du parkera din cykel i Kulturens Hus parkeringshus

  Nu har vi skapat en cykelparkering för dig som vill ha en varm och torr cykel under vintern. Två bilplatser i Kulturens Hus parkeringshus har gjorts om till cykelparkering.
  Publicerat 2018-01-15
 • Detaljplaner, samverkansavtal, utvecklingsplan

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde 14 ärenden, däribland två detaljplaner som möjliggör för Luleås fortsatta tillväxt och samarbete för ett resecentrum.
  Publicerat 2018-01-15
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Arbetsutskottet behandlar idag 14 ärenden, bland annat en avsiksförklaring med Jernhusen om resecentrum, detaljplan för ny brandstation och nya bostäder. Välkommen till en presskonferens där kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström redovisar de ärenden som utskottet behandlade.Tid: Måndag 15 januari, kl. 11.30Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista del 1Del 2
  Publicerat 2018-01-15
 • Ärenden till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 18 januari

  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kommer vid sitt sammanträde den 18 januari att bland annat behandla följande ärenden:
  Publicerat 2018-01-12
 • Miljonbelopp till kulturen på kulturnämndens arbetsutskott

  I går lämnade kulturnämndens arbetsutskott förslag till beslut för kulturbidrag på totalt 1,9 miljoner kronor. Av dem föreslås 1,55 miljoner gå till 2018-års upplaga av festivalen Musikens Makt, som planeras till den 17-18 augusti. På nämnden kommer sedan ytterligare 2,4 miljoner att fördelas till Luleås kulturföreningar.
  Publicerat 2018-01-12
 • Detaljplaner, samverkan, utvecklingsplan

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde den 15 januari 14 ärenden, däribland två detaljplaner som möjliggör för Luleås fortsatta tillväxt.
  Publicerat 2018-01-10
 • Samarbete för att utveckla stationsområdet

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar på sitt sammanträde den 15 januari en avsiktsförklaring med Jernhusen om ett resecentrum i Luleå. I avsiktsförklaringen Luleå bangård och resecentrum dokumenteras den gemensamma ambitionen att skapa ett attraktivt resecentrum samt en stadsutveckling med bostäder och arbetsplatser i östra delarna av Luleå centrum.
  Publicerat 2018-01-10
 • IVO-kritik för bristande rutin i fallarbete

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar socialnämnden i Luleå för att personal inom ett vård- och omsorgsboende inte har arbetat enligt den rutin som finns för fallpreventivt arbete.
  Publicerat 2018-01-09
 • Nu invigs Sunderbyskolan – ny gemensam skola för eleverna i Sunderbyn

  Dag och tid: onsdag 10 januari, klockan 8.15
  Plats:             Sunderbyskolan, Hemängsvägen 54  
                            (invigningen sker utomhus, på framsidan av skolan)

  Publicerat 2018-01-09
 • Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 11 januari

  Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar den 11 januari 19 ärenden. Däribland Råneå vattenförsörjning, igångsättningstillstånd för ny brandstation och nytt vård- och omsorgsboende samt detaljplan för del av Porsön som avser anpassning av byggrätt för att möjliggöra en tredje serverhall.
  Publicerat 2018-01-08
 • Kraftig ökning under året av både bostäder och befolkning i Luleå

  Nu när året går mot sitt slut så är det dags att summera hur många bostäder som har byggts i Luleå under 2017 och vad som planeras framöver. Vi ser också att kommunens årliga befolkningsökning fortsätter att vara den högsta på nästan 25 år.
  Publicerat 2017-12-27
 • IVO anser att kommunens åtgärder är tillräckliga

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att de åtgärder som Luleå kommun har tagit sedan en patients sår ledde till att tån fick amputeras är tillräckliga.
  Publicerat 2017-12-22
 • Pressinbjudan: Rekryteringsmässa 21 december - ett tillfälle du inte får missa!

  Skolan i Luleå bjuder in till rekryteringsmässa i Kulturens hus. Målgruppen är utbildade pedagoger, studenter, de som är intresserade av att bli yrkeslärare och de som bara är nyfiken på skolan i Luleå. Syftet är att marknadsföra läraryrket och presentera Luleå kommun som en attraktiv arbetsgivare.
  Publicerat 2017-12-20
 • Gratis resor för funktionsnedsatta

  Socialförvaltningen i Luleå erbjuder från den 1 januari år 2018 kostnadsfria resor till och från daglig verksamhet för funktionsnedsatta individer med beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  – Det här har varit en önskan från våra funktionshinderföreningar under en längre tid och det känns roligt att vi nu kan tillmötesgå dem, säger Fredrik Hansson, socialnämndens ordförande.

  Publicerat 2017-12-20
 •  Pressmeddelande: Så ska Luleå kommun investera 400 miljoner kronor

  ”Mötesplatser för alla” är samlingsnamn för satsningar som Luleå kommun ska genomföra 2018-2020. Tack vare vinstutdelningen på 400 miljoner kronor från Lulebos försäljning av lägenheter 2015 och 2016 kan satsningarna genomföras utan lånade pengar.
  Publicerat 2017-12-20
 • Pressinbjudan: Så ska Luleå kommun investera 400 miljoner kronor

  Dag och tid: onsdag 20 december 2017, klockan 10-11
  Plats: Lulebo, lokal Stenmurklan, Köpmangatan 27, Luleå

  Publicerat 2017-12-19
 • Beslut om ett samverkansavtal för kostproduktion

  Kommunfullmäktige i Luleå kommun beslutade i dag måndag den 18 december om ett samverkansavtal med Piteå kommun vad gäller kostproduktion för äldreomsorgen.
  Publicerat 2017-12-18
 • Esa Vuorinen och Anna Carin Sundqvist

  Avan - Årets By 2018

  Under årets sista kommunfullmäktige utsåg Luleå Landsbygdskommitté Avan till Årets By 2018. Avan erhåller 15 000 kr i pris för utmärkelsen samt skylten Årets by 2018 för permanent placering. Representanterna Esa Vuorinen och Anna Carin Sundqvist fanns på plats för att motta utmärkelsen.
  Publicerat 2017-12-18
 • Skolinspektionens tillsyn i Luleå gymnasieskola avslutad

  Skolinspektionen har genomfört tillsyn i kvarteren Kungsfågeln och Örnen (skolenhet D). I skolenheten finns Bygg- och anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet och elever i samtliga fem introduktionsprogram.
  Publicerat 2017-12-18
 • Granskning, hållbar ekonomi, medfinansiering

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sista sammanträde för i år 17 ärenden, bland annat en granskningsrapport om kommunens kurser, konferenser och representation samt flera projektansökningar.
  Publicerat 2017-12-18
 • Samarbete mellan Luleå kommun och IP-Only om fiberutbyggnad

  2 800 hushåll i Luleås landsbygd får nu möjlighet att teckna fiberavtal då kommunen och fiberoperatören IP-Only gör en digital satsning.
  – För att nå regeringens och våra offensiva bredbandsmål krävs smarta samarbeten, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå kommun.

  Publicerat 2017-12-18
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 17 ärenden, bland annat en granskningsrapport om kommunens kurser, konferenser och representation och flera projektansökningar. Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid:   18 december 2017, kl. 11.30Plats:   sammanträdesrum vån 9, StadshusetSe föredragningslista
  Publicerat 2017-12-18
 • Nya principer för jakt, ny etapp Östra länken, säkrare skolväg Sunderbyn

  Vid Stadsbyggnadsnämnden sammanträde 14 december behandlades totalt 19 punkter på dagordningen. Bland annat nya principer för jakt på kommunens mark, ny etapp för Östra länken och säkrare övergång vid Innimarksvägen i Sunderbyn.
  Publicerat 2017-12-15
 • Projekt Östra länken nominerat till Årets Bygge i Sverige 2018

  Luleå nominerad i byggbranschens mest prestigefyllda tävling Det mesta syns inte när arbetena nu börjar bli klara, men VA-projektet Östra Länken är ett av de större infrastrukturprojekt som gjorts i Luleå. Det ger Luleå möjlighet att växa, det har skapat rekreationsytor för luleborna och förbättrat trafikmiljön. Nu är projektet nominerat till Årets Bygge 2018.
  Publicerat 2017-12-15
 • Socialnämnden sammanträder fredag den 15 december

  Socialnämnden i Luleå sammanträder fredag den 15 december klockan 8.30 vid Sunderby folkhögskola, Kråkbergsvägen 7.
  Publicerat 2017-12-14
 • Miljonsatsning på dansen i Luleå

  1,7 miljoner satsas på dansen i Luleå, efter beslut av Luleås kulturnämnd. Pengarna ska bland annat gå till att etablera ett dansresidens i staden, dit nationella och internationella danskonstnärer kan söka sig för att utveckla sin konstform i utbyte mot produktioner för Luleåborna.
  Publicerat 2017-12-14
 • Pressmeddelande; Öppna jämförelser - Grundskola 2017

  Luleås kommunala grundskolor stiger i rankingen igen och rankas nu 94 av 290 kommuner (rank 149 år 2016). De faktiska resultaten för elever i årskurs nio i kommunala skolor i Luleå har förbättrats sedan 2016. En högre andel klarar kunskapskraven i alla ämnen, en högre andel blir behöriga till gymnasieskolan och meritvärdena går uppåt igen.
  Publicerat 2017-12-12
 • Luleås stadskärna uppvisar tillväxt

  Stadskärnan i Luleå växer enligt Cityindex, en rapport och modell för mätningar av stadskärnors utveckling avseende kommersiella verksamheter. Rapporten är framtagen av HUI Research på uppdrag av Luleå Kommun. Vinnarbranschen i stadskärnan är dagligvaruhandeln som med råge slår rikets genomsnittliga tillväxt.
  Publicerat 2017-12-08
 • Fritidsbanken öppnar på Ormberget

  Nu utökar Fritidsbanken sin verksamhet och öppnar på Ormberget. Här finns möjlighet att låna utrustning för längd- och utförsåkning.
  Publicerat 2017-12-07
 • Björkskataskolan uppfyller Skolinspektionens krav

  Skolinspektionen har besökt Björkskataskolan den 7 och 8 november 2017. Björksskataskolan är en skola i stadsdelen Björkskatan, Luleå med elever från årskurs 7 till och med årskurs 9. Vid inspektionstillfällena kunde Skolinspektionen konstatera att skolan uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats.
  Publicerat 2017-12-06
 • Svenska elever har blivit bättre på att läsa

  Idag presenterade Skolverket resultatet från den senaste PIRLS-studien 2016, en internationell studie som visar läsförmågan hos elever i årskurs 4. Sverige placerar sig på åttonde plats, samma höga poäng som 2001, då Sverige låg i topp. Jämfört med de nordiska länderna som deltog så presterade Sverige bättre än Danmark, sämre än Finland och lika bra som Norge. Sverige deltar för fjärde gången i PIRLS-studien.
  Publicerat 2017-12-05
 • Socialnämndens arbetsutskott sammanträder den 6 december

  Socialnämndens arbetsutskott kommer bland annat att behandla en motion om införande av en äldreombudsman samt ansökningar om föreningsbidrag.
  Publicerat 2017-12-05
 • Pressinbjudan; Lärkan Sång Kåntest 2017 – livs levande artister framför pinfärska musikverk

  Välkommen till produktions- och genrep i Lärkans aula Dag och tid: Tisdag 5 december, kl. 12.30
  Plats: Lärkans aula, stora ingången, (högst upp ) 
              

  Publicerat 2017-12-05
 • Pressinbjudan: Välkommen att fira Finlands 100-års dag med oss!

  Elever som läser finska i årskurs 6-9 i Luleå kommun firar 8 (en dag i förväg) tillsammans Finlands självständighetsdag.
  Publicerat 2017-12-04
 • Bättre kontroller, utvecklingsinsatser, bredband

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 13 ärenden, bland annat flera projektansökningar, bredbandsutbyggnad och korruptionsförebyggande arbete.
  Publicerat 2017-12-04
 • Gammelstads julmarknad expanderar

  Till helgen är det dags för julmarknad i Gammelstad, en upplevelse som i år växer utanför friluftsmuseet Hägnans gränser och sprider sig i hela kyrkstaden.
  Publicerat 2017-12-04
 • Pressinbjudan kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 13 ärenden, bland annat om korruptionsförebyggande arbete, medfinansiering till RFSL och strategiska utvecklingsinsatser. Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: 4 december 2017, kl. 11.30Plats: sammanträdesrum vån 9, StadshusetSe föredragningslista
  Publicerat 2017-12-04
 • Tjejverksamheten anordnar unik myskväll på Pontusbadet

  Ung i Luleås tjejverksamhet presenterar bland annat rapparen Dogge Doggelito, som ger ett unikt framträdande på Pontusbadet under lördagskvällen.
  Publicerat 2017-11-30
 • Digitala verktyg till all ordinarie personal i förskolan

  All ordinarie personal i förskolan ska få en egen Ipad. Bakgrunden är bland annat de mål som finns i skolans i IT-strategi och i regeringens digitala strategi för skolan. I dessa står det att alla medarbetare i förskola och skola ska använda digitala verktyg och läromedel i sitt arbete. Vikten av att medarbetarna kontinuerligt ska få möjlighet att utveckla sin digitala kompetens i sitt pedagogiska arbete i barngrupp lyfts även. Satsningen uppgår till 1 miljon kronor.
  Publicerat 2017-11-28
 • Pressmeddelande - Kulturkompassens deltagare visar Syrien bortom kriget

  På söndag visar Kulturkompassens deltagare upp en annan sida av Syrien än de nyhetsbilder vi ser när de arrangerar en kulturdag på Lillan. I projektet Kulturkompassen hjälper Luleå kommun våra nyanlända att orientera sig i stadens kulturliv och nu vill deltagarna ge Luleåborna en orientering i Syriens kultur.Media är välkomna att kontakta arrangörerna innan eventet och självklart också komma på kulturdagen!
  Publicerat 2017-11-28
 • Anders Sundström föreslås som ordförande för Luleå kommunföretag

  Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige den 18 december beslutar att inrätta en extern ordförande.
  Publicerat 2017-11-27
 • Ärenden till stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar den 30 november 13 ärenden. Däribland investeringsplan 2018-2020, Östra länkens nästa etapp, upplåtelse av jakt på kommunens mark samt antagande av detaljplan för Dalbo.
  Publicerat 2017-11-27
 • Östra Länken drar västerut – här är nästa etapp i projektet

  Nu har Stadsbyggnadsförvaltningen på Luleå kommun arbetat fram ett förslag till beslut vad gäller nästa byggetapp i Projekt Östra Länken. Det handlar om sträckan mellan Mjölkudden och Storheden.
  Publicerat 2017-11-24
 • Projekt i grundskolan får bidrag från Kronprinsessparets stiftelse

  I fem skolor i Luleå gör många barn som förr, de går eller cyklar till skolan. Det är en del av projektet Aktiva skoltransporter där skolorna i Antnäs, Porsön, Sunderbyn, Måttsund samt Ormbergsskolan medverkar. Aktiva skoltransporter har nu uppmärksammats av Kronprinsessparets stiftelse, som har beviljat bidrag för att möjliggöra informationsspridning.
  Publicerat 2017-11-24
 • Pressinbjudan: Invigning av ny mötesplats-monter på Hertsön

  På torsdag öppnar en ny mötesplats-monter i Hertsö galleria. Montern är en mötesplats för alla, där medborgare kan få information, hjälp med kontakter och träffa representanter från olika föreningar och organisationer.
  Publicerat 2017-11-22
 • Pressinbjudan - Tankeverkstad med politiker, förvaltningar och organisationer

  Luleå kommun har fått ett stort gensvar på inbjudan till tankeverkstaden "Tillsammans för ett gott liv i Luleå". Över 110 personer kommer att delta när vi ska prata om hur vi kan samverka på ett nytt sätt. Eventet är deltagardrivet och dialogen är i fokus när vi gör en uppstart för att hitta formerna för ett nytt kommunövergripande och sammanhållet arbetssätt med det civila samhället*.
  Publicerat 2017-11-21
 • Pressinbjudan; Festlig invigningen av Hällbackens förskola

  Dag och tid: 22 november, klockan 16.00Plats: Hällbackens förskola, Hällbacksvägen 50
  Publicerat 2017-11-21
 • Kommunens åtgärder vid Fyren är tillräckliga

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktade i februari skarp kritik mot socialnämnden i Luleå vad gäller nattbemanningen vid Fyrens korttidsboende som man ansåg var för låg.
  Publicerat 2017-11-21
 • Socialnämndens sammanträde

  Socialnämnden i Luleå sammanträder fredag den 24 november klockan 8.30 vid Jobbcenter södra, Edeforsgatan 65 i Luleå.
  Publicerat 2017-11-21
 • Tillägsbudget, nämndsöversyn, styrelseordförande

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 24 ärenden, bland annat översynen av nämndstruktur, tilläggsbudgeten och att ordföranden i Luleå kommunföretags styrelse ska vara en extern opolitisk ledamot.

  Publicerat 2017-11-20
 • Pressinbjudan; Festligt när Pedagogiska nätverket firar 20 år

  Dag och tid: 20 november, klockan 18.30
  (media hälsas välkomna redan  från klockan 18.15)
  Plats: Kulturens Hus, Restaurangen
  Publicerat 2017-11-20
 • Pressinbjudan kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 24 ärenden, bland annat nämndsöversynen, tilläggsbudget, planuppdrag och att Luleå kommunföretags förstärks med en opolistisk ledamot. Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: 20 november 2017, kl. 11.30Plats: sammanträdesrum vån 9, StadshusetSe föredragingslista del 1Se föredragningslista del 2
  Publicerat 2017-11-20
 • 1000-tals lyktor - under samma himmel, under samma kväll!

  Dag och tid: fredag den 17 november, klockan 18.00Plats: Stadsparken i Luleå
  Publicerat 2017-11-17
 • Skolan i Luleå tar fram strategi och handlingsplaner gällande nationella minoriteter i förskola och skola

  Barn- och utbildningsnämndens ordförande har gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram strategi och
  handlingsplaner, som ska ange riktningen för arbetet med nationella minoriteter. Strategin ska fastställas i början av 2018 och omfatta samtliga skolformer.

  Publicerat 2017-11-17
 • Möt årets Vintertrampare i Luleå

  PRESSINBJUDAN Möt årets Vintertrampare i LuleåLördag 18 november Tid: 14.45 Kulturens Hus – Cykelforum, lilla salen. Närmare 600 personer ansökte men endast tolv blev utvalda till att bli Vintertrampare,
  det vill säga anta utmaningen att vintercykla i Luleå mellan december och april.
  – Vi presenterar Vintertramparna under Cykelforum som har temat vintercykling och
  det är ett härligt gäng som verkligen ser fram emot utmaningen, säger
  Helena Lindvall , projektledare för hållbart resande i Luleå kommun.


  Publicerat 2017-11-16
 • Utskrivningsklara patienter tas hem

  De patienter som är utskrivningsklara vid Sunderbyn sjukhus tar upp ett stort antal vårdplatser och det är kommunens ansvar att se till att patienterna kan återvända till sina hem. – Vi planerar dagligen och går igenom varje patient för att skynda på utskrivningen, säger Gabriella Sjöström, socialchef i Luleå kommun.
  Publicerat 2017-11-15
 • Luleå kommun har tecknat ramavtal för HVB-hem

  Luleå kommun har tecknat ett ramavtal med 64 olika leverantörer vad gäller hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga under 21 år.
  Publicerat 2017-11-15
 • Borgmästarskolan och Porsöskolan uppfyller Skolinspektionens krav

  Skolinspektionen har besökt Borgmästarskolan och Porsöskolan i oktober 2017. Vid inspektionen kunde Skolinspektionen konstatera att båda skolorna uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats.
  Publicerat 2017-11-14
 • Pressinbjudan: På gång i skolan i Luleå! - Lunchföreläsningar på Kulturens hus

  Det är mycket spännande som händer i skolan i Luleå. Vi har många duktiga ledare och pedagoger som driver utvecklingsarbete och projekt för att utveckla verksamheten.
  Publicerat 2017-11-09
 • Tillsammans för ett tryggt Porsön 

  Under hösten 2016 trappade Luleå kommuns respektive förvaltningar, polisen och ideella krafter upp sin samverkan på grund av situationen på Porsön/Björkskatan. Det ökade samarbetet hade flera orsaker som exempelvis resultatet av polisens trygghetsmätning 2016 och ett större antal ordningsstörningar i området. De brott som ökat mest i området är skadegörelse och bränder.”Porsön är inget område som kännetecknas av utanförskap men det finns visserligen problem som kommunen tillsammans med polis och flera andra aktörer i området hanterar, menar Niklas Nordström.” 
  Publicerat 2017-11-09
 • Klart med nytt härbärge inför vintern

  Luleå kommun kommer i samverkan med den nybildade föreningen Natthärbärge i Luleå att öppna ett härbärge för tillfälligt hemlösa och utsatta EU-medborgare.
  Publicerat 2017-11-07
 • Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 9 november

  Vid stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 9 november kommer 12 ärenden att behandlas, däribland 4 medborgarförslag, ändring av hastighet på Svartövägen samt namnsättning av 14 parker.
  Publicerat 2017-11-06
 • Inför Almedalen 2017 där Luleå kommun och Luleå Hamn lyfte bland annat projektet Malmporten. Fr v: hamnchef Henrik Vuorinen, samhällsstrateg Emma Aludden, stadsbyggnadsnämndens ordförande Lenita Ericson och kommunalråd Niklas Nordström.

  Påverkan ger resultat

  Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om strategiska utvecklingsinsatser som gjordes under året för att locka fler inflyttare, investerare och företag till Luleå.
  Publicerat 2017-11-06
 • Trafiksatsningar, planuppdrag, nyårsfirande

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 16 ärenden, bland annat kommunens remissvar på regeringens och regionens transportplaner, medborgarförslag om nyårsraketer och två planuppdrag.
  Publicerat 2017-11-06
 • Cykelforum – vintercykling i Luleå

  lördag 18 november kl. 11-15 – Kulturens Hus Luleå Kommun bjuder i år in till Cykelforum. Temat är vintercykling och förhoppningen från arrangörerna är att inspirera och motivera fler att cykla på vintern. – Ambitionen är att vi ska inspirera fler att använda cykeln året runt och att vi tillsammans kan göra Luleå till en bättre vintercykelstad, säger Lenita Ericson , Luleå kommun.
  Publicerat 2017-11-06
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 16 ärenden, bland annat kommunens remissvar på regeringens och regionens transportplaner, medborgarförslag om nyårsraketer och två planuppdrag.Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: 6 november 2017, kl. 11.30Plats: sammanträdesrum vån 9, StadshusetSe föredragningslista
  Publicerat 2017-11-06
 • Pressinbjudan: Facebookpengar hjälper unga att skapa berättande

  Luleå bibliotek fick tidigare i år 75 000 kronor från Facebook för att jobba med unga och deras berättande. Nu är projektet igång och sju tjejer från Hertsöskolan träffas på fritiden på Hertsö bibliotek för att med olika tekniker skapa berättande. Media är välkomna på måndag 6 november för att träffa barn och projektledare.
  Publicerat 2017-11-03
 • Ingen ny förundersökning

  Åklagarmyndigheten har i dag meddelat att man inte kommer att återuppta förundersökningen kring misstänkta oegentligheter på stadsbyggnadsförvaltningen.
  Publicerat 2017-11-01
 • Kronanhallen invigs hösten 2018

  Byggandet av den nya stadsdelen Kronan i Luleå pågår på många fronter. I september invigdes den nya F-6 skolan på området och i februari 2018 var det tänkt att närbelägna sporthallen Kronanhallen skulle öppnas. Dessvärre har sättningar i bottenplattan under byggtiden gjort att färdigställandet av hallen försenas ca 2 månader.
  Publicerat 2017-10-31
 • Gångbro, Råneå vattenförsörjning, projektuppföljning Risslan, internkontroll SBF

  Vid Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 26 oktober behandlades 38 ärenden, bland annat rivning av gångbron över Södra hamnleden, Råneå vattenförsörjning samt förbättrad internkontroll.

  Publicerat 2017-10-27
 • Skärpt kontroll av beställningar och fakturor

  Nu skärper stadsbyggnadsnämnden internkontrollen inom kommunen. Ny granskning av beställningar och fakturor under 2016-2017 genomförs. − Vi vill säkerställa att vi har kontroll på verksamheten säger Lenita Ericson, ordförande stadsbyggnadsnämnden.

  Publicerat 2017-10-26
 • Ingen upphandling av musikfestival enligt kulturnämnden

  Under dagens kulturnämnd behandlades bland annat frågan om Musikens Makt. En enig nämnd har nu klubbat sin rekommendation till kommunfullmäktige och det är att festivalen inte ska upphandlas. Beslutet är ett nytt förslag efter arbetsutskottets tidigare förslag som innebar upphandling.
  Publicerat 2017-10-26
 • Gymnasieministern besöker Luleå gymnasieby

  Gymnasieminister Anna Ekström besöker i morgon Luleå. Under förmiddagen träffar hon elever och personal i gymnasiebyn.Dag och tid:    Fredag 27 oktober, klockan 8.10
  Plats:                Hälsans Hus, Luleå gymnasieby
                            (dagen inleds på Riksbasketgymnasiet)

  Publicerat 2017-10-26
 • Lösning på gång för natthärbärge under vintern

  Det pågår en aktiv dialog mellan kommunen och en nybildad ideell förening som är intresserad av att driva ett natthärbärge i Luleå under vinterhalvåret.
  Publicerat 2017-10-26
 • Pressinbjudan: Kompletterande intern kontrollplan

  Vid Stadsbyggnadsnämndens sammanträde idag kl. 13.15 kommer beslut om kompletterande intern kontrollplan att tas. Pressutskick sker efter beslut.
  Publicerat 2017-10-26
 • Crowdsourcing Week 2018 till Luleå och Norrbotten

  Luleå kommun tar idag ett nytt steg då vi annonserar att Crowdsourcing Week arrangeras i Luleå och i Vuollerim. Det är en internationell satsning som utvecklas i samarbete med Luleå tekniska universitet. Syftet är att stärka och utveckla Norrbottensregionens näringslivsstruktur och förbättra förutsättningarna för hållbar samhällsutveckling.
  Publicerat 2017-10-26
 • Gemensamma nämndssammanträden två gånger per år

  Vid barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens gemensamma arbetsutskott den 25 oktober föreslås att nämnderna ska ha gemensamma nämndssammanträden två gånger per år.
  Publicerat 2017-10-25
 • Sponsring, planuppdrag, oegentligheter

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 14 ärenden, bland annat kommunens sponsringspolicy, planprogram för Mjölkuddens centrum och en undersökning om hur unga upplever Luleå.
  Publicerat 2017-10-23
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 14 ärenden, bland annat kommunens sponsringspolicy, planprogram för Mjölkuddens centrum och en undersökning om hur unga upplever Luleå.Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag 23 oktober, kl. 11.30Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9
  Se föredragningslista
  Publicerat 2017-10-23
 • Unika skridskotävlingen KPN Grand Prix i Luleå växer

  Planeringen inför den stora skridskotävlingen KPN Grand Prix på Luleås isbana har startat. Succén från februari gör att arrangemanget växer och blir ännu större 2018.
  Publicerat 2017-10-20
 • Gymnasieskolans modell för att trygga lärarförsörjningen

  Bristen på behöriga och legitimerade lärare är ett problem i
  hela landet. För att säkra behovet av behöriga lärare på lång sikt arbetar gymnasieskolan i Luleå med att ta fram en modell för att rekrytera och överanställa svårrekryterade lärarkompetenser. Den första läraren finns nu på plats och en till är på gång att anställas.

  Publicerat 2017-10-20
 • Nu föreslås att gångbron över Södra hamnleden rivs

  Nästa torsdag ska Stadsbyggnadsnämnden ta ställning till arbetsutskottets förslag om att gångbron över Södra hamnleden ska rivas.

  Publicerat 2017-10-19
 • Luleå kommun visar ett förbättrat resultat i arbetet med äldre

  Luleå kommun visar ett förbättrat resultat i årets Öppna jämförelser vad gäller arbetet inom hemtjänsten.
  Publicerat 2017-10-19
 • Nu avfyras Teknikcolleges egna raketer

  I år har nationella Teknikcollegedagen firats för fjärde gången. Eleverna på Teknikcollege i Luleå har byggt egna raketer, som i en final nu ska tävla om vilken raket som kommer längst och är snyggast.
  Dag och tid: Onsdag 18 oktober, klockan 14.00
  Plats:              Hälsans hus, konstgräsplanen

  Publicerat 2017-10-17
 • Professor Yngve Gustafson en av föreläsarna under VO-Collegeveckan

  VO-College i Luleå arrangerar en kostnadsfri föreläsningsserie 16 – 20 oktober. Onsdag den 18 oktober föreläser Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet, som bland annat medverkat i TV-programmet ”Sveriges bästa äldreboende”.
  Publicerat 2017-10-17
 • Luleå Energi Arena öppet igen efter bombhot

  Under fredagskvällen inkom ett bombhot mot Luleå Energi Arena. Läget har återgått till det normala och arenan har öppet som vanligt igen.
  Publicerat 2017-10-14
 • Nytt förslag för Musikens Makt samt pengar till danssatsning

  Kulturnämndens arbetsutskott har idag behandlat frågan om Musikens Makt och samt en bidragsansökan från Exiled Dance Crew. Gällande Musikens Makt föreslår arbetsutskottet att en grundfinansiering från kommunfullmäktige på 1 450 000 kronor beviljas till en festival helgen innan skolstart samt att festivalen ska upphandlas. Gällande Exiled föreslås att de får 350 000 kronor, då ansökan är helt i linje med den politiska viljan att stärka dansen i Luleå ytterligare.
  Publicerat 2017-10-12
 • IVO kritiserar kommunen för bristande dokumentation och rapportering

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar socialnämnden i Luleå för bristande dokumentation i patientjournaler.

  Publicerat 2017-10-12
 • Misstänkta oegentligheter

  Den av kommunen beställda internutredningen om misstänkta oegentligheter inom stadsbyggnadsförvaltningen under perioden 2012-2014 är nu klar. Utredningen visar att det sannolikt har förekommit oegentligheter mellan tidigare anställda på stadsbyggnadsförvaltningen och Caverion, som är en av kommunens leverantörer, samt att kommunen i samband med detta har lidit ekonomisk skada.
  Publicerat 2017-10-11
 • Pressinbjudan: Granskningsrapport presenteras

  KPMG har färdigställt utredningen avseende misstanke om förmåner och osann fakturering inom stadsbyggnadsförvaltningen under perioden 2012-2014.
  Publicerat 2017-10-11
 • Luleå kommun får fortsatt möjlighet att utveckla kollektivtrafiken

  Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har idag beslutat att överlämna befogenheten att ingå avtal om lokaltrafiken till kommunen inför att nuvarande avtal med Luleå Lokaltrafik AB upphör oktober 2020.
  Publicerat 2017-10-10
 • Ärenden till stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar 24 ärenden den 12 oktober. Däribland antagande av detaljplaneprogram för Kronanvägen och Skutviken samt justering av VA-taxan.
  Publicerat 2017-10-10
 • Maarit Enbuske ny skolchef i Luleå kommun

  Maarit Enbuske har utsetts till ny skolchef i Luleå kommun. Eftersom hon redan arbetar som tillförordnad skolchef, innebär det att hon tillträder tjänsten omedelbart.
  Publicerat 2017-10-09
 • Delårsrapport, matproduktion, elitsponsring

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 18 ärenden, bland annat delårsrapporter, elitsponsring och en avsiktsförklaring med Piteå kommun om måltidsproduktion.
  Publicerat 2017-10-09
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 18 ärenden, bland annat delårsrapporten för kommunen, den återremitterade avsiktsförklaring om kostproduktion och medborgarförslag om nya webbkameror. Välkommen till en presskonferens där vice ordförande Niklas Nordström redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag 9 oktober, kl. 11.30Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2017-10-09
 • Förslaget: Öppnar för att Musikens Makt kan leva vidare

  Nästa vecka tas ärendet om Musikens Makt upp i kulturnämndens arbetsutskott. Förslaget till politikerna är att kommunen lämnar kraven som tidigare ställts på bland annat tidpunkt och målgrupp och istället öronmärker 1,35 miljoner till ett evenemang i centrum. Ett bidrag som sedan är öppet för föreningar att söka.
  Publicerat 2017-10-06
 • Luleå 37:e bästa skolkommun av landets 290

  I Lärarförbundets skolranking "Bästa skolkommun" placerar sig Luleå på 37:e plats, bland Sveriges 290 skolkommuner.
  Publicerat 2017-10-05
 • Kommunen ska betala 400 000 kr i avgift enligt arbetsmiljölagen

  Den 9 mars 2017 skottade en av kommunens medarbetare taket på Kulturens hus utan fallskyddsutrustning. Förvaltningsrätten har nu bifallit Arbetsmiljöverkets yrkan om att Luleå kommun ska betala 400 000 kr i sanktionsavgift enligt arbetsmiljölagen.
  Publicerat 2017-10-03
 • Luleå fortsatt stark idrottskommun

  Luleå hamnar på plats 15 i tidningen Sport & Affärers årliga rankning av Sveriges främsta idrottskommuner. Av 30 nominerade kommuner fortsätter Luleå att vara en stark idrottskommun.
  Publicerat 2017-10-02
 • Resultaten av kommunens satsningar i Råneå 

  13 nya jobb har skapats och minst tio jobb kommer att skapas i Råneå nästa år. 73 miljoner kronor har Luleå kommun och dess bolag investerat i Råneå med omland sedan 2015. De närmaste åren satsar kommunen 60 miljoner kronor i en ny vattenförsörjning för Råneå.

