Luleå kommun i Almedalen

Luleå kommun i Almedalen

Luleå kommun finns på plats under Almedalsveckan 2017 med flera ledande politiker och tjänstemän.

Luleå kommun arrangerar sex stycken evenemang i Almedalen samt ett flertal enskilda möten med nyckelpersoner och företrädare för politik och näringsliv.

Följ oss i sociala medier

Du kan följa Luleå kommuns aktiviteter i Almedalen på Twitter och Facebook under hashtagen #luleåialmedalen

Deltagare från Luleå kommun

 • Niklas Nordström (S), vice ordförande kommunstyrelsen
 • Anders Josefsson (M), gruppledare
 • Lenita Ericson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande
 • Carina Sammeli (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande
 • Mikael Lekfalk, kommundirektör
 • Anna Lindh Wikblad, biträdande kommundirektör
 • Maarit Enbuske, arbetsmarknadschef
 • Emma Aludden, samhällsstrateg

Program

Söndag 2 juli

 • Niklas Nordström talar på seminarium med Stockholms Handelskammare. Om städernas växande roll, nationellt och internationellt, och vad utvecklingen ställer för krav på den lokala politiken och de lokala politikerna.
 • Luleå kommun bjuder på middag för speciellt inbjudna personer


Måndag 3 juli

 • Niklas Nordström paneldeltagare vid IT Norrbottens seminarium - Arktisk samverkan för en ny digital motorväg till Asien
 • Niklas Nordström talar på Business Arena frukostspecial: Vilka politiska frågor kommer att vara viktigast för fastighetsbranschen?
 • Rundabordssamtal mellan näringsdepartementets statssekreterare Eva Lindström och kommunerna Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Östersund
 • Middag med Svenskt Vatten
 • Mingel med Luleå kommun riktat mot nyckelpersoner inom politik och näringsliv
 • Middag för aktörer kopplat till investeringar och utveckling av Luleås näringsliv
 • Middagssamtal om Sjöfartens betydelse för Sveriges näringsliv och klimat
 • Ett flertal ytterligare inbokade möten med aktörer som vill träffa Luleå kommuns företrädare

Tisdag 4 juli

 • Frukost med Sveriges Byggindustrier – tema bostadsbyggandet i Norrbotten & Västerbotten
 • Seminarium om Norrlandsbilden ihop med Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Östersunds kommun
 • Niklas Nordström talar på Arctic Maritime Transport Café som North Sweden European Office, Region Västerbotten, Luleå Hamn och Luleå kommun bjuder in till.
 • Workshop med Lantmäteriet där vi tillsammans med andra personer med expertis inom samhällsbyggnadsprocessen, arbetar med att lösa utmaningar relaterade till Lantmäteriets regeringsuppdrag ”Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess”.
 • Rundabordssamtal med Skanska - Bygga skola
 • Niklas Nordström talar på Stockholmslunch - där beslutsfattare, företagsledare, entreprenörer och kulturpersonligheter ger sin syn på huvudstadsregionen idag och imorgon.
 • Paneldeltagare på Business Arena - Stadsplanering för social hållbarhet – hur får man in de mjuka värdena?
 • Niklas Nordström paneldeltagare i rymdseminarium för att synliggöra och positionera den rymdverksamhet som finns i norra Sverige och tydliggöra varför det är så viktigt att Sverige som nation satsar på rymdforskning.
 • Evenemang med NCC - att hantera en grävmaskin för en cirkulär ekonomi.
 • Infrastrukturmingel – Region Norrbotten, Luleå kommun, Bodens kommun, IT Norrbotten och Luleå Hamn
 • Middag med Pat Cox, European coordinator for the TEN-T Scandinavian-Mediterranean corridor, ordförande Europeiska parlamentet 2002-2004
 • Ett flertal ytterligare inbokade möten med aktörer som vill träffa Luleå kommuns företrädare

Onsdag 5 juli

 • Niklas Nordström frukost med Svensk Handel och politiker från utvalda kommuner runt om i landet. Diskutera handelns betydelse för levande städer och presentera det vi gjort i Luleå.
 • Maarit Enbuske deltar i paneldiskussion: Integration genom gratis läxhjälp? Om ett lyckosamt projekt som genomförts med Migrationsverket i Luleå där asylboendet blev navet för ungdomarnas räknestuga.
 • Lenita Ericson deltar i Riksbyggens seminarium - kan digitaliseringen driva fram fler bostäder billigare?
 • Niklas Nordström deltar i paneldiskussion på Business Arena - Hur kan fastighetsbranschen bidra till den regionala utvecklingen?
 • Niklas Nordström talar på Forum för stadsutveckling - Om det nya kommunala ledarskapet i kommersiell stadsutveckling.
 • Ett flertal ytterligare inbokade möten med aktörer som vill träffa Luleå kommuns företrädare
 • Rundabordssamtal arrangerat av Majblomman - Barns sommarlov/sommarskola
 • Deltar i Industriarbetsgivarnas seminarium om kompetensförsörjning till industrin

Torsdag 6 juli

 • Bostadspolitiskt samtal med SABO.

Kontakt

Projektledare & programansvarig
Emma Aludden
emma.aludden@lulea.se
+46-72-517 85 89