Socialtjänst - Vård och omsorg

Socialnämnden ansvarar för att ge Luleås invånare social omsorg i olika former.

Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser.

Den kommunala hälso- och sjukvården liksom färdtjänsten ligger också här.

Servicedeklarationer

Stöd i hemmetöppnas i nytt fönster

Särskilda boendenöppnas i nytt fönster

Korttidsvårdöppnas i nytt fönster

Hälso- och sjukvårdöppnas i nytt fönster

Tjänsten kräver bank-id vilket används om du vill ha återkoppling på din synpunkt. Vill du vara anonym så kan du lämna din synpunkt via tjänsten nedan.