  Publicerat 2017-10-02
 • Mötesplatsen för barn och föräldrar firar ett år!

  Tisdagen den 3 oktober firar vi att det är ett år sen Luleå kommuns mötesplats för barn och föräldrar öppnade i nya lokaler i centrum. Föräldrasupporten finns på plats under dagen.
  Publicerat 2017-10-02
 • Uppföljning: Resultaten av Luleå kommuns satsningar i Råneå

  För två år sedan presenterade kommunen tolv satsningar för Råneå och omland. Dessa skulle innebära nya jobb och miljonsatsningar. Nu följer vi upp satsningarna och redovisar vilka som har gått i hamn.  
  Publicerat 2017-10-02
 • Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 28 september

  Vid barn- och utbildningsnämndenssammanträde den 28 september, behandlades tjugotvå ärenden, tre informationsärenden och nitton beslutsärenden.
  Publicerat 2017-09-28
 • Konstsimma på Pontusbadet

  Snart kan Luleåborna simma och uppleva konst samtidigt när konstnären Lisa Tan visar upp sin videokonst på Pontusbadet.
  Publicerat 2017-09-28
 • Störningar i kommunens trygghetslarm

  Telia har driftstörningar som påverkar Luleå kommuns trygghetslarm i områdena Mjölkudden, Tuna, Notviken och Gammelstad.
  Publicerat 2017-09-27
 • Nytt i bildarkivet - Husen som försvann

  Denna vecka publicerar Stadsarkivet i historiska bildarkivet, foton av en del av de stugor och fastigheter som löstes in av kommunen under åren 1960- och 1970-talet, drygt 600 bilder. Bilderna är tagna i samband med inventering.
  Publicerat 2017-09-26
 • Hertsö badhus, bostäder och Klubbviken

  Kommunstyrelsen behandlade idag 20 ärenden, bland annat flera ansökningar till projektfinansiering, markanvisningar och planuppdrag för att skapa bostäder i kommunen.
  Publicerat 2017-09-25
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 20 ärenden, bland annat markanvisningar, projektansökningar och det nya badhuset på Hertsön. Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag 25 september, kl. 11.30Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9Se föredragingslista
  Publicerat 2017-09-25
 • Pressinbjudan: 77 000-kalas i Stadsparken

  Luleå växer och nu är vi 77 000 Luleåbor. För att fira arrangerar Luleå kommun ett kalas i Stadsparken för hela familjen lördag den 23 september klockan 13–14.30.
  Publicerat 2017-09-22
 • Luleå nominerad till Sveriges främsta idrottskommun

  För elfte året i rad utser tidningen Sport & Affärer årets främsta idrottskommuner i Sverige. Luleå kommun är återigen nominerad och har chans att vinna i flera kategorier. 
  Publicerat 2017-09-21
 • Socialnämndens sammanträde

  Publicerat 2017-09-21
 • Invigning av ny spontanyta i Antnäs

  Den 20 september inviger fritidsnämndens ordförande
  Inger B Larsson den nya spontanytan på Antnäs IP.

  Publicerat 2017-09-19
 • Snömannens förskolebarn producerar egna filmer med stöd från Svenska Filminstitutet

  Barnen på Snömannens förskola har, tillsammans med engagerade pedagoger, stöd från Svenska Filminstitutet och Filmpool Nord, gått från att konsumera film till att producera egna filmer.
  Publicerat 2017-09-18
 • Välkomstmiddag för Luleås nya studenter

  Idag bjuder Luleå kommun nya studenter vid Luleå tekniska universitet och läkarstudenter från Region Norrbotten på en välkomstmiddag på Kulturens hus.

  Publicerat 2017-09-18
 • Invigning etapp 4A och 4B projekt Östra Länken

  12.00 Officiell avslutning på första etappen av Östra Länken.
  Tal av Kommunalråd Yvonne Stålnacke och Vice VD NCC Infraservice, Maria Zimdahl .
  Notera: Yvonne Stålnacke har vid detta tillfälle lovat att avslöja vad hennes
  ”monument” till Luleåborna blir då hon avgår som kommunalråd vid årsskiftet.
  Sista Spadtaget tas tillsammans med regionchef på NCC Civil North, Mats Eklund
  och tf. Stadsbyggnadschef Jesper Klefsjö , Luleå kommun.
  Själva ceremonin består förutom tal i att samtliga namngivna gäster planterar
  tre aplar som symboliskt blir områdets vårdträd.

  Publicerat 2017-09-15
 • Åsa Regnér inviger Mjölkuddens trygghetsboende

  Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, inviger Mjölkuddens trygghetsboende fredag den 15 september och besöker Bergvikens vård- och omsorgsboende för en presentation om de satsningar som kommunen gör inom äldreomsorgen.

  Publicerat 2017-09-14
 • Luleå kommun bjuder nya studenter på välkomstmiddag

  Måndagen den 18 september bjuder Luleå kommun åter in nya LTU-studenter och läkarstudenter från Region Norrbotten till en välkomstmiddag på Kulturens hus.

  Publicerat 2017-09-14
 • EduGaming – spännande samverkan mellan Tunaskolan och skolor i Italien och Portugal

  Tunaskolan deltar tillsammans med två andra skolor, en i Italien och en i Portugal, i ett projekt som finansieras av Erasmus+, ett EU-program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.
  Publicerat 2017-09-14
 • Goda studieresultat i gymnasieskolan

  I SKL:s rapport Öppna jämförelser 2017 framgår att eleverna vid Luleå gymnasieskola uppvisar goda studieresultat.
  Publicerat 2017-09-14
 • Pressinbjudan till Kulturkompassens arrangörsutbildning för nyanlända

  Sedan våren har projektet Kulturkompassen nått över 150 nyanlända lulebor och nu är det dags för en av höjdpunkterna, arrangörsutbildningen. Där får våra nyanlända lära sig allt de behöver för att skapa egna kulturarrangemang i Luleå. Media välkomnas till Ebeneser för att träffa våra deltagare och veta mer om projektet!
  Publicerat 2017-09-14
 • Luleå kommun stämmer Höganäs

  – Kommunikationen mellan oss har brustit och det är synd att vi inte har kunnat komma överens. Det enda som återstår för oss i detta läge är att stämma dem för fel i vara och kontraktsbrott, säger Jesper Klefsjö avdelningschef investeringsavdelningen, Stadsbyggnadsförvaltning.
  Publicerat 2017-09-13
 • På stan utan bil vill inspirera till hållbart resande

  På lördag den 16 september kl 11-15 genomförs arrangemanget ”På stan utan bil” på södra Hamnplan i Luleå för fjärde året i rad. Arrangemanget är ett led i Luleå kommuns långsiktiga satsning på ett hållbart resande.
  Publicerat 2017-09-13
 • Rekordsommar - 37 000 personer besökte Gammelstads Visitor Centre

  I sommar har kommunens Visitor Centre i Gammelstad uppmätt rekordnivåer i antalet besökare. Under perioden maj till augusti har vi haft 37 686 besökare totalt, att jämföra med 27 000 besök under ett helt år 2014.
  Publicerat 2017-09-12
 • Datacenter, flyktingmottagning, arbetstidsförkortning

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag sex ärenden, två informationspunkter och fyra beslutsärenden, bland annat följande:
  Publicerat 2017-09-11
 • Luleå är värd för stor konferens

  Luleå är värd för den stora konferensen om den sociala barn- och ungdomsvården som hålls på Kulturens hus tisdag den 12 september.
  Publicerat 2017-09-11
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag sex ärenden, bland annat utvärderingen om medborgardialogen av skolstrukturen och ett nationellt kompetenscentrum inom energieffektiva datacenter. Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag 11 september, kl. 11.30Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2017-09-11
 • Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut för nämndens arbetsutskott

  Den 14 september behandlas 16 ärenden för beslut vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. I Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut finns bland annat Internbudget 2018, Samordnad resurseffektiv sommaröppen verksamhet och ny organisation för Kultur- och miljöskolan.
  Publicerat 2017-09-08
 • Riksdagens utbildningsutskott besöker i dag skolan i Luleå

  Lena Hallengren, ordförande i riksdagens utbildningsutskott
  (tidigare biträdande utbildningsminister) besöker den här veckan Norrbotten och i dag Luleå.

  Publicerat 2017-09-06
 • Välkommen till invigningen av Fritidsbanken

  Sportoteket blir Fritidsbanken under Idrottens dag söndag den 10 september. På grund av risk för omfattande regn är arrangemanget flyttat till Arcushallen. Välkommen!
  Publicerat 2017-09-06
 • En ny skola för nya tider – Tallkronanskolan invigd idag

  Nu har den nya skolan på Kronanområdet i Luleå slagit upp sina portar. Bygget av den nya skolan startade i april 2016 och precis i tid till höstterminsstarten kunde de första förväntansfulla eleverna och föräldrarna hälsas välkomna.

  Publicerat 2017-09-05
 • Invigning Porsöbergets Lekplats

  Onsdag 6 september 2017 kl. 18.00 är det dags för den officiella invigningen av den uppfräschade och nyrenoverade lekplatsen på Porsöberget.
  Lekplatsen har fått ett flertal nya, moderna lek- och aktivitetsmoduler vilket har varit efterfrågat och efterlängtat av de närboende.
  Vi bjuder alla – stora och små, till kvällsmingel där vi grillar korv och fikar.
  Projektledarna från Luleå kommun berättar om arbetet med parken och
  Lenita Ericson, Stadsbyggnadsnämndens ordförande, skickar tillsammans med
  barn och föräldrar upp ballonger med önskningar om många
  roliga minnen från Porsöbergets lekplats.

  Publicerat 2017-09-04
 • Nu inviger vi Tallkronanskolan – en mötesplats där lärande, framtidstro och drömmar spirar

  Dag och tid: Tisdag 5 september, klockan 12.00
  Plats:             Tallkronanskolan,  Regementsvägen 1

  Publicerat 2017-09-04
 • IVO kritiserar kommunen för bristande dokumentation, planering och uppföljning

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar socialnämnden i Luleå kommun för brister i dokumentation, planering och uppföljning av vård och behandling hos en patient som bidrog till en allvarlig vårdskada. Händelsen inträffade förra hösten. Kommunen har sedan dess satt in en rad åtgärder för att motverka liknande händelser och IVO är nöjd med de åtgärder som vidtagits.
  Publicerat 2017-09-01
 • Barents Winter Games kommer till Luleå 

  Den 16-18 mars 2018 kommer den årliga sportfesten Barents Winter Games till Luleå. Det är Barents Games sportkommitté som har utsett Luleå till 2018 års värdkommun.

  Publicerat 2017-09-01
 • Rekordhög beläggning i kommunens skärgårdsstugor

  Intresset för Luleå kommuns skärgårdsstugor ökade rejält under sommaren 2017. Gästerna i stugorna har varit rekordmånga.
  Publicerat 2017-08-31
 • Viktiga satsningar på infrastruktur som gynnar Luleås tillväxt

  Idag presenterades tjänstemannaförslaget till den kommande nationella transportplanen som ska gälla från 2018 till 2029. Förslaget innehåller fyra viktiga punkter för Luleås räkning: satsning på att muddra för större fartyg till Luleå, förstärkt stambana för att underlätta för stålpendeln från Luleå, förstärkt malmbana för tryggare malmtransporter samt utbyggd järnväg mellan Umeå och Skellefteå.
  Publicerat 2017-08-31
 • Minst tio nya jobb till Råneå

  Luleå kommun kommer att placera minst tio jobb i Råneå. Det handlar främst om personer som arbetar med administrativt arbete.
  Publicerat 2017-08-31
 • Bidrag till Luleå Art Biennal och Folkets Bio samt uppdatering om Musikens Makt

  Kulturnämndens arbetsutskott behandlade i dag bidragsansökningar från Luleå Art Biennal samt Folkets Bio. Dessutom informerades att frågan om Musikens Makt kommer upp till kulturnämnden i oktober.
  Publicerat 2017-08-29
 • Så ska äldreomsorgen i Luleå utvecklas

  Kommunen kommer under hösten att göra satsningar för att utveckla vården och omsorgen för äldre och de mest svårt sjuka utifrån Äldreplanens intentioner. Det genom trygghetsplatser och ett utökat samarbete med Region Norrbotten.
  Publicerat 2017-08-29
 • Uppdatering; Branden på Porsöskolan

  Merparten av klassrummen på Porsöskolan är intakta och undervisningen bedrivs enligt plan med ordinarie elevgrupper i respektive hemklassrum.
  Publicerat 2017-08-29
 • Pressinbjudan: Så ska äldreomsorgen utvecklas

  Idag, tisdag 29 augusti, presenteras vilka satsningar som kommunen planerar att göra för att utveckla äldreomsorgen utifrån Äldreplanens intentioner.
  Publicerat 2017-08-29
 • Kostproduktion, pensioner, kulturmiljö

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade nio ärenden, bland annat samverkan om kostproduktion, pensioner till förtroendevalda och ändringar i riksintressen för kulturmiljö.

  Publicerat 2017-08-28
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag nio ärenden, bland annat samverkan med Piteå kommun om måltidsproduktion och ändringar inom riksintresse kulturmiljö. Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag 28 augusti, kl. 11.30Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2017-08-28
 • Kick-off för gymnasieutbildning med
  lysande framtidsutsikter

  Tretton förväntansfulla elever börjar i höst sin utbildning på Hotell- och turismprogrammet, det senaste tillskottet bland programmen vid Luleå gymnasieskola. Programmet har lärlingsinriktning och undervisningen sker i nära samarbete med branschen.
  Välkomna att träffa lärare, elever, branschföreträdare, rektor och studievägledare vid uppstarten av det nya programmet.
  Dag och tid: fredag 25 augusti, kl 11.30 Plats: Clarionhotell i Luleå, Skeppsbrogatan 34
  Publicerat 2017-08-25
 • Nu är vi 77 000 Luleåbor

  Enligt kommunens senaste befolkningsstatistik har Luleå nu passerat 77 000 invånare. Det ska vi fira med kalas i Stadsparken den 23 september.
  Publicerat 2017-08-23
 • Sportoteket blir Fritidsbanken

  Det är populärt att låna sport- och fritidsutrustning hos Sportoteket. Den 10 september, i samband med Idrottens dag på Södra hamnplan, sker ett namnbyte och Sportoteket blir Fritidsbanken.
  Publicerat 2017-08-22
 • Kommande satsningar inom fritid

  Nytt konstgräs, aktivitetsyta på Kronan och ny arbetsbåt i skärgården är några av de kommande investeringarna som Luleå kommuns fritidsförvaltning står inför.
  Publicerat 2017-08-21
 • Piteå och Luleå planerar för gemensam måltidsproduktion

  Luleå och Piteå kommun har för avsikt att gå in i en gemensam samverkan rörande måltidsproduktion av kyld mat till särskilt- och ordinärt boende inom socialförvaltningens verksamhetsområde.
  Publicerat 2017-08-21
 • Pressinbjudan: Planer på gemensam måltidsproduktion

  Välkommen till en pressträff på Öjebyns produktionskök angående Luleå och Piteå kommuns planer på gemensam måltidsproduktion.
  Publicerat 2017-08-21
 • Pressinbjudan: Investeringsplan för Luleå kommun Fritid 

  På måndag den 21 augusti presenteras några av de kommande investeringarna för Luleå kommuns Fritidsförvaltning.  En av satsningarna gäller förbättrade match- och träningsytor för Luleås fotbollsjuniorer. 
  Publicerat 2017-08-18
 • Säker gångväg, detaljplan med mera

  Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlade idag elva ärenden, bland annat ett medborgarförslag om säkrare gångväg vid Sinksundet, detaljplan för fler bostäder samt en ansökan om anslutning till kommunalt vatten.

  Publicerat 2017-08-17
 • Solenergi, Sörbyarna, informationssäkerhet

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 15 ärenden idag, bland annat att Lulebo ska utreda möjligheten till solenergi, va-lösningar i Sörbyarna och rutiner för förbättrad informationssäkert.

  Publicerat 2017-08-14
 • Luleå kommun utreder incident på vård- och omsorgsboende

  Luleå kommun har inlett en händelseanalys gällande incidenten när en kvinna föll från en balkong på ett vård- och omsorgsboende.
  Publicerat 2017-08-14
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 15 ärenden, bland annat om unga asylsökande kan bo kvar i Luleå eller solceller på Lulebos fastigheter. Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag 14 augusti, kl. 11.30Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2017-08-14
 • Milstolpe i bygget av Kronandalen

  En milstolpe för utvecklingen av Kronanområdet är uppnådd. Detaljplanen för Kronandalen som möjliggör byggandet av drygt 2 000 bostäder har vunnit laga kraft.
  Publicerat 2017-07-25
 • Socialförvaltningen Lex Maria-anmäler

  Socialförvaltningen i Luleå gör två Lex Maria-anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg.
  Publicerat 2017-07-24
 • Summering av Luleå Hamnfestival 2017

  Luleå Hamnfestival 2017 är över för den här gången. Vi ser tillbaka på en vecka som började med regn, stormvindar och stora utmaningar för alla oss som arbetade. Men lagom till torsdagens Rix FM Festival sprack himlen upp och den norrbottniska solen kikade fram. Det ledde till publikrekord vid Norra Hamnscenen som sedan fortsatte med tre dagars folkfest i Luleå centrum.
  Publicerat 2017-07-10
 • Niklas Nordström bryter Stockholmsdominansen

  Kommunalråden i Stockholm, Göteborg och Malmö toppar listan för riksmedia, med Luleå och Niklas Nordström på en fjärdeplats. Det konstaterar Region Västerbotten som mätt intresset för norra Sverige i media.
  Publicerat 2017-07-06
 • Skridskotävlingen KPN Grand Prix i Luleå även 2018

  Den stora skridskotävlingen KPN Grand Prix kommer tillbaka till Luleå nästa vinter. Och den här gången blir arrangemanget större.
  Publicerat 2017-07-05
 • Arbetsmiljön för Bergnäsets hemtjänst ses över

  Socialförvaltningen har fått in en begäran om åtgärd enligt 6 kap 6 a § arbetsmiljölagen gällande Bergnäsets hemtjänst. Förvaltningen kommer att vidta åtgärder med anledning av det som framförts och även föra en dialog med kommunalarbetareförbundet kring det fortsatta arbetet.
  Publicerat 2017-07-04
 • Pressinbjudan: Sommarmusiken blir scen för våra gatumusikanter

  Efter ett medborgarförslag om att ge Luleås gatumusikanter en arena för sin musik kommer nu stans gatumusiker få en professionell scen att framföra folkmusik på.
  Publicerat 2017-06-30
 • Luleå kommun polisanmäler falsk e-post och förfalskad handling

  Luleå kommun har lämnat in en polisanmälan som gäller någon som utger sig för att vara kommunalrådet Niklas Nordström. Personen har i det aktuella fallet skickat falsk e-post i hans namn.
  Publicerat 2017-06-30
 • Avtal för elbussar i Luleå klart att skrivas på

  På tisdag, den 27 juni kl. 15.00 skrivs avtalen för fem nya elbussar mellan Luleå kommun och det finska företaget Linkker. Bussarna ska från hösten 2018 trafikera linje 6, som går mellan Porsön och Kronan, och blir därmed den första elbusslinjen i Luleå och även den nordligaste elbusslinjen i Europa.
  Publicerat 2017-06-26
 • Pressinbjudan: Se kyrkstugan på Jordbrogränd få nytt liv

  De flesta kyrkstugor i vårt världsarv Gammelstads kyrkstad har flera hundra år på nacken och ungefär en tredjedel av stugorna är i behov av renovering. Mellan 26 juni och 21 juli kommer en av dem varsamt återställas av skickliga hantverkare och timmermän.
  Publicerat 2017-06-26
 • Luleå blir värd för Sveriges största jämställdhetskonferens

  Luleå kommun har blivit utvald att arrangera Forum Jämställdhet 2019. Konferensen är den största i sitt slag med omkring tusen deltagare och genomförs i februari. Den riktar sig till chefer, förtroendevalda och experter i både offentlig och privat sektor.
  Publicerat 2017-06-22
 • Extremism, förmånscyklar, masterplan

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade nio ärenden på sista sammanträdet före sommaruppehållet. Bland annat en strategi mot våldsbejakande extremism, möjlighet till förmånscyklar och masterplan för Luleå Airport City.
  Publicerat 2017-06-19
 • Idag öppnar Södra strand

  För tredje året i rad förvandlas Södra hamnplan i Luleå till populära Södra strand – en mötesplats för liv och rörelse, tillgänglig för alla. Södra strand är öppet veckans alla dagar med bemannat kafé och aktiviteter fram till och med den 20 augusti.
  Publicerat 2017-06-19
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag nio ärenden, bland annat en strategi mot våldsbejakande extremism, förmånscyklar till kommunanställda och en masterplan till Luleå Airport City. Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag 19 juni, kl. 11.30Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2017-06-19
 • Kritik mot skolans sätt att genomföra medborgardialoger

  Luleå kommun kritiseras i den utvärdering från revisionsbyrån PwC som har granskat hur medborgardialogen kring framtidens skola genomfördes. Rådgivarna konstaterar bland annat att syftet och målsättningen med dialogerna borde ha varit tydligare.
  Publicerat 2017-06-16
 • Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter

  Luleå kommun gör en sommarlovssatsning för barn och unga 6-15 år under sommarlovet. Det kommer att anordnas en mängd olika kostnadsfria aktiviteter där Luleå kommun, Ung i Luleå, föreningslivet och olika kommunala verksamheter är arrangörer.
  Publicerat 2017-06-15
 • Stipendiat för hållbar utveckling 2017 hyllas den 19 juni

  Tid: Måndagen den 19 juni klockan 13.15
  Plats: Sessionssalen Luleå stadshus

  Publicerat 2017-06-15
 • Luleå satsar i Almedalen

  För fjärde året i rad deltar Luleå kommun under Almedalsveckan i Visby i början av juli. Syftet är att träffa inflytelserika personer från olika samhällssektorer och att få fler att upptäcka de möjligheter som Luleå erbjuder.
  Publicerat 2017-06-14
 • Pressinbjudan Luleå i Almedalen

  För fjärde året i rad deltar Luleå kommun under Almedalsveckan i Visby i början av juli. Syftet är att träffa inflytelserika personer från olika samhällssektorer och att få fler att upptäcka de möjligheter som Luleå erbjuder. Programmet presenteras på presskonferensen.
  Publicerat 2017-06-13
 • Råneå Medborgarkontor och bibliotek firar 20 år

  Den 14 juni 1997 invigdes ett nytt medborgarkontor som flyttade ihop med biblioteket i Råneå. Syftet var att förenkla medborgarnas kontakt med kommunen. Unikt då som idag var att biblioteket och Medborgarkontoret har samma servicedesk.
  Publicerat 2017-06-09
 • Luleås skolchef slutar

  Karina Pettersson-Hedman slutar som chef för Barn- och utbildningsförvaltningen vid Luleå kommun. Beslutet grundar sig i att kommundirektören vill ha ett nytt ledarskap inom skolan för att omhänderta de utmaningar som väntar.
  Publicerat 2017-06-07
 • Utdelning, bogserbåt, Teknikens hus

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag elva ärenden, bland annat en utdelning från Lulebo, inköp av bogserbåt till hamnen och en förstudie om den framtida placeringen av Teknikens hus.

  Publicerat 2017-06-07
 • Pressinbjudan: Vi undersöker hinder från hamn till hamn

  Luleå kommun vill underlätta för alla att vara med och forma Luleå, ett öppet samhälle med mångfald i alla dess former. I det ingår att ha ett attraktivt centrum för personer med funktionsnedsättning. Välkommen den 8 juni, då kommunala tillgänglighetsrådet arrangerar sin årliga inspirationsdag.
  Publicerat 2017-06-07
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag elva ärenden, bland annat förvärv av bogserbåt, en förstudie till Teknikens hus framtida placering och en utdelning för sociala ändamål som ej finns i bilaga.Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.
  Tid: Onsdag 7 juni, kl. 11.30Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2017-06-07
 • Kulturskolan får drygt 1 miljon från Kulturrådet

  Luleå kommuns kulturskoleverksamhet får även i år medel från Kulturrådet, 1 050 000 kronor.
  Publicerat 2017-06-07
 • Luleå kommun begär en granskning av misstänkt korruptionsärende

  Under år 2014 uppmärksammades Luleå kommun att eventuella oegentligheter uppdagats hos en av kommunens leverantörer och att medarbetare vid stadsbyggnadsförvaltningen kunde vara involverade.
  Publicerat 2017-06-01
 • Gemensam insats mot olovliga bosättningar

  Ett flertal EU-migranter har bildat en olovlig bosättning i centrala Luleå med bilar som husrum. Då det uppstått en del problem med bland annat renhållnings- och säkerhetsfrågor så har markägare med stöd av kommun och polis fört dialog med migranterna.

  Publicerat 2017-06-01
 • Sunderbyskolan – när två skolor blir en

  Kläppenskolan och Hemängsskolan i Sunderbyn blir från och med årsskiftet en gemensam f-6 skola då alla pedagoger och elever samlas under samma tak – i ”nya” Sunderbyskolan. Barn- och utbildningsnämnden fastställde vid sitt sammanträde idag det nya namnet - Sunderbyskolan.
  Publicerat 2017-05-24
 • Detaljplan Kronan, samverkan mot våld, aktiviteter på Södra strand

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 25 ärenden, bland annat detaljplan för Kronandalen, en överenskommelse om samverkan med polisen samt bidrag till aktiviteter på Södra strand.

  Publicerat 2017-05-22
 • Alviksskolans årskurs 5 och 6 prisade i Webbstjärnan

  Webbstjärnan är en av Sveriges största skoltävlingar där elever och lärare lär sig mer om internet genom att skapa webbplatser av valfritt skolarbete​. Alviksskolans bidrag, bloggen Matteunited, kom på delad andra plats i kategorin mellanstadieblogg.
  Publicerat 2017-05-22
 • Porsöskolan deltar i gamificationprojektet Pokémon goes to school

  Klass 4A och 4B på Porsöskolan kommer under den närmsta veckan (v21) delta i projektet Pokémon goes to school. Det är ett samarbete mellan LTU och barn- och utbildningsförvaltningen, Luleå kommun, som har till syfte att se vad i spelet Pokémon Go som gör att barn och ungdomar kan öka sin fysiska aktivitet.
  Publicerat 2017-05-22
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 25 ärenden, bland annat detaljplan för Kronandalen, en överenskommelse om samverkan med polisen samt bidrag till aktiviteter på Södra strand.Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.

  Publicerat 2017-05-22
 • Socialnämndens sammanträde

  Socialnämnden i Luleå sammanträder fredag den 19 maj klockan 8.30 vid Jobbcenter södra, Edeforsgatan 63 i Luleå.
  Publicerat 2017-05-18
 • Så satsar Luleå kommun 2018-2020

  Historiskt hög investeringsnivå, satsning på hållbarhet och en budget utan skattehöjningar. Så kan förslaget till strategisk plan och budget 2018-2020 för Luleå kommun sammanfattas.

  Publicerat 2017-05-18
 • Byggnadsvårdsdag på friluftsmuseet Hägnan

  Nu på lördag, den 20:de maj, blir det en hel dag i byggnadsvårdens tecken på Hägnan. Besökarna får bland annat lära sig timringens grunder, se hur man kokar egen rödfärg och kan följa med på en byggnadsvårdsvandring i kyrkstaden.
  Publicerat 2017-05-18
 • Byggnadsvårdsdag på friluftsmuseet Hägnan

  Nu på lördag, den 20:de maj, blir det en hel dag i byggnadsvårdens tecken på Hägnan. Besökarna får bland annat lära sig timringens grunder, se hur man kokar egen rödfärg och kan följa med på en byggnadsvårdsvandring i kyrkstaden.
  Publicerat 2017-05-18
 • Pressinbjudan budgetförslag 2018 – 2020

  Satsning på hållbarhet och en budget utan skattehöjningar. Så kan förslaget till strategisk plan och budget 2018-2020 för Luleå kommun sammanfattas.Välkommen till en presskonferens där vi går igenom förslaget och svarar på frågor.

  Publicerat 2017-05-17
 • Hot mot socialförvaltningen

  Det har inkommit ett allvarligt hot mot socialförvaltningen i Luleå (Repslagargatan).
  Publicerat 2017-05-17
 • Pressinbjudan: Storsands förskola firar festligt på förskolans dag

  Luleås nyaste förskola Storsand bjuder in till festlig invigning. Storsands förskola öppnade vid årsskiftet och har sex avdelningar med plats för cirka 105 barn i åldern 1 – 5 år.
  Publicerat 2017-05-17
 • 60 miljoner till kommunala infrastrukturen på Kronandalen

  Nu är nästa etapp för Kronandalen beslutad av stadsbyggnadsnämnden. Arbetet omfattar byggande av GC-väg längs Bensbyvägen, Konstnärlig gestaltning, Träffparken och Entré syd - med fokus på tillgänglighet och hantering av dagvatten.
  Publicerat 2017-05-12
 • Luleå får höga poäng i årets Kommunvelometer

  I årets granskning i Kommunvelometern får Luleå 49 i totalpoäng, vilket är en ökning med hela 6,5 poäng sedan förra året och dessutom Luleås högsta poäng hittills. Luleå kammar därmed hem en åtråvärd andraplacering tillsammans med Karlstad. - Det känns jätteroligt att våra höga ambitioner ger resultat och att resan mot att bli Sveriges bästa cykelstad närmar sig, säger en stolt Lenita Ericson, om resultatet.
  Publicerat 2017-05-11
 • Skärgårdens dag

  Lördagen den 17 juni är det dags för Skärgårdens dag på Södra hamnplan. Mellan kl: 11-15 kommer Södra hamn att fyllas med fartyg, båtar, företag, föreningar och organisationer som visar upp sin verksamhet kopplat till Luleå skärgård. Det kommer att vara massor av aktiviteter och spännande programpunkter både på land och i vattnet runt omkring.
  Publicerat 2017-05-10
 • Visselblåsarfunktion för alla inom Luleå kommun

  Alla anställda inom Luleå kommun och de kommunala bolagen ska kunna slå larm om allvarliga missförhållanden i sin verksamhet utan att frukta repressalier. Luleå kommun planerar att inrätta en visselblåsarfunktion på webben.
  Publicerat 2017-05-08
 • Infrastruktur, e-förslag, trygghetsboende

  Kommunstyrelsen behandlade idag 25 ärenden, bland annat vilka infrastrukturprojekt kommunen prioriterar, en sänkt åldergräns för trygghetsboende och att medborgarförslag ersätts av e-förslag.

