• Startsida
 • Näringsliv
 • Besöka Luleå

Pressarkiv

Här hittar du alla pressutskick från Luleå kommun. Sök via månad i spalten nedan till höger.

 • Pressinbjudan: Invigning av ny mötesplats-monter på Hertsön

  På torsdag öppnar en ny mötesplats-monter i Hertsö galleria. Montern är en mötesplats för alla, där medborgare kan få information, hjälp med kontakter och träffa representanter från olika föreningar och organisationer.
  Publicerat 2017-11-22
 • Pressinbjudan - Tankeverkstad med politiker, förvaltningar och organisationer

  Luleå kommun har fått ett stort gensvar på inbjudan till tankeverkstaden "Tillsammans för ett gott liv i Luleå". Över 110 personer kommer att delta när vi ska prata om hur vi kan samverka på ett nytt sätt. Eventet är deltagardrivet och dialogen är i fokus när vi gör en uppstart för att hitta formerna för ett nytt kommunövergripande och sammanhållet arbetssätt med det civila samhället*.
  Publicerat 2017-11-21
 • Pressinbjudan; Festlig invigningen av Hällbackens förskola

  Dag och tid: 22 november, klockan 16.00Plats: Hällbackens förskola, Hällbacksvägen 50
  Publicerat 2017-11-21
 • Kommunens åtgärder vid Fyren är tillräckliga

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktade i februari skarp kritik mot socialnämnden i Luleå vad gäller nattbemanningen vid Fyrens korttidsboende som man ansåg var för låg.
  Publicerat 2017-11-21
 • Socialnämndens sammanträde

  Socialnämnden i Luleå sammanträder fredag den 24 november klockan 8.30 vid Jobbcenter södra, Edeforsgatan 65 i Luleå.
  Publicerat 2017-11-21
 • Tillägsbudget, nämndsöversyn, styrelseordförande

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 24 ärenden, bland annat översynen av nämndstruktur, tilläggsbudgeten och att ordföranden i Luleå kommunföretags styrelse ska vara en extern opolitisk ledamot.

  Publicerat 2017-11-20
 • Pressinbjudan; Festligt när Pedagogiska nätverket firar 20 år

  Dag och tid: 20 november, klockan 18.30
  (media hälsas välkomna redan  från klockan 18.15)
  Plats: Kulturens Hus, Restaurangen
  Publicerat 2017-11-20
 • Pressinbjudan kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag 24 ärenden, bland annat nämndsöversynen, tilläggsbudget, planuppdrag och att Luleå kommunföretags förstärks med en opolistisk ledamot. Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: 20 november 2017, kl. 11.30Plats: sammanträdesrum vån 9, StadshusetSe föredragingslista del 1Se föredragningslista del 2
  Publicerat 2017-11-20
 • 1000-tals lyktor - under samma himmel, under samma kväll!

  Dag och tid: fredag den 17 november, klockan 18.00Plats: Stadsparken i Luleå
  Publicerat 2017-11-17
 • Skolan i Luleå tar fram strategi och handlingsplaner gällande nationella minoriteter i förskola och skola

  Barn- och utbildningsnämndens ordförande har gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram strategi och
  handlingsplaner, som ska ange riktningen för arbetet med nationella minoriteter. Strategin ska fastställas i början av 2018 och omfatta samtliga skolformer.

  Publicerat 2017-11-17
 • Möt årets Vintertrampare i Luleå

  PRESSINBJUDAN Möt årets Vintertrampare i LuleåLördag 18 november Tid: 14.45 Kulturens Hus – Cykelforum, lilla salen. Närmare 600 personer ansökte men endast tolv blev utvalda till att bli Vintertrampare,
  det vill säga anta utmaningen att vintercykla i Luleå mellan december och april.
  – Vi presenterar Vintertramparna under Cykelforum som har temat vintercykling och
  det är ett härligt gäng som verkligen ser fram emot utmaningen, säger
  Helena Lindvall , projektledare för hållbart resande i Luleå kommun.


