Luleå kommun i Almedalen

Luleå kommun i Almedalen

Luleå kommun finns på plats under Almedalsveckan 2018 med flera ledande politiker och tjänstemän.

Genom demokrati och öppenhet ger Almedalsveckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen.

Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2018 med syftet att träffa politiker, opinionsbildare och näringslivspersoner från hela landet och att därmed kunna påverka i frågor.

Vi ska befästa Luleås position som en av Sveriges mest framgångsrika kommuner. Det går bra för Luleå! Luleås tillväxtresa med bostadsbyggande, företagsetablering och ett levande storstadslikande centrum bygger en attraktiv storytelling nationellt.

Deltagare från Luleå kommun:

 • Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande
 • Anders Josefsson (M), oppositionsråd
 • Farida Jamshidi (S), miljö- och byggnadsnämndens ordförande
 • Mikael Lekfalk, kommundirektör
 • Anna Lindh Wikblad, biträdande kommundirektör
 • Roger Danell, vd Luleå kommunföretag AB
 • Emma Breheim, inköpschef
 • Emma Aludden, strategiskt stöd kommunledning & programansvarig Almedalen

Deltagare från kommunala bolag:

 • Henrik Vuorinen, Luleå Hamn
 • Li Skarin, Luleå Näringsliv
 • Nina Sjömark, Luleå Näringsliv
 • Lisa Holmfrid Luleå Näringsliv
 • Marlene Bolstad, Visit Luleå

Luleå kommun arrangerar tre stycken evenemang i Almedalen samt ett flertal enskilda möten med nyckelpersoner och företrädare för politik och näringsliv.

Program

SÖNDAG

 • På söndagen bjuder Luleå kommun traditionsenligt in till en trivsam Luleåmiddag. Tillsammans med representanter från politik, akademi, näringsliv och förvaltning vill vi sätta fokus på de möjligheter och utmaningar som en hållbar utveckling av norra Sverige, och Luleå i synnerhet innebär.
 • Talare på Business Arena frukostspecial om veckan som kommer: Vilka politiska frågor kommer att vara viktigast för fastighetsbranschen?

MÅNDAG

 • Mingel med Luleå kommun riktat mot nyckelpersoner inom forskning, politik och näringsliv.
 • Meddarrangör till seminariet: Norra Sverige – i nationens intresse.
  Norra Sverige har etablerat sig som en spelare på den globala marknaden där jättar inom den digitala industrin etablerar sig, kombinerat med en betydande export av råvaror. Samtidigt kopplar nya handelsvägar samman regionen med EU och resten av världen. Regionen är i högsta grad en svensk drivkraft och nu gör Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Östersund gemensam sak för att skapa en nationell plattform. Vad kan Sverige lära av den innovationskraft som kommer från norra Sverige? Hur kan vi skapa ytterligare tillväxt i landets norra delar?
 • Paneldeltagare på Business Arena. Ägande och förvaltning av samhällsviktiga fastigheter – privat eller kommunalt? Vad kan vi lära av våra grannländer?
 • Paneldeltagare i seminariet Sveriges roll i rymddeuropa med syftet att synliggöra och positionera den rymdverksamhet som finns i norra Sverige och tydliggöra varför det är så viktigt att Sverige som nation satser på rymdforskning.
 • Deltangade i rundabordssamtal med Dua (Delegationen för unga och nyanlända till arbete): Lokala jobbspår – lösningen på företagens kompetensbehov och kortare väg till arbete för nyanlända?
 • Seminarium med Aktuell Hållbarhet. "Hur kan en kommun göra resan mot hållbarhet, tillsammans och systematiskt?”
 • Mingel med Finnair.
 • Deltagande i panel med Almega om kvalitet vid offentliga upphandlingar.
 • Rundabordssamtal med Skanska om sociala krav i upphandlingar.
 • Heta stolen med Dagens Samhälle.
 • Deltagande i panelsamtal med Offentliga Affärer kring hur den offentliga upphandlingen kan bidra till framtidens välfärd.

TISDAG

 • Deltagare i ett society hack med Lantmäteriet där vi tillsammans med andra personer med expertis inom samhällsbyggnadsprocessen att arbetar med att lösa utmaningar relaterade till Lantmäteriets regeringsuppdrag ”Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess”.
 • Deltagare i seminariet om det lokala Sveriges synlighet i riksmedia.
 • Lagförslagsseminarium om offentlig upphandling.
 • Middag med Jan Scherman med fl

ONSDAG

 • Lunch tillsammans med Scanias vd Henrik Henriksson.
 • Deltagande i seminarium med BoKlok med rubriken:Boendekostnad som kriterium i markanvisningar – så får vi billigare bostäder
 • Frukost med ERFA-nätverk
 • Lunchmöte Svenska Handelsfastigheter. Hur säkerställer vi ett levande centrum/stadskärna? – Svenska Handelsfastigheter delar med sig av sina erfarenheter.
 • Deltagande i LINK arkitekturs placemakingseminarium. Placemaking – att skapa värde, attraktivitet, trygghet och identitet.
 • Deltagande i lunchpanel med Upphandling 24 om hur Sverige blir bäst i Europa på offentliga inköp.
 • Middag Gröna städers kommunala råd.
 • Samtalsledare vid ett rundabordsmöte om internationella investeringar.
 • Transportföretagens mingel
 • Mingel med Upphandling 24
 • Middag SAABs ledning med fokus på lokal förankring & regionala utvecklingsmöjligheter.
 • Middag med Dagens Industri.
 • Middag med Skanskas ledning med fokus på hållbarhet och resan mot ett fossilfritt samhälle.

TORSDAG

 • Kommunledarmingel med Aktuell Hållbarhet inne i Visby. (ev Farida)
 • Spaningseminarium på DS Arena.

Flertalet personliga möten exempelvis:

 • Lerinas nytillträdda vd
 • Diös vd
 • BillerudKorsnäs vd
 • SAAB och SAAB Kockums ledning.
 • Scania
 • SOS Alarms vd
 • Finansutskottets ledamöter

Kontakt

Projektledare & programansvarig
Emma Aludden
emma.aludden@lulea.se
+46-72-517 85 89