  Publicerat 2017-05-08
 • Pressinbjudan - Träffa läshunden Peppe

  I den lilla röda stugan utanför Kulturens hus i Luleå får barn träna högläsning för utbildade terapi-och läshundar. Hundarna skapar lugn och blir en lyssnande kompis. Tisdag 9 maj får media chans att träffa läshunden Peppe samt barn från Östra skolan, i samband med att läshundskojan öppnar för allmänheten.
  Publicerat 2017-05-08
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 25 ärenden, bland annat om kommunens prioriterade infrastrukturprojekt, ändrade regelverket för trygghetsboende och e-förslag som ersätter medborgarförslag.Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.
  Tid: Måndag 8 maj, kl. 11.30Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2017-05-08
 • Luleå kommun deltar i Krisberedskapsveckan

  Den 8-14 maj uppmärksammar Luleå kommun den nationella Krisberedskapsveckan. Kampanjen fokuserar på vad invånarna själva kan göra vid allvarliga samhällsstörningar.

  Publicerat 2017-05-04
 • Pressinbjudan - Möt Luleås första fristadskonstnär, journalisten Haile Asmerom

  På fredag 5 maj bjuder kulturförvaltningen till pressträff med kommunens första fristadskonstnär. Efter en lång tid i landsflykt är nu den eritreanske journalisten Haile Asmerom i Luleå.

  Publicerat 2017-05-04
 • Kulturskolan i Luleå får 1,4 miljoner från Kulturrådet

  Pengarna från Kulturrådet innebär att det blir mer kultur för Luleås barn och unga. 6 300 elever från förskoleklass upp till årskurs 9 kommer att få medverka i projekt inom Skapande skola, som tar upp ämnen som vänskap, solidaritet, normer och likabehandling. Målet med detta är en trygg identitet och förståelse för andra kulturer.
  Publicerat 2017-05-03
 • Pressinbjudan - Storsatsning för att orientera nyanlända i Luleås kulturliv

  Den 3 maj kl 09.00 bjuder kulturförvaltningen in till pressträff för att presentera det nya projektet Kulturkompassen som ska hjälpa nyanlända att komma in i Luleås kulturliv.
  Publicerat 2017-05-03
 • Alviksskolan deltar i Lärlabbets tema "Digital undervisning"

  När temat är Digital undervisning är det Alviksskolans tur att lyftas fram i UR:s program Lärlabbet. Bland annat handlar det om att visa hur inlärningen ökar genom att läraren använder digitala verktyg.
  Publicerat 2017-04-28
 • Pressinbjudan: Seminarium "Så bygger vi en attraktiv stad"

  Fredag 28 april bjuder Luleå kommun in till ett heldagsseminarium med föreläsare från hela landet som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper kring frågorna: Vad är det som gör en kommun attraktiv som boendeort? Hur kan vi se till att det byggs mer i Sverige? Hur skapar vi det attraktiva samhället?
  Publicerat 2017-04-27
 • Luleå kommun vill ha mer närodlad och ekologisk mat

  Barn i kommunens skolor ska få en välbalanserad kost, helst mat som produceras ekologisk och nära. Obesprutade grönsaker och kött från djur som fötts upp enligt svenska djurskyddsregler. Kommunfullmäktige har beslutat att andelen ekologiska produkter i våra kök ska uppgå till minst 25 procent inom tre år. Idag är omkring 20 procent av kommunens alla livsmedelsinköp ekologiska.
  Publicerat 2017-04-26
 • Örnässkolans lärare medverkar i SVT:s
  Lärlabbet den 26 april

  Anna Sandstén, Maria Törnkvist och Hans Nygård, lärare vid Örnässkolans högstadium medverkar i SVT:s Lärlabbet, som är en programserie från från UR, för och med lärare, ett kollegialt lärande i tv-format. Där berättar de om hur de arbetar med den så kallade Test-effekten i undervisningen.
  Publicerat 2017-04-25
 • Luleå gymnasieskola håller öppet i vanlig ordning imorgon, tisdag 25 april.

  På förekommen anledning kan vi meddela att Luleå gymnasieskola håller öppet i vanlig ordning imorgon, tisdag 25 april.
  Publicerat 2017-04-24
 • Hot mot gymnasiebyn, Kvarteret Kungsfågeln

  Polisen har meddelat att det finns ett hot mot gymnasiebyn, kvarteret Kungsfågeln. Lokalerna är utrymda, inga elever eller personal finns kvar i lokalerna.
  Publicerat 2017-04-24
 • Stadsutveckling, ramavtal, Norrbotniabanan

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 19 ärenden, bland annat att kommunen förvärvar två fastigheter på Porsön, detaljplanändring för områden i centrum och Gammelstad samt medel till Norrbotniabanan.
  Publicerat 2017-04-24
 • Socialnämnden sammanträder den 27 april

  Socialnämnden i Luleå behandlar 16 ärenden, bland annat ett medborgarförslag om att införa en navigator som stöttar unga i olika övergångsfaser samt en motion om att räkna in köplatsavgiften i den kommunala bostadskön i försörjningsstödsnormen.
  Publicerat 2017-04-24
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 19 ärenden, bland annat att kommunen förvärvar två fastigheter på Porsön, detaljplanändring för områden i centrum och Gammelstad samt medel till Norrbotniabanan.Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.
  Tid: Måndag 24 april, kl. 11.30Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2017-04-24
 • Pressinbjudan:Tillstånd klart till Malmporten vid Luleå Hamn

  Mark- och miljödomstolen har idag meddelat dom om tillstånd för projekt Malmporten, det stora hamn och muddringsprojektet för farleden in till Luleå och anläggningen av ny djupkaj på Svartön.
  Publicerat 2017-04-18
 • Luleå nominerad till årets superkommun

  Luleå kan återigen utses till årets superkommun av tidningen Dagens Samhälle. Kommunen är en av tre finalister i kategorin täta kommuner. Ifjol placerade sig Luleå på andra plats och 2015 utsågs Luleå till årets superkommun i Norrland.
  Publicerat 2017-04-13
 • Luleå kommuns mål är att ta hem utskrivningsklara personer

  Med anledning av att patientsäkerheten anses vara riskerad vid Sunderby sjukhus vill Luleå kommun klargöra att man har lyckats ta hem fler utskrivningsklara patienter än tidigare men tyvärr kan väntetid uppstå.
  – Vi håller på att utveckla vårt arbetssätt så att ingen ska behöva vara kvar på sjukhuset när man är utskrivningsklar, säger Lena Kruse, verksamhetschef för vård och omsorg i Luleå kommun.

  Publicerat 2017-04-12
 • Planuppdrag, borgen och medel till projekt

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 17 ärenden, bland annat planuppdrag för ytterligare en serverhall på Porsön, borgen för Luleå Renhållning samt ansökningar om bidrag till konferenser och marknadsföringsaktiviteter i Luleå.

  Publicerat 2017-04-10
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 17 ärenden, bland annat planuppdrag för ytterligare en serverhall på Porsön, borgen för Luleå Renhållning samt ansökningar om bidrag till konferenser och marknadsföringsaktiviteter i Luleå. Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.
  Tid: Måndag 10 april, kl. 11.30Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2017-04-10
 • Möjlighet att hyra ny lokal - Mötesplats Porsön

  Mötesplats Porsön är ett resultat av önskemål från medborgarna. Lokalen ligger i centrum av Porsön (f.d. fritidsgårdslokalen) och uthyres till föreningar och privatpersoner.
  Publicerat 2017-03-30
 • Förskolan förstahandsvalet, därför avvecklas dagbarnvårdsverksamheten

  I Luleå liksom i övriga landet minskar efterfrågan på plats hos dagbarnvårdare med verksamhet i hemmet. Kommunen har i dag sex dagbarnvårdare anställda. Flera av enheterna är inte fyllda och saknar helt eller har endast få barn på kö. Barn- och utbildningsnämnden beställde därför förra året en översyn av verksamheten.
  Publicerat 2017-03-30
 • Socialnämnden svarar Konkurrensverket

  Luleå kommun har köpt platser för behandling av individer i ett missbruk på ett behandlingshem utan ramavtal.
  Publicerat 2017-03-30
 • Nytt avtal om tillfälliga bostäder för nyanlända

  Luleå kommun har tecknat ett avtal med Home Support Sweden AB om att hyra rum på Hotell Nordkalotten. Rummen ska fungera som tillfälliga bostäder för nyanlända luleåbor med uppehållstillstånd.
  Publicerat 2017-03-29
 • En fjärdeplats för mästerbagarna Evelina och Niklas

  Bagerieleverna Evelina och Niklas har idag tävlat i Skolmästerskapen i Bageri och Konditori i Göteborg. De tävlande hade på sig fyra timmar för att baka en vetedeg, en wienerdeg, matbröd, men också baka och dekorera en tårta. Och visst gick det bra – lag Evelina och Niklas tog hem en fjärdeplats!
  Publicerat 2017-03-28
 • Skolverkspengar ger fler fritidspedagoger till grundskolan

  Regeringen har beslutat om riktade medel till personalförstärkning i fritidshem. Luleå kommun har ansökt hos Skolverket om 3,8 miljoner kronor för 2016/2017. Pengarna ska användas till att fortsätta
  utveckla fritidshemsverksamheten genom att anställa fler fritidspedagoger i grundskolan.

  Publicerat 2017-03-28
 • Luleå till Austin och Seattle

  Luleå kommun besökte i förra veckan Austin och Seattle. Under resan utvecklades samarbetet mellan Austin och Luleå gällande affärsutveckling. Kommunen fick också utbyte i stadsplaneringsfrågor från två av USAs snabbast växande städer.
  Publicerat 2017-03-28
 • Bostäder, jobb, nämndöversyn

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 23 ärenden, bland annat olika planuppdrag, ett projekt för fler jobb till Luleå och en översyn om nämnder och arvoden.
  Publicerat 2017-03-27
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 23 ärenden, bland annat planuppdrag för bostäder, ett projekt för fler jobb till Luleå och översynen av nämnder och arvoden. Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag 27 mars, kl. 11.30Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2017-03-27
 • Luleå kommun får betala tillbaka bidrag från Skolverket

  Staten anslog 2 miljarder kronor till en särskild lågstadiesatsning läsåret 2015/2016 som bland annat skulle gå till nyrekryteringar. Luleå är en av 100 kommuner i landet som nu får betala tillbaka de pengar som inte har använts.
  Publicerat 2017-03-24
 • Socialnämnden sammanträder den 24 mars

  Socialnämnden i Luleå sammanträder fredag den 24 mars klockan 8.30 vid Sunderby folkhögskola, Kråkbergsvägen 7 (Melandersalen, Klostret).
  Publicerat 2017-03-23
 • Stöld från gruppbostad

  Pengar har försvunnit från en person som bor i en av kommunens gruppbostäder. Händelsen är polisanmäld.
  Publicerat 2017-03-17
 • Nu har alla elever i Luleå kommuns årskurs 4-6 tillgång till digitala verktyg

  Äntligen är digitaliseringssatsningen i årskurs 4-6 i hamn. Det betyder att alla elever i årskurs 4, 5 och 6 nu har tillgång till digitala verktyg. Under det senaste året har cirka 800 surfplattor och lika många datorer delats ut.
  Publicerat 2017-03-16
 • Spetsutbildningen i matematik firade internationella Pi-dagen

  Den 14 mars infaller π-dagen, även känd som Matematikens dag. Den firades av lärare och elever på spetsutbildningen i matematik med föreläsningar på Vetenskapens Hus. Pi-dagen grundades 1988 på museet Exploratorium i San Francisco.
  Publicerat 2017-03-16
 • Socialsekreterarnas arbetssituation i Luleå har blivit bättre

  KPMG fick av Luleå kommuns revisorer i uppdrag att granska socialsekreterarnas arbetssituation i syfte att bedöma om socialnämnden i Luleå vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att socialsekreterarna som arbetar med myndighetsutövning har en bra arbetssituation.
  Publicerat 2017-03-15
 • Pressinbjudan: Var med när Furuparksskolans elever får sina surfplattor!

  Grundskolans digitaliseringssatsning, som har till syfte att öka antalet digitala verktyg för eleverna i årskurs 4-6 runt om i Luleå kommuns grundskolor, är inne i slutskedet.
  Publicerat 2017-03-15
 • Bostäder, trygghetsboende, mikroplaster

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 18 ärenden, bland annat planuppdrag till bostäder och industri.

  Publicerat 2017-03-13
 • Positivt resultat för Luleå kommun

  Det gick bra för Luleå 2016. Kommunens resultat visar ett överskott på 143 miljoner kronor. 111 miljoner kronor är reavinster av tomträttsförsäljning. 101 miljoner avsättas till resultatutjämningsreserven.
  Publicerat 2017-03-13
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 19 ärenden, bland annat flera planuppdrag för bostäder, industri och trygghetsboende samt kommunens årsredovisning för det gångna året. Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag 13 mars, kl. 11.30Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2017-03-13
 • Kommunen är inte uppdragsgivare till nytt stödboende

  Luleå kommun har inte gett något uppdrag till det nya stödboendet Stationsgården (före detta Amber hotell) vad gäller tillfälligt boende för personer med psykiska eller fysiska besvär.
  Publicerat 2017-03-09
 • Nya Tallkronanskolan lockar lärare

  Höstterminen 2017 öppnar Tallkronanskolan, den nya grundskolan på Kronanområdet i Luleå. Skolan byggs för att rymma 500 elever
  från förskoleklass till årskurs sex. Nu pågår arbetet med att bemanna skolan och intresset för att arbeta som lärare på Tallkronanskolan är stort.

  Publicerat 2017-03-03
 • IVO kritiserar kommunen för bristande bemanning

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar skarp kritik mot socialnämnden i Luleå kommun och kräver att Fyrens korttidsboende där personer med demenssjukdom vistas ska vara bemannad nattetid på ett sådant sätt att personalen utan dröjsmål kan hjälpa och stödja de boende.
  Publicerat 2017-03-02
 • Luleå on ice – en familjedag i Södra hamn

  Lördag den fjärde mars bjuder Luleå kommun in till Luleå on ice. En familjefest i Södra hamn med ett brett utbud av aktiviteter för såväl stora som små.

  Publicerat 2017-03-02
 • Antnässkolan nationellt i framkant när det gäller programmering och matematik

  Förändringar är på gång i kursplanen för matematik. Skolverket besöker därför idag Antnässkolan för att se hur de arbetar med programmering kopplat till matematik.
  Publicerat 2017-03-01
 • Pressinbjudan; Utanförskap, rasism och
  kärlek är ingredienserna i musicalen Lucia

  Elever och lärare från Björkskataskolan har tillsammans med
  Kulturskolan satt upp en musical, totalt fyra föreställningar under två dagar.
  Premär: 2 mars på Kulturens Hus, Lilla salen, kl 13.00

  Publicerat 2017-03-01
 • Luleå rustar för fortsatt tillväxt

  Luleå växte med 682 människor i fjol, det innebär mer skatteintäkter men också större utgifter. Samtidigt som arbetslösheten i Luleå är låg och tillväxten fortsatt stark så ökar investeringsbehoven med en förändrad demografi.
  Publicerat 2017-02-28
 • Kronan, sjöfart, camping

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 16 ärenden, bland annat sex markanvisningar för nya bostäder på Kronan.

  Publicerat 2017-02-27
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 16 ärenden, bland annat sex markanvisningar på Kronan. Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag 27 februari, kl. 11.30Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9
  Se föredragningslista
  Publicerat 2017-02-27
 • Socialnämnden sammanträder

  Socialnämnden i Luleå sammanträder fredag den 24 februari klockan 8.30-16.00 vid Jobbcenter södra (Edeforsgatan 63) i Luleå.
  Publicerat 2017-02-23
 • Markanvisningsavtal med cirka 460 hyres- och bostadsrätter klara för beslut

  För knappt ett år sedan påbörjades dialogen med byggaktörer om den första bostadsetappen i Kronandalen och nu är sex markanvisningsavtal med cirka 460 hyres- och bostadsrätter klara för beslut i Kommunstyrelsen. – Markanvisning kommer att tilldelas små och stora byggaktörer som verkar både nationellt och lokalt. För några av byggherrarna är det den första satsningen som görs i Luleå. Det är resultatet av ett målmedvetet arbete under flera år, säger en glad Niklas Nordström , kommunalråd Luleå kommun.
  Publicerat 2017-02-22
 • Kraftig befolkningsökning i Luleå

  Under 2016 växte Luleå med 682* personer. Det är den största årliga befolkningsökningen i kommunen sedan början av 1990-talet. Samtidigt har bostadsbyggandet kommit igång och under de närmaste två åren beräknas 1 300 nya bostäder stå klara.
  Publicerat 2017-02-20
 • På Örnässkolan talar barnen 30 olika språk - det firas på Internationella modersmålsdagen

  Ett fullspäckat program med bland annat olika workshops, språkövningar, musik och dans från världens olika kulturer, film och även teckenspråk. Personal från Flerspråkscentrum deltar också  i firandet och programaktiviteterna.Dag och tid: Tisdag 21 februari, kl 8.30 – 12.00Plats:           Örnässkolans aula
  Publicerat 2017-02-20
 • Medel att söka för sociala investeringar

  Det finns skillnader i hälsa bland befolkningen i Luleå. Därför avsätter kommunen fyra miljoner kronor per år för att ge förutsättningar för en hälsa på lika villkor. Pengarna kan sökas till sociala investeringar och folkhälsoinsatser för främst barn och unga.
  Publicerat 2017-02-13
 • Gamification, kvalitet, välfärdsutredning

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 15 ärenden, bland annat hur kommunen satsar på gamification och hur kommunens service värderas.

  Publicerat 2017-02-13
 • Luleå – alla hjärtans stad

  Tisdag den 14 februari är det alla hjärtans dag och Luleå förvandlas återigen till ”Alla hjärtans stad”.

  Publicerat 2017-02-13
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 14 ärenden, bland annat en fortsatt satsning på gamification och kommunens remissvar till välfärdsutredningen. Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.
  Tid: Måndag 13 februari, kl. 11.30Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2017-02-13
 • Sverigepremiär för City of Songs, avsnitt Luleå

  Idag onsdag 8 februari är det Sverigepremiär för dokumentären om samarbetet mellan City of Songs och Ice Music. Filmen visas på Royal Folkets Bio kl.19.15 och ingår i NMW (Norrbotten Media Week). Ron Lynch som producerat dokumentären finns på plats.
  Publicerat 2017-02-08
 • E-learn - Introduktionsutbildning för vikarier i förskolan

  Nu startar E-learn, ett av delprojekten inom ramen för skolpaketet, kommunens satsning på 10,5 miljoner. E-learn har till syfte att ta fram en webbaserad introduktionsutbildning för korttidsvikarier i förskolan och senare för vikarier i grundskolan, gymnasiet och andra verksamheter i barn- och utbildningsförvaltningen.
  Publicerat 2017-02-07
 • Avtal Hemsö, Musikens makt, nöjda medborgare

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 17 ärenden, bland annat avtalen med Hemsö och festivalen Musikens makt samt nya lägenheter på Porsön och SCB:s medborgarundersökning.

  Publicerat 2017-01-30
 • Avtal klart om delade turer-tjänster i hemtjänsten

  Luleå kommun tecknar avtal med Kommunal om delade turer-tjänster i hemtjänsten.
  Publicerat 2017-01-30
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar 17 ärenden, bland annat avtalen med Hemsö och fortsättnigen av festivalen Musikens makt. Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.
  Tid: Måndag 30 januari, kl. 11.30Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2017-01-30
 • Pressinbjudan: Prisutdelning för Årets trygghets- och folkhälsoinsats

  På dagens kommunfullmäktigesammanträde delar Luleå kommun ut pris till stipendiaterna i Årets trygghets- och folkhälsoinsats.
  Publicerat 2017-01-30
 • Minnesstund i Stadsparken

  Luleå kommun och ABF uppmärksammar Förintelsens minnesdag med ett arrangemang i Stadsparken. Den internationella kören sjunger, Moa Autio dansar och Maritha Meethz, kommunfullmäktiges ordförande och Eugenia Segerstedt från internationella kören, håller tal.
  Publicerat 2017-01-26
 • Brist på va senarelägger byggande i sörbyarna

  Luleå kommun väntar med att säga ja till byggande i sörbyarna eftersom det saknas en lösning för vatten och avlopp (va). Det föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott i Luleå besluta när frågan kommer upp den 30 januari.
  Publicerat 2017-01-25
 • Arbetstiderna utökas nu på bygget av Tallkronanskolan

  Sedan sommaren 2016 pågår bygget av Tallkronanskolan, som byggs i Luleås nya stadsdel – Kronan. Enligt planeringen ska skolan öppnas till höstterminen 2017. I veckan har ansvarige entreprenören, Peab, meddelat att de avser att arbeta skift stora delar av den kvarvarande byggtiden. Anledningen är att Peab ser ett behov av att sätta in mer resurser för att klara färdigställandetiden.
  Publicerat 2017-01-25
 • Ledande fastighetsbolag etablerar sig i Luleå

  Ett av landets största fastighetsbolag - Hemsö Fastighets AB - etablerar sig i Luleå. Det är resultatet av det avtal som idag undertecknats mellan Luleå kommun och Hemsö. Avtalet innebär att Hemsö dels köper ett antal samhällsfastigheter av kommunen, dels åtar sig att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende på Kronan. Affären ger kommunens skattebetalare en kassaförstärkning på 106 miljoner kronor samtidigt som Hemsö bygger nytt till en kostnad av 270 miljoner kronor.
  Publicerat 2017-01-23
 • Invigning av "Silverpaviljongen"

  Välkommen till invigningen av ”Silverpaviljongen”. Lördag 21 januari kl. 15.00 inviger konstnär Tim Linhart och stadsbyggnadsnämndens ordförande Lenita Ericson Silverpaviljongen på Gültzauudden högsta topp.
  Publicerat 2017-01-20
 • Byggdialog – en väg in för alla aktörer

  Nu lanseras byggdialogen, som är en ingång till Luleå kommun för alla aktörer som vill bygga och utveckla i Luleå.
  Publicerat 2017-01-19
 • Pressinbjudan: Norrbottensförfattare
  besöker Hemängsskolans elever och föräldrar

  Författarna Katarina Kieri och Johanna Lindbäck, båda från Luleå besöker i morgon Hemängskolan i Sunderbyn för att träffa elever och prata om sina böcker och om läsning med deras föräldrar.
  Publicerat 2017-01-18
 • Anna Lindh Wikblad blir biträdande kommundirektör

  Anna Lindh Wikblad blir ny biträdande kommundirektör och Jan Öström blir chef för kommunledningsförvaltningen.
  Publicerat 2017-01-16
 • Pressinbjudan: Undertecknande av medborgarlöften

  Trygghetsmätningarna visar en positiv trend där tryggheten blivit starkare i Luleå under de senaste tio åren. Nu är det dags för Polisen och Luleå kommun att underteckna årets medborgarlöften, med fokus på att stärka samverkan kring barn, unga och unga vuxna och ökad polisiär synlighet i Luleås byar.
  Publicerat 2017-01-16
 • Malmporten,vänorter, kollektivavtal

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 19 ärenden, bland annat beviljades medel för ett projekt som främjar att barn går eller cyklar till skolan samt hur arbetet med Luleå Hamns utbyggnad fortsätter.

  Publicerat 2017-01-16
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 19 ärenden, bland annat en avsiktsförklaring om projektet Malmporten och en översyn om kommunens vänorter. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.
  Tid: Måndag 16 januari 2016, kl 11.30
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2017-01-16
 • Luleå kommun satsar på arbetskläder till personal inom barnomsorg och socialtjänsten

  Luleå kommun strävar efter likvärdiga förhållanden för både män och kvinnor på arbetsplatsen. Därför satsar kommunen fem miljoner kronor i år för ytterkläder inom socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen.
  Publicerat 2017-01-11
 • Presskonferens om arbetskläder

  Luleå kommun presenterar en satsning på arbetskläder för personal inom socialtjänst och barnomsorg.
  Publicerat 2017-01-11
 • Regeringens Tillitsdelegation besöker Luleå

  Tillitsdelegationen besöker Luleå onsdag den 11 januari. Tillitsdelegationen är en kommitté utsedd av regeringen som arbetar för en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor.

  Publicerat 2017-01-10
 • Luleå kommun får böta

  Arbetsmiljöverket har beslutat att förelägga Luleå kommun sanktionsavgifter på 410 000 kronor i samband med ett bygge på Hägnan.
  Publicerat 2016-12-22
 • Kommundirektören hälsar god jul med en halsbrytande utmaning

  Mikael Lekfalk, kommundirektör i Luleå kommun, sparar inte på krutet när han skickar en julhälsning till Luleåborna.
  Publicerat 2016-12-22
 • Gröna och goda villkor för Luleås möjlighet att låna

  Luleå kommun har tecknat ett avtal med Nordiska investeringsbanken som innebär att kommunen kommer att kunna låna pengar till goda villkor för sina investeringar. – Det här minskar skattebetalarnas kostnader samtidigt som det är roligt att se att kommunens satsningar på grön tillväxt lockar nya aktörer att investera här, säger kommundirektör Mikael Lekfalk.
  Publicerat 2016-12-22
 • Tillsyn av inomhusmiljön på skolor och förskolor i Luleå kommun 2016

  Resultaten från miljö- och byggnadsförvaltningens tillsyn visar att det finns fortsatta problem med barnens inomhusmiljö men trenden går åt rätt håll.
  Publicerat 2016-12-21
 • Ny valkrets, samverkan, personalparkeringar

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 24 ärenden, bland annat en ny valkretsindelning, ett samverkansprojekt och personalparkeringar.

  Publicerat 2016-12-19
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 24 ärenden, bland annat om ny valkretsindelning och personalparkeringar. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.
  Tid: Måndag 19 december 2016, kl 11.30Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2016-12-19
 • Sifo ger tydligt besked:
  Skolans utveckling är viktig för ett attraktivt Luleå

  Nu har Luleåborna fått säga sitt om arbetet med framtidens skola via en Sifo-undersökning.Karina Pettersson-Hedman, skolchef, Luleå kommun: – Det är tydligt att syftet inte nått ut, vi gör inte detta för att spara pengar, vi gör det för att säkerställa att vi kan ge alla barn en bra utbildning.
  Publicerat 2016-12-15
 • Skolchefen presenterar Sifo:s undersökning om Framtidens skola i Luleå

  Sifo har på uppdrag av skolchef Karina Pettersson-Hedman frågat
  1 000 luleåbor vad de känner till om skolan i Luleå och om processen med Framtidens skola.

  Publicerat 2016-12-15
 • Utdelning av utmärkelsen Rådig insats 2016

  Tisdagen den 13 december kommer Luleå räddningstjänst att uppmärksamma personer som under 2016 gjort rådiga insatser och räddat liv.
  Publicerat 2016-12-12
 • Kärleken segrade- Luleå kommun backar om Nyårsfirande i Södra hamn

  Det sena beskedet om byte av plats för nyårsfyrverkerierna i Luleå gör att Luleå kommun backar från beslutet att vara på Södra Hamnplan i år, i stället för som tidigare hålla till vid Norra hamn.– Vi har missat att gå ut med informationen i tid och därför backar vi i år, säger Mikael Sundvall, avdelningschef på Luleå kommun, och säger därmed också att nästa års firande blir på Södra Hamnplan i stället.
  En av anledningarna till att kommunen backar i frågan om nyårsfirandet är att krögarna i området kring Norra hamn använt placeringen av fyrverkeriet i sin marknadsföring för nyårssupéer och nyårsevenemang. Bland annat har ett bröllopsfölje abonnerat restaurangen på Kulturens Hus just på grund av dess placering vid festligheterna.
  – Och ja, vi ger oss för kärlekens skull och hoppas att alla som bokat restaurangplatser med utsikt över norr hamn kan andas ut. Däremot går vi nu ut i god tid och puffar för att vi nästa år kommer att skjuta upp raketerna från Södra Hamnplan, säger Mikael Sundvall.
  Mer information:
  Mikael Sundvall
  Avdelningschef Drift och underhåll
  Stadsbyggandsförvaltningen – Luleå kommun
  0920 45 41 56
  070 309 41 56
  mikael.sundvall@lulea.se
  Eva Sundgren
  Kommunikatör Stadsbyggnadsförvaltningen Luleå kommun
  070 338 96 95
  eva.sundgren@lulea.se

  Publicerat 2016-12-09
 • Premiär för Södra Vinterstrand

  Värmande eldar, julmusik, marknad och kaféverksamhet. Nu på lördag är det premiär för Södra Vinterstrand, ett vinterlandskap mitt i centrala Luleå.
  Publicerat 2016-12-08
 • Stadsutveckling, återvinning, batterisatsning

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag tio ärenden, bland annat återvinningsplanen och ett etablingsprojekt inom batteriproduktion.
  Publicerat 2016-12-05
 • Jubileumsdagen den 7 december – festligt avslut av det gångna jubileumsåret

  Världsarvets 20-årsjubileum har uppmärksammats under hela året med utbildningsinsater, konserter, föreläsningar, utställningar, byggnadsvårdsprojekt, lyktvandring och mycket mer. På onsdag den 7 december ställer vi till fest för att runda av jubileumsåret.
  Publicerat 2016-12-05
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag tio ärenden, bland annat planuppdrag till Kulturbyn Kronan och markanvisning på Martin Ljungs knabbe. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag, 5 december, kl.11.30 Plats: Sammanträdesrum vån 9    Se föredragningslista
  Publicerat 2016-12-05
 • Ökad byggtakt ger miljonbonus till Luleå

  Det byggs mer än på många år i Luleå. Tack vare den ökade byggtakten blev det förra veckan klart att Luleå får ta del av nästan 11,6 miljoner kronor från Boverkets nya statsbidrag för ökat bostadsbyggande.
  Publicerat 2016-11-30
 • Förbättringar märks på Porsön

  Arbetet med att öka tryggheten på Porsön och Björkskatan har lett till färre anmälningar om brott och en lugnare miljö på högstadieskolorna.
  Publicerat 2016-11-29
 • Anhörigteamet får medarbetarstipendiet

  Mottagare av årets medarbetarstipendium på 15 000 kronor är Anhörigteamet inom vård och omsorg på socialförvaltningen. Stipendiet delades ut vid kommunfullmäktige idag.

