Park och natur

Kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av allmänna parker, lekplatser, natur och skog. Vår vision är att året runt erbjuda rena, vackra, tillgängliga och trygga miljöer som ständigt utvecklas.

Servicedeklaration park och natur

Servicedeklaration Skogsområden på naturmark

Under 2015 kom det in 100 ärenden

Ärenden som bland annat handlat om synpunkter på feriejobb, färdtjänst, skidspår, snöröjning, väghållning, öppettider för anläggningar och parkeringsfrågor.

Samtliga synpunkter ingår i kommunens arbete med ständiga förbättringar.

Statistik - Servicedeklarationer