Goda argument för Luleå

Allmänt

 • Länscentrum i Norrbotten – en fjärdedel av Sverige.
 • Över 77 500 invånare – landets i storlek 28:e kommun. 
 • Luleå växer med ungefär 600 nya Luleåbor årligen.
 • Cirka 100 byar - var fjärde invånare bor på landsbygden.
 • Luleå utsågs 2015 till Norrlands superkommun, Årets tillväxtkommun i Sverige och Placebrander of the Year. 
 • Luleå är Sveriges bästa barnkommun, enligt Majblommans Riksförbund, som varje år mäter hur väl barns rättigheter tas till vara i Sverige.
 • Sveriges 10:e bästa kommunen att bo i enligt tidskriften Fokus ranking 2016.
 • Tillsammans med grannkommunerna Piteå, Älvsbyn, Boden och Kalix bor det 170 000 i Luleåregionen, den största befolkningskoncentrationen norr om Uppsala. 14 000 personer arbetspendlar varje dag.
 • Luleå är en av landets soligaste sommarstäder och vinner ofta solligan, senast 2014. 2019 hamnade Luleå på plats 2.
 • Luleåborna trivs i stort mycket bra i Luleå enligt SCB:s medborgarundersökningar. Särskilt nöjda är de med utbildningsmöjligheter, kommunikationer, kommersiellt utbud och fritidsmöjligheter. Enligt samma undersökning är Luleåborna mer nöjda med kommunens verksamheter än svenskar i genomsnitt.
 • Enligt Svensk Kvalitetsindex 2014 är Luleå en av fyra kommuner i landet där invånarna är mycket nöjda med den kommunala servicen. I samma undersökning kan 95 procent av Luleåborna rekommendera andra att flytta till sin kommun.

Arbetsmarknad

 • Luleåregionen har stort behov av arbetskraft inom många områden, bland annat IT och utbildning. 
 • Luleå kommun är Luleås största och Norrbottens näst största arbetsgivare med drygt 6 000 medarbetare. Kommunen nyanställer 500 - 700 per år.
 • Största privata arbetsgivare är SSAB med ca 1 200 anställda. Telia
  har 650 medarbetare. Industriföretagen Ferruform och Gestamp Hardtech har vardera runt 500 anställda.
 • Luleå är ett metallurgiskt centrum med Sveriges största masugn (SSAB) och avancerad forskning (SWERIM) för kunder i hela världen. Europäisk nod för forskning om mineraler från utvinning till förädling.
 • IT-branschen i Luleå har drygt 2 000 anställda och anställer varje år ca 150 personer.
 • Norrbottens Flygfottilj (F21) är den största flottiljen i Sverige. Ett av världens största flygövningsområden finns i Norrbotten.
 • Sunderby sjukhus, både länssjukhus och närsjukhus, har 2 500 anställda. Nybyggt utbildningscentrum för läkarstudenter och patienthotell.
 • Luleå har de senaste åren haft lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet. Ungdomsarbetslösheten har minskat betydligt.

Näringsliv

 • God samverkan mellan näringsliv, universitet och kommun.
 • Ökande tillväxt bland Luleås företag. Närmare 100 företag växte med mer än tio procent under 2014.
 • Enligt Svenskt Näringsliv rankning 2015 har Luleå ett av de bästa förtagsklimaten i Norrland. Väletablerad samverkan mellan näringsliv, universitet och kommun.
 • Luleå har den största omsättningen inom turistbranschen i Norrbotten. Över 1,5 miljon gästnätter 2015. Besöksnäringen omsatte 2018 en miljard kronor.
 • Swedish Lapland är den mest intressanta ​destinationen efter Stockholm för utländska turister.
 • Facebook valde Luleå för sitt första europeiska datacenter. Stabilt elnät, naturlig kyla och hög teknisk kompetens avgjorde.  
 • Tillsammans med Boden och Piteå satsar Luleå på att bli ett globalt nav för datatrafik, The Node Pole. Tio datacenter finns 2016 i regionen. Navets centrum finns nära Luleå tekniska universitet.
 • Luleå Science Park är Norrlands största teknikby med ett 100-tal kunskapsföretag och 1 000 anställda. 
 • Luleå hamn är en av fem svenska hamnar som toppklassas av EU. Ny djuphamn och djupare farled planeras.
 • Bioenergi i Luleå AB är en av Sveriges största producenter av bränslepellets.
 • Över 1 000 hotellrum. Möteslokal för 1 000 personer på Kulturens hus. Dessutom möjlighet till konferens, kongresser och events på upp till 10 000 personer i stadens arenor.
 • Sedan 2014 finns ett samarbete med Austin i Texas. Syftet är att utveckla de kreativa näringarna och skapa affärsmöjligheter.
 • Exotiska vintermiljöer lockar utländska filmteams till inspelning av resereportage, reklamfilm och musikvideo.

