Näringsliv

Kvalitet & samhällsutveckling handlägger projektansökningar till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kvalitet & samhällsutveckling är en stab till kommundirektören som arbetar med bland annat näringslivsfrågor.

Arbetet med näringslivsutveckling utgår ifrån Luleå kommuns översiktsplan med särskilt fokus på program E, Ledande nordlig region. Läs mer om att söka projektmedel under Näringslivsfliken - Företag, Stöd & Rådgivning.

Läs även mer på Tillväxtverkets hemsida: Information om Europeiska regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Servicedeklaration för medfinansiering från EU-pottenöppnas i nytt fönster (PDF, 778 KB).

Under 2015 kom det in 100 ärenden

Ärenden som bland annat handlat om synpunkter på feriejobb, färdtjänst, skidspår, snöröjning, väghållning, öppettider för anläggningar och parkeringsfrågor.

Samtliga synpunkter ingår i kommunens arbete med ständiga förbättringar.

Statistik - Servicedeklarationer