Socialtjänst - Vård och omsorg

Socialnämnden ansvarar för att ge Luleås invånare social omsorg i olika former.

Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser.

Den kommunala hälso- och sjukvården liksom färdtjänsten ligger också här.

Servicedeklarationer

Stöd i hemmetöppnas i nytt fönster

Särskilda boendenöppnas i nytt fönster

Korttidsvårdöppnas i nytt fönster

Hälso- och sjukvårdöppnas i nytt fönster

Under 2015 kom det in 100 ärenden

Ärenden som bland annat handlat om synpunkter på feriejobb, färdtjänst, skidspår, snöröjning, väghållning, öppettider för anläggningar och parkeringsfrågor.

Samtliga synpunkter ingår i kommunens arbete med ständiga förbättringar.

Statistik - Servicedeklarationer