Boende

 • I Luleå byggs 400 - 500 nya bostäder per år. 5 000 bostäder ska byggas de närmaste tio åren.
 • Lulebo bygger  1 000 nya bostäder till år 2025. Det kommunla bostadsbolaget bygger nytt, bygger om och renoverar för 300 miljoner kronor årligen.
 • Rikshem och Heimstaden är nya aktörer på Luleås bostadsmarknad. Båda bolagen planerar omfattande nyproduktion de kommande åren.
 • På Kronan växer en hel ny stadsdel fram med både närhet till centrum och naturen. 2 000 bostäder, parker och stadsdelscentrum byggs fram till 2030.
 • Luleå hade 2015 Sveriges snabbast växande fastighetsmarknad.
 • Senast 2020 ska alla hushåll ha fibernät med 100 megabit per sekund.
 • Lägsta kostnader i Sverige för avgifter och taxor i flerbostadshus enligt Nils Holgersson-undersökningen. Nästan 30 procent under genomsnittet.
 • Luleå Energi har länge haft Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt kvalitetsindex, en bidragande orsak är Sveriges lägsta elpris.
 • Ett av Sveriges största fjärrvärmenät som når 31 000 hushåll i alla stadsdelar.
 • Landets billigaste fjärrvärme tack vare överskottsgas från SSAB.
 • Lulebo har i dag tre årgångshus med anpassade lägenheter för alla som fyllt 65 år.  Nya trygghetsboenden för äldre över 70 år på Örnäset och i Gammelstad. Fler är på gång.

Kultur

 • Gammelstads kyrkstad är sedan 1996 upptagen på Unesco:s lista över världsarv. Drygt 400 kyrkstugor runt Norrlands största medeltida stenkyrka från 1492 är bevarade.
 • Friluftsmuseet Hägnan är ett kulturhistoriskt kunskapscentrum i Gammelstad som förmedlar det norrbottniska kustlandets kulturarv. 
 • Kulturens hus är Luleås kulturella nav, kreativa motor och självklara mötesplats. Här finns konsertsalar, bibliotek, konsthall, turistbyrå, restaurang och café. En av Norrbottens mest välbesökta platser med 500 000 besökare årligen. 
 • Kulturcentrum Ebeneser är ett föreningsdrivet kulturhus i en av stadens vackraste byggnader.
 • Dansinitativet inviger sina nya lokaler för den professionella dansen i oktober 2019.
 • Åtta bibliotek och två bokbussar som kör i täta turer till byarna.
 • Teknikens hus är bästa Science Center i Sverige enligt Skolverkets mätning. Ett av landets första science center och ett av Norrbottens stora besöksmål.
 • Vetenskapens hus i centrum är en ny populär mötesplats med frukost-, lunch- och kvällsföreläsningar för allmänheten.
 • Norrbottens museum är verksamt i hela regionen. Museet samlar och utvecklar det norrbottniska kulturarvet.
 • Norrbottensteatern är landets första regionteater. Teaterhögskolan finns vägg i vägg. 
 • Fria teatergrupper, som Teater Scratch och Lule Stassteater, samt flera amatörteaterföreningar. 
 • Filmpool Nord är Sveriges näst största regionala produktionscentrum för film och TV. Filmer producerade i Luleå och Norrbotten blir prisbelönta i hela världen.
 • Norrbottens Järnvägsmuseum i Karlsvik är ett av Sveriges största järnvägsmuseer med unika samlingar. 

