Serveringstillstånd

Konsumentvägledning - Serveringstillstånd

Kansliet inom kommunledningsförvaltningen handlägger hela ärendekedjan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och utgör en resurs för kommunkoncernen i bland annat alkoholtillsynsfrågor.
 
Konsumentvägledningens uppdrag är att tillhandahålla konsumentinformation samt budget- och skuldrådgivning till kommunens invånare. Handläggningen ska ske snabbt och korrekt.

Våra servicedeklarationeröppnas i nytt fönster

Under 2015 kom det in 100 ärenden

Ärenden som bland annat handlat om synpunkter på feriejobb, färdtjänst, skidspår, snöröjning, väghållning, öppettider för anläggningar och parkeringsfrågor.

Samtliga synpunkter ingår i kommunens arbete med ständiga förbättringar.

Statistik - Servicedeklarationer