  Publicerat 2016-11-21
 • Bostäder, bosättning, Musikens makt

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 33 ärenden, bland annat detaljplan till Malmudden, kostnader för bosättningsuppdraget och finansieringen av Musikens makt.
  Publicerat 2016-11-21
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 33 ärenden, bland annat en avsiktsförklaring med Trafikverket och finansiering av Musikens makt. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag, 21 november, kl.11.30 Plats: Sammanträdesrum vån 9   Se föredragningslista
  Publicerat 2016-11-21
 • Storsand heter den nya förskolan i Gammelstad

  Vinnaren i namntävlingen är utsedd och barn-och utbildningsnämnden har idag den 18 november fastställt namnet på den nya förskolan, Storsands förskola.
  Publicerat 2016-11-18
 • Socialnämnden sammanträder

  Socialnämnden i Luleå sammanträder fredag den 18 november klockan 8.30-16.00 vid Jobbcenter södra (Edeforsgatan 63) i Luleå.
  Publicerat 2016-11-17
 • 1 miljon kronor till Kulturskolan

   - Igår fick vi besked att Kulturskolan i Luleå får 1 miljon kronor från Statens Kulturråd för att arbeta med kulturprojekt som riktar sig till nya målgrupper, säger en glad Joakim Hellgren, lektor och anställd vid Kulturskolan.
  Publicerat 2016-11-17
 • 17 november invigs Specialpedagogiskt
  Lärcenter

  Specialpedagogiskt Lärcenter på Kronanområdet är en del i den stora språksatsning som genomförs inom grundskolan i Luleå, men som även förskolan kan ta del av.Invigning med Öppet hus torsdag den 17 november, från kl.10.00
  Plats: Kronan H2

  Publicerat 2016-11-16
 • Klockarängen i Råneå anpassas för nya Luleåbor

  Luleå kommun anpassar nu Klockarängen för våra nya Luleåbor som fått permanent uppehållstillstånd. På avdelning 1 blir det 24-26 lägenheter och på avdelning 3 blir det 14 lägenheter. 
  Publicerat 2016-11-15
 • Folkets favorit i ljusfestivalen

  Det var jämnt i toppen under omröstningen till Folkets favorit i årets ljusfestival. Till slut stod Hångelbänken i Stadsparken som vinnare, tätt följd av den flytande kyrkstaden i Röda havet och tidigare års favorit Barnens ljuslyktor.
  Publicerat 2016-11-08
 • Folkomrösting, byggande, datacenter

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag elva ärenden, bland annat framställan om folkomröstningen och kommunens beredskap för fortsatt byggande.
  Publicerat 2016-11-07
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag elva ärenden, bland annat folkomröstning om Framtidens skola och avyttring av kommunens ägande i North Sweden Datacenter Location. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag, 7 november, kl.11.30 Plats: Sammanträdesrum vån 9  Se föredragningslista
  Publicerat 2016-11-07
 • Olovliga bosättningar flyttas

  Vid gamla kajen kring Cementa i Luleå finns två bosättningar som saknar lov från markägarna Luleå kommun, Trafikverket, Jernhusen och Granec.
  Publicerat 2016-11-04
 • Årets lärresurs 2016 finns i Alvik

  Katarina Eriksson och Linda Starenhed, lärare vid Alviksskolan, har tagit hem utmärkelsen Årets lärresurs 2016, som utdelas av Digitala akademin.
  Publicerat 2016-11-02
 • Anna Lind Wikbladh blir chef i den nya staben.

  Ny stabschef vid Luleå kommun

  Från och med årsskiftet inrättar kommundirektör Mikael Lekfalk en central stab genom att slå ihop verksamheter från samhällsutvecklingskontoret och tillväxtkontoret. Staben kommer också att ansvara för strategiska kvalitetsfrågor. Ny chef för staben blir Anna Lindh Wikblad som tillträder 1 december 2016.

  Publicerat 2016-11-02
 • LETT – för lärare av lärare

  LETT (Luleå educational technology transformation) går av stapeln 2 november, en dag då det kollegiala lärandet om digitala verktyg står i fokus. Konferensen riktar sig till lärare i Luleå kommuns förskola, grundskola och grundsärskola.
  Publicerat 2016-11-01
 • Peter Kieri slutar vid Luleå kommun

  Peter Kieri, biträdande kommundirektör vid Luleå kommun, slutar vid årsskiftet. Istället kommer han att gå vidare med egen verksamhet, som delägare i Svensk Företagsförmedling AB. Peter Kieri började vid Luleå kommun den 1 januari 2015.
  Publicerat 2016-10-28
 • Södra strand blir Södra vinterstrand

  Södra hamnplan i Luleå förvandlades under sommaren 2015 och 2016 till en oas mitt i centrum i form av Södra strand. Efter två solklara succésomrar byter stranden skepnad till en vinterstrand med start lördag 10 december.
  Publicerat 2016-10-28
 • Luleå klättrar två placeringar från 9:e till 7:e plats i "Bästa skolkommun"

  Resultatet av årets skolranking, "Bästa skolkommun" som gjordes av Lärarförbundet har korrigerats. Nu återfinns Luleå på sjunde plats av 290 kommuner.
  Publicerat 2016-10-28
 • Tillsammans för ett tryggare Porsön

  Arbetet för att minska skadegörelse och social oro på Porsön och Björkskatan har inletts. Kommunen, polisen, Lulebo, Norrbottens Läns Landsting, Nattvandrarna och Porsökyrkan har på ett möte under onsdagen kommit överens om att alla insatserna inom och utanför kommunen synkroniseras. Allt för att komma tillrätta med tryggheten i bostadsområdena.
  Publicerat 2016-10-27
 • Växtvärk sätter ramarna för Luleås budget

  Fortsatt stora investeringar och en budget utan skattehöjningar. Så kan förslaget till strategisk plan och budget 2017-2019 för Luleå kommun sammanfattas.
  Publicerat 2016-10-27
 • Förslag till ny avgift för hemtjänst

  Socialnämnden tar på fredag ställning till ett förslag om att ändra avgiften för hemtjänst i Luleå kommun.
  Publicerat 2016-10-27
 • Invigning av årets ljusfestival

  Tid: Torsdag 27 oktober 2016, kl. 19.00
  Plats: Utanför Norrbottens museums entré

  Publicerat 2016-10-27
 • Pressinbjudan budgetförslag

  Idag fastställer budgetberedningen förslag till Luleå kommuns strategiska plan och budget 2017 - 2019. Välkommen till en pressträff där budgetförslaget presenteras.

  Publicerat 2016-10-27
 • LETT – för lärare av lärare

  LETT som går av stapeln 2 november är en dag då det kollegiala lärandet om digitala verktyg står i fokus. Konferensen riktar sig till lärare i Luleå kommuns förskola, grundskola och grundsärskola.
  Publicerat 2016-10-26
 • Socialförvaltningen gör lex Maria-anmälan

  Socialförvaltningen i Luleå gör en lex Maria-anmälan om vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
  Publicerat 2016-10-25
 • Markanvisning, kvällsbuss, arvoden

  Kommunstyrelsen arbetsutskott behandlade idag 15 ärenden, bland annat markanvisningar till byggprojekt och en kvällsbuss från Luleå till Råneå.

  Publicerat 2016-10-24
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 15 ärenden, bland annat markanvisningar och kvällsbuss till Råneå. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag, 24 oktober, kl.11.30 Plats: Sammanträdesrum vån 9 Se föredragningslista
  Publicerat 2016-10-24
 • Tryggheten på Porsön och Björkskatan prioriteras

  Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på Porsön och Björkskatan ska förstärkas. Under kommande vecka ska Luleå kommun, Polisen, fastighetsägare och representanter för det civila samhället träffas för att samverka i frågan.
  Publicerat 2016-10-21
 • Klart med ny hyresgäst på Jopikgården

  Fritidsförvaltningen har idag tecknat ett 10-årigt avtal med en ny hyresgäst på Jopikgården.
  Publicerat 2016-10-21
 • Mångmiljonsatsning på skolan i Luleå

  Skolan i Luleå föreslås få ett extra tillskott på 10,5 miljoner kronor i nästa års kommunala budget. Dessutom säger Socialdemokraterna nej till en folkomröstning om skolan i Luleå.– Av Sveriges 290 kommuner har skolan i Luleå under en lång följd av år legat bland de tio bästa i landet. Våra förslag säkerställer en fortsatt bra skola för alla barn, säger Yvonne Stålnacke, kommunalråd.
  Publicerat 2016-10-19
 • Inbjudan till presskonferens

  Idag onsdag 19 oktober presenteras en omfattande satsning på skolan i Luleå vid en presskonferens.
  Publicerat 2016-10-19
 • Luleå kommun öppnar fler korttidsplatser

  Socialförvaltningen planerar att öppna fler korttidsplatser för personer som väntar på ett vård- och omsorgsboende eller av andra orsaker inte kan bo hemma.
  Publicerat 2016-10-18
 • Förslag till nya timtaxor för livsmedel- och miljötillsyn

  Miljö- och byggnadsnämnden ska på tisdag den 18 oktober ta ställning till ett förslag om att ändra timtaxan för livsmedel- och miljötillsynen för företagare i Luleå kommun.
  Publicerat 2016-10-17
 • Nyfiken på att veta mer om VO-College eller vill du arbeta inom vård-och omsorg?

  Torsdag den 20 och fredag den 21 oktober kommer VO-College att finnas i en valstuga på Storgatan för den som är nyfiken på att veta mer om VO-College eller vill arbeta börja inom vård-och omsorg.
  Publicerat 2016-10-17
 • Luleå skruvar upp tempot i bostadsbyggandet

  Löftet till Luleåborna var minst 1500 nya bostäder under perioden 2015-2018. Men det byggs mer än på många år. Nu beräknas slutsumman bli ungefär 2 000 nya bostäder.
  Publicerat 2016-10-12
 • Förslag till ny taxa för vatten och avlopp

  Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott ska på torsdag den 13 oktober ta ställning till ett förslag om att ändra avgiften för vatten och avlopp (VA) från den 1 januari 2017. Avgiften föreslås höjas med 55 kronor i månaden för en familj som bor i villa och förbrukar 150 m3 vatten per år, vilket skulle innebära en höjning på 10 procent.
  Publicerat 2016-10-10
 • Ice Music, elitsponsring, bredband

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 14 ärenden. Bland annat diskuterades det fortsatta stödet till Ice Music, elitsponsringen och anslutningsavgiften för bredband på landsbygden.

  Publicerat 2016-10-10
 • Stipendiet för ett varmare och gladare Luleå

  Luleå kommun vill belöna personer som bidrar till social gemenskap och känslan av trygghet mellan människor. Luleåborna bjuds in att nominera till Årets trygghets- och folkhälsoinsats.
  Publicerat 2016-10-10
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 18 ärenden, bland annat finansieringen av Ice Music och prissättning för mark i Kronandalen. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag, 10 oktober, kl.11.30 Plats: Sammanträdesrum vån 9 Se föredragningslista
  Publicerat 2016-10-10
 • Viktigt steg i bygget av Kronan

  Utvecklingen av Kronanområdet tar ett viktigt steg framåt. Detaljplanen för Kronandalen som möjliggör byggandet av 2 200 bostäder är framtagen och går nu ut på samråd.
  Publicerat 2016-10-07
 • Invigning ny kommunal Bostadsförmedling – Bostad Luleå

  Lördag 1 oktober kl. 12.00 sker det officiella öppnandet av den nya kommunala bostadsförmedlingen ”Bostad Luleå”. Ceremonin förättas på Köpmantorget av kommunalråd Niklas Nordström och stadsbyggnadsnämndens ordförande Lenita Ericson. I samband med detta kommer personal från Stadsbyggnadsförvaltningen att finnas på plats och hjälpa till med nyregistreringar.
  Publicerat 2016-09-28
 • Kronan Exploaterings verksamhet upphör

  Styrelsen för Kronan Exploatering AB föreslår ägaren, Luleå kommun, att bolagets uppdrag avslutas. De förutsättningar som rådde när bolaget bildades har förändrats och nu finns en organisation inom Stadsbyggnadsförvaltningen för att driva utvecklingen av Kronan. Styrelsen för Luleå Kommunföretag AB delar bolagets uppfattning och rekommenderar kommunfullmäktige att besluta om avveckling av verksamheten.
  Publicerat 2016-09-28
 • Nu invigs den nya Mötesplatsen för barn och föräldrar, Föräldrasupporten och Öppenvård för barn och unga

  Här kommer barn och föräldrar kunna mötas för att umgås i en miljö som uppmuntrar till lek och lärande. Det finns även möjlighet att få hjälp och stöd i sitt föräldraskap.
  Publicerat 2016-09-27
 • Kulturskolan i Luleå tar sikte på framtiden

  Inget är så bra att det inte kan bli bättre! Luleå Kulturskola har fått flera priser och framhålls ofta som ett nationellt föredöme. Kulturskolan är sedan länge avgiftsfri och det har haft stor betydelse för möjligheten att kunna erbjuda en verksamhet präglad av hög
  tillgänglighet, närhet, flexibilitet och lyhördhet.

  Publicerat 2016-09-27
 • Luleå Gymnasieby satsar på hotell och turism

  Höstterminen 2017 startar ett nytt yrkesprogram, Hotell- och turismprogrammet. Syftet är att möta upp branschens behov av kompetens inom hotell, konferens och besöksnäring.
  Publicerat 2016-09-27
 • Luleå kommun bjuder studenter och rekryter på norrbottnisk buffé.

  På tisdag 27 september bjuds Luleå tekniska universitets nya studenter, läkarstudenter vid NLL samt rekryter från F21 på en välkomstmiddag på Kulturens hus.
  Publicerat 2016-09-26
 • Badhus, storregion, tomtpriser

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 24 ärenden. Bland annat vilka badhus Luleå ska ha, vilka synpunkter kommunen har till storregionen och hur tomtpriser förändras för husbyggare.

  Publicerat 2016-09-26
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 24 ärenden, bland annat kommunens framtida badhusverksamhet och ny taxa för tomtförsäljning. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag, 26 september, kl.11.30 Plats: Sammanträdesrum vån 9 Se föredragningslista
  Publicerat 2016-09-26
 • Luleå tredje bästa kommun i Norrland

  När Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i Sverige hamnar Luleå kommun i topp i länet och placerar sig som tredje bästa kommun i Norrland.
  – Det här är ännu ett kvitto som visar att vi är på rätt väg, säger Niklas Nordström, kommunalråd.

  Publicerat 2016-09-20
 • Socialnämndens sammanträde den 16 september 2016

  Publicerat 2016-09-15
 • Luleå Gymnasieby firar 10-års jubileum

  Dag och tid: torsdag 15 september, kl 14.00Plats: Gymnasiebyn, Lärkans aula
  Publicerat 2016-09-14
 • Bättre service, social hänsyn, campingförsäljning

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag åtta ärenden, bland annat översynen av kommunkoncernens administration och hur kommunen kan ta socialt ansvar upphandlingar.
  Publicerat 2016-09-12
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag åtta ärenden, bland annat översynen om kommunkoncernens administration och social hänsyn vid upphandlingar. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade. Medverkar gör även kommundirektör Mikael Lekfalk som informerar om översynen.Tid: Måndag, 12 september, kl.11.30 Plats: Sammanträdesrum vån 9 Se föredragningslista
  Publicerat 2016-09-12
 • Vinter är kommunens nya kommunikationsbyrå

  Överprövningen av kommunens upphandling av kommunikationstjänster är nu avgjord
  Publicerat 2016-09-09
 • USA:s ambassadör besöker Luleå

  USA:s nya ambassadör i Sverige Azita Raji kommer till Luleå den 12 september. På programmet står bland annat ett besök i Luleå Hamn, samtal med näringslivet samt information om Luleå kommuns arbete med integration.
  Publicerat 2016-09-09
 • Ny rapport: Luleå bra på jämställdhet

  Luleå är en av Sveriges bästa kommuner på jämställdhet enligt en ny rapport.

  Publicerat 2016-09-08
 • Nytt härbärge klart för hemlösa och utsatta EU-medborgare 

  RIA-centers natthärbärge öppnas från november 2016 till den sista april 2017 för den som tillfälligt behöver tak över huvudet. 
  Publicerat 2016-08-29
 • Försäljning, e-petition, markanvisning

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 11 ärenden. Bland annat markanvisningar, fastighetshetsförsäljning och att medborgarförslag ersätts med e-petitioner.

  Publicerat 2016-08-29
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 11 ärenden, bland annat avsiktsförklaringen med Hemsö och införandet av e-petitioner. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag, 29 augusti, kl.11.30 Plats: Sammanträdesrum vån 9 Se föredragningslista
  Publicerat 2016-08-29
 • Socialnämndens sammanträde den 26 augusti

  Publicerat 2016-08-26
 • Luleå kommun säljer fastigheter

  Luleå kommun avser att sälja ett antal samhällsfastigheter till Hemsö Fastighets AB som därmed etablerar sig i Luleå. Priset för affären kommer att fastställas genom en oberoende värdering, men det handlar om ett mångmiljonbelopp som tillförs kommunkassan. Förslaget kommer upp måndagen den 29 augusti när kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder.
  Publicerat 2016-08-23
 • Nybyggda multiarenan på Örnässkolan

  Invigningsfest för Örnässkolans multiarena

  Tid: onsdag 24 augusti, kl 12.30
  Plats: Örnässkolan

  Publicerat 2016-08-23
 • Presskonferens: Presentation av större affär

  Datum och tid: Tisdag 23 augusti 2016, kl. 14.00
  Plats: Olga Bardh-rummet, Kulturens Hus (1 tr upp från entréplan)

  Publicerat 2016-08-23
 • Kronandalen – nästa etapp i byggandet av Kronan

  Igår togs igångsättningstillståndet för Kronandalen, etapp A, i utökad samverkan med BDX av stadsbyggnadsnämnden. Arbetet i etapp A Kronandalen omfattar byggande av den kommunala infrastukturen avseende gator, VA-ledningar samt fjärrvärmer, el och opto.
  Publicerat 2016-08-19
 • Anhörigläger pågår i Gäddvik

  Just nu pågår ett sommarläger för unga anhöriga i åldern 18-30 år som har en demenssjuk förälder.
  Publicerat 2016-08-19
 • Luleå kommun satsar för att bättre möta elever med språksvårigheter

  Åtta hundra anställda inom grundskolan i Luleå får under en halvdag kompetenshöjning, i syfte att ge fördjupad kunskap och ökad förståelse för att möta elever i språklig sårbarhet.
  Publicerat 2016-08-16
 • App för vintercyklare, konstnärlig utsmyckning

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade i dag 13 ärenden varav fem medborgarförslag.

  Publicerat 2016-08-15
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 13 ärenden, varav 5 är medborgarförslag. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag, 15 augusti, kl.11.30Plats: Sammanträdesrum våning 9, StadshusetSe föredragningslista 
  Publicerat 2016-08-15
 • Luleå på tredje plats i solligan

  Den fina sommaren gav Luleå återigen en topplacering i årets solliga. När alla soltimmar räknades ihop placerade sig Luleå på en hedrande tredje plats.
  Publicerat 2016-08-12
 • Förhandsvisning av nya Skurholmsparken

  Nyfiken på nya parkområdet vid Skurholmsfjärden? Ta chansen att träffa oss i projekt Östra Länken och kika på vad vi gjort hittills. Onsdag 17 augusti öppnar vi tillfälligt grindarna till området för en förhandsvisning. Vi återinviger Hälsans Stig och nya Småbåtshamnen . Dessutom dras löpartävlingarna Hamnmilen och Hamnjoggen längs sträckan under samma dag.
  Publicerat 2016-08-11
 • Roger Danell ny stadsbyggnadschef

  Roger Danell efterträder Bengt Jonsson och blir ny förvaltningschef för Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning. Roger kommer närmast från en tjänst som produktions- och platschef för Saab Kockums i Karlskrona, men har en bakgrund inom Luleå kommunkoncern då han i drygt tre år var vd för Luleå Hamn AB.
  Publicerat 2016-08-10
 • Östra länken drar söderut

  Luleå kommuns projekt Östra Länken drar vidare. Nu när det mesta arbetet med etapp 4A och 4B, Skurholmen – Landstingshuset är färdigt påbörjas nästa etapp. I mitten av nästa vecka inleder vi nämligen arbetet med Östra Länken etapp 4Clänk till annan webbplats.
  Publicerat 2016-08-05
 • Bahur Ghazi med arabisk luta ”Oud”. Foto: Soblue Weina.

  Från världsarv till världsarv – svensk och internationell musik

  Som en del i världsarvet Gammelstads kyrkstads jubileumsfirande arrangeras en kväll med folk- och improvisationsmusik på friluftsmuseet Hägnan. Det blir även marknad, hantverk, folkmusik, trollkonstnären Leo och latinamerikansk mat. Dessutom visar vi två dokumentära kortfilmer av Amer Ali: Barndomsminnen och Från döden till livet. Och det är fri entré.
  Publicerat 2016-08-05
 • Minskad tågtrafik hotar besöksnäringen

  Trafikverkets utredning om nattågstrafiken på Norrland öppnar för en drastisk minskning i trafiken. Med anledning av detta hölls ett samtal på tisdagen under Almedalsveckan.
  Publicerat 2016-07-06
 • Norrbotten visar vägen mot bättre integration

  Under tisdagen på Almedalsveckan fördes ett samtal om hur vi lyckas med integrationen och får fler att stanna, integreras och jobba i Norrbotten. Då lanserades också en modell för bättre integration där Somalia Bandy från Borlänge, Luleåföretaget StudentConsulting och Norrbotten stod som avsändare.
  Publicerat 2016-07-06
 • Tisdagens aktiviteter i Almedalen

  Just nu pågår Almedalsveckan, Sveriges största politiska mötesplats. Luleå kommun deltar under den gemensamma plattformen Norrbotten Almedalen för att belysa aktuella utvecklings- och tillväxtfrågor. Här kan du ta del av tisdagens aktiviteter.
  Publicerat 2016-07-05
 • Trafikutskottets ordförande ser poängen med Luleå hamn – Nu är det dags att besöka Luleå

  Frågor som rör infrastruktur är ständigt på agendan när det kommer till diskussioner om Norrbottens utveckling. Under måndagens infrastrukturseminarium i Almedalen ville aktörerna från Norrbotten Almedalen belysa att en utbyggnad av infrastrukturen i norra Sverige främst Luleå Hamn och Malmbanan inte är en regional fråga utan i allra högsta grad en fråga för hela Sveriges tillväxt och även för Europas.
  Publicerat 2016-07-05
 • Koldioxidfri stålindustri är möjligt i framtiden

  SSAB, LKAB och Vattenfall går i bräschen för en hållbar stålindustri. När nyheten om det forskningsprojekt HYBRIT, som dessa tre aktörer initierat, släpptes i april väckte det stor uppmärksamhet i media. Koldioxidfri stålindustri- hur är det möjligt?
  Publicerat 2016-07-05
 • Måndagens aktiviteter i Almedalen

  Just nu pågår Almedalsveckan, Sveriges största politiska mötesplats. Luleå kommun deltar under den gemensamma plattformen Norrbotten Almedalen för att lyfta aktuella utvecklings- och tillväxtfrågor. Här kan du ta del av dagens aktiviteter.
  Publicerat 2016-07-04
 • Vi firar Persmäss – en kyrkhelg med historiska rötter

  Traditionellt Persmässfirande i Gammelstads kyrkstad med späckat program. En helg där kyrkstugeägare och allmänhet möts i världsarvet för att delta i festligheterna och fira ”gammeldomshelg” tillsammans. Världsarvets 20-årsjubileum har satt extra festprägel på programmet i år.
  Publicerat 2016-06-30
 • De får bygga Kronandalens första etapp

  Sex bygg- och fastighetsföretag har nu valts ut för att bygga varsitt kvarter i Kronandalens första etapp, Norra Entrén. Totalt kommer den första etappen att rymma över 400 bostäder.
  Publicerat 2016-06-23
 • Kulturskolan delar ut gitarrer till nyanlända barn och ungdomar

  Kulturskolan i Luleå har fått 37 700 kronor från Norrbottens läns landsting och deras projekt Kulturinsatser för mångfald och integration. Projektet ger medel till de som vill skapa ett ökat deltagande och fler mötesplatser för barn och vuxna som flytt undan krig och förtryck.
  Publicerat 2016-06-22
 • Nyanlända, nattåg, projektpengar

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 20 ärenden, bland annat flera projektansökningar och en avsiktsförklaring om mottagandet av asylsökande och nyanlända.
  Publicerat 2016-06-20
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 20 ärenden, bland annat en avsiktsförklaring med Migrationsverket och flera projektansökningar. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Tisdag, 20 juni, kl.11.30 Plats: Sammanträdesrum vån 9 Se föredragningslista
  Publicerat 2016-06-20
 • Invigning av Södra strand 20 juni

  Tid: Måndag 20 juni 2016 kl. 12.00
  Plats: Södra strand, Södra hamnplan i Luleå centrum. Vi håller till på betongytan vid fotoutställningen.

  Publicerat 2016-06-17
 • Stipendiat för hållbar utveckling 2016 hyllas den 20 juni

  På måndag den 20 juni klockan 13.15 delas Luleå kommuns stipendium för hållbar utveckling ut i stadshusets sessionssal vid kommunfullmäktiges sammanträde
  Publicerat 2016-06-17
 • Socialnämndens sammanträde 16 juni

  Publicerat 2016-06-15
 • Naturvårdsverket ger tummen upp för biogas i Luleå.

  Naturvårdsverket har beslutat att bevilja 11,8 miljoner till planerade investeringar i ytterligare en rötkammare på Uddeboverket samt att skapa möjligheter till ett publikt tankställe för biogas i Luleå. – Vi är oerhört glad att Naturvårdsverket genom ”Klimatklivet” uppmärksammat de satsningar som görs på att utveckla ett fossilfritt drivmedel för fordonsflottan inom Luleå Kommun, säger Malin Lagervall, tf. chef för Stadsbyggnadsförvaltningen.

  Publicerat 2016-06-15
 • Heltidsmentor leder till bättre studieresultat

  Gymnasieskolan testar ett nytt koncept på El- och energiprogrammet i Luleå och anställer från och med hösten 2016 en heltidsmentor för samtliga elever på programmet.

  Publicerat 2016-06-14
 • Luleå i Almedalen

  Tid: Måndag 13 juni kl 14.Plats: Bogserbåten Viscaria, Södra hamn i Luleå (vid hamnkranen).
  Publicerat 2016-06-13
 • Samarbete om integration

  Luleå kommun tar nu ett samlat grepp kring integration av nyanlända. Fler bostäder och snabbare etablering på arbetsmarknaden främjar Luleås utveckling.
  Publicerat 2016-06-10
 • Badhus, gatumusik, biogas

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 16 ärenden. Bland annat informerade fritidsförvaltningen utskottet om sin utredning om kommunens framtida badhus. Även ett medborgarförslag om begränsning av gatumusik behandlades.
  Publicerat 2016-06-07
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 16 ärenden, däribland granskningen av biogasverksamheten och badhusutredningen. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Tisdag, 7 juni, kl.11.30 Plats: Sammanträdesrum vån 9 Se föredragningslista
  Publicerat 2016-06-07
 • Fler korttidsplatser öppnas över sommaren

  Socialförvaltningen öppnar nio extra korttidsplatser för personer som väntar på ett vård- och omsorgsboende eller av andra orsaker inte kan bo hemma.
  Publicerat 2016-06-01
 • Nu inviger vi den nya förskolan Solkatten

  Förskolan Solkatten i Luleå centrum öppnade i januari och nu arrangerar vi en lite fest för barn, vårdnadshavare och särskilt inbjudna.
  Publicerat 2016-05-30
 • Förskolan i Luleå får inte statsbidrag för att minska barngruppernas storlek.

  Inför läsåret 2016-2017 har Luleå och många andra kommuner ansökt om statsbidrag för minskade barngrupper i förskolan, men det har kommit in fler ansökningar än vad det finns medel för.
  Publicerat 2016-05-27
 • Utredningen ”Framtida badhusverksamhet i Luleå” godkänd av fritidsnämnden

  Fritidsnämnden godkände idag den badhusutredning som presenterades under nämndens sammanträde.
  Publicerat 2016-05-25
 • Förvaltningsrättens beslut om framtidens skola

  Förvaltningsrätten har idag beslutat att inte inhibera beslutet om Framtidens skola, vilket innebär att kommunfullmäktiges beslut kan verkställas.
  Publicerat 2016-05-24
 • Nu fortsätter digitaliseringen av skolan i Luleå!

  Arbetet med att digitalisera Luleå kommuns grundskola fortsätter, näst på tur är årskurs 4-6, med start från höstterminen 2016.
  Publicerat 2016-05-24
 • Hertsöns femteklassare lär om naturen

  På torsdag är det friluftsdag för Hertsöns alla femteklassare.

  Publicerat 2016-05-24
 • Detaljplaner, flygteknikutbildning, övergångskontrakt

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlande idag 22 ärenden, bland annat tre detaljplaner och övergången från flygteknikutbildningen till barn- och utbildningsnämnden.

  Publicerat 2016-05-23
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 22 ärenden, däribland detaljplaner och huvudmannskap för flygteknikutbildningen. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag, 23 maj, kl.11.30 Plats: Sammanträdesrum vån 9 Se föredragningslista
  Publicerat 2016-05-23
 • Invigning av utomhusutställningen ”Världsarven i centrum”

  Gammelstads kyrkstad firar 20 år som världsarv under hela 2016. På lördag invigs utställningen ”Världsarven i centrum” på Storgatan. Vi presenterar även sommarens jubileumsprogram och söker testpiloter som vill hjälpa till att utveckla VR-upplevelsen Anno 1500.
  Publicerat 2016-05-20
 • Välkommen på invigning!

  Projektet Guldkant kring Gammelstadsviken har förbättrat stigar, rustat grillplatser, satt ut informationsskyltar, samlat in fakta och arrangerat aktiviteter i Gammelstadsvikens naturreservat.
  Publicerat 2016-05-20
 • Broschyr till alla hushåll med tips vid olyckor

  Torsdag den 19 maj distribueras broschyren ”Din säkerhet” till alla hushåll i Luleå kommun. Tanken är att hushållen ska spara broschyren för att kunna använda tipsen om olyckan är framme.
  Publicerat 2016-05-18
 • Socialnämndens sammanträde 20 maj

  Publicerat 2016-05-18
 • Örnässkolan förberedd att ta emot eleverna från Svartöstadsskolan

  Arbetet med att planera för överflyttningen av elever från Svartöstadskolan pågår för fullt på Örnässkolan. När höstterminen startar kommer verksamheten att fungera enligt plan.
  Publicerat 2016-05-17
 • Fotografiska kommer till Luleå

  Fotoutställningen ”Ikoner – en utställning om att få finnas” har uppmärksammats och hyllats internationellt. Genom ett unikt samarbete mellan Luleå kommun, Fotografiska och Meramedia har ett drömprojekt realiserats, och i sommar kommer Ikoner till Södra strand i Luleå.
  Publicerat 2016-05-17
 • Diagram

  Luleå en bra kommun för personer med funktionsnedsättning

  Luleå är en av landets bästa kommuner inom fysisk tillgänglighet och en arbetsmarknad som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
  Publicerat 2016-05-17
 • Örnässkolan väl förberedd att hälsa eleverna från Svartöstadsskolan välkomna

  Rektor Jörgen Stenmark berättar om arbetet på Örnässkolan med att skapa en väl fungerande organisation och verksamhet och om hur skolans inre och yttre miljö kommer att se ut vid skolstarten i höst.Dag och tid: tisdag 17 maj, kl 09. 30 – 10.00 Plats: Örnässkolan, ingång C, plan 5, konferensrum
  Publicerat 2016-05-16
 • Första spadtaget för kedjehusen – nästa steg i exploateringen av Kronan

  Nu tar vi ett första spadtag med anledning av att Stadsbyggnadsnämnden i eftermiddags tog igångsättningsbeslut för Etapp-A Kedjehusområdet på Kronan. Arbetsutskottet har även föreslagit att detaljplanen för kedjehusområdet ska antas av nämnden den 26/5.
  Publicerat 2016-05-12
 • Luleå tredje bästa stadskommunen att bo i

  Luleå placerar sig på tredje plats bland Sveriges stadskommuner i tidningen Fokus årliga rankning "Bäst att bo 2016" som presenterades idag.
  Publicerat 2016-05-12
 • Luleås arbete inspirerar till diskussion om hur Sverige kan lösa bostadskrisen

  Luleå är inne i en spännande fas när det gäller bostadsbyggande och utveckling av staden. Bland annat har kommunens nytänkande för att få fler aktörer att etablera sig på den lokala marknaden för att bygga bort bostadsbristen, uppmärksammats nationellt.
  Publicerat 2016-05-12
 • Giftfritt i Luleås förskolor

  Barn är mer känsliga för kemikalier och miljögifter än vuxna. Barn- och utbildningsnämnden har tillsammans med Kommunfullmäktige beslutat att barn- och utbildningsförvaltningen ska arbeta för en giftfri förskola i Luleå.
  Publicerat 2016-05-12
 • Fortsättning för Södra strand i sommar

  Efter förra sommarens succé är det nu klart att Södra strand öppnar igen den 20 juni. Det utlovas också en del nyheter.
  Publicerat 2016-05-11
 • Luleå kommun deltar på Texas-EU Business Summit

  Texas-EU Business Summit är en konferens för att stimulera affärer och hjälpa företag från Texas att komma ut på den europeiska marknaden. Luleå kommun var tillsammans med Stockholms Handelskammare och Svenska ambassaden i USA inbjudna för att tala om möjligheterna som finns i Sverige.
  Publicerat 2016-05-11
 • Pressmeddelande vattenstämman Göteborg

   Idag valdes Lenita Ericson in i styrelsen för organisationen Svenskt Vatten under ett möte som hölls vid Vattenstämman i Göteborg.
  - Jag känner mig hedrad över uppdraget och tar uppgiften att arbeta för rent, friskt vatten med mig hem till Luleå, säger hon, samtidigt som hon påtalar vikten av att även dela med sig av erfarenheter från Luleå.