Nöje

 • Luleå Pride – Norrbottens största pridefestival som lockar tusentals till parad i juni. 2018 gick Pride-tåget på isbanan, världens första Pride on Ice.
 • Luleå Hamnfestival – stor musikfest i centrum med gratis entré i mitten av juli. Sommarens höjdpunkt med ljusa nätter vid vattnet och 130 000 besökare.
 • Musikens Makt i augusti – en gratisfest på Gültzauudden, en av Luleås finaste stränder.
 • Fler festivaler: Bok & Bild, Luleå Sommarbiennal, Internationell matfestival, Kulturnatten, Filmkonvent, Internationell körfestival, Norrbotten Media Week. 
 • Shoppingstad med flera gallerior i centrum och handelsområdet Storheden strax utanför.
 • Södra Strand och Södra Vinterstrand lockar varje år tusentals besökare till olika aktiviteter på Södra hamnplan.
 • Flera nya restauranger berikar Luleå med exotiska smaker från hela världen.
 • Många musiker och band som Norrbotten Big Band, Matthias Alkberg, Raised Fist och Movits kommer från Luleå eller har sin bas här.
 • Stadsparken är en oas mitt i centrum med liv året runt: julkalender, snö- och isskulpturer, musik och barnteater.

 Socialt

 • Betydligt lägre brottslighet än genomsnittet för Sverige. Antalet anmälda brott per tusen invånare minskade kraftigt mellan 2005 och 2015, särskilt våldsbrott.
 • Luleåborna är tryggare än människor i andra städer av motsvarande storlek. De har också högre tillit till andra människor än svenskar i allmänhet.
 • Användandet av alkohol och andra droger har minskat kraftigt bland Luleås ungdomar de senaste 10 åren.
 • Högre valdeltagande än genomsnittet i Sverige.
 • Kvinnor har en förväntat medellivslängd med 84,1 år vilket är något mer än riksgenomsnittet på 83,6 år. Män blir lika gamla som i riket.
 • Pappor i Luleå tar ut mer föräldrapenning under barnets två första år än svenska pappor i genomsnitt.  
 • Luleå är en certifierad Fairtrade City som verkar för rättvis handel och konsumtion.
 • En tolerant stad. I RFSL:s ranking 2015 kom Luleå på tionde plats, bäst i Norrland.
 • En av Sveriges bästa kommuner för ungdomar enligt KFUM:s ranking. 
 • Luleå arbetar med en "Nollvision mot ungdomsarbetslöshet".
 • En satsning pågår för att öka antalet sociala företag i kommunen. I Kooperativens hus utvecklar flera kooperativ ekologisk och social hållbarhet.
 • Luleå ingår i förvaltningsområdet för finska, meänkieli och samiska. De nationella minoriteterna kan använda sitt språk i kontakt med myndigheten, både skriftligt och muntligt.
 • Luleå är en tillgänglig stad för personer med funktionsnedsättning. Enligt Myndigheten för delaktighet är Luleå kommun bland de bästa i Sverige när det gäller fysisk tillgänglighet, arbetsmarknad och utbildning.
 • Medietätt: två dagstidningar, TV- och radioredaktioner.

Utbildning

 • Hög utbildningsnivå. 46 % i åldersgruppen 25-64 år har eftergymnasial utbildning (42 % i riket). 
 • Luleå tekniska universitet har ca 15 000 studenter och 1 800 anställda, varav över 200 professorer.
 • LTU har många starka områden: gruvteknik, metallurgi, IKT, energiteknik m fl. Forskning för 90 miljoner kr årligen inom 72 ämnen. 
 • Nästan all kommunal gymnasieutbildning är samlad i ett centralt beläget campusområde, Luleå gymnasieby, med ett stort antal program och inriktningar.
 • Gymnasieskolan har spetsutbildning i matematik och nationella idrottsutbildningar i basket, fotboll, innebandy, ishockey, kanot och konståkning.
 • En av Sveriges bästa skolkommuner enligt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds årliga rankingar. Hög andel utbildade lärare och och goda skolresultat bidrar.
 • 90 procent av alla elever i grundskola och gymnasium går i kommunala skolor.
 • Det finns tre fristående grundskolor och två fristående gymnasieskolor.
 • Slutbetygen i årskurs 9 är högre än i riket.
 • Luleå kommun har sedan 2012 arbetat med Matematiksatsningen PISA 2015 och den lokala satsningen, Matematikstrategin. Andelen elever som klarar målet godkänt i matematik ökar. Eleverna i Luleås kommunala skolor årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9 ligger över riksgenomsnittet i matematik.
 • Vuxenutbildningen ger många som inte klarat grundskola och gymnasium en andra chans. Dessutom finns SFI och yrkesutbildningar.  Vård- och omsorgsutbildning med svenska som andraspråk bidrar till att många invandrare kan få kommunala omsorgsjobb.
 • I höst 2019 öppnar en tvåspråkig förskola där barn som talar minoritetsspråken samiska, meänkieli eller finska kan prata sitt modersmål. Svenska används som andraspråk.
 • Luleå Kulturskola är helt avgiftsfri. 7 000 elever från förskola till gymnasiet deltar årligen.
 • Luleå Miljöskola stödjer sedan 20 år tillbaka arbetet med hållbar utveckling.
 • Alla som går ut nian och årskurs 1 och 2 i gymnasiet garanteras sommarjobb av kommunen.

