Räddningstjänst

För att ge våra medborgare ett tryggt och säkert liv har räddningstjänsten och dess verksamhet en självklar och framträdande roll i kommunens totala verksamhet. Räddningstjänstens devis "Hjälper - Räddar - Släcker" är en beskrivning av en verksamhet som i allra högsta grad innefattar trygghet. 

Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Traditionellt sett har räddningstjänstens verksamhet till stor del koncentrerats på det skadeavhjälpande arbetet. Förändringar i samhället medför också förändrade krav på räddningstjänsten. För att möta dessa krav sätts det förebyggande arbetet allt mer i fokus.

Vår servicedeklarationöppnas i nytt fönster

Tjänsten kräver bank-id vilket används om du vill ha återkoppling på din synpunkt. Vill du vara anonym så kan du lämna din synpunkt via tjänsten nedan.