  Publicerat 2016-05-11
 • Förskolan siktar framåt – målet är rekrytera fler vikarier

  Idag genomförs en Framtidsverkstad, en ny framåtriktad satsning med målet att göra förskolan känd och attraktiv som arbetsplats för nya och befintliga vikarier i Luleås förskolor.
  Publicerat 2016-05-10
 • Förslag att godkänna Tobias Lindfors bygglov

  Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att Tobias Lindfors bygglov beviljas. Beslut fattas i nämnden den 17 maj.
  Publicerat 2016-05-10
 • Nu är Luleås Austinkontor invigt

  ”Välkommen hem!”, var de inledande orden på Luleås kontorsinvigning i Austin och det var Austins borgmästare Steve Adler som talade.
  Publicerat 2016-05-10
 • Romsk inkludering och naturreservat Kallaxheden

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag sju ärenden, bland annat slutrapporten och utvärderingen för arbetet med romsk inkludering.

  Publicerat 2016-05-09
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag sju ärenden, däribland slutrapporten om projektet romsk inkludering. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag, 9 maj, kl.11.30 Plats: Sammanträdesrum vån 9 Se föredragningslista
  Publicerat 2016-05-09
 • Överenskommelse om praktikplatser mellan Nordiskt Flygteknikcentrum och Norrbottens flygflottilj

  Peter Lindberg, vd och rektor för Nordiskt Flygteknikcentrum, och Carl-Johan Edström, chef för Norrbottens flygflottilj, skrev idag på en överenskommelse som ger skolans elever möjlighet till praktik på F21.
  Publicerat 2016-04-29
 • Övernattningslokal för hemlösa stänger den 30 april

  Luleå kommuns tillfälliga övernattningslokal Igelkotten för hemlösa och utsatta EU-medborgare stänger lördag den 30 april. 
  Publicerat 2016-04-28
 • Luleå nominerad - igen

  Luleå kan bli Årets superkommun i Sverige. Tidningen Dagens Samhälle har nominerat Luleå som en av tre kommuner i kategorin täta kommuner. Ifjol utsågs Luleå till Norrlands superkommun av tidningen.
  Publicerat 2016-04-28
 • Hertsö badhus stängs till sommaren

  Fritidsförvaltningen har tillsammans med stadsbyggnads-förvaltningen tagit beslut om att stänga Hertsö badhus till sommaren för att sedan rivas till hösten.
  Publicerat 2016-04-27
 • Informationsträff Lulsundet

  Luleå kommun håller en informationsträff om stödboendet för funktionsnedsatta som planeras att byggas på Lulsundet. 
  Publicerat 2016-04-26
 • Stadsutveckling, omlokalisering, köavgift

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 27 ärenden, däribland flera som möjliggör byggandet av bostäder.

  Publicerat 2016-04-25
 • Meritvärdet fortsätter att stiga för eleverna i Luleå

  I rapporten Öppna jämförelser Grundskola 2016 beskriver Sveriges Kommuner och Landsting kunskapsresultat på kommun- och riksnivå. När resultaten från 290 av landets kommuner är sammanställda visar det sig att det fortsätter att gå bra för eleverna i Luleå.
  Publicerat 2016-04-25
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 27 ärenden, däribland flera som möjliggör bostadsbebyggelse. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag, 25 april, kl.11.30 Plats: Sammanträdesrum vån 9 Se föredragningslista
  Publicerat 2016-04-25
 • Fortsatt förbättring av tryggheten i Luleå

  Tryggheten i Luleå har utvecklats positivt sedan 2006. Det visar resultatet av den senaste trygghetsmätningen. Luleå kommuns resultat år 2016 är ett av de bättre värden som en kommun noterat i Sverige.
  Publicerat 2016-04-21
 • Socialnämnden sammanträder

  Publicerat 2016-04-20
 • Bengt Jonsson slutar som förvaltningschef

  Bengt Jonsson, chef för stadsbyggnadsförvaltningen, har beslutat att lämna Luleå kommun för ett nytt uppdrag.
  Publicerat 2016-04-14
 • Turistföretag får företagarstipendium

  Luleå kommuns företagsstipendium tilldelas i år Brändö Konferens och Fritidsby AB. Det beslutade kommunstyrelsen idag.
  Publicerat 2016-04-11
 • Fallförebyggande arbete, studentstad, bostäder

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 15 ärenden, bland annat kommunens svar om en revisionsrapport som granskar fallförebyggande arbetet inom äldreomsorgen.

  Publicerat 2016-04-11
 • Klart med ny socialchef i Luleå kommun

  Gabriella Sjöström blir ny socialchef och efterträder Mikael Lekfalk som började som kommundirektör den 4 april. Gabriella har sedan 2013 arbetat som chef för äldreomsorgen och biträdande socialchef i Luleå kommun.
  Publicerat 2016-04-11
 • LTU-studenter kan underlätta rekryteringen av lärarvikarier

  Det är svårt att hitta vikarier till grundskolan och gymnasiet i till exempel matematik och naturvetenskap. Nu finns möjlighet att lösa vikariebristen med hjälp av studenter från Luleå tekniska universitet.
  Publicerat 2016-04-11
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 15 ärenden, bland annat en revisionsrapport om kommunens arbete med att förebygga fallolyckor. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag, 11 april, kl.11.30 Plats: Sammanträdesrum vån 9 Se föredragningslista
  Publicerat 2016-04-11
 • Granskning och rutiner i fokus

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 19 ärenden, bland annat kommunledningens svar på revisorernas rapport om försäljningen till Rikshem. Dessutom togs rutiner som gäller tjänsteresor upp.
  Publicerat 2016-04-04
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 19 ärenden, bland annat kommunledningens svar på revisorernas rapport om försäljningen till Rikshem. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag, 4 april, kl.11.30 Plats: Sammanträdesrum vån 9 Se föredragningslista
  Publicerat 2016-04-04
 • Arbetskläder till personalen i Luleå kommuns förskolor

  Barn- och utbildningsförvaltningen kommer i en första etapp, med start nu i vår fram till juni månad, att utrusta förskolans personal med arbetskläder.
  Publicerat 2016-04-01
 • Tillfällig lokal klar för hemlösa

  Luleå kommuns tillfälliga övernattningslokal vid Ektjärn i Gammelstad för hemlösa och utsatta EU-medborgare rivs i början av april 2016 på grund av byggnation av en förskola och gruppbostad. Ny tillfällig lokal blir den före detta förskolan Igelkotten som ligger i Gammelstad.
  Publicerat 2016-03-24
 • Socialnämndens sammanträde

  Publicerat 2016-03-17
 •  Avtal klart med BDX för nya Kronanområdet

  Nu står det klart att det blir BDX som vunnit upphandlingen gällande utbyggnaden av den kommunala infrastukturen av Kronandalen, Luleås nya storsatsning på bostadsbyggande i kommunen.

  Publicerat 2016-03-17
 • Elbussar, nya detaljplaner, basketmatcher

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 21 ärenden. Bland annat nya planuppdrag till bostäder och återvinningen samt en direktiv för utvecklingen av trafik med elbussar.
  Publicerat 2016-03-14
 • Pressinbjudan: Antnäs fritids presenterar förslag på nya badhus

  Idag (14 mars) kl 13.00 kommer elever från Antnäs fritids att presentera och lämna över förslag på hur ett badhus kan se ut i Luleå kommun. Mattias Kenttä enhetschef för badhusen kommer finnas på plats och ta emot deras förslag.

  Publicerat 2016-03-14
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 21 ärenden, bland annat en direktiv för fortsatt utveckling av trafik med elbussar och planuppdrag till detaljplan. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag, 14 mars, kl.11.30 Plats: Sammanträdesrum vån 9 Se föredragningslista
  Publicerat 2016-03-14
 • Rivningshotade hus i Svartöstaden kan räddas

  Fyra av Luleå kommuns bostadshus i Svartöstaden ska säljas istället för att rivas. Det förslår stadsbyggnadsförvaltningen efter att ha utrett byggnadernas skick och kulturhistoriska värde.
  Publicerat 2016-03-10
 • Pressinbjudan: Förslag på hur kommunens fastigheter i Svartöstaden ska hanteras

  Välkommen till en pressträff där vi berättar mer om förslaget.
  Tid: Torsdag 10 mars 2016, kl. 11.00
  Plats: Folkets hus Blackis, Svartöstaden

  Publicerat 2016-03-10
 • Ny tillfällig lokal på gång för hemlösa och utsatta EU-medborgare

  Luleå kommun öppnade i höstas en tillfällig övernattningslokal vid Ektjärn i Gammelstad för hemlösa och utsatta EU-medborgare.
  Publicerat 2016-03-09
 • Luleå on ice – familjefest i Södra hamn

  Lördagen den 5 mars blir det stor familjefest då Luleå kommun bjuder in till Luleå on ice. Besökarna erbjuds ett fullspäckat program på Södra hamnplan samt ute på isen i Södra hamn.
  Publicerat 2016-03-04
 • Upplev Gammelstads kyrkstad på 1500-talet

  Ta på dig speciella VR-glasögon och följ med på en virtuell vandring genom Gammelstads kyrkstad som den såg ut för 500 år sedan.
  Publicerat 2016-03-03
 • ”All time high” – rekordfirande på stadshuset idag

  – Aldrig tidigare i Luleå historia har det funnit så många detaljplaner på utställning som nu och detta är väl värt att firas, säger Lenita Ericson, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.Och firandet sker självfallet med bubbel och mingel i stadshuset dit glada kollegor och beslutsfattare är bjudna.
  Publicerat 2016-03-02
 • Fyra slutspel i Luleå och #luleåvinner

  När Luleås fyra ligalag i hockey och basket går till slutspel gör de gemensam sak med destinationsbolaget Visit Luleå och Luleå kommun. Under hashtagen #luleåvinner kommer klubbarna, besöksnäringen och kommunen att peppa varandra mot nya medaljer.
  Publicerat 2016-03-02
 • Byggprojekt, medborgardialog, gamification

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 35 ärenden, bland annat flera detaljplan, en strategi för medborgardialog och en gemensam satsning på gamification.

  Publicerat 2016-02-29
 • Luleås ungdomar avstår allt oftare alkohol

  Resultatet av kommunens nya drogvaneundersökning visar att elever på gymnasiet och högstadiet i Luleå i allt högre utsträckning avstår från alkohol, tobak och droger.
  Publicerat 2016-02-29
 • Informationsträff Hammarbakken

  Luleå kommun håller en informationsträff om Hammarbakkens boende för ensamkommande barn under 15 år som öppnar i mitten av mars.
  Publicerat 2016-02-29
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 22 ärenden, bland annat detaljplaner till Harrvikens marina och trygghetsboendet på Bergnäset. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade. 
  Publicerat 2016-02-29
 • Fullt ös på Uddebo

  – Det är full produktion av egen biogas på Uddebo just nu, säger en glad Lenita Ericson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden. - Nu har vi passerat 100 tjänstebilar som drivs med egenproducerad biogas.
  Och under 2017/2018 planeras för ny tankstation för allmänheten.

  Publicerat 2016-02-26
 • Kommunalt vatten till Lulnäsudden

  – Vi har som ett undantag i en nödsituation beslutat oss för
  att upprätta en förbindelsepunkt från vårt kommunala vattennät till de boende på Lulnäsudden, säger Lenita Ericson ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

  Publicerat 2016-02-25
 • Socialnämndens sammanträde

  Publicerat 2016-02-24
 • Pressinbjudan: Utvecklingsplan Hertsön/Lerbäcken

  Luleå kommuns Vision 2050 ska omsättas i verklighet i alla stadsdelar och samlande byar i Luleå. Det sker med hjälp av utvecklingsplaner. På Hertsön/Lerbäcken startar ett av de första utvecklingsplanearbetena.
  Publicerat 2016-02-24
 • Alternativ till återvinningens placering ska utredas

  Nu ska ytterligare ett förslag till placering av återvinningscentralen utredas av Luleå kommun.
  Publicerat 2016-02-19
 • Mikael Lekfalk blir Luleå kommuns nya kommundirektör

  Mikael Lekfalk blir ny kommundirektör och efterträder Anne Karlenius som kommer att gå i pension. Mikael arbetar sedan augusti 2012 som socialchef vid Luleå kommun. Han är utbildad vid Hälsouniversitet i Östergötland.
  Publicerat 2016-02-15
 • Nyproduktion, EU-projekt, nattbussar

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 35 ärenden idag. Bland annat 14 ansökningar om medfinansiering eller projektbidrag.
  Publicerat 2016-02-15
 • Luleåbornas bussåkning ökar

  Kommunen har som mål att öka andelen resor som görs till fots, med cykel och med buss. För fjärde gången har nu Luleå kommun undersökt lulebornas resvanor. Resvaneundersökningar med enkäter har gjorts i oktober åren 2000, 2005, 2010 och 2015. Resvaneundersökningar görs inte bara i Luleå utan i många kommuner och även nationellt. De resvanor och attityder som kommer fram i undersökningen är ett av underlagen till kommunens trafikplanering.
  Publicerat 2016-02-15
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 35 ärenden, bland annat 14 ansökningar om medfinansiering av olika projekt samt krav på nyproduktion vid försäljning av lägenheter. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag, 15 februari, kl.11.30 Plats: Sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2016-02-15
 • Försörjningsstödstagare får arbete i Luleå kommun

  Luleå kommun anställer 30 personer per år under två år (totalt 60 personer) som i dag är beroende av försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Personerna kommer att få sina anställningar inom Luleå kommun-koncernen. 
  Publicerat 2016-02-10
 • Pressinbjudan: Så vill Luleås kommunledning möta bostadbristen

  Tid: Onsdag 10 februari kl 10.00
  Plats: Entrén till Kulturbyn Kronan (Kronan 1)

  Publicerat 2016-02-09
 • Kvällens startmöte för utvecklingsplan Råneå med omland ställs in

  Det planerade startmötet för utvecklingsplan Råneå med omland som var tänkt att hållas ikväll tisdag 9 februari är inställt. Anledningen är att vi förstår att fokus till stor del kommer att hamna på skolfrågan.
  Publicerat 2016-02-09
 • Pressinbjudan: Världens största samling gamla Luleå-bilder läggs ut på webben

  Tid: Onsdagen den 10 februari kl 11.00
  Plats: Stadshuset (-1, lokalen Bottenviken)

  Publicerat 2016-02-08
 • Pressinbjudan: Friluftsdag för SFI-elever

  Tid: Tisdag 9 februari kl 10-14Plats: Hertsö kullar
  Publicerat 2016-02-08
 • Pressinbjudan – Öppning av Snöborgen –
  Södra Hamnplan

  Nu är det snart dags att öppna grindarna till Snöborgen på Södra Hamnplan i Luleå. Första provåken tas av Lenita Ericson och Bengt Jonsson under torsdag eftermiddag.
  Publicerat 2016-02-03
 • Legionella på vård- och omsorgsboenden

  Luleå kommuns miljö- och byggnadsförvaltning har i stickprovskontroller funnit förhöjda värden av legionella vid tolv vård- och omsorgsboenden. 
  Publicerat 2016-02-02
 • Kommunledningen kommenterar rapporten om Lulebos och Luleå kommuns fastighetsförsäljning

  Tid: Torsdag 28 januari kl 09.00
  Plats: Sammanträdesrummet, våning 9, Stadshuset

  Publicerat 2016-01-27
 • Human Rights Watch besökte Luleå

  Den internationella människorättsorganisationen Human Rights Watch har undersökt Luleå kommuns mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Syftet med besöket var att bättre förstå situationen för ensamkommande flyktingbarn i Europa.
  Publicerat 2016-01-27
 • Nöjda medborgare, nya detaljplaner, nya Luleåbor

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 24 ärenden, bland annat flera uppdrag till nya detaljplan samt den aktuella medborgarundersökningen.
  Publicerat 2016-01-25
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 25 ärenden, bland annat flera uppdrag till detaljplan som möjliggör bostadsbyggande. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag, 25 januari, kl.11.30 Plats: Sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2016-01-25
 • Världsarvet kommer till Kulturens hus

  Gammelstads kyrkstad firar 20 år som världsarv under hela 2016. På lördag flyttar kyrkstaden några av sina familjeaktiviteter in till centrum för att få fler att upptäcka vårt unika världsarv och för att berätta vad som händer under jubileumsåret.Tid: Lördag 23 januari kl. 13-15
  Plats: Kulturens hus foajé, Luleå

  Publicerat 2016-01-22
 • Luleå får fler yrkeshögskoleutbildningar

  Myndigheten för yrkeshögskolan har gett klartecken för start av sammanlagt sex olika yrkeshögskoleutbildningar i Luleå. Den kommunala vuxenutbildningen anordnar två ingenjörsutbildningar. Övriga utbildningar har andra anordnare.
  Publicerat 2016-01-21
 • Luleå kommun offentliggör sina upphandlingar över 100 000 kr

  Från och med 2016 publicerar Luleå kommun sina upphandlingar över 100 000 kr på lulea.se
  Publicerat 2016-01-15
 • Översyn, tomträtter, Lulebo

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 27 ärenden. Bland annat en stor översyn om hela kommunkoncernens administration och nya beslut om tomträtter samt Lulebos lägenhetsförsäljning.
  Publicerat 2016-01-11
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 27 ärenden, bland annat en översyn om hela kommunkoncernens administration. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade. Medverkar gör även kommundirektör Anne Karlenius som informerar om administrationsöversynen.Tid: Måndag, 11 januari, kl.11.30 Plats: Sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2016-01-11
 • Förslag till ny skolstruktur

  I dag presenteras utredningen om Framtidens skola och ett förslag till förändrad skolstruktur skickas ut på remiss.
  Publicerat 2016-01-07
 • Presskonferens: Framtidens skola samt förslag till förändrad skolstruktur

  Tid: 7 januari kl 12.30. Plats: Kulturens Hus, VIP-rummet Barn- och utbildningsförvaltningen bjuder in till presskonferens där utredningen om Framtidens skola presenteras samt det förslag till förändrad skolstruktur, som nu kommer att skickas ut på remiss.
  Publicerat 2016-01-07
 • Kulturens hus första konferensanläggningen i norr som klarar Svanens tuffa krav

  Den kulturfyllda konferensanläggningen mitt i centrala Luleå är först i norra Sverige med att klara Svanens krav för dagskonferenser. Tidigare har bara hotell med konferenslokaler kunnat bli miljömärkta med Svanen, det vill säga att det har funnits krav på övernattningsmöjligheter.
  Publicerat 2015-12-21
 • Förändrad avgift i den kommunala hälso- och sjukvården

  Socialnämnden i Luleå föreslår kommunfullmäktige att ändra avgiften i den kommunala hälso- och sjukvården från den 1 mars 2016.
  Publicerat 2015-12-17
 • Gode män och familjehem till ensamkommande barn

  Luleå kommun söker gode män och familjehem till ensamkommande barn och ungdomar.
  Publicerat 2015-12-15
 • Modulbostäder, badhus, klimatmål

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 25 ärenden. Bland annat hur modulbostäder kan lösa bostadsbristen eller kommunens klimatmål för att minska koldioxidutsläppen.
  Publicerat 2015-12-14
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 25 ärenden, flera är relaterade till bostadsbyggande. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.
  Publicerat 2015-12-14
 • Pressträff inför seminariet Luleå forum för innovation och tillväxt

  Datum: Måndag 7 december 2015
  Tid: kl. 09.00-09.30
  Plats: Vetenskapens hus i Luleå

  Publicerat 2015-12-04
 • Pressmeddelande: Vandrarhem blir flyktingboende

  Gammelstads vandrarhem i Kyrkbyn blir tillfälligt hem för ensamkommande flyktingbarn. De första kommer att flytta in redan nästa vecka.
  Publicerat 2015-12-03
 • Asylboende, företagarstipendium, evenemang

  Kommunstyrelsen behandlade idag tolv ärenden. Bland annat godkändes avtalet om boendet för ensamkommande flyktingbarn på Hotell Nordkalotten och kommunal borgen för Lulebo.

  Publicerat 2015-11-30
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 12 ärenden, bland annat samordning av evenemang och kommunal borgen för Lulebo AB. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: Måndag, 30 november, kl.11.30 Plats: Sammanträdesrum vån 9Se föredragningslista
  Publicerat 2015-11-30
 • Presskonferens: Boende för ensamkommande

  Tid: Fredag 27 november kl 10.00
  Plats: Arbetsmarknadsförvaltningen, Skeppsbrogatan 6, Luleå

  Publicerat 2015-11-26
 • Medarbetarstipendium till modersmålslärare

  Modersmålslärarna på barn- och utbildningsförvaltningens Flerspråkscentrum fick idag ta emot Luleå kommuns medarbetarstipendium för 2015.
  Publicerat 2015-11-23
 • Bostäder, boenden och kompetensförsörjning

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 19 ärenden. Två aktuella frågor var: Hur hittar man boenden till flyktingar och var ska man fortsätta bygga?
  Publicerat 2015-11-23
 • Pressinbjudan: Utdelning av Luleå kommuns medarbetarstipendium

  Tid: Måndag 23 november kl. 13.15
  Plats: Sessionssalen, Stadshuset

  Publicerat 2015-11-23
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 19 ärenden, bland annat prioriteringsordning för fortsatt byggnation och skyddat boende. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.
  Publicerat 2015-11-23
 • Beslut om ägardirektivet var rätt

  Förvaltningsrätten avslog överklagandet gällande kommunfullmäktiges beslut om ändring av Lulebos ägardirektiv.
  Publicerat 2015-11-18
 • Luleå är Placebrander of the Year 2015

  Luleå tillsammans med Yours kommunikationsbyrå vann igår utmärkelsen Placebrander of the Year för sitt koncept Original Luleå Story.
  Publicerat 2015-11-18
 • Luleå kommun har fattat beslut om tillfällig lösning för EU-medborgare

  Luleå kommun öppnar en lokal för hemlösa och utsatta EU-medborgare i Luleå söndag den 15 november.
  Publicerat 2015-11-13
 • Budgetöverenskommelse mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet

  Mer pengar till LLT, cykelvägar och fristad till en förföljd kulturarbetare: Det är de tre punkterna i årets budgetöverenskommelse. Luleå kommun ska ge en förföljd författare eller konstnär en fristad. Kulturnämnden får 400 000 kr i ökat anslag för fristadsverksamheten.
  Publicerat 2015-11-13
 • Luleå är Årets Tillväxtkommun 2015

  Luleås positiva utveckling de senaste åren har resulterat i priset Årets Tillväxtkommun 2015 som idag delades ut av Arena för Tillväxt och Sweco.
  Publicerat 2015-11-11
 • Finansiering klar för nästa steg i projekt Malmporten

  Luleå Hamn och Sjöfartsverket har fått ett glädjande besked. EU medfinansierar projekteringen av Malmporten med 777 000 euro. Det gör det möjligt att fortsätta arbetet med en breddning och fördjupning av farleden till Luleå.
  Publicerat 2015-11-09
 • Bredbandsstrategi, flyktingorganisation, skolsäkerhet

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 21 ärenden, bland annat bredbandsstrategi, organisationen för flyktingsituationen och riktlinjer för ökad säkerhet i Luleås skolor.
  Publicerat 2015-11-09
 • Bollen i fokus - Örnässkolans nya idrottsprofil

  Presentation av Örnässkolans nya idrottsprofil, basket och fotboll, som startar läsåret 2016.
  Dag och tid: tisdag 10 november, kl 11.00Plats: Örnässkolans aula
  Publicerat 2015-11-09
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 21 ärenden, bland annat bredbandsstrategin och säkerhet i Luleås skolor. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.
  Publicerat 2015-11-09
 • Pressträff med Luleå hockeygymnasium

  Tid: Fredag den 6 november 2015, kl. 10.30
  Plats: Scandic Hotell

  Publicerat 2015-11-05
 • Bra betygsresultat för eleverna i Luleå Gymnasieskola

  Rapporten ”Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2015, som SKL publicerar idag, redovisar att sammantaget ligger Luleå Gymnasieskola en bit över riksgenomsnittet. Betygsresultatet är bra, särskilt för högskoleförberedande program.

  Publicerat 2015-11-04
 • Ljusfestivalen skjuts upp till nästa år

  I år får vi inte se ”Luleå i nytt ljus”. Den populära ljusfestivalen tar en paus och återkommer med förnyad kraft hösten 2016.
  Publicerat 2015-10-27
 • Bostadsförmedling, evenemangsråd, förvaltningsplan

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 23 ärenden, bland annat att en kommunal bostadsförmedling inrättas och en utvärdering av evenemangsrådet.

  Publicerat 2015-10-26
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 23 ärenden, bland annat om kommunal bostadsförmedling och utvecklingsplan centrum. Välkommen till presskonferens där vice ordförande Niklas Nordström redovisar de ärenden utskottet behandlade.
  Publicerat 2015-10-26
 • Handelspilot i Luleå blir förbild för svenska städer

  Luleå kommun och Svensk Handel ingår ett samarbete för att utveckla en modell för stads- och platsutveckling med handel i fokus. Modellen är tänkt att bli applicerbar även i andra kommuner framöver.
  Publicerat 2015-10-24
 • Stort intresse för kultur-, evenemangs- och besöksnäringen i Luleå

  I helgen kommer några av landets främsta kultur- och evenemangsaktörer till Luleå för att delta i en kulturweekend som arrangeras av Luleå kommun.
  Publicerat 2015-10-23
 • Kommunen överklagar stopp av bygge

  Luleå kommun överklagar mark- och miljödomstolens beslut att upphäva den nya detaljplanen för fastigheten Hägern 11 på Varvet i centrala Luleå. Kommunen menar att domstolen har gjort en felaktig bedömning huruvida detaljplanen avviker från gällande översiktsplan.
  Publicerat 2015-10-23
 • Pressinbjudan Luleå blir förebild för svenska städer

  Luleå kommun och Svensk Handel ingår ett samarbete för att utveckla en modell för stads- och platsutveckling med handel i fokus. Handeln är Luleås tredje största arbetsgivare och omsatte 5,3 miljarder 2014. Modellen kommer att användas även i andra kommuner framöver.
  Publicerat 2015-10-23
 • Överskott, könsneutrala toaletter, elitsponsring

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 19 ärenden. Bland annat elitsponsringen för den aktuella säsongen, en motion om könsneutrala toaletter samt delårsrapporten för Luleå kommun inklusive bolagen.
  Publicerat 2015-10-12
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 19 ärenden, bland annat delårsrapporten, livsmedelupphandling och en målbild Norra hamn. Välkommen till presskonferens där vice ordförande Niklas Nordström redovisar de ärenden utskottet behandlade.
  Publicerat 2015-10-12
 • Luleå rankas som en av Sveriges främsta idrottskommuner

  Luleå hamnar på plats 11 i tidningen Sport & Affärers årliga ranking av Sveriges främsta idrottskommuner. Det är en klättring från förra årets 17:e plats.
  Publicerat 2015-10-06
 • Pressinbjudan: Världens största musikfestival

  Tid : Onsdag 7 oktober kl 13-15Plats : Hertsö galleria, Hertsötorget
  Publicerat 2015-10-05
 • Stipendiet för ett varmare, friskare Luleå

  Luleå kommun söker nomineringar till Årets trygghets- och folkhälsoinsats. För femte året i rad vill kommunen belöna personer som har gjort något utöver det vanliga för trygghet och folkhälsa. Fullmäktigepresidiet överlämnar priset till vinnarna i januari månad. Prissumman är 5 000 kr för varje kategori.
  Publicerat 2015-10-05
 • Inventering av 400 livsmedelsfastigheter i Luleå klar - nästan hälften saknar fettavskiljare

  79 kommunala fastigheter och 102 privata verksamheter saknar eller har underdimensionerade fettavskiljare i sina storkök, restauranger och caféer. – Vi hoppas att alla förstår hur viktigt det är med en fettavskiljare för att inte det egna och kommunens avloppsnät ska stocka igen, säger Hendrik Visser, VA-Chef på Stadsbyggnadsförvaltningen på Luleå kommun.
  Publicerat 2015-10-02
 • Erik Lindegren-priserna till Ida Börjel och Moa Backe

  Under en pressträff på Kulturens hus i Luleå blev det offentligt att årets Erik Lindegren-pris går till poeten Ida Börjel. Priset, på 100 000 kronor, delas ut i slutet av oktober i samband med konst- och litteraturfesten Bok & Bild - också det på Kulturens hus. Lilla priset 2015 går till Moa Backe.
  Publicerat 2015-10-02
 • Luleåbornas resvanor följs upp

  Under de närmaste veckorna ska Luleåbornas resvanor undersökas i en stor enkät som upprepas var fjärde år. Syftet är att kommunen ska kunna planera den fysiska miljön bättre och att underlätta för fler att resa kollektivt, med cykel och till fots.
  Publicerat 2015-10-01
 • Tolv satsningar för Råneå och omland

  Mer än tio nya jobb, drygt 40 bostäder ska byggas och minst 150 miljoner kronor ska Luleå kommun och dess bolag satsa i Råneå och omland. Kommunalråden Yvonne Stålnacke och Niklas Nordström presenterar på tisdagen tolv satsningar i Råneå och omland.
  Publicerat 2015-09-29
 • Pressträff 12 satsningar för Råneå och omland

  Mer än tio nya jobb, drygt 40 bostäder ska byggas och sammanlagt minst 150 miljoner kronor ska Luleå kommun och de kommunala bolagen satsa i Råneå och omland.
  Publicerat 2015-09-29
 • Plats för hemlösa, världsarvfirandet, färdtjänst

  Kommunstyrelsens arbetsutkott behandlade idag 21 ärenden. Bland annat ställde sig utskottet bakom ett förslag om en permanent lösning för hemlösa i Luleå.
  Publicerat 2015-09-28
 • Luleås kommundirektör slutar

  Kommundirektör tillika VD Luleå kommunföretag AB Anne Karlenius har meddelat att hon kommer att avgå i pension och lämnar sin befattning under våren 2016.

  Publicerat 2015-09-28
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 21 ärenden, bland annat en permanent verksamhet till hemlösa och Gammelstads kyrkstads 20-årsjubileum. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.
  Publicerat 2015-09-28
 • Information från Luleå kommun via SMS

  Nu ökar Luleå kommun sin medborgarservice genom att införa en nya smidig teknik för servicemeddelande, så kallad UMS tjänst. Tekniken gör det möjligt att snabbt och enkelt få ut information via SMS på din mobiltelefon. Inledningsvis innefattar meddelanden information för planerade och oplanerade vattenavstängningar och vid otjänlig vattenkvalité.
  Publicerat 2015-09-25
 • Diplom till HBTQ-certifierade gymnasieprogram

  Idag får representanter från Luleå gymnasieby ta emot diplom från RFSL Luleå. Anledningen är att delar av verksamheterna inom gymnasiebyn har HBTQ-certifierats.