Kommunikation

 • Utmärkta kommunikationer med flyg, tåg och bussar.  E4-an passerar strax utanför centrum. 
 • Ett nav för transporter och omlastning mellan sjöfart, järnväg och landsväg.
 • Luleå kombiterminal knyter ihop långvariga tågtransporter med lastbil ut till företag i hela Nordkalotten.
 • Luleå Airport är Norrlands största flygplats med över en miljon resenärer per år. 
 • Luleå Aiport ligger bara 10 minuters bilresa från centrum. Flertalet Luleåbor tillhör den tiondel av befolkningen som har mycket nära till en stor flygplats.
 • Flygplatsen har fem inrikeslinjer. Till Stockholm finns ett 15-tal flygförbindelser på vardagar.
 • 5 reguljära bolag och 10 charterbolag trafikerar flygplatsen. Charterflyg året runt till turistorter utomlands, bland annat Thailand, Turkiet, Kanarieöarna.
 • Luleå lokaltrafik har haft Sveriges mest nöjda kunder i stadstrafik tio år i rad. Linjenätet är 200 kilometer långt och har 400 hållplatser. En vinterdag kör LLT över tusen turer med i genomsnitt 16 000 kunder. Totalt över 4,6 miljoner resor.
 • 2020 ska 75 procent av busstrafiken och kommunens tjänstebilar drivas med alternativa bränslen.
 • 2015 invigdes en biogasanläggning som producerar fordonsgas till en del av kommunens bilar och bussar. 
 • Bra gång- och cykelstad med 170 kilometer cykelvägar.  En av landets bästa kommuner på cykelfrågor enligt organisationen Svensk Cykling.
 • Väl fungerade vinterväghållning. Varje vinter forslas mer än 4 miljoner kubikmeter snö bort.
 • Luleå hamn är en av Sveriges största hamnar med en godsomsättning på 8-9 miljoner ton per år. Ca 600 fartyg anlöper årligen. Hamnen är Sveriges nordligaste. Statens isbrytare och kommunens bogserbåtar håller lederna öppna även på vintern.
 • Förfallstrafik med svävare eller helikopter på hösten och våren för de som bor permanent i skärgården.

Fritid

 • Luleåborna är enligt Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning bland de mest nöjda i landet vad gäller fritidsmöjligheter.
 • Mycket populär isbana runt centrala Luleå, en över en mil lång plogad skridskobana och promenadstråk på havsis.
 • 25 km isvägar plogas efter nyår i skärgården.Ta bilen till Sandön, Hindersön, Junkön eller Storbrandön.
 • Över 100 mil preparerade skoterleder inom kommunen. 
 • 3 badhus och 3 tempererade utomhuspoolområden (Örnäset, Karlsvik och Råneå) med gratis entré. 5 ishallar.
 • Två utegym på Ormberget.
 • 10 fritidsgårdar och mötesplatser med massor av aktiviteter för Luleås ungdomar.
 • Ridhus på Hertsön och i Råneå samt flera ridskolor.  
 • 300 000 kr i särskild satsning varje år till kreativa projekt av unga för unga.
 • Många har egen båt. Det finns 48 småbåtshamnar och 15 större hamnar i slärgården.
 • Ettans båthamn i centrum har matbutik, restaurang, tankstation m m i direkt anslutning.
 • Flera turbåtar som tar dig ut i en fantastisk övärld sommartid.
 • Fina paddelvatten i innerfjärdarna och till havs. Vinterpaddling förbi stora isblockar.
 • Stadsnära ädelfiske i Hertsöträsket, endast några kilometer från Luleå centrum.
 • Många centrala badstränder och grillplatser.
 • 3,9 kvadratkilometer parkmark och 4 parker i centrum. 3 km strandpromenad.

