Socialnämnden ansvarar för att ge Luleås invånare social omsorg i olika former.

Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser.

Den kommunala hälso- och sjukvården liksom färdtjänsten ligger också här.

Servicedeklarationer