  Publicerat 2015-09-25
 • Översyn av Luleås skolstruktur

  Luleå kommun behöver samla verksamheten i större skolor för att klara fortsatt hög kvalitet och för att kunna rekrytera behöriga lärare. Det är huvudanledningen till översynen som nu pågår. Utredningsarbetet ska fokusera på såväl skolans innehåll som struktur. Det kan innebära nybyggnationer, sammanslagningar och nedläggningar av skolor under en tioårsperiod. Kommunen bjuder under hösten in till möten för att diskutera framtidens skola.
  Publicerat 2015-09-24
 • Presskonferens Framtidens skola

  I dag bjuder Barn- och utbildningsförvaltningen in till presskonferens där vi ska presentera ett underlag för fortsatt utredning av ny skolstruktur kommande tioårsperiod. Översynen bygger på den målbild för skolan som fastställdes av kommunfullmäktige i juni.
  Publicerat 2015-09-24
 • Luleå nominerade i Placebrander of the year

  Luleå är en av fem nominerade i Placebrander of the year – en av Sveriges främsta tävlingar inom platsmarknadsföring.
  Publicerat 2015-09-15
 • Flyktingmottagande, studentboenden, fastighetssanering

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 10 ärenden, bland annat finanseringen av tillfälliga studentboenden och prognosen för ensamkommande flyktingbarn.
  Publicerat 2015-09-14
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 10 ärenden, bland annat ensamkommande flyktingbarn och tillfälliga boenden för studenter. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.
  Publicerat 2015-09-14
 • Bra elevresultat och hög behörighet bland lärarna

  Lärarnas riksförbund har sammanställt och analyserat den offentliga statistiken som finns tillgänglig inom fem områden för att jämföra hur bra skolan är i olika kommuner. Skolan i Luleå placerar sig på sjunde plats bland landets kommuner.
  Publicerat 2015-09-10
 • Nu är vi 76 000 Luleåbor

  Luleå växer. Nu passerar vi 76 000-strecket och är enligt de senaste siffrorna 76 051* Luleåbor.
  Publicerat 2015-09-09
 • Luleå hamn anställer fyra nya chefer

  Katja Vaatovaara har i veckan tillträtt tjänsten som ekonomichef. Hon kommer närmast från LKAB Malmberget där hon jobbat som controller. I slutet av oktober tillträder John Sundvall som teknisk chef. Han var tidigare sektionschef på ÅF i Luleå.
  Publicerat 2015-09-08
 • Företagare ger Luleå kommun goda betyg

  Luleå hamnar på plats 20 av 61 kommuner med fler än 40 000 invånare. Enligt  den nyaste Insikt-mätningen är företagare mest nöjda med kommunens bemötande som får ett betyg på 76. Minst nöjda är de med information som ges ett betyg på 68. Sammanlagt har Luleå kommun en Nöjd-Kund-Index (NKI) på 70, det är oförändrat jämfört med föregående mätning 2013, men där låg Luleå på plats 6.
  Publicerat 2015-09-07
 • Fördjupat samarbete med Uleåborg

  En delegation av 34 förtroendevalda och tjänstemän från Uleåborg (Oulu) är på besök i Luleå för att informera sig om hur Luleå växer. Programmet är välfyllt med bl a besök på Kronan, universitetet och Luleå hamn. Luleå kommuns arbete med vision 2050 och Austin-samarbetet presenteras också.
  Publicerat 2015-09-04
 • Luleå kommun bjuder hungriga studenter och rekryter på tacobuffé med Norrbottnisk touch

  Måndag 7 september bjuder Luleå kommun in nya studenter på Luleå tekniska universitet, läkarstudenter från Norrbottens läns landsting och rekryter från F21 till välkomstmiddag.
  Publicerat 2015-09-04
 • Gemensam lösning för studentbostäder

  Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, studentkårerna och näringsidkare i Norrbotten presenterar en gemensam lösning som ska ge 250 studenter boende under två års tid.

  Publicerat 2015-09-01
 • Stadsutveckling, yrkessvenska, Ice Music

  Kommunstyrselsen arbetsutskott behandlade idag 14 ärenden, bland annat tre ärenden som fortsatt bostadsbyggande och stadsutveckling på Malmudden och Kronan.
  Publicerat 2015-08-31
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 10 ärenden, bland annat ensamkommande flyktingbarn och tillfälliga boenden för studenter. Välkommen till presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.
  Publicerat 2015-08-31
 • En resa med målet ökad tillgänglighet

  Hur fungerar det att åka buss i Luleå om man sitter i rullstol, har synnedsättning eller svårt att höra? På tisdagen genomför Luleå kommun en resa med politiker och tjänstemän för att testa tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning på buss, i naturen och på hotell.
  Publicerat 2015-08-25
 • Södra strand summerar

  Under sommaren har Luleåbor och turister fått ta del av Södra strand, Luleås nyaste tillskott till sommarens många aktiviteter. Här har blandade åldrar och nationaliteter träffats för att njuta av det som sommaren bidragit med. De har sportat, solat och fikat, men framför allt umgåtts.   
  Publicerat 2015-08-25
 • Socialförvaltningen får kritik av kommunrevisorerna

  Luleå kommuns revisorer har granskat hanteringen av behörigheter och åtkomstkontroll i socialförvaltningens verksamhetsstöd Treserva. Revisionsrapporten visar att socialförvaltningen inte har utfört kontroll av behörigheter och åtkomst sedan 2014.
  Publicerat 2015-08-24
 • Anna-Stina Nordmark Nilsson blir tillförordnad vd i Lulebo

  Anna-Stina Nordmark Nilsson tar över som tillförordnad vd i Lulebo från och med den 24 augusti och fram till dess att en permanent vd tillträder. Peter Kieri återgår till sitt ordinarie arbete som biträdande kommundirektör.
  Publicerat 2015-08-20
 • Stora förändringar inom socialförvaltningen

  Stora satsningar ska ske inom individ- och familjeomsorgen, hemtjänsten och vård och omsorg. Men för att kunna satsa på det nya måste vissa delar avslutas.
  – Så är det tyvärr men vi måste vara offensiva för att kunna ge bästa tänkbara stöd till barn och unga, äldre och funktionsnedsatta, säger socialchefen Mikael Lekfalk.

  Publicerat 2015-08-19
 • Pressinbjudan socialförvaltningen

  Socialförvaltningen i Luleå presenterar stora satsningar och förändringar vid individ- och familjeomsorgen, hemtjänsten och vård- och omsorg.
  Publicerat 2015-08-19
 • Bostadsbyggande, datacenter, renhållningstaxa

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 24 ärenden idag. Bland annat fyra avtal för fastighetsförsäljning och bostadsbyggande som kommunfullmäktige föreslås besluta om.
  Publicerat 2015-08-17
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 24 ärenden, bland annat Avtal om fastighetsförsäljning och bostadsbyggande. Välkommen till en presskonferens där det finns möjlighet att ställa frågor kring avtalen med Rikshem.
  Publicerat 2015-08-17
 • Jan Öström blir ny ekonomichef

  Jan Öström blir ny ekonomichef vid Luleå kommun från och med 1 januari 2016. Den nuvarande ekonomichefen Lars Åhl går i pension under våren 2016.
  Publicerat 2015-08-10
 • Utredningen kring avstängd medarbetare är klar

  Det var i mitten av juli som en medarbetare på en av Luleå kommuns vård- och omsorgsboenden misstänktes ha knuffat en brukare.
  Publicerat 2015-08-07
 • Socialförvaltningens utredning kring misstänkt våldtäktsförsök klar

  Socialförvaltningens utredning kring den allvarliga händelse där en person misstänkt för att ha försökt våldta en brukare vid ett av kommunens boenden är klar.
  Publicerat 2015-07-22
 • Medarbetare vid socialförvaltningen avstängd

  En medarbetare på en av Luleå kommuns vård- och omsorgsboenden är misstänkt för att ha begått övergrepp mot en brukare.
  Publicerat 2015-07-15
 • Luleås största bostadsaffär i hamn-  Avtalet innebär ett jättekliv mot att lösa bostadskrisen

  För att tackla bostadsbristen och få in fler aktörer på Luleås fastighetsmarknad har kommunfullmäktige beslutat om försäljning av ca 3 000 lägenheter av Lulebos lägenheter. I ett första steg kommer fastighetsbolaget Rikshem köpa 1 600 av dessa. Affären innebär stora åtagande för köparen, bland annat att bygga minst 560 nya lägenheter. För hyresgästerna innebär affären oförändrade villkor och för Lulebo en stärkt ekonomi, som möjliggör nybyggnation och renoveringar.
  Publicerat 2015-07-10
 • Pressinbjudan

  Luleå kommun bjuder in till en pressträff för att presentera den överenskommelse som har tecknats mellan kommunen och Rikshem.
  Publicerat 2015-07-10
 • Stort intresse för Norrbotten under Almedalsveckan

  Almedalsveckan lider mot sitt slut, och för Norrbotten har det varit en lyckad vecka. Två välbesökta seminarier och samtal om bland annat samarbetet mellan Luleå och Austin och Norrbottens tillväxt.
  Publicerat 2015-07-03
 • Luleå hamn kan säkra Sveriges exportintäkter

  Hållbar tillväxt har varit en av kärnfrågorna under årets Almedalsvecka. Det var precis det som Norrbottens infrastrukturseminarium under onsdagen handlade om. Att en utbyggnad av Luleå hamn kan säkra Sveriges exportintäkter och samtidigt skapa betydande miljövinster.
  Publicerat 2015-07-02
 • Pressinbjudan: Invigning av forskarvägens gångtunnel

  Välkomna till forskarvägens gångtunnel den 2/7 klockan 13:15 (Forskarvägen 153)
  Publicerat 2015-07-01
 • Austins borgmästare besöker Luleå i Almedalen

  Luleå och Austin har haft ett samarbete sedan 2014 med syftet att
  generera möten, affärer och samarbeten mellan företag i Luleå och
  Austin. Samarbetet startade med ett musikutbyte mellan Ice Music och BD Pop i Luleå och House of Songs i Austin. Det är bara början.

  Publicerat 2015-07-01
 • Pontusbadets underhållsåtgärder skjuts upp

  Fritidsförvaltningen hade tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen beslutat att tidigarelägga de planerade underhållsåtgärderna i Pontusbadet på grund av det osäkra läget med Hertsö badhus.
  Publicerat 2015-06-30
 • Sänkt elskatt för den digitala basindustrin är en god affär för Sverige

  Under måndagen i Almedalen bjöd Norrbotten in till ett samtal om att en sänkt elskatt för den digitala basnäringen är en god affär för Sverige. Medverkade gjorde bland annat Fredrik Olovsson gruppledare och ordförande Finansutskottet (s), Anna Felländer, chefsekonom Swedbank, Maria Sunér Fleming, ansvarig energi och klimat, Svenskt Näringsliv och Fredrik Lind, Senior Partner Boston Consulting Group.
  Publicerat 2015-06-29
 • Almedalspratarna lyfter Norrbottensfrågor

  Under politikerveckan i Visby den 28 juni till 5 juli lanseras Almedalspratarna – samhällspolitiska samtal som ska lyfta Norrbottensfrågor.

  Publicerat 2015-06-26
 • Havsstrand av A&D arkitektkontor

  Luleåkontoret A&D gestaltar Skutvikens nya pumpstation

  Kan en pumpstation vara vacker? Ja, det visade kommunens inbjudna tävling om att gestalta den nya pumpstationen i Skutviken. Det vinnande bidraget heter Havsstrand och är en konstruktion i böljande stål, skapad av A&D arkitektkontor i Luleå.
  Publicerat 2015-06-25
 • Det här gör Norrbotten i Almedalen 2015

  Norrbotten kommer att delta under Almedalsveckan, Sveriges största politiska mötesplats, för att påverka sina intressen och lyfta Norrbottensfrågor. Bakom satsningen står: Luleå kommun, Sparbanken Nord, Länsstyrelsen Norrbotten, Bodens kommun, The Node Pole, LKAB och Luleå hamn. Totalt kommer 15 personer att åka från dessa aktörer.
  Publicerat 2015-06-23
 • Luleå kommun tecknar avsiktsförklaring med Rikshem

  Luleå kommun har idag, som första kommun norr om Uppsala, tecknat en avsiktsförklaring med Rikshem som innebär att de köper cirka 1600 lägenheter och ett antal kommunala fastigheter. Som motprestation avser Rikshem att bygga minst 560 nya lägenheter i Luleå de kommande sju åren.
  Publicerat 2015-06-18
 • Presskonferens: Ny bostadsaktör i Luleå presenteras

  Datum och tid: Torsdag 18 juni kl. 13.00
  Plats: Olga Bardh-rummet, Kulturens Hus (1 tr upp från entréplan)

  Publicerat 2015-06-18
 • Invigningsvecka på Södra strand

  Nu är det snart premiär för Södra strand på Södra hamnplan i Luleå centrum – och det firar vi genom att arrangera en invigningsvecka 22-27 juni. På öppningsdagen den 22 juni bjuder vi in till presslunch och invigning.
  Publicerat 2015-06-17
 • Vem har bästa kranvattnet i Norrbotten ?

  Det är dags att ta revansch i Nationella Kranvattentävlingen! Falu kommun är regerande mästare sedan 2010, men vilken kommun tar hem segern 2015? Luleå kommun ställer givetvis upp och utmanar de övriga 13 kommunerna i Norrbotten i regionstävlingen där tävlingen om länets godaste vatten går av stapeln den 15 september.
  Publicerat 2015-06-16
 • Kostproduktion, detaljplaner, fakturahantering

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag detaljplaner för Kronan och Hindersön, en ny Luleåambassadör, Luleå Makerspace, och informerades om en översyn om kommunens matproduktion.
  Publicerat 2015-06-15
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott avslutat sitt sammanträde inbjuder kommunalrådet Yvonne Stålnacke media till presskonferens för att redovisa ärenden som utskottet behandlade.Tid: 15 juni, kl. 11.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset Föredragningslista 15 juni 2015
  Publicerat 2015-06-15
 • Information- och dialogmöte om Svartöstan

  Inbjudan till möte om Svartöstans utveckling
  Lokal: Blackis
  Datum och tid: måndag 15 juni 18.30 - 20.00
  • Information om bakgrund och nuläge
  • Dialog om Svartöstans utveckling

  Publicerat 2015-06-11
 • 8 av 10 föräldrar litar på att tonåringen inte ska dricka på festen

  Nästan 8 av 10 föräldrar i Norrbottens län uppger att de alltid litar på sin tonåring när hen lovar att inte dricka på festen. Att visa förtroende men samtidigt vara tydlig och restriktiv med alkohol minskar risken för att tonåringen ska utsätta sig för risker. 

  Publicerat 2015-06-10
 • Naturum Bottenviken i Södra hamn

  Luleå ska visa upp skärgården genom att skapa ett naturum på Södra hamnplan, planerar Luleå kommun. 

  Publicerat 2015-06-04
 • Ägardirektiv, stadsutveckling, projektbidrag

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag bland annat ändringar i Lulebos ägardirektiv, detaljplan till Södra hamn samt en masterplan datacenter.

  Publicerat 2015-06-01
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott avslutat sitt sammanträde inbjuder kommunalrådet Yvonne Stålnacke media till presskonferens för att redovisa ärenden som utskottet behandlade.Tid: 1 juni, kl. 11.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset Föredragningslista 1 juni
  Publicerat 2015-06-01
 • Luleå är årets superkommun

  Luleå har utsetts till Årets superkommun i Norrland av tidningen Dagens Samhälle.
  Publicerat 2015-05-29
 • Socialnämndens sammanträde

  Socialnämnden i Luleå kommun sammanträder fredag den 29 maj klockan 8.30-16.00 på Jobbcenter södra, Edeforsgatan 63 i Luleå.Föredragningslista 29 maj.öppnas i nytt fönster
  Publicerat 2015-05-28
 • Maarit Enbuske leder arbetsmarknadsförvaltning

  Ny chef för arbetsmarknadsförvaltningen vid Luleå kommun blir Maarit Enbuske. Hon kommer närmast från en tjänst som vicekommunchef och chef för barn- och utbildningsförvaltningen vid Övertorneå kommun.
  Publicerat 2015-05-27
 • Krogar mot knark tar kampen mot knark på de sociala nätverken

  Antalet mötesplatser på nätet växer och i takt med det även försäljning av droger på de vanligaste sociala medierna som facebook, instagram och KiK. Det är också på de sociala medierna som nätverket Krogar mot knark lanserar sin landsomfattande kampanj 29-30 maj. Där når man målgruppen 18-25 år. Närmare 90 procent av ungdomarna besöker dagligen ett socialt nätverk. 475 krogar i 50 kommuner välkomnar inte Affe, Brasse, Maja eller Lina in på krogen.
  Publicerat 2015-05-27
 • Cecilia Grefve besöker Luleå

  Cecilia Grefve är regeringens nationella samordnare för barn- och ungdomsvård. Nu besöker hon socialförvaltningen i Luleå.
  Publicerat 2015-05-26
 • Bostadsbyggande, tågutredning, studentbusskort

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag en komplettering av översiktsplanen med syfte på att öka bostadsbyggandet. 
  Publicerat 2015-05-25
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott avslutat sitt sammanträde inbjuder kommunalrådet Yvonne Stålnacke media till presskonferens för att redovisa ärenden som utskottet behandlade.Tid: 25 maj, kl. 11.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset Föredragningslista 25 maj
  Publicerat 2015-05-25
 • Luleå kommuns fastigheter i Svartöstaden

  Svartöstadens utveckling är en viktig fråga för Luleå kommun. I arbetet med den gällande detaljplanen från 1988 bedömdes att ett flertal fastigheter på området skulle avyttras eller rivas. Marken ansågs inte lämplig att användas för bostäder på grund av närheten till SSAB. Sedan dess har en del hus rivits, flera av kommunens fastigheter har sålts till andra ägare medan en del äldre hus fortfarande förvaltas av kommunen.
  Publicerat 2015-05-21
 • Solkatten ska den nya förskolan i Centrum heta 

  Den nya förskolan som ska byggas i centrum fått sitt namn. Det vinnande förslaget Solkatten är inlämnat av Lars-Göran Sjögren, Lueå. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Carina Sammeli överlämnade idag presentkort och blommor som tack för hjälpen.

  Publicerat 2015-05-21
 • Framtidsavtal mellan elever och barn- och utbildningsnämndens politiker

  Skolprojektet Futurize handlar om att ge dagens unga norrbottningar makt och medel att forma sin egen framtid, i just Norrbotten. En viktig del i projektet utgörs av de framtidsavtal som tecknas mellan ungdomar och beslutsfattare på lokal nivå.

  Publicerat 2015-05-21
 • Pressinbjudan: Vi presenterar vinnaren i tävlingen om nya bostäder på Malmudden

  Obs, vi träffas i Stadshuset.Luleå kommun har haft en markanvisningstävling om att skapa nya bostäder på Malmudden; ett kvarter som ska bli Luleås nya arkitektoniska pärla. En jury bestående av sakkunniga inom arkitektur från kommunen, Luleå tekniska universitet och företrädare för vårt lokala näringsliv har gemensamt gjort en bedömning av de sex inkomna bidragen och utsett en vinnare.

  Publicerat 2015-05-20
 • Luleå kommun lanserar ny tjänst

  Nu blir det lättare för kommunmedborgarna att granska Luleå kommuns verksamhet när kommunen lanserar en ny tjänst på sin webbplats.
  Publicerat 2015-05-18
 • Sandstrand i Södra hamn

  Till sommaren kommer Södra hamnplan i Luleå att förvandlas till en oas mitt i centrum – Södra strand.

  Publicerat 2015-05-12
 • Förbättrat företagsklimat och järnvägstekniskt centrum

  Hur kan Luleå kommun ge företagare ännu bättre service? Hur ska ett järnvägstekniskt centrum se ut på Svartön? Det var bara två frågor som kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag.
  Publicerat 2015-05-11
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott avslutat sitt sammanträde inbjuder kommunalrådet Yvonne Stålnacke media till presskonferens för att redovisa ärenden som utskottet behandlade. Tid: 11 maj, kl. 11.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset Föredragingslista 11 maj
  Publicerat 2015-05-11
 • Så ska Luleås bostadssituation förbättras

  Idag är det bostadsbrist i Luleå. För att Luleå ska fortsätta växa behövs fler bostäder och fler aktörer som bygger och utvecklar Luleå. En förutsättning för att nya fastighetsägare ska etablera sig på en ort, är att man köper ett bestånd innan man kan bygga fler bostäder. Kommunen föreslår därför en försäljning av delar av Lulebos fastighetsbestånd.

  Publicerat 2015-05-08
 • Inbjudan presskonferens: Så ska Luleås bostadssituation förbättras

  Idag är det bostadsbrist i Luleå. För att Luleå ska fortsätta växa behövs fler bostäder och fler aktörer som bygger och utvecklar Luleå.

  Publicerat 2015-05-07
 • Det fortsätter att gå bra för eleverna i Luleå

  Luleå kommun har klättrat från plats 72 förra året till plats 30 av de 290 kommuner som ingår i rapporten Öppna jämförelser Grundskola 2015.
  Publicerat 2015-04-27
 • Utvecklingsplaner, läsplatta, kollektivtrafik

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag bland annat lokala utvecklingsplaner för Råneå och Hertsön/Lerbäcken samt att förtroendevalda får alla kallelser leverade digitalt via läsplatta. 
  Publicerat 2015-04-27
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott avslutat sitt sammanträde inbjuder kommunalrådet Yvonne Stålnacke media till presskonferens för att redovisa ärenden som utskottet behandlade. Tid: 27 april, kl. 11.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset Föredragningslista
  Publicerat 2015-04-27
 • Luleå kommun söker familjehem och kontaktfamiljer

  Socialförvaltningen i Luleå söker familjehem och kontaktfamiljer till barn i olika åldrar.
  Publicerat 2015-04-24
 • Miljonsatsning på romsk inkludering

  Idag startade konferensen romsk inkludering – rätten till innanförskap som lockade över 200 deltagare från hela Sverige till Luleå. Arrangörer är Norrbottens läns landsting och Luleå kommun tillsammans med föreningen Romanikvinnans rätt i samhället.
  Publicerat 2015-04-22
 • Kulturminister Alice Bah Kuhnke om romsk inkludering

  Konferensen ”Romsk inkludering – om rätten till innanförskap” vill uppmärksamma romers situation och väcka tankar och resonemang kring inkluderande och exkluderande normer. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) talar liksom den tidigare integrationsministern Erik Ullenhag (FP). Konferensen äger rum den 22-23 april i Luleå.
  Publicerat 2015-04-17
 • Luleå kommun informerar om assistansyrket

  Att arbeta som personlig assistent innebär att hjälpa en person med funktionshinder i vardagen.
  Publicerat 2015-04-17
 • Tidigarelagda underhållsarbeten i Pontusbadet

  Fritidsförvaltningen har tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen beslutat att tidigarelägga de planerade underhållsåtgärderna i Pontusbadet på grund av det osäkra läget med Hertsö badhus

  Publicerat 2015-04-16
 • Världsarvet Gammelstads kyrkstad uppmärksammas i Instagramevent

  Lördagen den 18 april genomför de svenska världsarven ett gemensamt fotoprojekt som pågår hela dygnet. Under 24 timmar kan alla som vill ta bilder i världsarven och publicera dem på Instagram med taggen #endagivarldsarvet. Bilderna kommer att visas runt om i de svenska världsarven.
  Publicerat 2015-04-16
 • Byggstart på Köpmantorget

  Idag har stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott gett startbesked/igångsättningstillstånd till byggarbeten på Köpmantorget. Igångsättningstillståndet innebär nu att va-arbeten kan påbörjas under april-maj och kommer att göras på Köpmangatan, Timmermansgatan och vidare upp mot Storgatan. I slutet på maj fortsätter upphandlad entreprenad med markarbeten och modifieringen av torget som sedan pågår under hela sommaren.
  Publicerat 2015-04-16
 • 1,4 miljoner från Kulturrådet till eleverna i Luleås skolor

  Luleå kommun får en välkommen resursförstärkning när Kulturrådet inom ramen för statsbidrag till kulturell verksamhet fördelat sammanlagt 4 844 000 kronor till Norrbotten.
  Publicerat 2015-04-16
 • Det tillfälliga härbärget stänger den 30 april

  Det tillfälliga härbärget vid Ektjärn i Gammelstad för de utsatta EU-medborgarna kommer att stängas den 30 april.
  Publicerat 2015-04-16
 • Företagarstipendium till LjudBang

  Luleå kommuns företagarstipendium tilldelas i år LjudBang AB. Det beslutade kommunstyrelsen idag.
  Publicerat 2015-04-13
 • Stort antal projekt, Hertsö badhus, samiskt förvaltningsområde

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 20 projektansökningar idag. Luleå hamns infrastruktursatsning Malmporten är största projektet som kommunen medfinansierar med 7,5 miljoner kronor.
  Publicerat 2015-04-13
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott avslutat sitt sammanträde inbjuder kommunalrådet Yvonne Stålnacke media till presskonferens för att redovisa ärenden som utskottet behandlade. Tid: 13 april, kl. 11.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset  Föredragningslista
  Publicerat 2015-04-13
 • Vitåskolan blir kvar ett år till

  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott fattade idag inget beslut om Vitåskolans verksamhet. Ärendet kommer att behandlas i den totala översyn som ska göras av Luleå kommuns skolstruktur och Vitåskolan får därmed fortsätta sin verksamhet läsåret 2015/2016.
  Publicerat 2015-04-09
 • Villor i Gammelstad erbjuds tomtkön via webben

  Luleå kommun erbjuder den som står i tomtkön att anmäla intresse för sex stycken villor vid Ingridshem i Gammelstad. 

  Publicerat 2015-03-31
 • Kvalitetskommun, bostäder, stålstaden

  Luleå kommun vill bli kvalitetskommun, längs Luleälven kan på lång sikt planeras för bostäder och projekt som utvecklar företag - det var några ärenden som kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag.

  Publicerat 2015-03-30
 • Pressinbjudan: Föreläsning om nätdroger och etik på nätet

  Välkommen på måndag kväll till en föreläsning med Ulf Silling, expert på säkerhet på Internet. Ulf Silling föreläser om vad barn och ungdomar gör på internet och i sociala medier.

  Publicerat 2015-03-30
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott avslutat sitt sammanträde inbjuder kommunalrådet Yvonne Stålnacke media till presskonferens för att redovisa ärenden som utskottet behandlade.Tid: 30 mars, kl. 11.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset  Se föredragningslista

  Publicerat 2015-03-30
 • Avarus AB föreslås som köpare till Seminariet

  Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning har avslutat bedömningen av anbuden som lämnats in på Seminariet. Tjänstemännen föreslår att fastigheten ska säljas till Avarus AB. 

  Publicerat 2015-03-26
 • Pressinbjudan: Musikteater på Luleå brandstation

  Tid : Torsdag 26 mars kl 10.15Plats : Luleå brandstation, Skomakargatan 35
  Publicerat 2015-03-25
 • Kreativ mötesplats, naturum, ledsagning till pensionärer

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag satsningar på Bergströmska gården, ett naturum i Södra hamn och två projekt som riktar sig mot företag.

  Publicerat 2015-03-16
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott avslutat sitt sammanträde inbjuder kommunalrådet Yvonne Stålnacke media till presskonferens för att redovisa ärenden som utskottet behandlade.
  Publicerat 2015-03-16
 • Pressinbjudan: Invigning av Hertsöns hjärtpunkt

  På lördag öppnar Hertsöns hjärtpunkt, en mötesplats som gör Hertsö centrum levande under veckans alla dagar.

  Publicerat 2015-03-13
 • Socialförvaltningen svarar på kritiken från IVO

  Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har socialnämnden i Luleå kommun medvetet hindrat två föräldrar att träffa deras familjehemsplacerade barn trots ett domstolsbeslut på umgänge.
  Publicerat 2015-03-12
 • Luleå i globalt nätverk

  Luleå blir medlem i det globala nätverket Citistart, som är en exklusiv grupp av ”science cities" i världen. Detta som en del av samarbetet med Austin, som har bjudit in Luleå till nätverkets möte i Austin på lördag (14 mars).

  Publicerat 2015-03-12
 • Hemängsskolans storyline om romer presenteras vid internationell konferens i Glasgow

  Den första storyline som gjorts om romer kommer att presenteras i mars på en Internationell Storylinekonferens i Skottland. Årskurs 6 på Hemängsskolan i Sunderbyn har arbetat med storyline om romer i Sverige. Eleverna har skapat en berättelse, som består av olika karaktärer och händelser, där romernas situation som minoritet lyfts fram.
  Publicerat 2015-03-10
 • Nu rivs det gamla hamnmagasinet i södra hamn.

  Nu rivs det gamla Hamnmagasinet på Södra Hamnplan

  Nu börjar rivningen av den sista byggnaden på Södra Hamnplan och därmed öppnar sig en helt ny värld av möjligheter för området.
  Åtminstone tillfälligt.
  Arbetet med vad som skall hända permanent på platsen pågår men i väntan på det finns andra möjligheter med kreativa lösningar

  Publicerat 2015-03-05
 • Luleå deltar på europeisk fastighetsmässa

  Luleå kommun och Luleå Näringsliv skickar en representant vardera till fastighetsmässan Mipim i franska Cannes för att marknadsföra Luleå. Deltagandet sker i samarbete med Uleåborg och Tromsö.
  Publicerat 2015-03-03
 • Luleå on Ice ställs in

  Årets vinter har varit den sämsta på många år för isarna runt Luleå. Det gör att kommunen nu ställer in evenemanget ”Luleå on Ice” som var tänkt att genomföras lördagen den 7 mars i Norra hamn.
  Publicerat 2015-02-27
 • City of Songs - Luleå och Austin samarbetar för en unik konsert med isinstrument

  Förra året slöt Luleå kommun ett avtal med Austin, USAs snabbast växande stad. Syftet är att generera möten, affärer och samarbeten mellan företag i Luleå och Austin. Nu är det första konkreta samarbetet igång.
  Publicerat 2015-02-24
 • Resecentrum, bostadsplaner och -förmedling

  Planer till det nya resecentrumet samt framtida bostäder, förmedling av studentbostäder och pengar till Röda korsets flyktinggrupp: Det var några ärenden som kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag.
  Publicerat 2015-02-23
 • Prisutdelning för Årets trygghets- och folkhälsoinsats

  På måndagens fullmäktigesammanträde belönar Luleå kommun de tre stipendiaterna som tilldelas Årets trygghets- och folkhälsoinsats.

  Publicerat 2015-02-23
 • Presskonferens arbetsutskott

  Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott avslutat sitt sammanträde inbjuder kommunalrådet Yvonne Stålnacke media till presskonferens för att redovisa ärenden som utskottet behandlade.Tid: 23 februari, kl. 11.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset Se föredragningslista
  Publicerat 2015-02-23
 • Medarbetare vid socialförvaltningen avstängd

  En medarbetare på en av Luleå kommuns gruppbostäder är avstängd från sitt arbete.

  Publicerat 2015-02-20
 • Allvarlig händelse i hemtjänsten

  Det har uppdagats att en större summa pengar saknas hos en brukare inom hemtjänsten. Händelsen är polisanmäld och en utredning om brister i vården kommer att genomföras.
  Publicerat 2015-02-17
 • Luleå taxi tar över färdtjänsten i Luleå kommun

  Luleå taxi ansvarar för Luleå kommuns färdtjänsttransporter från den 1 mars till den 31 december 2015.

  Publicerat 2015-02-15
 • Arcushallen öppnar åter

  Arcushallen öppnar kl 17.00 i dag, torsdag.
  Publicerat 2015-02-12
 • Arcushallen stängs tillfälligt

  Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit beslut om att tillfälligt stänga Arcushallen. Detta på grund av problem med ojämn fördelning av snömängden på taket.
  Publicerat 2015-02-09
 • 1 200 unga i Luleå har tyckt till om sin livssituation

  Unga i åk 8 och år 2 på gymnasiet har fått svara på flera hundra frågor om sin livssituation i Luleå. Frågor berör områdena: skola, fritid, hälsa, trygghet, arbete, framtid, inflytande och politik.
  Publicerat 2015-02-09
 • Mötesplats, krisberedskap, hållbart resande

  På kommunstyrelsens arbetsutskotts agenda stod idag bland annat: en mötesplats på Hertsön, att tjänsteman ska vara i beredskap, Luleåborna bör resa mera hållbart samt samarbetet med Austin.
  Publicerat 2015-02-09
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott avslutat sitt sammanträde inbjuder kommunalrådet Yvonne Stålnacke media till presskonferens för att redovisa ärenden som APU behandlade.Tid: 9 februari, kl. 11.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset  Föredragningslista
  Publicerat 2015-02-09
 • Brand i socialförvaltningens leasingbilar

  Två av socialförvaltningens leasingbilar brann natten mot måndag.