  Publicerat 2017-11-16
 • Utskrivningsklara patienter tas hem

  De patienter som är utskrivningsklara vid Sunderbyn sjukhus tar upp ett stort antal vårdplatser och det är kommunens ansvar att se till att patienterna kan återvända till sina hem. – Vi planerar dagligen och går igenom varje patient för att skynda på utskrivningen, säger Gabriella Sjöström, socialchef i Luleå kommun.
  Publicerat 2017-11-15
 • Luleå kommun har tecknat ramavtal för HVB-hem

  Luleå kommun har tecknat ett ramavtal med 64 olika leverantörer vad gäller hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga under 21 år.
  Publicerat 2017-11-15
 • Borgmästarskolan och Porsöskolan uppfyller Skolinspektionens krav

  Skolinspektionen har besökt Borgmästarskolan och Porsöskolan i oktober 2017. Vid inspektionen kunde Skolinspektionen konstatera att båda skolorna uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats.
  Publicerat 2017-11-14
 • Pressinbjudan: På gång i skolan i Luleå! - Lunchföreläsningar på Kulturens hus

  Det är mycket spännande som händer i skolan i Luleå. Vi har många duktiga ledare och pedagoger som driver utvecklingsarbete och projekt för att utveckla verksamheten.
  Publicerat 2017-11-09
 • Tillsammans för ett tryggt Porsön 

  Under hösten 2016 trappade Luleå kommuns respektive förvaltningar, polisen och ideella krafter upp sin samverkan på grund av situationen på Porsön/Björkskatan. Det ökade samarbetet hade flera orsaker som exempelvis resultatet av polisens trygghetsmätning 2016 och ett större antal ordningsstörningar i området. De brott som ökat mest i området är skadegörelse och bränder.”Porsön är inget område som kännetecknas av utanförskap men det finns visserligen problem som kommunen tillsammans med polis och flera andra aktörer i området hanterar, menar Niklas Nordström.” 
  Publicerat 2017-11-09
 • Klart med nytt härbärge inför vintern

  Luleå kommun kommer i samverkan med den nybildade föreningen Natthärbärge i Luleå att öppna ett härbärge för tillfälligt hemlösa och utsatta EU-medborgare.
  Publicerat 2017-11-07
 • Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 9 november

  Vid stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 9 november kommer 12 ärenden att behandlas, däribland 4 medborgarförslag, ändring av hastighet på Svartövägen samt namnsättning av 14 parker.
  Publicerat 2017-11-06
 • Inför Almedalen 2017 där Luleå kommun och Luleå Hamn lyfte bland annat projektet Malmporten. Fr v: hamnchef Henrik Vuorinen, samhällsstrateg Emma Aludden, stadsbyggnadsnämndens ordförande Lenita Ericson och kommunalråd Niklas Nordström.

  Påverkan ger resultat

  Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om strategiska utvecklingsinsatser som gjordes under året för att locka fler inflyttare, investerare och företag till Luleå.
  Publicerat 2017-11-06
 • Trafiksatsningar, planuppdrag, nyårsfirande

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 16 ärenden, bland annat kommunens remissvar på regeringens och regionens transportplaner, medborgarförslag om nyårsraketer och två planuppdrag.
  Publicerat 2017-11-06
 • Cykelforum – vintercykling i Luleå

  lördag 18 november kl. 11-15 – Kulturens Hus Luleå Kommun bjuder i år in till Cykelforum. Temat är vintercykling och förhoppningen från arrangörerna är att inspirera och motivera fler att cykla på vintern. – Ambitionen är att vi ska inspirera fler att använda cykeln året runt och att vi tillsammans kan göra Luleå till en bättre vintercykelstad, säger Lenita Ericson , Luleå kommun.
  Publicerat 2017-11-06
 • Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 16 ärenden, bland annat kommunens remissvar på regeringens och regionens transportplaner, medborgarförslag om nyårsraketer och två planuppdrag.Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.Tid: 6 november 2017, kl. 11.30Plats: sammanträdesrum vån 9, StadshusetSe föredragningslista
  Publicerat 2017-11-06
 • Pressinbjudan: Facebookpengar hjälper unga att skapa berättande

  Luleå bibliotek fick tidigare i år 75 000 kronor från Facebook för att jobba med unga och deras berättande. Nu är projektet igång och sju tjejer från Hertsöskolan träffas på fritiden på Hertsö bibliotek för att med olika tekniker skapa berättande. Media är välkomna på måndag 6 november för att träffa barn och projektledare.
  Publicerat 2017-11-03
 • Ingen ny förundersökning

  Åklagarmyndigheten har i dag meddelat att man inte kommer att återuppta förundersökningen kring misstänkta oegentligheter på stadsbyggnadsförvaltningen.
  Publicerat 2017-11-01