Idrott

 • Sportstad med fyra populära elitlag: Luleå Hockey, Luleå
  Hockey/MSSK, Luleå Basket och BC Luleå.  Mars och april är nästan alltid en spännande slutspelstid. Luleå Basket vann SM-guld 2018 för fjärde gången. Luleå Hockey/MSSK vann ligan 2019 för tredje gången i rad.
 • Sveriges 7:e bästa idrottsstad enligt Sveriges Television 2018.
 • Luleå Hockey vann Champions Hockey League 2015. 
 • Sveriges basketcentrum med 19 basketklubbar, varav två elitlag.
 • 15 sporthallar, 23 elljusspår och 11 idrottsplatser med konstgräs.
 • 5 ishallar och 2 motorsportanläggningar. 
 • Steel Park, Sveriges nordligaste betongpark för extremsport på Örnäset i Luleå.
 • Boule- och Extremsporthallen – flera generationer samlas i unik hall. 
 • Ny modern skidstadion på Ormberget. 30 km perfekt preparerade skidspår med olika svårighetsgrader. Konstsnöanläggningen garanterar (nästan) att det går att åka skidor i november. 
 • Ormbergsbacken är 270 m lång skidbacke med lift, rails och hopp endast 5 km från Storgatan.
 • Måttsundsbacken söder om stan passar både nybörjare och elit. Tre backar med liftar, barnskidområde, puckelpist, restaurang m m. 
 • Arcushallen är en av Sveriges största inomhusarenor för idrott, mässor m m.

Natur

 • En världsunik bräckvattenskärgård med mycket orörd natur.
 • 1312 öar i Luleå skärgård. 130 bofasta på 13 öar.
 • 1100 fritidshus, 70 000 besökare årligen.
 • Flera skyddade naturområden alldeles i närheten av tätorten. Ormberget-Hertsölandet är ett stort friluftsområde med gammelskog och värdefulla våtmarker. 
 • Gammelstadsviken är ett fågeleldorado tillsammans med centrumnära Mjölkuddstjärn.
 • Vår och höst samlas mängder av flyttfåglar i Alvik och Ersnäs.
 • Markerade vandringsleder i Antnäs, Ersnäs, Vitådalen, Porsön, Hertsön, på Bälingeberget, Snöberget m fl platser.
 • Markerade cykelleder, Sverigeleden och Cykelspåret. En cykelslinga på 18 km runt staden.
 • Många stränder och fjärdar som gör att flertalet stadsbor har vatten inpå knuten.
 • Drygt 30 naturreservat, bland annat skogar på Snöberget, Bälingeberget och Alterberget.
 • En oreglerad skogsälv, Råneälven, flödar fritt till gagn för fisk och biologisk mångfald. Varje augusti tas 50 000 flodkräftor upp i Råneälven. Kräftfisket är en uppskattad familjefest. 
 • Fina fiskevatten med bland annat lax och harr i Luleälven och havet, öring i Hovlössjön, implanterad ädelfisk i Hertsöträsk och Stora Stenträsket.
 • Rik flora och fauna med sällsynta arter som flodpärlmussla och många fridlysta orkideer. Björn, kungsörn, flera bävervatten.
 • Imponerade lämningar efter istiden som vidsträckta klapperstensfält. Landet höjs varje år med drygt en halv centimeter.
 • Avancerade klättrings- och boulderingmiljöer. Fina isar för skridskoåkning, sparkstöttning och kitesurfing. Den brantaste och mest kända klätterklippan är på berget Snipen nära Niemisel.

Med mera...

 • Riktiga årstider – helljusa sommarnätter och norrsken på vintern.
 • Ett 100-tal byar. Många byar har återkommande arrangemang som höslaget i Avan eller surströmmingsfesten i Kallax.
 • En blommande stad – varje år sätts det ut 100 000 sommarblommor.
 • Luleå kommuns webbplats har i flera år utsetts till en av Sveriges bästa.
 • Kommunens tidningar Vårt Luleå och Luleå story nominerades till Publishingpriset 2018.
 • Väl fungerande återvinningssystem. Återvinningsmarknaden på Kronan är en av de största i landet. 
 • Kommunen har en ekonomi i balans trots stora investeringar och andra satsningar.
 • Kommunkoncerns eget kapital (förmögenhet) på ca 88 000 kronor per invånare gör Luleå till en av landets rikaste kommuner.
 • En omfattande utbyggnad av va-systemet pågår (Östra länken) som även innebär stadsförnyelse. Sveriges modernaste vattenverk invigdes 2015.