  Publicerat 2015-01-26
 • Projekt för ökad jämställdhet

  Kommunstyrelsens arbetsutskott vill anslå 200 000 kronor till projektet Genovate som syftar till att öka teknikintresset hos kvinnor. Genovate är ett europeiskt projekt där sju universitet, däribland Luleå tekniska universitet, medverkar och har en total budget på fem miljoner kronor.
  Publicerat 2015-01-26
 • Luleå får toppbetyg för kultur och fritid

  Luleå fortsätter att ligga i topp när Statistiska centralbyrån frågar medborgarna om vad de tycker om sin kommun. Det visar resultaten från 2014. Luleåborna är nöjdast av alla i landet när det gäller kulturutbud, fritidsmöjligheter och idrotts- och motionsanläggningar.
  Publicerat 2015-01-26
 • Presskonferens arbetsutskott

  Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott avslutat sitt sammanträde inbjuder kommunalrådet Yvonne Stålnacke media till presskonferens för att redovisa ärenden som AU behandlade.En viktig informationspunkt som kommunalrådet tar upp är resultaten från den nyaste SCB:s medborgarundersökning. Tid: 26 januari, kl. 11.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset Se föredragningslista
  Publicerat 2015-01-26
 • Sportoteket startar utlåningsverksamhet i Luleå

  Utlåningen av utrustningen kommer att starta i samband med ett event i COOP Arena måndag 15.00 -17.20. Eventet riktar sig till tjejer som vill prova på ishockey och sker i samarbete med Luleå Hockey. 
  Publicerat 2015-01-26
 • Vård- och omsorgscollege i Luleå certifieras

  Den Nationella Föreningen Vård- och omsorgscollege har gett klartecken till certifieringen och kommer vid en högtidlig ceremoni måndag den 26 januari att överlämna ett inramat certifikat som bevis på att Vård- och omsorgscollege i Luleå lever upp till gällande kriterier.
  Publicerat 2015-01-23
 • Luleå kommun säger upp färdtjänstavtalet med PDX

  PDX har sedan den 1 november 2014 uppdraget att sköta Luleå kommuns färdtjänsttransporter.
  Publicerat 2015-01-21
 • EU-migranter, flyktingbarn, stadsfest

  På sitt första sammanträde behandlade kommunstyrelsens arbetsutskott 18 ärenden.  I samband med omorganisationen för samhällsbyggnadsprocessen avvecklades plan- och tillväxtutskottet. Från och med januari är det arbetsutskottet som bereder ärenden till kommunstyrelsen för beslut.

  Publicerat 2015-01-19
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott avslutat sitt sammanträde inbjuder kommunalrådet Yvonne Stålnacke media till presskonferens för att redovisa ärenden som utskottet behandlade. I samband med omorganisationen för samhällsbyggnadsprocessen avvecklades plan- och tillväxtutskottet. Från och med januari är det arbetsutskottet som bereder ärenden till kommunstyrelsen för beslut.Se föredragningslista Tid: 19 januari, kl. 11.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset 
  Publicerat 2015-01-19
 • Luleådelegationens besök i Austin

  Pressinformation från Luleå kommuns besök i Austin.
  Publicerat 2015-01-14
 • Presskonferens om program för bättre luft

  Dag: Onsdagen den 14 januariKlockan: 13:00Plats: Biblioteket i Kulturens hus, lokalen Vingen
  Publicerat 2015-01-13
 • Ny vd Luleå Hamn AB

  Henrik Vuorinen blir från och med första mars 2015 ny vd för Luleå Hamn AB. Vuorinen är idag chef på SSAB EMEA i Oxelösund där han ansvarar för produktionen av företagets spetsprodukter som Hardox, Weldox, Toolox och Armox.
  Publicerat 2015-01-13
 • Luleå gymnasieskola utbildar för den framväxande digitala industrin i Norrbotten

  El- och energiprogrammet vid Luleå gymnasieskola hakar på branschens önskemål om ny inriktning inom data- och kommunikationsteknik för att täcka upp framtida rekryteringsbehov. Hösten 2015 startar den nya inriktningen med 16 platser.
  Publicerat 2015-01-12
 • Luleåborna bäst på e-tjänst för vatten

  Nu startar årets vattenmätaravläsning i Luleå kommun.
  Publicerat 2015-01-08
 • Beslut om härbärge för EU-migranter

  Följande beslut är nu tagna av socialförvaltningen, tekniska förvaltningen, räddningstjänsten och kommundirektören Anne Karlenius.
  Publicerat 2014-12-22
 • Avtal för skärgårdstrafiken klart

  Luleå kommun har idag tecknat avtal med Laponia Rederi AB om att köra skärgårdstrafik för Luleå kommuns räkning under åren 2015-2017.
  Publicerat 2014-12-22
 • Tävling: skapa ett nytt kvarter på Malmudden

  Luleå kommun bjuder idag in landets byggherrar och arkitekter till en tävling om att skapa nya bostäder i den centrala stadsdelen Malmudden. Vinnaren får ensamrätt att exploatera området.
  Publicerat 2014-12-18
 • Premiär för laddstationer i Karpen

  Nu har även Luleå kommun sällat sig till skaran av svenska städer som erbjuder laddstationer för el- och hybridbilar. I dag installeras tekniken för åtta platser för el- och hybridbilar i Karpens Parkeringshus.
  Publicerat 2014-12-16
 • Seminariet, sponsring, livsmedelspolicy

  Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott hade på sitt sista sammanträde för i år 24 ärenden att ta ställning till. Här är några av besluten.
  Publicerat 2014-12-15
 • Luleåborna mår bra, men det kan bli bättre

  Luleåborna mår i stort sett bra. Kvinnor i Luleå har en förväntad medellivslängd med 84,1 år, det är mer än riket (83,6 år). Men ungas psykiska ohälsa fortsätter att försämras. Det är bara några resultat ur Socialstyrelsens, Folkhälsomyndighetens och Sveriges Kommuner och Landstings rapport Öppna jämförelser folkhälsa 2014 som offentliggörs idag.
  Publicerat 2014-12-15
 • Presskonferens arbets- och personalutskott

  Efter att kommunstyrelsens arbets- och personalutskott avslutat sitt sammanträde inbjuder kommunalrådet Yvonne Stålnacke media till presskonferens för att redovisa de ärenden som APU behandlade.Det finns också möjlighet till frågor om rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2014. Tid: 15 december, kl. 11.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset
  Publicerat 2014-12-15
 • Ny organisation för en växande stad

  Det är inte ofta som Luleå kommun genomför stora organisationsförändringar. Men från årsskiftet är det dags. Målet är en tydligare och effektivare samhällsbyggnadsprocess.

  Publicerat 2014-12-12
 • Tjänstekoncession Victoriahamnen

  Luleå hamn AB har via anbud sökt en operatör för lossning och lastning i Victoriahamnen. Anbudstiden gick ut den 21 november. Tre giltiga anbud lämnades in och utvärderingen är nu klar. Shorelink AB har bästa anbud både vad gäller pris och kvalitet.
  Publicerat 2014-12-12
 • Pressinbjudan utdelning av utmärkelsen Rådiga insatser

  Onsdag 10 december kommer Luleå räddningstjänst att uppmärksamma personer som under 2014 gjort rådiga insatser och räddat liv.
  Publicerat 2014-12-09
 • Slutkostnaden för Luleå Energi Arena

  Efter ett drygt års förhandlingar med leverantörerna står projektets slutkostnad fast. Den totala kostnaden blir 206 miljoner kronor vilket innebär att budgeten överskrids med 14 %.
  Publicerat 2014-12-08
 • Strategisk plan och budget 2015-2017

  Fortsatt stark tillväxt och en budget i balans utan skattehöjningar – det är främsta målen för Luleå kommun de nästa åren. Investeringstakten ligger på en fortsatt hög nivå. Det framgår av det plan- och budgetförslag som presenterades i budgetutskottet idag. En extra inkallad kommunfullmäktige ska besluta om plan och budget den 16 december.
  Publicerat 2014-12-08
 • Klimatanpassning, datorspelutbildning, gasterminal

  Kommunstyrelsens plan- och tillväxtutskott fattade idag följande beslut.
  Publicerat 2014-12-08
 • Presskonferens budgetutskott

  Efter att kommunstyrelsens budgetutskott behandlat förslag till Strategisk plan och budget 2015-2017 inbjuder kommunalrådet Yvonne Stålnacke media till presskonferens. Kommunalrådet svarar också på frågor som gäller plan- och tillväxtutskottets ärenden.Tid: Måndag 8 december, kl. 11.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, Stadshuset Strategisk plan och budget 2015-2017

  Publicerat 2014-12-08
 • Fortsatt tillväxt med budget i balans

  Luleå växer. För 2015 prioriteras fortsatt tillväxt med investeringar för att möjliggöra fler bostäder och hög kvalitet i välfärden. Särskilda satsningar görs på äldreomsorg, skola och kollektivtrafik. Kulturen får fortsatt viktig roll i Luleå där Ebeneser öppnas under året.
  Publicerat 2014-12-05
 • Presskonferens om budget 2015

  Luleå kommuns budget för 2015 presenteras fredag 5 december kl 13.
  Publicerat 2014-12-04
 • Samarbete, tillgänglighet, medborgarförslag

  Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott fattade följande beslut idag.
  Publicerat 2014-12-01
 • Nya taxor, dans på Ebeneser, författar-fristad

  Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott fastställde bland ett tiotal nya taxor som gäller nästa år.

  Publicerat 2014-11-24
 • Regeringen vill lära av Luleå

  På måndagen kommer regeringens särskilda utredare Ewa Samuelsson till Luleå. Detta med anledning av att regeringen vill lära sig om hur Luleå kommun har jobbat med planeringen för bostäder för äldre. 

  Publicerat 2014-11-24
 • Medarbetarstipendium 2014

  Mobila stödteamet Hertsön, socialförvaltningen, är mottagare av 2014 års medarbetarstipendium på 15 000 kronor.
  Publicerat 2014-11-24
 • Presskonferens arbets- och personalutskott

  Efter att kommunstyrelsens arbets- och personalutskott avslutat sitt sammanträde inbjuder kommunalrådet Yvonne Stålnacke media till presskonferens för att redovisa ärenden som APU behandlade.Tid: 24 november, kl. 11.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset

  Publicerat 2014-11-24
 • Nya återvinningscentralen på Lövskatan

  Luleå kommun, Luleå renhållning och arbetsmarknadsförvaltningen har gemensamt hittat en ny lokalisering för återvinningsverksamheten på Kronan. Den nya tänkta placeringen på Lövskatan är både central i Luleå och lätt tillgängligt för besökarna.
  Publicerat 2014-11-21
 • Erfarenhetsseminarium om personalförsörjning

  På inbjudan av Luleå kommun samlades idag ett 30-tal representanter från Luleå, Boden och Arvidsjaurs kommun samt Försvarsmakten på Kulturens hus för att diskutera rekryteringssamarbete.
  Publicerat 2014-11-19
 • Utdelning av Andrejs Dunkels stipendium i matematik 2014

  Stipendiet delas ut i samverkan mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Institutionen för matematik vid Luleå tekniska universitet.Tid och plats: torsdag 20 november 2014, kl 08.15, barn- och utbildningsförvaltningen, Repslagargatan 6, sammanträdesrum "Tor"
  Publicerat 2014-11-19
 • Bostäder, Austin-samarbete, projektfinansering

  Plan- och tillväxtutskottet godkände idag nya detaljplaner för bostäder och industrilokaler samt de första projekten i samarbete med Austin, Texas.
  Publicerat 2014-11-17
 • Öppet hus med Luleås kommunalråd

  Tid: Måndag 17 november kl 15-17Plats: Matsalen i Kungsfågeln, Luleå gymnasieby (Repslagargatan 4)Yvonne Stålnacke och Niklas Nordström håller öppet hus på måndagseftermiddagen i Kungsfågeln (gamla lasarettet). Allmänheten är inbjuden att ställa frågor och ge synpunkter på hur Luleå kommun ska utvecklas. Media hälsas välkommen! Kontaktperson: Roger Jönsson, kommunikationschef, 072 210 72 94

  Publicerat 2014-11-14
 • Förlängd möjlighet att friköpa tomträtter

  Luleå kommun vill förlänga möjligheten för tomträttsinnehavare att friköpa sina tomträtter till 70 procent av 2014-års taxeringsvärde. Möjligheten ska gälla till första halvåret 2015. Det ska kommunstyrelsens plan- och tillväxtutskott besluta om på måndag 17 november.
  Publicerat 2014-11-12
 • Trygghetsboende, trygga skolvägar, Eurobasket

  Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott hat idag tagit följande beslut.
  Publicerat 2014-11-10
 • Presskonferens arbets- och personalutskott

  Efter att kommunstyrelsens arbets- och personalutskott avslutat sitt sammanträde inbjuder kommunalrådet Yvonne Stålnacke media till presskonferens för att redovisa ärenden som APU behandlade, därav reviderade planer för extraordinära händelser som kommunens säkerhetschef Urban Rönnbäck presenterar.Tid: 10 november, kl. 11.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset
  Publicerat 2014-11-10
 • Furuparksskolan firar 50 år

  Festligt på fredag den 7 november när Furuparksskolan firar 50 år och samtidigt inviger sin nya matsal.
  Publicerat 2014-11-06
 • Ny chef för individ- och familjeomsorgen

  Annika Klefsjö blir ny chef för individ- och familjeomsorgen (IFO) vid socialförvaltningen.

  Publicerat 2014-11-05
 • Pressinbjudan kulturfest Kråkbergsskolan

  Kråkbergsskolan år 6-9, i Sunderbyn, genomför Kulturvecka med mångfald som tema. Varje dag startar på Torget där inbjudna gäster föreläser eller uppträder med exempelvis dans.

  Publicerat 2014-11-05
 • Festlig invigning av Luleå Höstfestival

  I kväll invigs Luleå Höstfestival med en häftig eldshow, dansuppvisning och ljustrummor.Tid: Torsdag 30 oktober 2014, kl 18.30
  Plats: Stadsparken

  Publicerat 2014-10-30
 • Vi presenterar Luleå höstfestival

  På torsdag invigs Luleå Höstfestival. Det är första året som festivalen anordnas, och på pressträffen berättar vi mer om tankarna bakom och om programmet. Vad får besökarna uppleva och vilka är höjdpunkterna? Få en förhandstitt i gamla Åhlénshuset där ett flertal arrangemang kommer att äga rum.Tid: Onsdag 29 oktober 2014 kl. 11.00
  Plats:
  Gamla Åhlénshuset

  Publicerat 2014-10-28
 • Vuxenutbildning, giftfri kommun, jämställdhetskommitté

  Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott informerades idag om vuxenutbildningens lokalbehov, socialförvaltningens hjälp till de hemlösa rumänerna samt om hur Luleå kan bli en giftfri kommun.
  Publicerat 2014-10-27
 • Presskonferens arbets- och personalutskott

  Efter att kommunstyrelsens arbets- och personalutskott avslutat sitt sammanträde inbjuder kommunalrådet Yvonne Stålnacke media till presskonferens för att redovisa de ärenden som APU behandlade. Tid: 27 oktober, kl. 11.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum vån 9, stadshuset
  Publicerat 2014-10-27
 • Boendesituationen för rumänerna är tillfälligt löst

  Luleå kommun har tillfälligt löst boendesituationen för rumänerna och arbetet med att hitta en långsiktig lösning pågår.

  Publicerat 2014-10-23
 • Anmälan mot socialförvaltningen avslutad

  I slutet av september ramlade en av Luleå kommuns kunder på ett vård- och omsorgsboende. Personen fick direkt sjukhusvård och socialförvaltningen gjorde en avvikelserapportering där händelsen noggrant dokumenterades.
  Publicerat 2014-10-22
 • Spelindustrin behöver en nationell strategi

  Spelindustrin och andra kreativa näringar kännetecknas av en mycket stark tillväxt. För att de ska kunna utvecklas behövs stöd i form av kunskapsutveckling och stimulanspaket. Men det behövs en nationell strategi för spelindustrin, skriver kommunalrådet Niklas Nordström och Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet i en debattartikel i Dagens Nyheterlänk till annan webbplats idag.
  Publicerat 2014-10-21
 • Stipendiet för ett varmare, friskare Luleå

  Nu är nomineringstiden igång för Årets trygghets- och folkhälsoinsats. Luleå kommun behöver allmänhetens hjälp för att belöna den som arbetat för ökad trygghet och bättre folkhälsa i Luleå.
  Publicerat 2014-10-20
 • Luleå kommun medfinansierar projekt

  RFSL, MIO-projektet och The Node Pole - kommunstyrelsens plan- och tillväxtutskottet beslutade idag att anslå sammanlagt 2,5 miljoner kronor till olika projekt och verksamheter.
  Publicerat 2014-10-20
 • Luleåföretag visar intresse för Austin

  Ett 20-tal Luleåföretag fick i tisdags inspiration av MG Invest från Austin i Texas. Träffen hölls i Luleå Science Park och handlade om hur företag kan ta del av Luleås samarbete med Austin.

  Publicerat 2014-10-16
 • 350 nya bostäder snart på Kronan

  Utsikt över vattnet eller närhet till Ormberget – de nya bostäderna på Kronan byggs i Luleås bästa lägen och redan före jul drar detaljplanearbetet igång.
  – VA-projektet Östra länken möjliggör en snar byggstart. Vi räknar med byggstart 2016 och inflyttning i de första bostäderna 2017, säger Lena Segerlund, vd för Kronan Exploatering.

  Publicerat 2014-10-13
 • Pressmeddelande från kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

  Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda, nya biljettpriser till skärgårdstrafiken och en höjd investeringsram till barn- och utbildningsförvaltningen - det beslutade arbets- och personalutskottet om idag.
  Publicerat 2014-10-13
 • Två pressträffar idag

  Luleå kommun bjuder till två pressträffar idag i stadshuset.
  Publicerat 2014-10-13
 • Nya bostäder och fler bussvägar i Luleå

  Välkommen till presskonferens med Luleå kommun, LLT och Kronan Exploatering den 13 oktober.

  Publicerat 2014-10-10
 • Dags att utse årets skolhjältar

  Luleås skolhjältar 2014 är ett initiativ från den kommunala skolan i Luleå. Syftet är att lyfta fram alla engagerade medarbetare som tar skolverksamheten till nya höjder.
  Publicerat 2014-10-06
 • Beslut arbets- och personalutskott 

  Kommunstyrelsen föreslås besluta att inleda samverkan mellan Boden och Luleå i ekonomiadministrativa frågor. Enligt ekonomikontorets förslag ska det i första hand ske inom E-nämnden, en nämnd som har skapats för att möjliggöra samverkan mellan kommunerna i Norrbotten inom olika områden.

  Publicerat 2014-09-29
 • Luleå Expo läggs ned

  Styrelsen för Luleå Expo AB föreslår ägaren, Luleå kommun, att bolaget avvecklas. Luleå Expo, som är helägt av Luleå Kommunföretag AB, har under senare år gått med förlust och varit beroende av koncernbidrag för att upprätthålla verksamheten. Koncernstyrelsen delar bolagets uppfattning och rekommenderar kommunfullmäktige att besluta om nedläggning.
  Publicerat 2014-09-29
 • Presskonferens efter utskottssammanträde

  Media är välkommen till en presskonferens efter kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts sammanträde.
  Publicerat 2014-09-29
 • Samverkan mellan Boden och Luleå inom ekonomi och administration

  Luleå kommun och Bodens kommun planerar att samarbeta i ekonomiadministrativa frågor. Ett första steg är att respektive kommunstyrelse tar fram ett politiskt inriktningsbeslut.
  Publicerat 2014-09-26
 • Ljus och värme på Luleå Höstfestival

  Den 30 oktober till 2 november arrangeras Luleå Höstfestival för första gången. Ett arrangemang i centrala Luleå med upplevelser och aktiviteter för hela familjen på temat ljus, eld, gemenskap och värme.
  Publicerat 2014-09-25
 • Peter Kieri blir biträdande kommundirektör vid Luleå kommun

  Peter Kieri blir biträdande kommundirektör vid Luleå kommun. Han har arbetat sedan 2010 som ekonomi- och IT-chef vid Polarbröd i Älvsbyn.
  Publicerat 2014-09-22
 • Studiebesök i Luleå med anledning av tillgänglighetsarbete

  Generaldirektören för Myndigheten för delaktighet, Anne Holm Gulati, kommer till Luleå på tisdagen. Anledningen är Luleå kommuns topprankning för arbetet med tillgänglighet för funktionsnedsatta. 

  Publicerat 2014-09-22
 • Klartecken för nya bostäder och expansion

  Kommunstyrelsens plan- och tillväxtutskott har idag berett marken för fortsatt bostadsbyggande i Luleå. Besluten gäller 180 planerade nya bostäder.
  Publicerat 2014-09-22
 • Luleå kommun söker familjehem

  Socialförvaltningen i Luleå börjar nu ett omfattande rekryteringsarbete för att hitta familjehem till barn i olika åldrar.

  Publicerat 2014-09-18
 • I dag invigs FöräldraSupporten

  FöräldraSupporten erbjuder stöd till föräldrar med barn som utmanar eller trotsar. Föräldrar får stöd och nya verktyg för att bemöta sitt barn.
  Publicerat 2014-09-17
 • Södra hamnplan ska fyllas med liv

  Idag presenterades planerna för det nya hamnmagasinet. Det gamla ska rivas och ersätts med en ny byggnad som ska inhysa ett Visitor Center för skärgården, restaurang och uteservering.
  Publicerat 2014-09-16
 • Presskonferens Södra hamnplan

  Nu ska Södra hamnplan fyllas med liv. Det gamla hamnmagasinet rivs och föreslås ersättas med en ny byggnad som ska inhysa ett visitor center, restaurang, uteservering samt bokning av skärgårdsbiljetter.
  Publicerat 2014-09-15
 • Beslut KS APU

  Information från kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 15 september 2014
  Publicerat 2014-09-15
 • Presskonferens KS/APU

  Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott avslutat måndagens sammanträde inbjuder kommunalråden Yvonne Stålnacke och Niklas Nordström, media till presskonferens.Tid: måndag 15 september, kl 11.30 Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet, plan 9
  Publicerat 2014-09-15
 • Framtidens dataspel ska byggas i Luleå

  Luleå ska bli ett spelkluster med spelutbildningar, forskningscentrum, Game Lab och projektbolag. En strategisk plan har tagits fram på uppdrag av Luleå kommun och den visar att Luleå har unika förutsättningar för att lyckas.

  Publicerat 2014-09-09
 • Luleå kommun bjuder rekordmånga hungriga studenter på tacobuffé med norrbottnisk touch

  Måndag 8 september bjuder Luleå kommun in till välkomstmiddag för nya studenter som har inlett sina studier under höstterminen på Luleå tekniska universitet

  Publicerat 2014-09-05
 • Presskonferens 3/9: Så ska Luleå samarbeta med Austin

  Luleå har som enda kommun i Sverige ett unikt samarbetsavtal med Austin i Texas. Nu tas de första stegen i samarbetet och på onsdag genomförs en videokonferens med Austin. Samarbetsavtalet uppmärksammas också av USAs ambassad som deltar på videokonferensen, både på plats i Luleå och från Stockholm.
  Publicerat 2014-09-02
 • Klart med chefer till Luleå kommuns nya organisation

  Anna Henriksson och Anna Lindh Wikblad ska leda Luleå kommuns nya förvaltning respektive kontor som bildas efter kommunens översyn av samhällsbyggnadsprocessen. De tillträder sina tjänster vid årsskiftet.

  Publicerat 2014-09-02
 • Alla elever i Luleå får egen dator

  Nu har de första eleverna kvitterat ut sina skoldatorer. De närmaste veckorna levereras drygt fyra tusen skoldatorer ut till Luleå kommuns elever och lärare i grundskolans årskurs 7 - 9 och gymnasiet.

  Publicerat 2014-09-01
 • Luleå enda svensk kommun som diskuterar hållbarhet och innovation på konferens i San Francisco

  Hållbar stadsutveckling är ett ämne som branschfolk från hela världen diskuterar på konferensen SOCAP14 i San Francisco den 2 till 5 september. SOCAP (Social Capital) samlar sociala investerare, entreprenörer och organisationer för att utbyta erfarenheter hur man ”tänder pulserande samhällen” (Igniting Vibrant Communities).

  Publicerat 2014-09-01
 • Pressinbjudan till Ormbergsdagen

  Den 31 augusti hålls Ormbergsdagen uppe vid skidstadion på Ormberget. Vi visar upp anläggningen, pistmaskiner och snökanoner samtidigt som ett flertal föreningar håller i aktiviteter under dagen.
  Publicerat 2014-08-28
 • Pressinbjudan: Förskotteringsavtal för väg 97 sträckan Södra Sunderbyn–Sävast

  Torsdag den 28 augusti klockan 14.00 skriver Bodens kommun och Luleå kommun på förskotteringsavtal för väg 97, sträckan Södra Sunderbyn–Sävast.

  Publicerat 2014-08-27
 • Beslut arbets- och personalutskott

  Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har beslutat anta riktlinjer för politiska partiers besök i kommunala verksamheter samt tillfällig uthyrning av kommunala lokaler. 
  Publicerat 2014-08-25
 • KS APU sammanträder

  Presskonferens idag 25 augusti, kl 11.30

  Publicerat 2014-08-25
 • Kreativa näringar ska driva Luleå framåt

  Luleå tar ett steg vidare för att utveckla näringslivet. Kommunens utvecklingskontor får i uppdrag att samordna arbetet med att upprätta en plan för hur kreativa och digitala näringar, turism och handel samt industri kan utvecklas.
  Publicerat 2014-08-22
 • 5000 nya bostäder i Luleå de kommande tio åren

  Tillväxten i Luleå är stark, och för att få fart på bostadsbyggandet skärper nu politiken målsättningen. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram planer för att bygga 5000 nya bostäder under en tioårsperiod.
  Publicerat 2014-08-21
 • Beslut plan- och tillväxtutskott

  Förskolan i Klöverträsk kan byggas om till lägenheter. Plan- och tillväxtutskottet beslutade att stadsbyggnadskontoret ska inleda en dialog med byautvecklingsgruppen om att överlåta fastigheterna till byn för en överenskommen summa.
  Publicerat 2014-08-19
 • Två nya vänorter föreslås

  Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har idag sagt ja till att Luleå kommun upprättar ett vänortsavtal med staden Xian i Kina.
  Publicerat 2014-08-11
 • KS APU sammanträder 11 augusti

  Dag: Måndag den 11 augusti 2014 kl 11.30
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan 9

  Publicerat 2014-08-11
 • Soligast i hela landet

  För femte gången sedan 2003 är Luleå Sveriges soligaste plats. Det firar Luleå kommun tillsammans med stadens invånare under lördagen.
  Publicerat 2014-08-08
 • Unikt avtal mellan Luleå och Austin

  Luleå kommun och Austin i Texas är på väg att sluta ett unikt samarbetsavtal. Målet är att förstärka Luleås position som en kreativ stad.
  Publicerat 2014-08-08
 • Ny gatukonst i gångtunnlarna

  Luleå kommun sanerar just nu staden från klotter. Men ny gatukonst kommer att smycka gångtunnlarna.
  Publicerat 2014-08-06
 • Luleå kommun kritiserar nedläggningsbeslut

  Igår presenterades Postnord Termo sitt beslut att lägga ner verksamheten i Luleå.
  – Ett mycket överraskande och tråkigt besked, säger kommunalråd Yvonne Stålnacke.

  Publicerat 2014-08-05
 • Eldningsförbudet upphör från och med 1 augusti

  Från och med den 1 augusti är det tillåtet att elda igen i hela Norrbotten.

  Publicerat 2014-08-01
 • Smedjegatan öppnar för trafik

  Efter tre års avstängning rullar trafiken igång igen. Lenita Ericsson (S), ordförande tekniska nämnden hälsar första bilen på Smedjegatan välkommen.Tid: måndag den 14 juli, kl 9Plats: Smedjegatan vid Kulturens hus

  Publicerat 2014-07-11
 • Luleå startar ett evenemangsråd

  Stora arrangemang som Luleå hamnfestival genererar intäkter på upp till tio miljoner till Luleås näringsliv enligt en ny undersökning som analysföretaget HUI Research har tagit fram. För att få fler event med liknande dragningskraft till Luleå startar nu ett evenemangsråd och en evenemangssamordnare börjar jobba på Visit Luleå.
  Publicerat 2014-07-11
 • Luleå satsar på evenemang

  Stora arrangemang som Luleå hamnfestival genererar intäkter på upp till tio miljoner till Luleås näringsliv enligt en ny undersökning som analysföretaget HUI Research har tagit fram. För att få fler event med liknande dragningskraft till Luleå bildas nu ett evenemangsråd som utse en evenemangssamordnare.
  Publicerat 2014-07-10
 • Kraftsamling för Råneå

  Råneå blir den första delen av Luleå kommun som får en lokal utvecklingsplan. Kommunalrådet Niklas Nordström har idag bjudit in nämndsordföranden i kommunen och lokala företrädare från närings- och föreningsliv för att prata om Råneås framtida utveckling. Luleås program Vision 2050 innehåller målen hur Luleå som kuststad och landsbygden ska utvecklas. Ett mål är att upprätta lokala utvecklingsplaner och nu börjar arbetet med Råneås utvecklingsplan som inkluderar också omkringliggande byarna.
  Publicerat 2014-07-07
 • Pressträff Satsningar i Råneå

  Nu spikar Luleå kommun hur Råneå ska utvecklas. Luleås program Vision 2050 innehåller målen hur Luleå och landsbygden ska utvecklas i framtiden. Ett mål är att upprätta lokala utvecklingsplaner och nu börjar arbetet med Råneås utvecklingsplan.
  Publicerat 2014-07-04
 • Luleå och Norrbotten gästar Almedalen

  Almedalsveckan har precis börjat och inför en fullsatt lokal anordnade Luleå kommun tillsammans med Länsstyrelsen och Luleå Hamn under måndagen ett seminarium om hur infrastrukturinvesteringar i Norrbotten ger jobb och exportintäkter till Sverige och stärker Europa. 
  Publicerat 2014-06-30
 • Så deltar Luleå i Almedalen

  Luleå kommun, Luleå hamn och Länsstyrelsen i  Norrbotten kommer under Almedalsveckan (29/6 - 6/7) att arrangera ett seminarium om hur infrastrukturinvesteringar i Norrbotten ger jobb och exportintäkter till Sverige och stärker Europa.

  Publicerat 2014-06-25
 • Presskonferens om skärgårdstrafiken

  Fritidsförvaltningen håller i eftermiddag presskonferens om turbåtstrafiken i skärgården.
  Publicerat 2014-06-18
 • Kommunens organisation görs om

  För att skapa en effektivare samhällsbyggnadsprocess kommer kommunens organisation att förändras. Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott tog ställning på måndagens sammanträde.

  Publicerat 2014-06-16
 • Stipendium för hållbar utveckling delas ut den 16 juni

  Luleå kommuns stipendium för hållbar utveckling tillfaller i år Luleå biodlarförening
  Publicerat 2014-06-16
 • Starkare samordning med kommundirektör

  Luleå kommun har sett över nuvarande ledningsorganisation för kommunkoncernen. Följande organisatoriska förändringar föreslås.
  Publicerat 2014-06-11
 • Pressinbjudan: Luleå kommun och LTU fördjupar samarbetet

  Tid: måndagen 9 juni kl 13.10 Plats: Stadshusets entréplan
  Publicerat 2014-06-09
 • Fler bygglovsbefriade åtgärder, men startbesked krävs

  Riksdagen har beslutat om fyra nya bygglovsbefriade åtgärder från och med 2 juli. Till skillnad från den gamla friggeboden behöver de flesta av dessa åtgärder anmälas till kommunen. Det finns också områden i Luleå som kommer att bli undantagna från den nya lagen. 

