Park och natur

Kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av allmänna parker, lekplatser, natur och skog. Vår vision är att året runt erbjuda rena, vackra, tillgängliga och trygga miljöer som ständigt utvecklas.

Servicedeklaration park och natur

Servicedeklaration Skogsområden på naturmark

Tjänsten kräver bank-id vilket används om du vill ha återkoppling på din synpunkt. Vill du vara anonym så kan du lämna din synpunkt via tjänsten nedan.