  Publicerat 2014-06-05
 • Rånepoolen värms av solenergi

  Råneå utomhusbad är en ett av Luleå kommuns projekt för att öka energieffektiviteten och Rånepoolen, som den kallas, är redan nu en av Norrbottens största solvärmeanläggningar. Men till premiäröppnandet för sommaren kommer dessutom solvärmepotentialen att fördubblas.
  Publicerat 2014-06-05
 • Riktlinjer för partibesök debatteras

  Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har behandlat ett förslag till riktlinjer för politiska partiers besök i skolan och andra kommunala verksamheter samt uthyrning av Luleå kommuns lokaler.

  Publicerat 2014-06-02
 • KS APU sammanträder

  Dag: Måndag den 26 maj 2014 kl 11.30
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan 9

  Publicerat 2014-05-26
 • Luleå i topp när det gäller tillgänglighetsarbete

  Luleå kommun har Sveriges bästa resultat när det gäller arbetet med utbildning och fysisk tillgänglighet. Det är resultatet av en enkätundersökning som Myndigheten för delaktighet presenterar idag.

  Publicerat 2014-05-22
 • Lönetillägg till socialsekreterare

  Personalomsättningen inom barn- och ungdomsvården har på senare tid ökat och landets socialförvaltningar har svårt att behålla personal, enligt en kartläggning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort.
  Publicerat 2014-05-21
 • Pressinbjudan: Sverige festar utan knark på O'Learys

  Krogar mot Knark i Luleå visar upp kampanjen ”Sverige festar utan knark” samt presenterar nätverkets årliga attitydundersökning.  Syftet med undersökningen är att ge en fingervisning om narkotikabruket i krogmiljö, hur stort problemet är och hur krogar bör jobba för att motverka narkotikamissbruket i krogmiljön.
  Publicerat 2014-05-20
 • Hjärtutställning i Stadshuset

  Tid: onsdag 14 maj kl 11.30Plats: Luleå stadshus, entrén
  Publicerat 2014-05-13
 • Pressinbjudan: Krogar mot knark i Luleå – nu diplomeras de första krogarna!

  Nu har de två första Luleåkrogarna, Bishops arms och O ‘Learys, avslutat utbildning i hur de minskar och försvårar användandet av narkotika i sina lokaler. Det är dags för diplomering!

  Publicerat 2014-05-12
 • Luleå får nytt förtroende som Fairtrade City!

  Lördag den 10 maj firas World Fair Trade Day världen över, den internationella dagen för rättvis handel. Då sätter tusentals människor världen över fokus på hur rättvis handel bidrar till fattigdomsbekämpning. I Luleå har vi lite extra att fira då vi nyss fått beskedet att vi har fått förnyat förtroende som Fairtrade City!
  Publicerat 2014-05-08
 • Ny organisation ska stärka arbetet med samhällsutvecklingen

  Arbetet med kommunens nya översiktsplan och målet 10 000 nya Luleåbor har lett till ett behov av att utveckla samhällsbyggnadsprocessen så att den blir tydligare, effektivare och mer strategisk. Idag har ett förslag till ny organisation presenterats för medarbetare och fackliga organisationer.

  Publicerat 2014-05-06
 • Nu får Luleåborna koll på sin kommunskatt

  Luleå kommun har lanserat en ny webbtjänst som ger invånarna bättre insyn i hur kommunen använder skattepengarna och vilka verksamheter som varje skattebetalare är med och finaniserar. 

  Publicerat 2014-05-02
 • Pressträff 29 april: Så används dina skattepengar

  Nu får Luleåborna bättre insyn i hur kommunen använder skattepengarna och vilka verksamheter som varje skattebetalare är med och finaniserar.
  Publicerat 2014-04-29
 • KS APU sammanträder 28 april

  Dag: Måndag den 28 april 2014 kl 11.30
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan 9

  Publicerat 2014-04-28
 • Delar av socialförvaltningen HBT-certifieras

  Plats: Jobbcenter södra, Edeforsgatan 63, plan 2
  Tid: 13.45

  Publicerat 2014-04-25
 • Mångfald berikar på Hertsön

  Hjärtutställning invigs i Hertsö galleria fredagen 25 april kl 12.
  Publicerat 2014-04-24
 • Pressträff: Planerna för Östra länken presenteras

  Tisdag 22 april kl. 13 vid Golfängen.

  Publicerat 2014-04-22
 • KS APU sammanträder 14 april

  Dag: Måndag den 14 april 2014
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan 9

  Publicerat 2014-04-14
 • Gunnar Eikeland lämnar Luleå Kommunföretag AB

  Till hösten lämnar Gunnar Eikeland posten som vd i Luleå kommunföretag AB för nya uppdrag.
  Publicerat 2014-04-10
 • Arbeta på bred front och tillsammans med fler är recept på lyckat arbete med tillgänglighet

  En funktionsnedsättning ska inte behöva bli ett hinder i livet. För att samla kunskapen kring det landsomfattande och aktuella arbetet kring tillgänglighet anordnar Luleå kommun tillsammans med SKL och Handisam Nationell tillgänglighetskonferens i Luleå 3-4 april.

  Publicerat 2014-04-02
 • KS APU sammanträder 31 mars

  Dag: Måndag den 31 mars 2014
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan 9

  Publicerat 2014-03-31
 • Snart dags att släcka – Earth Hour på lördag!

  På lördag 29 mars kl 20.30 – 21.30 är det dags att släcka lampor och stänga all annan utrustning som kräver el för klimatets skull!
  Publicerat 2014-03-27
 • Lätt att handla och fika rättvist i Luleå!

  Alltfler butiker, caféer och restauranger säljer eller serverar
  Fairtrade-produkter i Luleå och utbudet av olika Fairtrade-märkta produkter fortsätter att öka! Fler och fler Luleåbor och handlare förstår hur viktigt det är att handla medvetet och både konsumtionen och utbudet av Fairtrade ökar i Luleå!

  Publicerat 2014-03-24
 • Luleå kommun tar stafettpinnen för årets badkonferens i Norrland

  Luleå kommun håller i årets badkonferens för Norrland. Konferensen riktar sig till kommuner och aktörer i Norrland där badverksamhet ingår i deras arbetsområde. Några frågor som kommer att diskuteras är bland annat allas rätt att lära sig simma samt miljöeffektivisering av badhusen.

  Publicerat 2014-03-18
 • Teater lär barn om brand och olyckor 

  Publicerat 2014-03-18
 • Biogasutveckling i Luleå

  Luleå kommun vill öka miljönyttan genom att i så stor utsträckning som möjligt ersätta fossila bränslen med biogas i sina kommunala fordon. Därför är man nu i full färd med att bygga en biogasanläggning. Det är den första anläggningen i Sverige med membranteknik som gasreningsmetod.
  Publicerat 2014-03-17
 • KS APU sammanträder idag

  Dag: Måndag den 17 mars 2014
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan 9

  Publicerat 2014-03-17
 • Luleå kommun satsar på öppna data 

  Publicerat 2014-03-13
 • Topplats för Luleås kommunchef

  Luleås kommunchef Anne Karlenius kom på plats 29 när tidningen Dagens samhälle igår offentliggjorde listan över Välfärdens 100 viktigaste kvinnor.
  Publicerat 2014-03-06
 • Kommunchefer på topp 100-lista

  Tidningen Dagens Samhälle presenterar i veckan Välfärdens 100 viktigaste kvinnor. Bland de nominerade finns Anne Karlenius, kommunchef, och Karina Pettersson Hedman, skolchef Luleå kommun.

  Publicerat 2014-03-03
 • Invigning Bergvikens vård- och omsorgsboende

  Tid: Torsdag den 27 februari kl. 13.30
  Plats: Majvägen 22. Entrén är på baksidan (mot Skogsvallen).

  Publicerat 2014-02-26
 • KS APU sammanträder idag.

  Dag: Måndag den 24 februari 2014
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan 9

  Publicerat 2014-02-24
 • Sverigefinländarnas dag/Ruotsinsuomalaisten päivä

  Den 24 februari är en officiell märkesdag för sverigefinländare.Maanantaina 24. helmikuuta on ruotsinsuomalaisten päivä. 
  Publicerat 2014-02-21
 • Luleå - alla hjärtans stad

  Var: Iskonserthallen Ice Music på Gültzauudden
  När: Fredagen den 14 februari, klockan 10.00

  Publicerat 2014-02-13
 • Pressinbjudan: Höjd ambitionsnivå för Luleås cykeltrafik

  Luleå kommun planerar att ta fram en ny cykelplan. Den förväntas på sikt leda till ett ökat cyklande bland Luleåborna.
  Publicerat 2014-02-12
 • KS APU sammanträder idag

  Dag: Måndag den 10 februari 2014
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan 9

  Publicerat 2014-02-10
 • Förstudie av samhällsbyggnadsprocessen presenteras

  Tid: Fredag 7 februari 2014 kl. 12.30
  Plats: Nordkalotten Hotell & Konferens, Kallaxsalen

  Publicerat 2014-02-06
 • Pressinbjudan: Gemensamt jämställdhetssamarbete i Norrbotten

  Norrbottens läns landsting, Länsstyrelsen, Kommunförbundet och Luleå tekniska universitet har enats om att jämställdhet står högt på agendan i år. 

  Publicerat 2014-02-04
 • Hur står det till med jämställdheten i ledande positioner i Luleå kommun?

  Publicerat 2014-01-31
 • Avsiktsförklaring mellan Försvarsmakten och Luleå kommun

  Pressinbjudan torsdag 30 januari kl 11.00.Plats: Sessionssalen, Stadshuset.
  Publicerat 2014-01-29
 • Finska björnen och clownen besöker Hammarens förskolebarn

  Tid: 29 januari kl. 10.00 boksläpp, kl. 10.30 Teaterföreställningen Sagoväskan
  Plats: Hammarens förskola, Hemängsvägen 56, Södra Sunderbyn

  Publicerat 2014-01-28
 • 150 år av demokrati i Luleå

  För 150 år sedan, den 30 januari 1864, sammanträdde fullmäktige i Luleå för första gången. Det uppmärksammar vi i samband med fullmäktigemötet på måndag den 27 januari.
  Publicerat 2014-01-27
 • KS APU sammanträder

  Dag: Måndag den 27 januari 2014
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan 9

  Publicerat 2014-01-27
 • Årets snödjur flyttar in i Stadsparken

  Under tisdag förmiddag den 21 januari kommer årets snödjur att transporteras till sin sedvanliga placering i Stadsparken.
  Publicerat 2014-01-20
 • Luleå kommun byter teknisk lösning för trygghetslarmen

  Tid: Torsdag den 16 januari kl. 13.00.
  Plats: Bergvikens vård och omsorgsboende, Majvägen 22. Entrén är på baksidan (mot Skogsvallen).

  Publicerat 2014-01-15
 • Nöjda medborgare i Luleå enligt SCB

  Luleåborna är nöjda med sin stad och den kommunala verksamheten. Det visar resultaten från Statistiska centralbyråns senaste medborgarundersökning. Helhetsbetyget för Luleå är ett av de högsta i landet. När det gäller idrotts- och motionsanläggningar, fritidsmöjligheter och kultur ligger Luleå i topp i landet. 

  Publicerat 2014-01-13
 • Fortsatt positiva resultat i Luleå kommuns medarbetarenkät

  Luleå kommuns senaste medarbetarenkät visar att medarbetarna inom Luleå kommun trivs, är engagerade och har ett meningsfullt arbete.
  Publicerat 2014-01-13
 • Presskonferens: Hundra procent dopingfritt är målet i Luleå

  Tre gym och försvarsmakten i Luleå diplomeras för sitt arbete mot doping i sina anläggningar den 10 januari av kommunalrådet Yvonne Stålnacke. Träningsanläggningarna blir då en del av det nationella nätverket 100 % ren hårdträning.

  Publicerat 2014-01-10
 • Så här tänker vi leda Luleå - uppdaterad

  Yvonne Stålnacke bjöd in till pressträff i Stadshuset idag í Stadshuset och presenterade det nya kommunala ledarskapet. 
  Publicerat 2014-01-08
 • Invigning av utsmyckningen av nya förskolan Spiran

  Dag och tid: Fredag 20 december, kl 10.00
  Plats: Förskolan Spiran, Kronanområdet, Regementsgatan 1 A i Luleå

  Publicerat 2013-12-19
 • Ersnäs blir Årets by 2014

  Luleå landsbygdskommitté utser årligen Årets by i Luleå kommun och i år föll valet på Ersnäs.
  Publicerat 2013-12-16
 • Medarbetarstipendiet 2013

  Medarbetarstipendiet för 2013 delas i år ut till medarbetarna i UTAN-projektet.
  Publicerat 2013-12-16
 • Årets idrottsutövare och årets ungdomsledare 2013

  Daniel Steding, Luleå alpina klubb har tilldelats årets idrottsstipendium. Caroline Posti och Erika Blomfrån Luleå allmänna konståkningsförening har tilldelats årets ungdomsledarstipendium.
  Publicerat 2013-12-16
 • Birgitta Nilsson blir Luleå kommuns nya personalchef

  Birgitta Nilsson blir ny personalchef vid Luleå kommun. Hon tillträder sin tjänst den 1 februari 2014.
  Publicerat 2013-12-16
 • KS APU sammanträder

  Dag: Måndag den 16 december 2013
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan

  Publicerat 2013-12-16
 • Rådiga insater under 2013

  Tid: Fredag den 13 december kl 13.00
  Plats: Luleå brandstation, Skomakargatan 35

  Publicerat 2013-12-12
 • Lärplattformen edWise tillgänglig för pedagoger

  Tieto har säkerställt informationssäkerheten i lärplattformen i dialog med Luleå kommun. Luleå kommun har beslutat om att öppna edWise igen, för pedagoger from kl. 13.00 idag.
  Publicerat 2013-12-12
 • Information om pågående säkerhetsåtgärder för lärplattformen edWise

  Åtgärder för att omhänderta de identifierade säkerhetsproblemen av behörighetskontroller, i lärplattformen edWise pågår hos leverantören.
  Publicerat 2013-12-10
 • Säkerhetsåtgärder genomförs för lärplattformen EdWise

  På grund av ett säkerhetsproblem i den webbaserade lärplattformen, EdWise kommer systemet vara stängt för vårdnadshavare och elever tillsvidare. Leverantören arbetar med säkerhetsproblemet, redan under dagen kommer åtgärder att vidtas. En extern säkerhetsrevision kommer att genomföras.
  Publicerat 2013-12-06
 • KS APU sammanträder

  Dag: Måndag den 2 december 2013
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan

  Publicerat 2013-12-02
 • Presentation av två nya byggprojekt

  Lulebo AB och Luleå kommun bjuder in till pressträff måndag 25 november kl 10.00.Plats: Lulebo, Köpmangatan 27, plan 4

  Publicerat 2013-11-25
 • Kommunalråd i Luleå Karl Petersen tilldelas Uleåborgs-medalj nr. 41

  Uleåborgs stadsstyrelse beslöt på sitt möte den 18 november 2013
  tilldela kommunalråd i Luleå Karl Petersen Uleåborgs-medalj nr. 41 för hans förtjänster inom samarbete med Uleåborg och Bottenviksbågen samt för hans insatser för förstärkning av ett gemensamt och livskraftigt Norr.

  Publicerat 2013-11-22
 • Norrlands Entreprenörsgymnasium övergår till Luleå kommun

  Barn- och utbildningsnämnden har idag träffat en överenskommelse med styrelsen för Norrlands Entreprenörsgymnasium. Den 1 juli 2014 sker en verksamhetsövergång, som innebär att Norrlands Entreprenörsgymnasium övergår till Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen.
  Publicerat 2013-11-21
 • KS APU sammanträder

  Dag: Måndag den 25 november 2013
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan

  Publicerat 2013-11-20
 • Barn- och utbildningsnämnden sammanträder

  Tid: Torsdagen den 21 november, kl 14.30
  Lokal: Sammanträdesrum, Saturnus, plan 6, Barn- och utbildningsförvaltningens lokaler, Repslagargatan 6

  Publicerat 2013-11-20
 • Investeringar i hälsa leder till vinster på sikt

  I Norrbotten finns skillnader i invånarnas hälsa som kan påverkas av politiska beslut. Därför anordnas konferensen Jämlikt och hållbart Norrbotten – utopi eller verklighet?

  Publicerat 2013-11-15
 • Pressvisning av Bergvikens vård- och omsorgsboende

  Tid: Tisdag den 12 november kl 10.30
  Plats: Majvägen 22. Entrén är på baksidan (det går att köra runt).

  Publicerat 2013-11-11
 • KS APU sammanträder

  Dag: Måndag den 11 november 2013
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan

  Publicerat 2013-11-11
 • Nu börjar Luleå kommun arbetet med att avskaffa ofrivilliga delade turer

  Målet är att avskaffa ofrivilliga delade turer i Luleå kommun. Arbetet sker succesivt och ska vara avslutat senast vid utgången av 2016. Det är resultatet av de förhandlingar som har avslutats idag.
  Publicerat 2013-11-04
 • Ljusfest med spektakulärt ballongkonstverk

  Lördag kväll 2 november går en av höjdpunkterna i årets ljusfestival av stapeln: ljusfesten på Södra hamnplan.
  Publicerat 2013-11-01
 • Vi presenterar årets ljusfestival

  Tid: Onsdag 30 oktober 2013 kl. 10.30
  Plats: Sammanträdesrum ”Havet”, våning 1, Stadshuset.

  Publicerat 2013-10-29
 • Unga medskapande i Ljusfestivalen via VÅGA

  Tre personer har tagit chansen att via Luleå kommuns VÅGA-projekt ställa ut sina installationer under ljusfestivalen 31 oktober - 3 november. 

  Publicerat 2013-10-28
 • Invigning av Bergvikens studenboende

  Onsdag 16 oktober hålls en invigningsceremoni där bland annat kommunalråd Karl Petersen, universitets rektor Johan Sterte och kårordföranden medverkar.
  Publicerat 2013-10-15
 • KS APU sammanträder

  Dag: Måndag den 14 oktober 2013
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan

  Publicerat 2013-10-14
 • KS APU sammanträder

  Dag: Måndag den 30 september 2013
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan 9

  Publicerat 2013-09-30
 • Det blir ljusfestival igen i Luleå

  Tidigare års uppskattade ljusfestival kommer tillbaka även i år. Mellan 31 oktober och 3 november kan Luleåbor och besökare uppleva Luleå i nytt ljus.
  Publicerat 2013-09-27
 • Luleå kommun tar kraftigt avstånd från polisens registrering av romer

  Publicerat 2013-09-24
 • Nya direktiv kring bostadsbyggandet i Luleå

  Tid och plats: Måndagen den 23 september klockan 15.30 vid nybygget utanför Luleå domkyrka.
  Publicerat 2013-09-23
 • Luleå kommun bjuder 700 studenter på välkomstmiddag

  Den 16 september bjuder Luleå kommun in till välkomstmiddag för de nya studenter på Luleå tekniska universitet som har inlett sina studier under höstterminen, samt läkarstudenter vid Sunderby sjukhus.
  Publicerat 2013-09-13
 • KS APU sammanträder

  Dag: Måndag den 16 september 2013
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan 9

  Publicerat 2013-09-12
 • Företagen mer nöjda med Luleå kommuns service

  Luleå kommun har ökat sitt Nöjd-Kund-Index (NKI) med fyra enheter jämfört med 2011 visar årets mätning. Idag är Luleås NKI-värde 70 och medelvärdet för samtliga kommuner är 67. Speciellt nöjda är företagarna med området Bygglov.
  Publicerat 2013-09-10
 • Nu har Luleå passerat 75 000 invånare

  Luleå växer. Nu har vi sprängt 75 000-gränsen med råge och är enligt de senaste siffrorna 75174 Luleåbor.
  Publicerat 2013-09-05
 • KS APU Presskonferens INSTÄLLD

  Dages planerad presskonferens efter KS APU kl 11.30 är inställd.
  Media hänvisas istället till kommunfullmäktiges sammanträde i dag kl 13.15.
  Dag: Måndag den 26 augusti 2013
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan

  Publicerat 2013-08-26
 • Luleås parker får Kommunpriset 2013

  Luleå kommun och före detta Parkchef/Stadsträdgårdsmästare Stefan Johansson tilldelas Kommunpriset 2013, av Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare.
  Publicerat 2013-08-23
 • H.K.H. Kronprinsessan Victoria inviger Södra hamnplan

  Torsdag den 22 augusti klockan 16.00 anländer Ostindiefararen Götheborg till Luleå. Med ombord finns H.K.H. Kronprinsessan Victoria som bland annat kommer att inviga den nya Södra hamnplanen.
  Publicerat 2013-08-15
 • Martin Ljungs gata invigs 15 augusti

  Dag : Torsdag 15 augusti kl 11-11.45
  Plats : Korsningen Vagngatan – Verkstadsvägen i Notviken

  Publicerat 2013-08-14
 • Malin Lagerwall blir ny stadsbyggnadschef vid Luleå kommun

  Malin Lagerwall blir ny chef för Stadsbyggnadskontoret. Hon kommer närmast från arbetet som avdelningschef vid Tyréns AB i Luleå.
  Publicerat 2013-08-12
 • KS APU sammanträder

  Dag: Måndag den 12 augusti 2013
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan

  Publicerat 2013-08-12
 • Martin Ljungs gata invigs

  Martin Ljung är kanske Luleås mest kända person genom tiderna. För att hedra hans minne har byggnadsnämnden i Luleå beslutat att Vagngatan i Notviken ska byta namn till Martin Ljungs gata.

  Publicerat 2013-08-08
 • Länet samarbetar för att utveckla e-förvaltning

  Ett flertal av länets kommuner har nu gått ihop för att stärka utvecklingen av kommunala e-tjänster och e-förvaltning i Norrbotten.  Det sker i form av att en gemensam nämnd har bildats, e-nämnden, med Luleå som värdkommun.
  Publicerat 2013-06-28
 • Ikväll anländer 20 veteranbrandbilar till Luleå

  Ikväll kl 18.00 anländer äntligen det specialchartrade tåget med 20 gamla veteranbrandbilar till tågstationen i Luleå .
  Publicerat 2013-06-26
 • Luleå kommun bäst i Norrbotten på tillgänglighet

  Luleå kommun får högsta betyg i Humanas tillgänglighetsbarometer för 2013. Barometern bygger på en enkät där 188 kommuners arbete med tillgänglighet för funktionsnedsatta undersökts. Luleå hamnar på nionde plats i riket.
  Publicerat 2013-06-25
 • Fortsatt stark satsning på Kulturskolan i Luleå

  Presskonferens: Måndagen 24 juni kl 10.00Plats: Kulturskolan (Orkestersalen, översta våningen), Björkgatan 2, Bergviken
  Publicerat 2013-06-20
 • Stipendium för hållbar utveckling utdelas 17 juni

  Klockan 13.15 vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni i sessionssalen delas stipendiet för hållbar utveckling ut av Göran Öhman, ordförande i miljönämnden.
  Publicerat 2013-06-17
 • KS APU sammanträder

  Dag: Måndag den 17 juni 2013
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan

  Publicerat 2013-06-17
 • Datakommunikationen igång på Luleå kommun

  Under dagen har Luleå kommun haft stora störningar i sin datakommunikation men nu är den igång.
  Publicerat 2013-06-12
 • Fotutställningen Hard Rain invigs på Storgatan

  Tid: 10 juni kl 13.00
  Plats: Storgatan (utanför Smedjan)

  Publicerat 2013-06-07
 • Aktion mot langning

  När: Onsdagen den 5 juni kl 10-16Plats: Utanför Systembolaget i centrala stan
  Publicerat 2013-06-05
 • Nej från Guinness rekordbok

  Guinness rekordbok godkänner inte Luleå kommuns världsrekordförsök i kategorin ”världens största mänskliga hand”. Deltagarna hade inte samma färg på kläderna, vilket innebär att bilden av handen inte ger ett enhetligt intryck säger man.
  Publicerat 2013-06-04
 • KS APU sammanträder

  Dag: Måndag den 3 juni maj 2013
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan

  Publicerat 2013-06-03
 • KS APU sammanträder

  Dag: Måndag den 27 maj 2013
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan

  Publicerat 2013-05-27
 • Friluftslivet visas för femteklassare

  Kom till Hertsöträsket på fredag den 24 maj, kl 9-14.
  Publicerat 2013-05-23
 • Luleå omdiplomeras som Fairtrade city 2013

  Fredag 17 maj tar Luleå emot sitt förnyade diplom som Fairtrade city. 

  Publicerat 2013-05-16
 • KS APU sammanträder

  Dag: Måndag den 13 maj 2013
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan

  Publicerat 2013-05-13
 • Luleå kommun och länsstyrelsen inbjuder till presskonferens

  Tid: Tisdag 30 april kl. 11.15
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet, plan 9

  Publicerat 2013-04-30
 • KS APU sammanträder

  Dag: Måndag den 29 april 2013
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan

  Publicerat 2013-04-29
 • Årets kulturstipendiater

  Hertsö Teaterförening, Bo Selinder och Charlotte Lindmark tilldelas Luleå kommuns kulturstipendium.
  Publicerat 2013-04-26
 • Pressinbjudan med anledning av strejkvarsel

  Med anledning av kommunals strejkvarsel bjuder Luleå kommun in till presskonferens. Syftet med presskonferensen är att berätta hur Luleå kommun förbereder sig för att hantera den eventuella strejkens konsekvenser.
  Publicerat 2013-04-24
 • Teater Brandstation lär barn om brand och olyckor

  Denna och nästa vecka (v 16 och 17) håller Räddningstjänsten och Kulturskolan i Luleå tillsammans en brand- och olycksfallsutbildning för alla barn i årskurs 2 och 3.
  Publicerat 2013-04-15
 • KS APU sammanträder

  Dag: Måndag den 15 april 2013
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan 9

  Publicerat 2013-04-15
 • Invigning 9 april av den mobila amerikanska ambassaden i Luleå

  Tisdagen den 9 april är Luleå kommun värd då den mobila amerikanska ambassaden besöker Norrbotten för första gången. Välkommen till den officiella invigningen kl. 11.20.
  Publicerat 2013-04-08
 • KS APU sammanträder

  Dag: Måndag den 25 mars 2013
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan 9

  Publicerat 2013-03-25
 • Luleå släcker ner lördagen 23 mars 

  Lördagen den 23 mars kl 20.30 är det dags igen att släcka ljuset under en timmes tid. 

  Publicerat 2013-03-20
 • Företagarstipendium till Klöverbergsgården

  Luleå kommuns företagarstipendium tilldelas i år Viktor Boman och Klöverbergsgården AB. Det beslutade plan- och tillväxtutskottet idag.

  Publicerat 2013-03-18
 • Stort genomslag för Luleås gilla-hand

  Bilden på världens största mänskliga gilla-hand i Norra hamn i lördags spreds snabbt över världen.

  Publicerat 2013-03-18
 • Luleå blev världsmästare

  2493 Luleåbor formerade idag världens största mänskliga hand på isen i Norra hamn, mitt i centrala Luleå. Evenemanget var en del i firandet att Luleå i år – tack vare en stark tillväxt – passerar 75 000 invånare.
  Publicerat 2013-03-16
 • Familjedag med världsrekordförsök i Norra hamn

  Lördag 16 mars – på årets 75:e dag – ska vi försöka bilda världens största gilla-tumme på isen i Norra hamn.

  Publicerat 2013-03-15
 • Luleå kommun lanserar en ny webb

  Idag lanserar Luleå kommun en ny version av sin webbplats lulea.se.
  Publicerat 2013-03-12
 • KS APU sammanträder

  Dag: Måndag den 11 mars 2013
  Tid: 10.30 OBS! Ny tid!
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan 9

  Publicerat 2013-03-11
 • KS APU sammanträder

  Dag: Måndag den 25 februari 2013
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan 9

  Publicerat 2013-02-25
 • Utdelning ur Ulanderska fonden

  Idag delar stipendiekommittén ut stipendium till Erik Englund och Elisabeth Johansson Hallin som båda studerar för att bli lärare vid Luleå Tekniska Universitet.Dag: Onsdagen den 20 februari 2013
  Klockan: 14.30
  Plats: Vuxenutbildningen, Rektorsgatan 36, Cafeterian

  Publicerat 2013-02-20
 • "Älskade ungar - så härliga och så besvärliga"

  Föreläsning med barn- och föräldrapsykologen Malin Alfvén den 20 februari.
  Publicerat 2013-02-20
 • Hur ska Luleåregionen bli ett nav för tillväxt, kunskap och kompetens?

  UF-företag? Entreprenörskap i skolan? Internationella skolor i Luleå? Kinesiska som språkval? Vägledningscentrum för unga vuxna?
  Publicerat 2013-02-14
 • KS APU sammanträder

  Dag: Måndag den 11 februari 2013
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan 9

  Publicerat 2013-02-11
 • Inbjudan till SFIs årliga utflykt till Hertsö kullar

  På fettisdag den 12 februari är det dags för SFIs årliga friluftsdag.
  Publicerat 2013-02-08
 • Hur ska kust- och skärgårdsstaden Luleå bli ännu attraktivare?

  Kommunal service i skärgården? Bro till Sandön? Studentbostäder i centrum? Resecentrum i centrala Luleå? Torg och park på Trekanten i Norra hamn?
  Publicerat 2013-02-08
 • Dags för SFIs årliga friluftsdag

  fettisdagen den 12 februari  är det dags för SFI:s årliga friluftsdag på Hertsö kullar.
  Publicerat 2013-02-08
 • Unga arbetslösa ordnar festival

  Unga arbetslösa i Luleå arrangerar ny festival för ökad självkänsla!
  Publicerat 2013-02-08
 • Unga arbetslösa ordnar festival

  Lördag den 16 februari klockan 17-03 kommer det hållas en inspirerande endagsfestival, The Get Up, Stand Up Festival på Kafelino i Luleå.
  Publicerat 2013-02-05
 • Hur ska alla Luleåbor få ett meningsfullt och socialt aktivt liv?

  Fler mötesplatser? Roligare innerstad? Fler lekplatser? Trevligare parker? Livligare torg? Mer stöd till föreningar? Fler stora arrangemang? Idrottstävlingar? Prova-på-aktiviteter?
  Publicerat 2013-02-04
 • Jenny Hellman VD i nya Visit Luleå

  Det nya bolaget Visit Luleå AB har nu bildats av de gemensamma ägarna Luleå & Co Utveckling AB, Homecenter ekonomisk förening, Storheden Marknadsförening ekonomisk förening, Visit Luleå ekonomisk förening samt Luleå kommun.
  Publicerat 2013-01-31
 • Miljökontorets tillsyn av tatuering och piercing

  Undvik hemmatatuering och hemmapiercing och ställ krav på din tatuerare/piercare.
  Publicerat 2013-01-31
 • Hur ska Luleåborna få en bättre och jämlikare hälsa och hur ska vi bli mer delaktiga i utvecklingen av Luleå?

  Här kommer några av Luleå kommuns förslag på vad som ska göras fram till år 2020!
  Publicerat 2013-01-31
 • KS APU sammanträder

  Dag: Måndag den 28 januari 2013
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan 9

  Publicerat 2013-01-28
 • Trygghets- och hälsoinsatser uppmärksammas

  Dag: måndagen den 28 januari 2013
  Klockan: 13.15
  Plats: Sessionssalen, stadhuset

  Publicerat 2013-01-25
 • Isdjuret lyfts på plats

  Plats: Stadsparken
  Tid: tisdag 13.01.15, ca kl. 8.30

  Publicerat 2013-01-14
 • KS APU sammanträder

  Dag: Måndag den 14 januari 2013
  Plats: Stadshuset, sammanträdesrummet plan 9

  Publicerat 2013-01-14
 • Programförslagen för Luleås utveckling presenteras

  Tid: Torsdagen den 10 januari 2013
  Kl:15.30
  Plats: VIP-rummet i Kulturens Hus

  Publicerat 2013-01-09